Asbestresten uit sloop spoorloos verdwenen Jfllp- m Heropening Kolpa-bad KEUKENS HALF 6ELD Hittegolf over Schiedam D0RZ0 hii SilH^Vofo i i i i i 2150 DE GOLDKOOPSTL fOTO- ONTWIKKELAAR VAN 24 7a Langer zomer voor guldens minder Politie staat voor groot raadsel Ongedierte RENAULT imoMADvrniimsimKum I fot# vide# audh Zwoele drankjes in Gedistilleerd Werk aan van Brienen- oordbrug Activiteiten voor 55- plussers VERTROUWD ADRES IN ROTTERDAM GRATIS .BETEllN .BEELD... EN GELUIDi Deze week in Spektakel 'Wachtleider' KEUKENS VANDAAG GEBRACHT, MORGEN KLAAR Schiedam Oplage 37.745 ■H mmmm ■■IMMBi SCHIEDAM - Asbestresten open en bloot in een Schiedamse woonwijk, waar kinderen iedere dag spelen en bewoners buur- ten. Een bewoner van de Van Markenstraat trok aan de bel toen hij signaleerde dat asbestplaten ruim een week lang in de Nolenslaan bleven liggen, na de sloop van een schooltje al- -daar. Veiligheid bruyna»lvto<rgn SUPER STUNTAANBIEDING 1 mil FOTOROLLETJE Lw.v. 7.95 FOTO VIDEO AUDIO TELECOM Willem van Ravens heeft een wereldbaan mhmmhhhi Warme zomer ideaal weer voor insecten Zoekt u iets lekkers? Zie onze advertentie elders in deze krant! Avondwinkel Parkweg PWfftt I d i Y( Schiedam-Centrum Hoogstraat 44 Sta elduinsebos CONTACTLENZEN Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010- 4731589 Bezorging 010-4514555 HMi WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1997 4e jaargang nr. 33 SCHIEDAM - De mussen vallen van het dak: de zo- mer is op zijn hevigst. Wie dat allemaal net even teveei is en de zon wil ontvluchten, kan naar het Nederlands ge distilleerd Museum. In het proeflokaal van de Ge- kroonde Brandersketel kan men aan de stamtafel genie- ten van het uitzicht over de Lange Haven. Diverse frui- tige likeurtjes en jenever- cocktails staan voor de be- zoeker klaar, gemixt met verse jus d'orange of een koele bitter lemon. Met de comsumptiebon die men bij het entreekaartje krijgt, mag een gratis drankje wor- den utigezocht. Met bijbeta- ling kan een bijzondere mix worden besteld. In het mu seum komt de bezoeker alles te weten over het stoken van veschillende vaderlandse je- nevers, bitters, advocaat en likeuren. Het Nederlands Gedistilleerd Museum De Gekroonde Brandersketel is geopend dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Zon- en feestdagen van 12.30 tot 17.00 uur. Het mu seum ligt aan de Lange Ha ven 74-76. SCHIEDAM - De komende dagen zullen buiten de spits- uren twee rijstroken op de van Brienenoordbrug wor den afgesloten voor het ver- keer dat komt vanuit Rot terdam in de richting Dor drecht. In de spitsperioden wordt slechts een rijstrook afgesloten. Deze afsluiting is noodzakelijk om de ver- vroegde onderhoudswerk- zaamheden en het onder- zoek aan de van Brienen oordbrug zo snel mogelijk af te ronden. Naar verwach- ting zijn de werkzaamheden achter de rug wanneer na het aflopen van de vakanties het verkeersaanbod weer zal toenemen. SCHIEDAM - In diensten- centrum de Woudhoek wordt donderdag 14 augus- tus van 13.30 tot 16.00 uur bingo gespeeld. Deelnemers betalen zes gulden voor zes ronden. Kralen rijgen kan donderdag 14 augustus van 14.00 tot 16.00 uur in dien- stencentrum de Vier Mo- lens. Deelname is gratis, er moet wel worden betaald voor het gebruikte mate- riaal. Verder is er dinsdag 19 augustus van 10.00 tot 12.00 uur in ditzelfde dien- stencentrum een gratis kof- fie-inloop. De activiteiten- club en koffie-inloop zijn woensdag 20 augustus van 10.00 tot 12.00 uur gepland in dienstencentrum Oost. De toegangsprijs bedraagt een gulden. Volksdansen (vierde les) is mogelijk in diensten centrum de Vier Molens op woensdag 20 augustus van 10.00 tot 11.30 uur. De kos- ten bedragen acht gulden voor vier keer. Het koers- bal-zomertoernooi vindt woensdag 20 augustus van 18.30 tot 22.00 uur plaats in dienstencentrum de Vier Molens. Deelname kost een gulden. De politie ruimde de resten samen met milieucontroleurs van de ONS op, maar blijft voor een groot raad sel staan. Toen de politie de resten kwam opruimen was er geen spra- ke van platen maar van kleine stukjes, waarnaar in het donker flink gezocht moest worden. De politie is nu bezig met een onder- zoek naar wat er gebeurd is met de verdwenen asbestplaten. Want dat er platen gelegen hebben staat voor de bewoner van de Van Markenstraat buiten