In Museum De Schilpen raak je niet zomaar uitgekeken POLITIE RAPPORT TWEE AKTIEDAGEN GRUNDIG PERSONAL AUDIO CORRECT CONSUMER ELECTRONICS BERGWEG 110 ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.600 Leven met straatvrees WERELDONTVANGER MET KLOK MaasposT Lunch- concert in Stedelijk Cursus olieverven en tekenen Van oude dorpswinkel tot museum Gezonderwijs mr- Art.nr 10444 mr- Art.nr. 9961 mr- Art.nr. 45700 w.- Art.nr.2922 Vrijdag 22 en zaterdag 23 augustus kunt u bij Correct profiteren van fantastische personal audio aanbiedingen, Het gaat om een partij open doos modellen uit de Grundig fabriek met kortingen die op kunnen lopen tot 70%. Met garantie, zolang de voorraad strekt, soms zonder doos, tegen contante betaling en telefonische reserveringen niet mogelijk. RADIO/CASSETTE CORRECT AKTIEPRIJS 6x KORTE GOLF STEREO RADI0REC0RDER WERELDONTVANGER STEREO RADIO/CASSETTE WERELDONTVANGER STEREO RADIO MET DUBBEL DECK MET VOORKEUZE IN DIVERSE M0DIEUZE KLEUREN Woensdag 20 augustus 1997 WATERWEG - A1 jaren pro- beert het Vlaardingse Visse- rijmuseum het magische aan- tal van duizend Vrienden van het museum te halen. En al jaren blijft het totaal steken op ongeveer 950. Museum De Schilpen heeft 700 leden en doet daarmee nauwelijks onder voor het veel grotere Visserijmuseum. En wanneer je bedenkt dat Vlaardingen veel meer inwoners heeft dan Maasland, dan wordt het je gauw duidelijk dat Museum De Schilpen door de Maas- landers breed ondersteund wordt. Auto in brand Schildpad steekt rijbaan over Ongelukkige Schiedammer Wie geluk heeft kan in de winkel nog een nazaat aantreffen van kruidenier Van der Berg. Foto Roger van der Kraan GRUNDIG RR-257 RADIO CASSETTERECORDER Ontvangst van FM en MG. •One-Touch recording. Ingebouwde microfoon. •Afm.: 29x18x9 cm. •In titanium uitgevoerd. J99r- Art.nr. 45701 CORRECT AKTIEPRIJS GRUflDIG GRUNDIG YACHTBOY 217 WERELDONTVANGER Ontvangst van FM, MG, LG en 12x KG. Ingebouwde kloktimer. Incl. tasje. •Afm.:17x11x4cm. •In donkergrijs uitgevoerd. GRUNDIG OCEANBOY 330 PORTABLE RADIO Ontvangst van FM, MG, LG en 6x KG. Synthesizer tuner met voorkeuze. Kloktimer. •Afm.: 19x11x4 cm. In zwart uitgevoerd. CORRECT AKTIEPRIJS GRUNDIG RR-366 STEREO RADI0REC0RDER Ontvangst van FM en MG. •Automatische opnameen fijnafstemming. •One-Touch recording. •Afm.: 43.5x15.5x13.5 cm. •In zwart uitgevoerd. CORRECT AKTIEPRIJS GRUNDIG YACHTBOY 205 WERELDONTVANGER Ontvangst van FM, MG, LG en 9x KG. •LED tuning indicatie. Incl. tasje. •Afm.: 15x9x3.5 cm. •Inzwart uitgevoerd. CORRECT AKTIEPRIJS GRUNDIG RR-367 STEREO RADI0REC0RDER •Ontvangstvan FM en MG. Ingebouwde microfoon. •One-Touch recording. Ultra Bass Afm.: 43.5x15.5x13.5 cm. •In zwart uitgevoerd. Jl49r- Art.nr. 45703 GRUNDIG YACHTBOY 222 WERELDONTVANGER Ontvangst van FM, MG, LG en 9x KG. Sleeptimer 60 minuten. Elektronische volumeregeling. •Afm.: 14x9x3.5 cm. •In zwart uitgevoerd. 24T- Art.nr. 45699 CORRECT AKTIEPRIJS GRUNDIG RR-1250 STEREO RADI0REC0RDER MET DUBBEL CASSETTEDECK Ontvangst van FM en MG met AFC. Dubbel cassettedeck. •Continu play. •Afm.: 53x17x14 cm. •In zwart uitgevoerd. GRUnDIG GRUNDIG RR 400 STEREO RADI0REC0RDER •Ontvangstvan FM, MG, LG EN KG •5Voorkeuzezenders. •One-Touch recording. Loudness. •Auto-stop. Ingebouwde microfoon. Afm.:44x17x13cm. •In groen, wit. grijs of zwart uitgevoerd. CORRECT AKTIEPRIJS GRUNDIG C0NCERTB0Y 235 PORTABLE RADIO Ontvangst van FM, MG, LG en 2x KG. •Mettoonregeling. •4x Voorkeuze zenders. •Afm.: 15x9x3.5 cm. •In zwart uitgevoerd. 