flitsen Sport Goud en brons voor broer en zus PROFITEER VAN DE SPECIALE CORRECT VERB0UWINGS- AANBIEDINGEN A A 95 VERZAMELKWARTET 4 A95 OA 95 r 4A9S 4A9S uaoo\ l •795 CORRECT, DE MUZIEK, FILM EN SOFTWARE SPECIALIST. TEL.: 010-4.618.600 BERGWEG 110 ROTTERDAM Willem van Ravens (VVK) ook op het strand een en al dynamiek f KNIPUIT V00RDEEL VANDE WEEK KNIPUIT PRIJS 2 CD's j 2 CD's mzr 2 CD's I /.'TOG, ELVIS v WELKOM OP HET H0EKSE STRAND I N0RMAAL 39.95 ■'t: STEIGERPRUS 2im #104 1/4 Triathlon Holten SCHIEDAM - Hij krijgt de 'literflessen' zonnebrandolie nog net niet vergoed van zijn commissaris. Maar voor de rest heeft politieman Willem van Ravens in de zomer- maanden een wereldbaan. De dynamische secretaris van voetbalclub VVK fungeert als 'wachtleider' bij het strand van Hoek van Hol land. Met zijn acht parking- watchers, allemaal studenten tussen de 18 en 23 jaar, gaat Van Ravens echter pas aan de slag als de temperatuur ten- minste 21 graden is. Na een stil voorseizoen kunnen de mobiele dienstverleners (op fiets en scooter) hun lol de laatste weken niet op. Een ware hittegolf teistert Neder- land. Met als gevolg overvol- le stranden en parkeerplaat- sen aan de kust. Van Ravens en zijn medewerkers maken overuren. „Maar beter zo dan anders", vindt de de 44- jari- ge Schiedammer. „Boven- dien is het dankbaar werk. Elk jaar hoop ik daarom op een lange, hete zomer." Stom toeval Korte broek EXCLUSIEF BIJ CORRECT •EEN GOED ADVIES MET DE CORRECT PRIJSGARANTIE EEN SCHERPE PRIJS UIT V00RRAAD LEVERBAAR GIGA HITS A9S5 STEIGERPRUS DIVERSE ARTIESTEN STEIGERPRUS FRANSTAUG idU'lpr' oiiNi'lhiiie STEIGERPRUS DIVERSE ARTIESTEN PerStuk STEIGERPRUS HET ZATERDAG CD-AANBIEDINGEN VAN CORRECT _39&r izstr _3»ar _4250- jUMT J2STT .4245- _44£5" _44*r _3fcW j&ar J5MT Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Bergweg 110 kunt u van 17.00 tot 18.00 uuriedere zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. ALLEEN ZATERDAG VAN 17.00 TOT 18.00 UUR CD SINGLE VANDE WEEK STEIGERPRUS &9T SOUL-MUZIEK BLUES 10THER mm PerStuk STEIGERPRUS 1 1 'Saamhorigheid is onze kracht' TRIATHLON - Onder tropische weersomstandigheden van rond de 30 graden celsius is zaterdag 9 augustus de 1/4 triathlon van Holten gehou- den. Het Elite-circuit is in het leven geroepen om de vaderlandse triathlon- top een mogelijkheid te bieden zich voor te bereiden op de Olympische Spelen in 2000 in Sydney. Dit jaar startten de atleten die uitkomen in het Elite-circuit met het zwemmen in open water. Daarna fietsen de atleten richting Holten voor een plaatselijke ronde; 10 kilometer lopen sloot de wedstrijd af. Voor diverse atleten was dit een grote inspanning gezien de hoge temperatuur. Aan deze wedstrijd is deelgenomen door een 40-tal at leten die streden om een goede klassering in het eindklassement. De van het begin tot einde spannende wedstrijd is gewonnen door Guido Gosse- link in de tijd van 1.50.05 uur. Richard de Groot van de traithlonvereni- ging Rijnmond en uitkomend voor het Nike-team 2000 behaalde daar een 15e plaats in de tijd van 1.54.35 uur. In het eindklassement over vier wed- strijden is hij geeindigd op een 9e plaats. Van Ravens en zijn jeugdige ploeg houden toezicht op de parkeer- plaatsen aan de Badweg, Strand- weg, Strandboulevard en Helm- weg. Daar signaleren en rapporte- ren ze verdachte figuren of om- standigheden, zoals lekkende olie of benzine, openstaande voertui- gen of waardevolle spullen op de bank of op het dak van de auto. Ook aanrijdingen worden gemeld