Grandioze aanbjedjng vo or onze afhaalgasten 50 25»- p.p. 16. uees spE ciauteiteh De> wa.ssa ROTTERDAM BERICHT U FvVtjRIET SUPER gUPer 50 muweooGp\ 6aua*Sm\spmcisbonm houandse i mSAKJIS I msm WW APPBLCN WHUKELMEISJES O.a. Robey, Hi-Point, Adidas, Pro Kennex enz. enz. V.n.l. Restseries en restanten Normaal s 100.- of meer!!! Kom nu snel uitzoeken voor de idioot lage prijs van... Kom snel kijken of er iets voor u bij is!! Sate U betaalt en vanaf 10 pers. slechts 20.-p.p. 65-p ilussers p.p. Noordam Glas/Atelier {/oor ad aa/ wag- en stooM^oed /V^d/of-d^K? 7~otziens in onze coaggadon/ l/oop ada.d/ ddeine diagjeg, prote> wagj>e>g. *itdet atOiec owi at ccdA C&M&iettct ytaarirtrtcMMi, wwiyetnamen etc. etc. Kui Kuo Kai Babi Pangang Koe Low Yuk Een afhaalcombinatie van 8 gerechten voor (voldoende voor 2 personen) Miniloempia Foe Yong Hai Kroepoek 2 bakken nasi, bami of witte rijst naar keuze En natuurlijk ook het lopend buffet op vrijdag, zaterdag en zondag. Keuze uit 25 verschillende gerechten Reserveren gewenst Broersvest 119 Schiedam Tel. 010-473 18 79 POND PIUSTUK HJ I Broersvest 64 - 66 Schiedam tel 010 - 4269515 Vondellaan 64b 3117 PZ Schiedam allround in vlakglas Teletoon maandag t/m zaterdag 010 - 4735198 Opening atelier woensdag-, vrijdag-, zaterdagmiddag PROGISTERIJ te Schiedam vraagt 24 uur per week Inlichtingen bij dhr. L. van Marion, telefoon 010-473 4010, na 18.00 uur 078-617 25 52 KENNISGEVING WET MILIEUBEHEER Want als Rotterdam verandert, moet u dat weten. oo oo pRomm. KENNEX J TOPMERKEN VOOR SUPER LACE Schiedam, Koemarkt 1 - Hoogviiet, boven de Konmar - Bergen op Zoom/ Zuiveistraat 16 (boven Hans Textiel) Week 34 MAASPOST SCHIEDAM - XQ02 f 32. cV* AN FONG -ssriss»l 199 fi9049 St. Liduinastraat51 3117 CP Schiedam Tel.010-4266176 Ook gordijnen, dekens, dekbedden etc. U kunt uw was zelf doen of geheel laten verzorgen. Zelf doen, 6,5 kg a/10,00. Geheel verzorgd, 6,5 kg a/14,50. Ook strijken wij uw was tegen een redelijke vergoeding. Ophalen en terugbrengen van uw was /2,50. Stoomgoed binnen 24 uur retour. Bel gerust 010-4266176. maarook paardendekens, grote dekbedden, ski kleding, tuinmeubelkussens. Ook voor naai en verstelwerk kunt u bij ons terecht. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 -18.30 uur. Zaterdag 8.30 -17.00 uur. Bedrijven en instellingen 24 uur service. etos Te koop: Juwel aquarium met eiken meubel en verwarming en diverse vissen 1,5 jaar oud afm. 120x40x40 gekost 7960,- nu/500,-.Tel. 010-4158649. Te koop: zwart essen tv video- kastje 50,-, zwart essen barret- je 50,-, 2 luxe bureaustoelen 100,- en /50,-. Tel. 010- 4214622. Te koop: in erg mooie ets, W. Dingemans, Lochem 1873- 1925, voorst. schaftende maai- ers, prijs 500,-, Belgie 15 km van Breda, part, bezit. Tel. 0032-33150940. Citybike 18 ver. verl. /"150,-, kinderstoel/tafel /25,-, buggy op fiets 25,-, kinderfiets 2 4 jaar /25,-, /45,-. Tel. 010- 4741448. Wegens ziekte: sportfiets Peu geot 10 v. i.g.st. 85,-, tevens MTB 18 versn./125,-, fiets kar moet nog war aan doen 30,-. Tel. 010-4741448. Te koop' mooie kinderwagen wandefwagen (3 en 1)8 maan- den oud r ierwprijs /1040,- nu /300,-. Na 19.00 uur, tel. 010-4148897. Twee grenen keukenkastjes, £en met ruitjes en een zonder fl80,-, noothouten Zaanse klok /100,-, CD-speler /50,-. Tel. 