Vision heropend Fiets voor uitzendkracht PROFITEER VAN DE SPECIALE CORRECT VERB0UWINGS- AANBIEDINGEN CORRECT HOBBY EN ELEKTRONICA GRATIS' MM LIVE DEMONSTRATE BIJ CORRECT OP DE BERGWEG CORRECT, DE ZAAK VOOR HOBBY EN ELEKTRONICA. TEL.; 010-4.618.600 BERGWEG 110 ROTTERDAM m.- Inventarisatie kunstbezit in openbare buitenruimte voltooid MAASPOST Amivedi Heilssoldaat AUDIOTAPE 10 OQ95 Voor GSMTELEF00N rnr- ■Mb T HANDSCANNER EUR0SP0RTSATELLIETSET 499^1 MODELLEN 99< SCHIEDAM - Hoeveel kunstwerken staan er in de Schiedamse openbare ruina te? Het zijn er tachtig. Ten- minste, volgens de recente telling die de afdeling Maat- schappelijke Aangelegenhe- den heeft gehouden. Stagiai- re Ellen de Rijk inventari- seerde alle kunstobjecten op pleinen, in parken en op straat. Ze bekeek honderd werken en kwam tot de con- clusie dat twintig procent hiervan het predikaat 'kunst- werk' niet verdient. De overi- ge tachtig objecten heeft zij gefotografeerd, uitgebreid beschreven en vervolgens in- gevoerd in een 'centraal re- gistratiesysteem'Nu kan ie dere gei'nteresseerde met een telefoontje achterhalen wie het kunstwerk in zijn of haar straat heeft gemaakt. M Correct op de Bergweg 110 in Rotterdam is aan het verbouwen en staat de komende maanden in de steigers. Tijdens de verbouwing kunt u profiteren van fantastische aanbiedingen in beeld, geluid, computers, foto, video en software. De speciale Correct verbouwings- aanbiedingen gaan weg met hoge kortingen. Ook voor de Correct verbouwingsaanbiedingen geldt: EXCLUSIEF BIJ CORRECT •EEN GOED ADVIES •MET DE CORRECT PRIJSGARANTIE EEN SCHERPE PRIJS VOLLEDIGE GARANTIE UIT V00RRAAD LEVERBAAR SONY CDit IIC90 CHR00M AUDIOCASSETTE Chroom kwaliteitscassette die bijzonder geschikt is voor het opnemen van CD's. PER STUK 3.95 STEIGERPRIJS ASS ERICSSON ERICSSON GA-318 GSMTELEF00N Comfortabel in de hand liggende GSM met helder LCD display entelefoonboekfunctie op SIM-kaart. Voorzien van SMS- tekstberichten ontvangst met geheugenopslag voor 5 berichten. Stand-by tot maximaal 67 uur of een gesprekstijd tot 3.5 uur. In blauw, groen of grijs. Afm. 13x4.9x32.5 cm. STEIGERPRIJS .jui ninMliiw UNIDEN BEARCAT UBC120 XLT PORTABLE SCANNER Deze compacte 100 kanaals scanner heeft alles in huis om uw scanplezier te vergroten. Zo is hij o.a. uitgerust met Twin turbo scan met 15 kanalen-per sec. Priority en Search om een deel van het frequentiesprectrum af te zoeken. Naast politie, brandweeren ambulance kunt u ook de AM- luchtvaart met deze compacte scanner ontvangen. Wordt standaard geleverd met: rubberen antenne, oortelefoon. riemclip, oplaadbaar batterijpack en adapter/lader. -549T- STEIGERPRIJS EUR0SP0RT SATELLIET SCH0TELSET Ruim 50 televisie- en radiokanalen worden analoog via de Astra/Eutelsat satellieten uitgezonden met o.a. EuroSport die u met deze set kan ontvangen. Radio Nederland Wereldomroep wordt meegezonden. Voorzien van 500 kanalen, 0SD, 22Khz toonpuls en afstandsbediening. Incl. Triax 60 cm schotel en een Universele LNB ontvangstkop. STEIGERPRIJS zondag Zondag 7 September houdt Correct in samenwerking 7 1 van Casio, live demonstraties met Casio keyboards. I Demonstrateurs laten u de mogelijkheden horen van wat u allemaal met deze muzikale wonders kunt doen. Tevens kunt u profiteren van speciale verbouwingsaanbiedingen van uitlopende Casio keyboard- modellen voor zeer interessante prijzen. Een aantal van deze modellen hebben wij voor u in deze advertentie op een rijtje gezet. September I V t I J I t - f St 1 ITI u CASIO CASIO CT-K 480 FULL SIZE KEYBOARD Een pracht van een stereo keyboard met 61 grote toetsen en 5 oktaven. Met 100 vooringestelde instrumenten. Tevens zijn 50 automatische begeleidingsritmes en 20 ingebouwde demomelodie aanwezig. Voorzien van hoofdtelefoon