aan de porto-cabin bij de slagbo- men aan de Badweg, die Van Ra vens gebruikt als uitvalsbasis. „We doen vooral veel aan preventie", stelt hij. „We noteren de kentekens van de auto's die niet helemaal juist zijn achtergelaten. De eigena- ren krijgen dan later thuis van ons bericht waarin we uitleggen wat niet in de haak was. Daarbij doen we ook een folder over het voorko- men van autodiefstal en inbraak. Op een drukke dag komen we wel maar met 6en diefstal te maken en dit jaar staan we nog op nul", zegt Van Ravens een tikje trots. „Ik zie onze strandploeg als het visitekaar- tje van Hoek van Holland. Onlangs heb ik in de Danssalon in Rotter dam voor de politiek nog een praatje gehouden over onze werk- zaamheden. Toen bleek ook dat ons project tot den van de beste nieuwe politie-activiteiten in de re- gio Rijnmond behoorde. Ik denk daarom dat we een blijvertje zijn aan de kust. Als het aan mij ligt wel.tenminste." Willem van Ravens, die zijn jeugd in Maassluis doorbracht, voetbalde tot zijn 26e jaar bij Excelsior M. Daarna kwam hij door stom toeval bij VVK terecht. „We hadden des- tijds bij de politie een eigen elftal. We wilden graag gezamenlijk bij een vereniging gaan spelen, maar niemand kon of wilde ons hebben. HVO, DVO'32 en Zwaluwen za- ten toen kennelijk nog niet op een extra team te wachten. Uiteindelijk klopten we bij VVK aan, omdat het de eerste club was in de omge- ving van de centraal gelegen Sporthal Margriet. We waren meer dan welkom. Dertien jaar hebben we een politieploeg gehad bij VVK. Waarom we niet naar Her- mandad gingen? Ach, we wilden ook wel eens een ander sfeertje proeven." Achteraf prijst Van Ravens zich gelukkig met zijn entree bij VVK. Want de Schiedamse gezellig- heidsclub is een deel van zijn leven geworden. Na een half jaar floot hij al wedstrijdjes van de F-pupil- len. Daarna trad hij toe tot het jeugdbestuur, eerst als penning- meester daarna als wedstrijdsecre- taris. Sind 1993 is hij hoofdbe- stuurslid, mede belast met hij bij- houden van de VVK- archieven. Tijdens het seizoen is Van Ravens van 's ochtends vroeg tot's avonds laat op het veld in Kethel te viti- den. Hij zet koffie, keurt de velden (bij afwezigheid van consul Cor Valk), deelt de velden en de kleed- kamers in en fluit zijn wedstrijdjes. Vaak neemt hij pas in de namiddag zijn eerste biertje. „Het zijn lange en zware dagen, maar ik zou ze voor geen goud willen missen. Ik ben een doener, geen denker. Ik houd niet van stilzitten. Ja, na een avonddienst wil ik nog wel eens op de bank naar een leuke nachtfilm op Canal+ kijken. Met een dikke sigaar en heerlijk glaasje bier uit mijn eigen Hertogjan-tap kom ik dan echt tot rust. Maar voetbal en VVK zijn mijn belangrijkste hob by. Een prima uitlaadklep voor mijnpolitiewerk." Het gaat dit decennium goed met VVK. Zowel sportief als organisa- torisch heeft de club van voorzitter Rien Ham (sinds 1987) de wind mee, de drie opeenvolgende ge- miste promotiekansen naar de tweede klasse ten spijt. Van Ra vens heeft het ledental sinds zijn komst zien verdubbelen tot het huidige bestand van 425. „Toch is de sfeer niet veranderd door de for- se groei", meent hij. „De saamho righeid is nog altijd de grote kracht van VVK. Iedereen hoort erbij, of je nu in het eerste of het zevende elftal speelt. Na de fatale nederlaag tegen PPSC was de teleurstelling vorig seizoen even heel groot. Maar na een uur kroop iedereen weer bij elkaar. Uiteindelijk werd het nog een feest ook, met 55 lege bierkratjes als resultaat." De