010-4194461. Te koop: twee-persoonsbed met kastombouw, veel kast- ruimte, prijs 500,-. Na 18.00 uur, tel. 010-2840094. Salontafel wit met donkergrijs plavuizen, lang 127 cm, breed 66 cm, hoog 37 cm, prijs /35,-. Tel. 010-4126568. Eheim waterpomp type 2211 compleet, incl. gebr.aanwijzing en alle toebehoren in doos 1/H300, nieuwprijs /119,95 nu voor /50,-. Tel. 010- 4126568. Te koop: 2 witte betonnen parasolvoeten 30 kg per stuk, {10,- een koop, antiek origine- le koetsierkruik /50,-. Tel. 010- 4819003. Te koop: VHS-video banden met zelf opgenomen topfilms 300 stuks, vraagprijs /350,-. Tel. 010-4233251. Te koop: diverse soorten speel- goed, o.a. radografische auto's, puzzels, autootjes, Commodo re 128D incl. games ect., vraagprijs /275,-. Tel. 010- 4233251. Te koop: diverse encydope- dieen, leesboeken ect., bel voor info, en prijs, n.o.t.k., tel. 010- 4233251. Te koop: 2 Chinese porseleinen vazen met patrijsvogels /95>- per stuk, 2 grote Chinese porse leinen gemberpotten /40,- per stuk, wijnset, karaf glazen. Tel. 010-4203743. Te koop: verschillende porselei nen beeldjes vanaf/20,-, 2 por seleinen Chinese gemberpotten /30,- per stuk, tafelschemer- lamp met kap /25,-. Tel. 010- 4203743. Te koop: koffieservies met rose roosjes, 10-pers. /60,-, Onyx bijzettafeltje /25,-, gekleurd Italiaans fruitschaal en vazen /25,- per stuk. Tel. 010- 4203743. Te koop gevraagd: Storchen- mulle autostoeltje bekleding beschadigd, geen bezwaar, tegen redelijke prijs. Tel. 010- 4752360. Te koop: Tiffany coctailstel 6 glazen op voet en karaf /95,-, koffieservies 12-pers. /100,-, uit 1950 3-delig kristallen toi- letstel. Tel. 010-4203743. Te koop: witte rode Perz. kit tens vanaf /275,-, stamb. enting. Tel. 010-4217722. Te koop: een marmeren salon tafel met krasvrije glasplaat maat 100x100 vierkant van Morres, prijs /325,-. Tel. 010- 4568727. Te koop: Sony bandrec. t boxen /75,-, Sansui tunerver- sterker /125,-, Sneider stereo combi, platenspeler, EQ, dub- belcass.deck, boxen /125,-. Tel. 010-2151482. Het Rotterdam Bericht is een wekelijkse publicatie van de gemeente Rotterdam. In het Rotterdam Bericht staan bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn, zoals bouwplannen, aankondigingen van raadsvergaderingen, onteigeningsbesluiten en verkeersmaatregelen. Bij elke bekendmaking wordt afzonderlijk vermeld waar u eventueel terecht kunt voor inzage en hoe u eventueel bezwaar kunt indienen. Belangrijke mededelingen van het deelgemeentebestuur, waaronder bouwplannen, worden gepu- bliceerd in de huis-aan-huis bladen die in de betreffende deelgemeente verspreid worden. Woont u dus in een gebied met een deelgemeentebestuur, dan zult u een aantal zaken niet in deze publicatie vinden. in het Rotterdam Bericht vindt u hoofdzakelijk bekendmakingen van de Bestuursdienst, de dienst Gemeentewerken, het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting. Af en toe staan er ook mededelingen in van andere gemeente-onderdelen. ONTWERP-BESCHIKKING GEMEENTE ROTTERDAM Algemeen Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van de Wet mi- lieubeheer een vergunning nodig hebben. Deze vergunning moet in veel gevallen worden aangevraagd bij de gemeente. De procedure voor het behandelen van de aanvraag bestaat uit twee stappen: het opstellen