kijf. „Een week lang hebben die dingen hier voor de deur gelegen. Niemand deed er iets aan. Ze zeggen wel dat het geen kwaad kan, maar je ziet die mannen niet voor niets in maanpakken lopen als ze dat spul verwijderen." Volgens voorlichtster van de Schiedamse politie Laurie't Hart mag asbest nooit en te nimmer op eigen gelegenheid verwijderd wor den. „We weten nog steeds niet of er inderdaad platen hebben gele gen en waar ze zijn gebleven, maar als iemand ze op eigen houtje heeft zitten verslepen, wacht hem of haar een proces verbaal." De milieudienst DCMR had juist liever gezien dat het platen betrof in plaats van losse stukjes. De gifti- ge stoffen komen vrij als het asbest gebroken is, in stukjes of verpul- verd, meent de woorvoerster. ,,Zo lang de platen heel zijn kunnen ze niet zoveel kwaad, al had het spul er natuurlijk nooit een week mo- gen liggen. Van asbest aan e6n stuk word je niet ziek, dat zit bij- voorbeeld ook nog in heel oude bloempotten. Ik zeg niet dat het ge- zond is dat die kinderen daar ge speeld hebben, maar ze houden er niets aan over. Anders wordt het als het spul gebroken of zelfs ver- pulverd is. De schade voor de ge- zondheid zal na een week te ver- waarlozen zijn, maar het is moei- lijk in te schatten wat de gevolgen wel zijn. Het spul hoort normaliter meteen te worden afgevoerd naar een speciale verwerkingsplek." Dat de mensen die de asbestresten verwijderen pakken dragen voor de veiligheid heeft volgens het DCMR een andere reden. „Deze mensen komen iedere dag, de hele dag in aanraking met het asbest. Ze worden zo vaak aan de giftige stof fen blootgesteld dat ze bescher- ming nodig hebben. Bij een inci- denteel contact met asbest ligt dat natuurlijk anders." Vraag blijft waarom het asbest een week lang gelegen heeft in een woonwijk en er nu nog zou liggen zonder de bemoeienis van een alerte bewoner en de politie. 't Hart: „Als er bij de sloop van een gebouw asbest vrijkomt, wordt een plan opgesteld, zodat het spul meteen weg kan zodra het is vrij- gemaakt. Dat is hier kennelijk he- lemaal niet gebeurd." MONIQUE SIEMSEN Rotterdam. Burg, van Walsumweg 188 190 tel. (010) 414 73 68 PANTACVr|-qnHF: K| R,RF 14* JV J (36 0PNAMEN f f 5,- MEERPRIJS) VANDAAG GEBRACHT, MORGEN KLAAR!!! INFORMATIE TELEFOON 010-2205510 Dordrecht - Voorstraat 274 Zwijndrecht - Winkelcentrum Walburg Leiden - Haarlemmerstraat 170 Den Haag - Venestraat 8-10 •Rotterdam -Winkelcentrum Oosterhof* Zoetermeer - Stadshart Passage Rotterdam -Winkelcentrum Zuidplein Capelle a/d Ussel- Centrumpassage 103 Vlaardingen-Liesveld 147 •Rotterdam -Hoogstraat 141 Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Rotterdam - Bergse Dorpsstraat 32 •iv, SCHIEDAM - Indiase taferelen midden in Schiedam. Vrijdag 8 augustus vond de slotdag plaats plaats van Jeugdland op het parkeerterrein bij voetbal- en cricketvereniging Excelsior '20. Allerlei leuke spelletjes, toegesneden op het Indiase thema, hielden de Schiedamse jeugd meer dan bezig. Zo konden de kinderen slangringwerpen, meedoen aan de kruikenrace en tijgervangen. Als toetje kon men een ritje maken op een (echte) kameel. Foto Roger van derKraan WATERWEG - De deuren van het Kolpa-bad worden 13 September opnieuw voor het publiek ge opend. Drie weekeinden lang zal het Kolpa-bad dienen als decor voor de salon 'Het Duel'. Een groots opgezette manifestatie in het kader van de provinciale Kunstestafette '97. Voor deze manifestatie, die dit jaar voor de zesde maal plaatsvindt, le- veren Schiedam en Vlaardingen een gezamenlijke bijdrage. De naamgeving Kunstestafette ver- wijst naar een sportief treffen en het is dan ook geen toeval dat de organisatoren uit beide gemeenten de sport met zijn vele invalshoeken als metafoor heeft gekozen voor dit evenement. Gekozen is voor het thema 'Het Duel', een kunst- zinnig/sportief treffen tussen beide steden. Meer dan vijftig kunstenaars uit De deelnemers en initiatiefnemers van de Salon. van Ro tterdam DE EERSTE AVOA/DWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00-24.00 uur dus ook op zondag Vlaardingen en Schiedam hebben op de uitnodiging tot deelname ge- reageerd. Zij tonen in de salon re cent werk. Het diepe bad van wordt ingericht op het patroon van de wedstrijdbanen. Zo zal er een 200 meter lange tentoonstellings- wand ontstaan. Het publiek wordt