23&r Art.nr. 12812 CORRECT AKTIEPRIJS PARKEERGARAGE BENTHUIZERSTRAAT OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-18.00 uur. ledere 1e zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur. MAASPOST SCHIEDAM XQ 53 SCHIEDAM - Er vinden vanaf woensdag 3 Septem ber weer regelmatig concer- ten plaats in de aula van het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat. De concerten worden georganiseerd door de Vrienden van het Stede lijk Museum. Het spits wordt afgebeten door Leon de Laat, die een concert geeft op de marimba. Leon de Laat studeerde klassiek slagwerk aan het Rotter- damse Conservatorium by Willem Heessen en Fred Krens. Bij Nachiko Maeka- ne volgde hij een master class voor marimba. Als freelancer speelde hij bij verschiliende Nederlandse orkesten waaronder het Ne- derlands Ballet Orkest, het Randstedelijk Begeleidings Orkest en de Koninklijke MilitaireKapel. Met Roland Stolk vormt hij het marimba-vibrafoon duo Mallet Unit Op het pro- gramma staan werken van Bach en Tanaka. Het con cert begint om 12.30 uur (tot 13.00 uur). De toegang voor het museum en concert is gratis. Het Stedelijk Mu seum bevindt zich in de Hoogstraat 112. SCHIEDAM - Olieverven, tekenen en aquarelleren. Vanaf September kan men hiervoor terecht by wijk- centrum De Blauwe Brug. Vera Harmsen zal deelne- mers begeleiden bij de cur sus olieverven en tekenen. De cursus olieverven en te kenen start dinsdag 16 Sep tember, van 19.30 tot 22.00 uur. Jorien Neef begeleidt deelnemers voor de cursus- sen aquarelleren op maan- dagavond vanaf 15 Septem ber van 19.36 tot 22.00 uur. Verder op woensdagmorgen vanaf 17 sepvc.nber van 09.15 tot il.45 uur. Deze cursussen bestaan uit twaalf lessen. Iedereen vanaf 16 jaar kan voor fl. 116 - aan een cursus deelnemen. Voor verdere informatie en voor inschrijvingen kan men van af 1 September terecht bij de reeeptie van wijkcentrum De Blauwe Brug aan het Bachplein 590. Tel. 470 10 49. Het wijkcenirum is mak- kelijk bereikbaar inet tram- lijn 1. Ook het bezoekersaantal is lang niet mis. Per jaar bezoeken gemid- deld tussen de 6000 en 7000 men- sen het museum. En goed, daar zit- ten ook heel wat dagjesmensen op de fiets bij die per toeval in Maas land verzeild raken en door de koude limonade naar binnen ge- lokt worden, geeft bestuurslid K. Boschma onmiddellijk toe. Maar denk niet dat Museum De Schilpen een ruim uitgevallen boerenschuur is met wat oude gereedschappen. Een rondleiding kan gemakkelijk een uur duren; zeker met Boschma als deskundige gids. De rondlei ding begint met een kleine ont- staansgeschiedenis. Generaties lang heeft de familie Van der Berg achter de toonbank gestaan en de Maaslanders van allerlei waren voorzien. De eerste kruidenier meldde zich in 1845, maar het pand is veel ouder, zo ontdekte men tijdens de verbouwing in de jaren tachtig. Boschma loopt de middenkamer in, de woonkamer, een ruimte die is teruggebracht in de stijl van de negentiende eeuw. „Bij de haard in de middenkamer hebben we een aspot gevonden die gedateerd is rond 1350. Het is het oudste gedeelte van het huis. De haard is waarschijnlijk vroeger ook veel groter geweest dan nu. Boven de haard, op zolder, hebben we ook een ruimte ontdekt waar spek en worst gerookt werden." Verder ontdekte men onder de vloer nog eens twee oude vloeren, waarvan de bovenste laag geschikt was om te worden opgeknapt. In plaats van op een negentiende eeuwse vloer loopt de bezoeker nqjpp zestiende eeuwse plavuizen. Op tafel ligt een breiwerkje en het lijkt (het is een cliche, maar daarom niet minder SCHIEDAM - Op de Jan Evertsenweg raakte maandag 18 augustus op dinsdagnacht rond een uur een geparkeerde auto in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle en stelde na onderzoek vast dat er ver- moedelijk sprake was van brandstichting. Van de mogelijke dader(s) ont- breekt elk spoor. SCHIEDAM - Een 52-jarige automobilist uit Zonhoven trof maandag- middag 18 augustus rond vijf uur een schildpad aan op de rijbaan van de Boerhaavelaan. Het dier was de weg aan het oversteken. De automobilist ontfermde zich over de schildpad en bracht hem naar het politiebureau. Politiemensen droegen het diertje over aan de diergaarde. SCHIEDAM - Een 18-jarige Schiedammer