van een ontwerp van de vergun ning (ontwerp-beschikking) en vervolgens het verlenen van de vergunning (beschikking). Onderwerp Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken op grond van de raamovereenkomst grote steden namens Gedeputeer- de Staten van Zuid-Holland bekend dat zij op 26 mei 1997 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Het gaat om een aanvraag van autode- montagebedrijf R.S.W. om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting aan de Vliststraat 17 te Rotterdam. Het betreft een inrichting bestemd voor het bewaren en bewer- ken van autowrakken, opslag van onderdelen, autoreparatie- werkzaamheden alsmede de in- en verkoop van tweedehands- en schadeauto's. Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben het voor- nemen de gevraagde vergunning te verlenen. Aan de vergun ning zullen voorschriften worden verbonden ter bescherming van het milieu. Inzage U kunt de ontwerp-beschikking, de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken van 20 augustus 1997 tot en met 16 September 1997 op werkdagen van 08.30 uur tot 16.00 uur op de volgende plaatsen inzien: - Gemeentewerken Rotterdam, afdeling Milieubeleid Rotter dam, Galvanistraat 15, Europointcomplex toren III, kamer 01.52 te Rotterdam; - het kantoor van de gemeente Schiedam, Emmastraat 1 te Schiedam; - gemeentebibliotheek van Rotterdam, afdeling Informatie, Hoogstraat 110, tijdens de openingsuren (maandag tot en met vrijdag tot 21.00 uur); - het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Grave- landseweg 565 te Schiedam. De stukken kunnen gedurende deze periode ook buiten de kan- tooruren worden ingezien in het kantoor van de DCMR, natele- fonische afspraak. Na bovengenoemde periode is inzage van de stukken mogelijk bij Gemeentewerken Rotterdam, afdeling Milieubeleid Rotter dam en in het kantoor van de DCMR. Bedenkingen Wanneer u bedenkingen hebt over de inhoud van de ontwerp- beschikking kunt u deze tot en met 16 September 1997 schrif- telijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Rotterdam, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Uw persoonlijke gegevens worden niet be- kendgemaakt als u hierom, het liefst in een aparte brief, vraagt. Als u behoefte hebt aan een gedachtewisseling over het ont werp van de beschikking kunt u daarom telefonisch bij de DCMR verzoeken. Tijdens deze bijeenkomst kunt u ook mon- deling gemotiveerde bedenkingen inbrengen. Een verzoek om een gedachtewisseling kan gedurende de inzagetermijn wor den ingediend, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de inzagetermijn. U kunt te zijnertijd alleen beroep tegen de beschikking instellen als u bedenkingen hebt ingebracht tegen de ontwerp-beschik king. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen bedenkingen hebt inge bracht tegen de ontwerp-beschikking. Inlichtingen Voor informatie over de aanvraag en de ontwerp-beschikking kunt u zich wenden tot de heer J. Daams van de DCMR, tele- foonnummer 010-2 468 457. Voor vragen over de procedure en terinzagelegging en voor ko- pieen (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Registratuur van de DCMR (telefoonnummer 010-2 468 403). Projectnummer: 340860/6 m HEREN TRAININGS- PAKKEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 8