D Haal het 'schoolreisje-gevoel' terug met een NS-wandeldagtocht m 149 1299 1909 29!5 4 99 4|f KLEURENFOTO'S BINNEN 1 UUR GRATIS FUJI FILM FOKR MINOLTA m BIJ FOKA TREFT U 'T GROOTSTE ASSORTMENT DIGITALE CAMERA'S. w AKAI QlflC JVC SONY J SONY WM-EX 150 NIEUW! NU OOK APS DAGSERVICE dezelfde dag klaar) m I-. J WIJ HEBBEN MEER DAN 15 MERKEN EN 30 VERSCHILLENDE MODELLEN R R I Ml E U Voor 3E££S minilux HiFi PDC VS-G 745 Digitale GR-AX 660 Excl. BTW LET OP! DIGITALE CAMCORDERS BEZITTERS LOEWE. SONY DVM 30 PREMIUM Canon 500 N body titaan uitvoering Voor SONY MHC-RX70 SPEAKERS 10x15 cm De laaaste prijs Gratis indexprint Gratis film Rotterdam: Hoek Admiraliteitsstraat 8/ Oostzeedijk. Tel. 010-40 35 300. Fax 40 47 500. UM Oos FIN j VAKAIMTIE Wie kent niet het verlangen om er gewoon, zomaar eens een dagje tus- sen uit te gaan? Gewoon een dagje de boel de boel te laten, even uit de sleur van alle dag te breken en dan het liefst ergens in Nederland de vrije natuur op te zoeken? Zeker als de al of niet geplande vakantie nog lang op zich iaat wachten is het heerlijk om iets te ondernemen wat zoveel variatie en afleiding biedt, dat het lijkt alsof de vakantie al begonnen is. lets wat het schoolreisje-gevoel van vroeger in je wakker maakt en tevens een kort voorproefje van de vakantie teweeg brengt. Wie daarnaar op zoek is moet eens een keuze maken uit de Rail Idee Wandeltochten die de Nederlandse Spoorwegen in haar brochure Er- op-Uit beschrijft. In totaal zijn er maar liefst 43 NS- dagtochten uitgezet. Wie er een tweedaagse trip van wil maken heeft keuze uit zes mogelijkheden. Het principe van de Rail Idee Wandeltochten berust op de com- binatie van een treinrit gevolgd door een wandeltocht, of anders- om. De lengte van de wandeltoch ten varieert van minimaal tien tot maximaal twintig kilometer. Som- mige wandelroutes bieden de mo- gelijkheid om de lengte halverwe- ge de route enkele kilometers te verkorten. De NS heeft de wande- lingen in samenwerking met de Stichting Lange-Afstand-Wandel- paden uitgestippeld. De gemar- keerde wandeltochten gaan door bos en hei, over landgoederen en akkers, maar ook door dorpen en gehuchten. Wie denkt dat de lente en zomer de seizoenen bij uitstek zijn voor het maken van een fikse wandeltocht, vergist zich. In feite is elk jaargetijde geschikt om de natuur in te trekken. Welk seizoen u ook kiest, zorg er in elk geval voor dat u stevig schoeisel draagt. Want een deel van de wandelingen gaat door heuvelachtig terrein, drassig gras of over mulle zandpa- Op het station in Maarn wachtend op de trein naar Driebergen. den. Bij sommige wandelingen moeten overstap- jes gemaakt wor- den via hekken, trapjes of loopplanken. Vaak ook loopt de wandelroute over het terrein van particulieren. Be- halve goed schoeisel te dra- gen is het handig lichte, tot een klein pakketje op te vouwen, regen- kleding mee te ne- men. Want hoe mooi de weers- voorspellingen ook mogen zijn, een onverwachte fikse regenbui be- hoort altijd tot de mogelijkheden. Hoewel de meeste wandeltochten onderweg wel de mogelijkheid bie den om in een uit- spanning even de vermoeide benen rust te gunnen en intussen een smakelijk hapje te eten en te drin- ken, kan het soms lang duren voor- dat een restaurant of pannenkoek- huis is bereikt. Aan te bevelen is het dan ook om een kleine mond- voorraad voor onderweg in de rug- zak mee te nemen. Belangrijker nog dan proviand is het binnen handbereik hebben van drinken voor onderweg. Tijdens de wande- ling verbruikt het lichaam veel vocht en zeker bij warm weer is het noodzakelijk om het vochtgehalte op peil te houden. Het startpunt van het merendeel van de wandel tochten is vanuit het Rijnmondge- bied, afhankelijk