werd zaterdagavond 16 augus tus bestolen van zijn fiets, zijn bankpas en een geldbedrag. De jongeman ging geld pinnen bij een bankfiliaal aan de Gerrit Verboonstraat. Hij liet zijn fiets echter niet op slot buiten achter. Toen hij even later zag dat zijn fiets weg was, rende hij naar buiten om te kijken of hij de tweewieler nog ergens kon aantreffen. Helaas vergaat hij hierbij zijn zojuist gepinde geld en de bankpas mee te nemen. Bij terugkomst in het filiaal waren zowel de pas als het geldbedrag van enkele honderden guldens verdwenen. waar) net alsof de bewoonster even naar de winkel is gelopen om een klant te bedienen. Zelfs de antieke klok tikt soepeltjes door. Boschma vertelt verder. In 1929 werd het pand verkocht aan de kerkvoogdij. Die verpachtte de winkel aan een andere familie Van der Berg. Tot 1980 heeft Johan van der Berg in de winkel gestaan. Na zijn overlij- den zag de Historische Vereniging Maasland in dat het pand uniek was. „Van der Berg heeft jaren- lang het interieur onveranderd ge- laten. Alles was nog precies in de stijl van de jaren dertig." Sinds 1985 is het pand ingericht als mu seum. Een van de aantrekkelijke punten van het museum zijn de verschiliende bouwperioden die je overal kunt aantreffen. In de bed- stede van de middenkamer zie je consoles (steunbalken) stammend uit 1600-1650, terwijl de bedstede zelf gebouwd is in de eerste helft van de negentiende eeuw. Een ovaal ruitje zorgde ervoor dat men in de bedstede een oogje op de winkel kon houden. Boschma loopt naar een ander deurtje en opent het. „Hier zat waarschijnlijk ook een bedstede. Maar later heb ben ze er een trap ingezet. Je kunt nog wel de tegeltjes zien uit de ze- ventiende eeuw." En inderdaad: riicksichtlos hebben de oude be- woners bij het plaatsen van de trap grappige dierentegeltjes wegge- bikt. Links en rechts van de trap zie je nog duidelijk afbeeldingen van zeventiende eeuwse honden, katten en konijnen. Boschma wijst nog even op een oude foto van een oud Maaslands boerengeslacht, Van Vliet, geknipt op 15 augustus 1900. Streng kijkt de familie gesto- ken in het zondagse pak de lens in, terwijl de boerderijhond zittend op een kleedje even opkijkt. Het ser- vies van de familie Van Vliet, ge- maakt ter ere van het huwelijk tus sen Willem van Vliet en H. de Jong, heeft Museum De Schilpen in een van de kasten tentoonge- steld. Bij het raam staat nog een grote houten kist. ,,Het lijkt op een knechtenkist", zegf Boschma. ,,De knechten konden niet het hele jaar door voor een familie werken. Dus als ze ergens niet meer nodig wa ren pakten ze hun kleren in en gin- gen naar een andere familie. Maar daar ziet deze kist er toch wat te mooi voor uit. Ik denk eerder dat het een dekenkist is geweest. Bo ven op zolder hebben we wel een echte knechtenkist." We lopen door naar de achterkamer. Bosch ma laat nog even het sigarenkastje zien, kunstig verborgen naast de haard. „Het was de ideale plek om je tabak op te bergen. Lekker droog." Hij verbaast zich erover dat de maker van je kastje met verf het marmer van de schouw perfect heeft nagemaakt. „De mensen konden vroeger heus wel wat." In de achterkamer kwam tijdens de verbouwing een lemen vloer bo ven die het vermoeden bevestigde dat het pand ook een tijd als boer- derij heeft gefungeerd. Mesthopen en resten van houten palen waar- aan het vee werd vastgemaakt ver- wijzen naar de dubbelfunctie die het pand lang heeft gehad. Ook de keuken is teruggebracht in de oude stijl. Met de waterpomp, die nog functioneert, werd het water uit de regenton omhoog gepompt. Uit een soort stortbak kon het water naar believen worden getapt. Weer komen we een bedstede tegen, legt Boschma uit. „Het was een bedste de voor de knecht, uit de periode toen dit nog geen keuken was. La ter is het omgebouwd tot kast. Maar uit boedelbeschrijvingen uit 1880 weten we dat het een bedste de moet