aansluiting. Incl. les Computer CD-rom en lesboek. Afm. 91x32x9 cm. STEIGERPRIJS CASIO KEYBOARD AANBIEDINGEN SA-2 KEYBOARD SA-40 DIAL KEYBOARD J9T- 39 1697- 59 CT-K 530 ZWART 61 KEYS AANSLAG KEYBOARD _J54T- 379 CTK-630 ZWART 61 KEYS ST/AANSL KEYBOARDJ89T- 499 CTK-650 ZWART 61 KEYS GENERALKEYBOARD889T- 599 ALLE CASIO KEYBOARDS INCLUSIEF MUZIEKBOEK EN DE CD-ROM "MUSIC MAKER" HET ZATERDAG in nn I t.UU/ VAN CORRECT Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Bergweg 110 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur iedere zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen ofbestellingen mogelijk. One-Touch recording. Ingebouwde microfoon. Open doos modellen, soms met een krasje of zonder doos, maar met een deuk inde prijs. Afm.: 29x18x9 cm. STEIGERPRIJS VAN 17.00-18.00 UUR GRUNDIGRR-257 RADIO CASSETTERECORDER Handzame radio cassetterecorder met: Ontvangst van FM en MG. Woensdag 3 September 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 53 SCHIEDAM - Amivedi regi- streert gevonden en vermis- te dieren en brengt vinder en eigenaar met elkaar in contact Telefonische infior- matie over onderstaande dieren is te verkrijgen op 4711857. Vermist 19-08: Pots, gesteriliseerd, zwart-wit. Zes jaar oud. Bandje om met ailertei kleu- ren. Roepnaam Katie. Otn- geving Aleidastraat. 17-08: Poes, gesteriliseerd. Cypers bruin. Grijs en zwart. Anderhalf jaar oude. Schichtig. Omgeving Schiedamseweg. 21-08: Poes, gesteriliseerd. Beige-zwart. Klein kopje, drie jaar oud. Slank, hoog op poten. Omgeving Galilei- straat. 21-08: Valkparkiet, grijs. Gele kuif en hals. Tien jaar oud. Roepnaam Twinkie. 25-08: Egaal gryze poes, Zestien jaar oud. Met zwarte vlakken. Soort cy pers. Blind. Siamese kop. Omgeving Langstraathof. 23-118: Kater, gecastreerd. Zwart-wit Vijftien jaar oud. Witte bulk. Omgeving Mackaystraat. 22-08: Valkparkiet wit en geel. Geringd. Drie jaar oud. Omgeving Lange Haven. 18-08: Lapjespoes, gesterili seerd. Vyf jaar oud. Neus half zwart, half rood. Witte ring om staart. Loopt een beetje wankel. Omgeving Frans Haisplein. Gevonden 19-08: Jonge poes of kater gesignaleerd. Rood met wit te buik, Witte vlekken op poten en bel. Omgeving Ak- kerpad. 19-08: Donkere schildpad- poes gesignaleerd. Omge ving 's Gravelandseweg. SCHIEDAM - Soldaten van het Leger des Hells zijn mensen die lid zijn van een Kerkgenootschap. Iedereen herkent ze wanneer ze in uniform de Strijdkreet aan- bieden of voor de coileete aan de deur komen. Achter dat uniform zitten gewone mensen met een hobby. Za- terdag 6 September laten ze als opening van het nieuwe seizoen zien wat ze zoal doen in hun vrije tijd. In het Korpsgebouw aan de Lange Haven 27 is een tentoonstel- ling van verschillende verza- melingen opgebodwd. Ook zijn werken van creatieve heilssoldaten te zien. Be- langstellenden zijn tussen 13.00 en 16.00 uur welkom. Zes kunstwerken zijn zeer drinqend aan onderhoud toe De stagiaire heeft haar taak vol- bracht en is weer achter de boeken gekropen. Daarom licht Janica Kleiman, beleidsmedewerker cul- tuur van de afdeling Maatschappe- lijke Aangelegenheden (MAG) toe waarom de inventarisatie is ge maakt: „Een tijd geleden belde een echtpaar uit Soest naar onze afde ling met de vraag of wij in het bezit waren van een lijst met alle figura- tieve bronzen beelden in de stad. Ik kon deze mensen daar niet aan hel- pen. De laatste inventarisatie was gemaakt in 1978, door het Stede- lijk Museum. Op deze manier kwam de afdeling er achter dat er geen gedegen centrale registratie bestond." De vraag van het echt paar speelde op de achtergrond mee, maar gaf niet de doorslag. Kleiman: „Vorig jaar werd een Adviescommissie Beeldende Kunst benoemd. Deze commissie bepaalt het toekomstig beleid. Maar alvorens zij het beleid