van de wandelbe- stemming, met de auto in maxi maal circa anderhalf uur te berei- ken. Wie in het noordelijke deel van Nederland of in Limburg wil wandelen moet rekening houden met een langere reistijd. De NS-wandeltocht is inmiddels al een favoriet uitstapje geworden voor het redacteuren- en corres- pondenteam van de in Spijkenisse gevestigde edities Maaspost van Maasstad weekbladen. Dit team heeft er inmiddels al drie verschil- lende wandeltochten opzitten. Zo Met nog een kilometer of vier voor de boeg bereiden we ons voor op de laatste, zwaar wegende loodjes. 'bedwongen' deze, toch meren- deels onervaren wandelaars, niet alleen de Veluwezoom via het Maarten van Rossumpad (Velp- Dieren, 11 of 13,5 km) en de Utrechtse Heuvelrug' (Maarn- Driebergen, 12 of 14 km, maar ge- noten zij ook van de schitterende Kampinaroute. Een ruim 16 kilo meter lange tocht in Noord Bra bant van Boxtel naar Oisterwijk. En afgaand op de steeds weer en- thousiaste readies na afloop is het onvermijdelijk dat er in de toe- komst meer wandfeltochten zullen volgen. De wandeltochten lenen zich dan ook uitstekend om in fa- milie-, club- of ander groepsver- band ondernomen te worden en krijgen een extra dimensie als ze afgesloten worden met een geza- menlijk etentje. Uiteraard is alleen of met z'n tweeen wandelen ook leuk, maar vooral wanneer de laat ste loodjes zwaar gaan wegen blijkt juist de onderlinge ontspan- nen 'schoolreisjesachtige' sfeer in de groep de moed er in te houden, hebben wij ervaren. Zo bereikt ie- dereen, zonder het gevoel van echt overmatige inspanning te hebben moeten leveren, de eindstreep met als 'beloning' in het vooruitzicht; het gezamenlijk etentje. Het verzamel- en vertrekpunt was in ons geval steeds het redactie- kantoor in Spijkenisse. Om negen uur was iedereen present en reden we met voile auto's naar de start- plaats van de wandeltocht. Voor de laatst gelopen wandeltocht was dat het NS-station in Maarn. Daar aan- gekomen parkeerden we de auto's en Maarn/Driebergen-Zeist (slechts een halte) aan de auto- maat. Het hooguit tien minuten du- rende ritje met de trein heeft een aparte bekoring. Want de meesten van ons zijn fervente autorijders en zien nog maar sporadisch een trein van binnen. Uitgestapt op het sta tion van Driebergen kopen we aan het loket op vertoon van ons spoor- kaartje met korting de NS-wandel- route 'Utrechtse Heuvelrug'. Van- af dat moment kan de wandeling beginnen. Het beginpunt is in dit geval dus Driebergen, het eindpunt het NS-station in Maarn, waar we eerder de auto's geparkeerd had- den. Bewust hebben we er voor ge- kozen om de a»W»»« bij het einld- punt van de wandelroute te parke- ren in plaats van bij het begin. An- dersom kan ook, maar dan moet de treinrit na afloop van de wandel tocht ge maakt wor den. En dat kan als extra belastend er varen wor den omdat iedereen dan echt wel moe is en het liefst meteen in de auto stapt om koers te zet- ten naar het restaurant waar een heerlijk di ner hen wacht. Vol- gens de uit- gestippelde route op het kaartje, dat de wande laars en pas sant ook wijst op de bijzonderhe- den of be- zienswaar- digheden tijdens de tocht, begin nen we aan de wandeling die voert door de schitterende bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Fraaie land- schappen, verrassende open zand- vlakten en smalle bospaadjes blij- ken onderdeel van de wandeltocht te zijn. Al pratend, grappend en soms ook in stille verwondering over het natuurschoon dat we te- gen komen, vorderen de kilometer- tjes gestaag. We verbazen ons er over hoe snel de wandeling vordert en wat vooral opvalt is dat elk van ons wel meer dan eens hardop ver- zucht: 'wat is dit heerlijk zeg; die