zijn geweest." Een meter of tien van de winkel staat nog een gebouw, met het raadselachtige opschrift Tavenu. Tavenu staat voor Tot Aangename Verpozing en Nuttige Uitspan- ning, verklaart Boschma. Het pand is in 1905 door Van der Berg ge bouwd als een feest- en vergader- zaal. In 1989 werd het gebouwtje gerestaureerd en met het museum verbonden. Tot en met zaterdag 29 September kan men er de tentoon- stelling Boeren in Maasland be zoeken. De tentoonstelling geeft een beeld van de veranderingen die het boerenbedrijf in Maasland heeft ondergaan. Er is zelfs ruimte ingericht, als toegift, voor de Maaslandse boer uit de IJzertijd. Via de melkkelder lopen we naar de Maaslandkamer, eigenlijk de opkamer, waar allerlei facetten van het Maaslandse verleden worden belicht. Als toetje bezoeken we en kele zolders, elk met een eigen sfeer. Het is de bedoeling dat de meeste zolders in de toekomst voor het publiek worden opengesteld. Museum De Schilpen is elke zater dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Het museum kan gevonden worden aan de '.v Herenstraat 24 in Maasland. Entree gratis. JALMAR TEUNISSEN WATERWEG - Mensen met straat- of pleinvrees zijn bang om in paniek te raken op plekken waar ze moeilijk uit weg kunnen, of waar het niet goed mogelijk is hulp te krijgen. Bijvoorbeeld in de bus of trein, of in een rij bij de super, of in een wachtkamer. Meestal zijn het plekken waar het dmk kan zijn. Mensen die bang zijn in paniek te raken, zullen deze plekken mijden. Hoe zit dat met die paniek? Angst en spanning voel je in je lichaam. Het kan zich uiten in zweten, tril- len, hartkloppingen, benauwdheid, misselijkheid, duizeligheid. Van deze lichamelijke verschijnselen kan men schrikken en nog meer gespannen raken. Daardoor nemen de hartkloppingen toe. En daar door weer de angst. Dit kan 'om- slaan' in paniek. Het kan zo vaak voorkomen of zo sterk zijn dat mensen denken ziek te zijn. Gek te worden of dood te zullen gaan. Mensen reageren meestal met spanning op gevaar. Dat is heel normaal. Maar mensen met straat vrees reageren ook op gewone si- tuaties met spanning en angst. Hoe dat komt is niet altijd duidelijk. Soms ligt het aan het werk dat ie- mand doet. Te veel werk moeten doen in te korte tijd. Of er zijn pro- blemen in iemands huwelijk. Ook kan het zijn dat men zich na een ziekte of een zwangerschap een tijd niet lekker voelt. Wat is er aan straatvrees te doen? Als er een duidelijke reden is (pro- blemen op het werk), kan het hel- pen deze aan te pakken. Maar is dat niet het geval, kan men probe- ren minder bang voor de paniek te worden en de vermijding te door- breken. Hier zijn verschiliende manieren voor. Zoek naar manie- ren om gerust te stellen als de angst op komt. Zo is de paniek te voor komen. Denk 'het is vervelend wat ik voel, maar het is te verdragen'. Ook kunnen ontspanningsoefenin- gen en ademhalingstrainingen goed helpen. Het uit de weg gaan van angstige situaties is te doorbreken. Stapje voor stapje. Zoek de moeilijke si tuaties op. Begin bij de minst span- nende. Het boekje 'Paniek. Wanneer de angst buiten haar oevers treedt' van de serie Spreekuur Thuis geeft veel informatie om angst en paniek de baas te worden. Ook de huisarts kan op weg helpen. Deze kan ver- wijzen naar andere instellingen, zoals de Riagg Rijnmond Noord West die een training angst- en pa- niekmanagement geeft. Voor meer informatie tijdens kantooruren: af- deling Consult, Westhavenkade 85 in Vlaardingen, telefoon 010 4453 426. GezonderWijs is een publicatie van GGD Nieuwe Waterweg Noord, Holy Ziekenhuis, Thuis- zorg Nieuwe Waterweg Noord, Pa- tienten/Consumenten Platform Nieuwe Waterweg Noord, RIAGG Rijnmond Noord West en het Schieland Ziekenhuis. TWEE AKTIE DAGEN BIJ CORRECT 3 Mi Art.nr. 10787 79 Art.nr. 45702 ALS CORRECT NIET I€LF- DAN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 5