daarmee als het ware in de gele genheid gesteld om een duik te ne- men in de kunst. Direct grenzend aan het diepe bad staat een rij douchecabines. Deze zijn zo ont- worpen dat een unit bestaat uit twee gespiegelde douches. Er staan vier van deze units. Aan vier Schiedamse en vier Vlaardingse kunstenaars is opdracht gegeven voor het vervaardigen van een tij- delijk kunstwerk in deze douche cabines, waarin zij hun visie geven op het thema: duel/wedstrijd De salon-presentatie is een popu late vorm van beeldende kunst presentatie. Het is een prreten- tieloze en publieksvriendelijke ma- nier om mensen met hedendaagse beeldende kunst te confronteren. Er gaat geen selectie vooraf op ba sis van een vooropgezet idee of concep. De toeschouwer krijgt de ruimte om zelf verbanden te leg- gen of een rode draad te zoeken in de hedendaagse beeldende kunst. Het Kolpa-bad werd op 8 januari 1955 geopend en is genoemd naar de in September 1954 overleden di- recteur gemeentewerken, de heer J.J. Kolpa. Het zwembad was zijn laatste grote werk. Het bad heeft een rijke historie; er werden we- reldrecords gezwommen en het diende als trainingsbad voor de zwemploeg die in 1956 Nederland zou gaan vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Melbourne. Nu, ruim 40 jaar later, wacht de slopershamer. Het complex moet plaats maken voor een bad dat aan de recreatie-eisen van deze tijd voldoet. Echter, voordat het zover is, zal het bad een eminente rol spelen bij de Kunstestafette '97 waarbij 'sport en spel' en 'kunst' elkaar ontmoeten. Dit alles om nog eenmaal recht te doen aan de woorden in het programmaboekje dat bij de opening in 1955 ver- scheen: 'Tot verfrissing van li- chaam en geest'. Het instructiebad beter bekend als kikkerbadje gaat dienst doen als podium voor jong talent. In de 'jeugdsalon' tonen kinderen van de basisscholen in Vlaardingen en Schiedam de werkstukken die zij maakten op basis van het thema wedstrijd/duel. In tegenstelling met het thema is de jeugdsalon geen wedstrijd, dus ook hier geen selectie, maar meedoen is winnen. Hans Verkerk Keukens heeft deze week een spectaculaire halfgeld actie. Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nu koopt, krijgt u van Hans een Caribbean keuken voor de helft van de door de leverancier aanbevolen advies- prijs. Kom nu snel echt geld ver- dienen en vraag naar de snelle beslisserskorting Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prijsl! Maak tijdens onze Caribbean actie kans op een fantastische reis naar Aruba. DONDERDAG EN VRIJDAG K00RAV0ND ROTTERDAM STADIONWEG 41a - 010-4834441 ROTTERDAM (OMMOORD) SATIJNBLOEM 55 (Keukenplus) - 010-4550511 OUD-BEYERLAND B. DE VRIESBRQEKMANLAAN 2 - 0186-621066 SCHIEDAM - Eindelijk is het dan zomer. Na de hittegolf van afgelopen weekend is het welis- waar ietsje koeler geworden, maar toch blijven de tempera- turen ruimschoots boven de twintig graden. Massaal zoekt Schiedam de stranden op, als men tenminste het geluk heeft een paar vrije dagen te hebben. Het werkende deel van Schiedam moet het maar doen met airconditioning, geopende ramen of koele drankjes. Paar- den hebben het deze periode helemaal zwaar. In de stal is het vaak verzengend heet en buiten is er absoluut geen spra- ke van een verkoelend briesje. Gelukkig wist zijn bazin wel raad, pakte de tuinslang en voorzag de edele viervoeter van een heerlijk koude douche. Foto Roger van der Kraan De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 UW FOTO'S AFGEDRUKT OP 10xl5CM KWALITEITSPAPIER, MAT OF GLANZEND Giifc Wttdot I00/34opn tWtolUji n pife wgrofag pMl dhw in FcMOw Md GaMi Ml in nmhnfit mtat Kin Folo Klw-Klotwid klein GROENSPECIALISTEN Tot eind September lieflijke, hemels- blauwe bloemen om u heen? Dan plant u nu Perovskia 'Blue Spire', bijgenaamd de russische vlinderstruik. Een groengrijze heester die in augus- tus/september volop bloeit en zo'n 80 cm hoog wordt. Voor een prachtige nazomer. Nu van 8,95 voor slechts Kom even langs voor deze en vele andere aanbiedingen. 's-Gravenzande - Staelduinlaan 17 - Tel. 0174 415171 Vlaardingen - Deltaweg 76 - Tel. 010 2486999 v Internet: http://www.staclduinscbos.ii per maand v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 net if^iCKetetijde piO-CtCH. zhnDii etc afitietCK.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1