rust, die onspanning! Het lijkt wel een vakantiedag'Na ongeveer een kilometer of negen gelopen te hebben komen we in het dorpje Austerlitz. We hebben dan, in te- genstelling tot bij onze eerdere wandeltochten, een paar fikse re- genbuien gehad. We besloten daar- om de verkorte route van 12 kilo meter te volgen. Ondanks de be- paald niet voorspelde regenbuien blijft de stemming goed en vallen we hongerig en nat het op de wan- delkaart aangegeven restaurantje binnen. Gevoed en gelaafd ver- trekken we na een klein uurtje dus om de wandeling te voltooien. Bij aankomst in Maarn blijkt dat we in totaal ongeveer drie en een half uur gewandeld hebben. Dat is een ge- middelde van circa 3,5 kilometer per uur, inclusief de korte rustpau- zes, onderweg tijdens het wande len. Een mooi resultaat voor een club mensen die doorgaans voor- namelijk met 'de pen' en de com puter in de weer is, dachten we zo. Ook al ging het ons helemaal niet om het neerzetten van een prestatie voor wat betreft de wandelsnel- heid. Nee, wie een NS-wandeldag- tocht maakt moet puur gaan voor het plezier en het ontspannende ef fect dat er vanuit gaat. Behalve in voornoemde gebieden zijn er wandeltochten uitgezet in tal van andere fraaie gebieden van Nederland. Zo zijn er duin- en kustroutes in Zeeland. Zuid- en Noord-Holland. Degenen die niet in het bezit zijn van een auto kunnen uiteraard van uit hun woonplaats vanaf het dichtstbijzijnde NS-station per trein, of indien mogelijk met een andere vorm van openbaar ver- voer, naar het startpunt van de uit- verkoren wandelroute reizen. Met een Rail Idee Wandeltocht koopt u in een keer uw treinkaartje en een kaartje waarmee u een uitgebreide routebeschrijving kunt afhalen. In combinatie met een treinreis be- taalt u een rijksdaalder in plaats van vier gulden voor de routebe schrijving van een eendaagse wan deltocht. In enkele gevallen kunt u met de bus of Treintaxi naar het beginpunt van de wandeling of vanaf het eindpunt terug naar het station. Maar omdat niet iedereen van die mogelijkheid gebruik wil maken, is dit stukje met de bus of Treintaxi niet bij de Rail Idee-prijs inbegrepen. Informatie over vertrek- en aan- komsttijden van de treinen, prij- zen en dagtochtjes is te verkrij- gen via tel. 06-9292 (50 cent per minuut). BERRIE LAROS Een fikse regenbui onderweg; daarmee had niet iedereen rekening gehouden. DIMAGE V DimageV is een verbazingwek- kend compacte en veelzijdige digitale camera. De camera is het 1 resultaat van Minolta's digitale kennis en jarenlan- ge ervaring met fotografie. Een van de bijzondere eigenschappen is het draaibare objectief dat u ook los van de camera kunt gebruiken. DimageV biedt u bovendien een ingebouwd LCD beeldscherm, een ingebouwde flitser, uitwisselbare geheugenkaarten en uitzonderlijke mogelijkheden voor macro-opnamen. Al deze mogelijkheden vindt u in een stijlvol ontwerp met een aluminium behuizing. Inkl. BTW 1498 V> L.E1CA i Een sieraad voor het leven, deze bijzonder mooie camera. Voorzien van een elegante body, in luxe zwart uitgevoerd en Leica Summarit 2.4/40 mm objectief. AF en MF. De Minilux is voorzien van een ingebouwde automatische flitser met rode ogen reductie. Van 1899 Voor ShowView Van deze schitterende HiFi stereo videorecorder heeft u jarenlang plezier. Dankzij ShowView en PDC kunt u zeer eenvoudig opnemen en de PR0-GX4 zelf- reinigende videokoppen zorgen voor een optimale weergave. Voorzien van Auto Preset Tuning, 60 voor- keurzenders, 8 programma's in 1 jaar vooruit te pro- grammeren en IR-afstandsbediening. Nu uiterst voordelig. Van 899 Voor BEELDSTABILIZER Compacte VHS camcorder waarmee u~ trillingsvrije opnamen maakt dankzij de digitale stabili zer. Het