aantrekkingskracht van VVK op Schiedamse voetballers van meer dan gemiddeld niveau is de laatste jaren opmerkelijk groot. Vooral Excelsior'20 raakte nogal wat selectiespelers kwijt aan de za- terdagclub. Ook deze zomer ver- huisde weer een aantal gerenom- meerde zwartwitten (Luuk van Troost, Robert van 't Zelfde, John Keijzer) naar roodzwart. „Marcel van der Ven, Willem van Baarle en Roos van Harmelen hebben ooit de eerste stap gemaakt. Nadien zijn velen hen gevolgd. Het klikt ge- woon tussen jongens van VVK en Excelsior. We spelen ook altijd een cricketwedstrijd tegen de Zami's. Eerst begreep ik niets van die sport, maar nu ben ik er aardig in thuis. Als het even kan, ga ik ook bij de thuiswedstrijden van Ex celsior kijken. Het lijkt daar soms wel een reunie van bestuursleden van andere clubs. Jan Zwep (GTB), Joop Beu- kers (SVDPW) en Koos Klein (Schiedamse Boys) zie ik regelma- tig. Lekker een beetje dollen onder elkaar. Dat ligt me wel." Norbert Kleinherenbrink Marjolein Jongepier behaalde op het NK Klassiek Waterskien bijna alleen maar gouden medailles. SCHIEDAM - Het Nationaal Kampioenschap Klassiek Waterskien op de Bosbaan in Amsterdam is voor broer en zus Jongepier uit Schiedam een groot succes geworden. De 17-jarige Marjolein prolongeerde haar titel van Nederlands kampioen Open Klasse voor het derde opeenvolgende jaar. Bij de junioren pakte zij de gouden medaille op alle onderdelen: het figuren, de slalom en het springen. In de finales bij de Open Dames won zij goud met het figuren en goud met het schansspringen. Slechts bij de sl alom moest zij concurrentie dulden en behaalde op dit onderdeel het zil- ver. In het Overall klassement behaalde zij 2109.5 punten, waarmee zij haar titel van Nederlands Kampioen prolongeerde. Ook verbrak Marjolein op het NK haar persoonlijk record met het figuren en zette een nieuw re cord neer van 4600 punten. Voor Sander Jongepier bracht dit kampioenschap het grootste resultaat in zijn skicarriere; hij werd 4e op de slalom, 3e bij het figuren en 4e met het schansspringen. In het Overall klassement met 1582,4 punten kwam hij daarmee op de derde plaats en behaalde daarmee de bronzen medaille. Door dit resultaat stijgen de kansen voor de 23-jarige verfverkoper uit Schiedam om uitgezonden te worden naar de wereldkampioenschappen eind September in Colombia. Zijn zusje Marjolein heeft reeds een plaats in het WK-team, maar eerst staan voor haar de Europese kampioenschappen Under 21 in Tsjechie en de Europese Junioren kampioenschappen in Italie op het programma. _i: Willem van Ravens en zijn parkingwatchers: niets ontgaat hen. Foto van derKraan aan ruim vijftig waarschuwingen. De meeste autobezitters stellen dat gelukkig op prijs. We krijgen vaak bedankbriefjes en vorige week kwam een dame ons nog een taart brengen. We hadden haar geblok- keerde auto bevrijd. Die waarde- ring van het publiek geeft aan dat we nuttig werk verrichten." Van Ravens, geboren aan de Slachthuislaan, begon zijn loop- baan bij de politie op het bureau Marconiplein in Rotterdam. Na veertien jaar stapte hij op eigen verzoek over naar de kleine post in Hoek van Holland. Buiten de zo- mermaanden draait hij op het bu reau en in de auto normale dien- sten. Maar als de 'koperen ploert' regeert, pakt hij zijn korte broek, zijn zonnebril en trekt fluitend naar het strand. „Of mijn collega's ja- loers op me zijn? Ben je gek, zeg. Het is best een mooie job, maar het blijft je werk. Omdat ik geen kin- deren heb, hoef ik in het