supergevoelige F1.2-asferische objectief, de digitale kleurfilters en de mosaic fader maken uw opnamen een lust om naar te kijken. Met High sensiti vity CCD, 14 x tot 28 x Flyperzoom, speciale effec- ten, titelgenerator, belichtingscorrectie etc. Van 1799 DISCMAN Discman in compact formaat. Met 1 D/A converter. U kunt 12 continu genieten (op 2 pen- light batterij- en). Digitale megabass en tal van afspeelmogelijkhederi? Incl. hoofdtelefoon. Van 249 Voor CONTUR 1570 Loewe Contur: Innovatieve techniek en klassiek design. Loewe vernieuwt zowel de beeld- als de geluidtechniek in haar televisies. Zo beschiktjf u over absoluut trilling vrije beelden door het Digital 100 Hz. principe. De vooruitstrevende digitale techniek levert bovendien een gestoken scherp beeld en een voile zuivere1 klank. De Loewe 8-bits digitale techniek biedt u een nog hogere definitie en verbeterde beeldkwaliteit. Van 2299 Voor Excl. meubel/videorecorder Digitale videotape met een speelduur van 30 minuten. De DLC beschermlaag garandeert u een duurzame kwaliteit. per stuk M stuks^^^ Schitterende spiegelreflexcamera, verpakt in een uniek nieuw design. Voorzien van spleet- sluiter, autofocus, automatische belichting, ingebouwd motortransport en flitser. Werkt volgens het AIM-systeem. Deze camera biedt u zoveel mogelijkhe den dat u gegarandeerd het ene na het andere bijzonde re plaatje schiet. Scherp en snel, en met mogelijkheid tot reeksopnamen. Deze Canon heeft verder 3 scherpstelpunten, een E-TTL flitsprogramma, 6 beeldkeuzeprogramma's en sluitertijden die liggen tussen de 30 sec. tot 1/2000 sec. in halve stopwaarden en tijdopnamen. Van 849 Body voor *TT DIVERSE COMBINATIES MOGELIJK, ZOALS CANON 500 N CANON 28-8 DC Van 1099 Voor 899 CANON 500 N CANON 28-80 USM Een kleurrijke walkman in een nieuw design. Door het AVLS-systeem en het Anti-rolling mechanisme geeft deze Sony een hoge afspeelkwaliteit. De geluidskwaliteit is optimaal door de Fontopia hoofdtelefoon. 2 penlites geven maar liefst 13 afspeeluren. De WM-EX 150 is verkrijgbaar in zwart, blauw, rood en groen. BIJ ALLE SONY WALKMANS GEEFT FOKA EEN RUSSEL ATHLETICS Z0NNEBRIL KAD0! Van 1299 CANON 500 N BODY h Van 2049 CANON 500 N BODY h Van 1499 CANON 500 N BODY h Van 1399 CANON 500 N BODY k Van 1399 Voor 999 CANON 28-105 USM Voor 1599 C0SINA 19-35 Voor 1199 C0SINA 28-210 Voor 1099 SIGMA 2.8/4.0 28-70 Voor 999 AANBEVOLEN ACCESSOIRES: CANON Z00M0BJECTIEF 4.5/80-20011 Van 599 Voor 349 CANON BP8, batterijhouder handgreep Van 69 Voor 59 SAMS0NITE 200 TREKKING C0MBI TAS Van 149 Voor 99 Een compleet Mini Hifi systeem van de ontwerpers van Sony. Met de afstandsbediening bedient u een voudig de 3 cd-wisselaar met exchange-functie en de uitgebreide DJ-mix functie. Het muziekvermogen van 2 x 80 watt in combinatie met de drie-weg bas- sreflexspeakers verzekeren u van een optimale geluidskwaliteit. Van 899 Voor' "AO 95 *36 OPNAMEN •geldt voor kleinbeeld 135 film MEERPRIJS 5,- REFLECTA DIAMATOR 1500 AF-M Kleinbeeld diaprojector voorzien van een i 24x24 cm moni- r tor om heel snel f dia's te kunnen ■■■-mrfr' bekijken. Maar ook jflP een diashow op pro- plr jectiescherm is voor 1* deze Projector geen probleem. Geschikt CS-, LKM- en universeel magazijn. Met automatische scherpstelling, 'W? trap|oos regelbare lichtsterkte en 24V/150W halogeenlamp. Met 28/90 objectief. De diaprojector is inklapbaar en met de handgreep eenvoudig te vervoeren. Ideaal voor presentaties en demonstraties. Van 499 Voor Ook op maandag vanaf 11.00 en vrijdag tot 21.00 uur geopend. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Betaling uitsluitend contant/pin/visa/chipautomaat. OST PLHiN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 15