hoogsei- zoen niet op vakantie. Ik ben en blijf dus beschikbaar voor deze baan." Van Ravens heeft zijn benijdens- waardige zomerarbeid min of meer aan zichzelf te danken. Een jaar of vijf geleden kreeg hij in de Hoek een nieuwe chef. „Een voortvaren- de man. Hij dacht echter dat er bij ons niet zoveel te doen was", glimlacht Van Ravens. „Ik heb hem toen een krantenknipsel gege- ven. Daarin stond dat de meeste bezoekers van het strand zich niet echt veilig voelden. Alleen al in 1993 waren er 55 auto-inbraken en toen was het nog een hele slechte zomer ook. 'Er gebeurt genoeg', zei ik tegen mijn chef. „Oke, ant- woordde hij. ,Maar wat ga jij eraan doen?'. Zo ben ik ereigenlijk inge- rold." Op basis van een rapport van Van Ravens, die ondermeer in Zandvoort en Middelharnis had rondgekeken, ging het Hoekse strandproject in 1994 van start. De nieuwe beveiligingsoperatie, in sa- menhang met de strandwacht en de bereden politie, bleek een groot succes. Het aantal auto-inbraken daalde tijdens diensturen van 55 naar 2! „Vorig jaar hadden we nog I Correct op de Bergweg 110 in Rotterdam gaat verbouwen en staat de komende maanden in de steigers. Tijdens de verbouwing kunt u profiteren van fantastische aanbiedingen in beeld, geluid, computers, foto, video en software. De speciale Correct verbouwings- aanbiedingen gaan weg met hoge kortingen. Ook voor de Correct verbouwingsaanbiedingen geldt: I RADIO HEAD "0K Computer" IMetde hit "Karma police". Art. nr. 217139 I Tegen inlevering van deze bon ^^ktie geldt t/m dinsdag 19 augustus 1997 COMPUTER 29. rsxrm&hz MR. BEAN BEST HITS Dubbel CD met hits van o.a. U2, The Cranberries, Celine Dion, Seal, Sting enBonJovi. Art. nr. 218551 14. CLUB CLASSICS Dubbel CD met de hits van van o.a. Meatloaf, UB40, Lenny Kravitz, Enigma, Gary Moore, e.v.a. Art. nr. 218553 &S 00 .0 kxi|A\stb\s JtOX 'u.l LA COLLECTION SUBLIME Twee CD's vol Franslalige hits van o.a. Michel Delpech, Dalida, Michel Fugain, Danyel Gerard e.v.a. Art. nr. 201842 14? HITB0X9,10,11 EN 12 Vier CD's met hits van The Spice Girls, George Michael, Queen, Rob de Nijs, Gary Barlow e.v.a. Art. nr. 218554/218555/ 218556/218557 14? I Art.nr 131242 113131 205250 20529 125460 130441 20819 130776 20927 120192 171710 115585 201750 214108 213763 210011 207298 204883 HOLLAND DUO Een rondje Hollands JEFFTRACHTA BOBBIE EAKES Duets 2 DIVERSE ARTIESTEN 0,o, Den Haag STEF MEEDER100 Hollandse hits (2 CD's) TONY RICH PROJECT Words KATHLEEN BATTLE So many stars PETER ANDRE Natural _2fc95- JMJT CLANNAD Past to present (best of) LAURA FYGI Introducing/Bewitched (2 CD's). ADIEMUSAdiemus NIRVANA Nevermind PHIL COLLINS But Seriously VARIOUS Thunderdome 13 (2 CD's) U2 Pop. SUPERTRAMP Some things never change. BUSH Razer blade suitcase SYNTHESIZER TOP 100 (Arcade 4 CD's) ABBA Forever Gold (2 CD's) _3fc93- Tweede CD van de jongens, natuurlijk met de hit "Everybody". 3&9iT Art. 218628 29." UUAVS.0N M.V Ml W f INFORMEER NAAR ONZE CD-SINGLE SPAARAKTIE 1-^ ELVIS PRESLEY "Always on my mind" 2 Track-CD single van de King Art. nr. 218469 7? BACKSTREET BOYS ^Backstreet's back" ZO OHIUIN»L CI.AHICS BLUES BROTHER, SOUL SISTER Drie CD's vol soul-muziek van o.a. James Brown, Al Green, Wilson Pickett, Aretha Franklin e.v.a. Art. nr. 130254/ 130255/ 130256 I MASCOASfCT r Ntrr wot yimirt r DAM MAAR. OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-18.00 uur. ledere 1 e zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur. PI 1ST I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 7