kan uitstippelen, behoort zij te weten wat er in de stad aan beeldende kunst aanwezig is. Het college van burgemeester en wethouders gaf opdracht een inventarisatie te ma- ken, waaruit ook blijkt hoe het ge- steld is met de staat van onderhoud van de werken." Stagiaire Ellen de Rijk bezocht alle uithoeken van de stad. Ze legde de kunstwerken vast op foto en ont- wikkelde een database om alle ge- Jh-, i! -SSikJ SCHIEDAM - Heerlijk ontspan- nen en genieten van een reinigende behandeling. Dat is mogelijk bij Vision Schoonheidssalon, die on- langs na een verbouwing weer is geopend. Monique Broers neemt alle tijd voor de behandelingen. Eerst rustig een kopje koffie of thee, waarna in alle rust aan de be handeling wordt begonnen. Broers begint meestal met een massage om alle stress weg te nemen. Dan volgt meestal een masker, hydrate- rend of reinigend. De schoonheids salon is zeker niet alleen bedoeld voor vrouwen, benadrukt Monique Broers. Ook mannen zijn gebaat bij een verzorgde huid en nagels. Vision kan gevonden worden aan de E. Koetenstraat 3. Tel. 470 46 22. Is het een kunstwerk of niet? Stagiare Ellen de Rijk heeft alle kunstobjecten in Schiedam geinventariseerd. Twintig procent van de onderzochte objecten verdient volgens haar niet het predikaat 'kunstwerk'. Foto Jacco zanstra/wDB gevens makkelijk te kunnen op- slaan in de computer. Daarbij stuit- te ze op de defmitie van een 'kunstwerk'. Wat was wel een kunstwerk te noemen en wat niet? In een aantal gevallen was het ant- woord niet direct te geven. Kunste- naar Marcel Warmenhoven maak- te in het verleden een speelbeest voor het ziekenhuis. Kleiman: „De vraag was of ait in de eerste plaats een toestel is, een gebruiksvoor- werp, of juist een kunstwerk. In dit geval is besloten dat het tot de kunstwerken behoort." Andere twijfelgevallen waren objecten die onder begeleiding van een kunste- naar tot stand kwamen, maar uit- eindelijk door kjn$e^and<yj zlflj vervaardigd. Ook de combinatie van monument en kunstwerk le- verde twijfels op. Als gevolg van dergelijke afwegingen zijn twintig van de honderd werken niet in het registratiesysteem opgenomen. Het centrale registratiesysteem le- vert volgens Kleiman een aantal mogelijkheden op. Het zal een hulp zijn bij het opzetten van een onderhoudsplan. „Momenteel be- staat er nog geen onderhoudsplan, maar daar wordt aan gewerkt. Er is nu ook een onderzoek gaande naar de mogelijkheden tot restauratie van beschadigde werken. Van de honderd werken zijn er zes be- hoorlijk slecht aan toe. Daar moet "opi korte termijn een beslissing over genomen worden." Het be- treft onder andere een wandsculp- tuur, waar enkele onderdelen van verdwenen zijn, twee speelobjec- ten, waarvan een scheuren in het beton vertoont, en een mozai'ek, waarvan enkele stukjes weg zijn. Is de beleidsmedewerker Cultuur ge- schrokken over de slechte conditie van deze werken? Kleiman: „Ik denk dat het aantal van zes slecht onderhouden werken niet zo hoog is. Er zijn ook een aantal oudere objecten bij, zelfs een enkeling uit het einde van de vorige eeuw. Echt geschrokken zijn we niet. Maar het is de vraag of je zwaar beschadig de kunstwerken moet restaureren. Volgens de huidige opvattingen is een grondig gerestaureerd werk geen oorspronkelijk kun'StwEfk De inventarisatie in de buitenruim- tes is nu voltooid. Daarmee zijn de volgende mogelijkheden in het zicht gekomen. Ten eerste, uitbrei- ding van het registratiesysteem met werken in openbare gebou- wen. „Zeer waarschijnlijk," zegt Kleiman. Ten tweede, de 'uitbui- ting' van de beschikbare gegevens, bijvoorbeeld door het samenstellen van een fietsroute door de stad: „Dat is toekomstmuziek, hoor." Maar eerst en vooral zal het van pas komen bij het opstellen van een onderhoudsplan. Werk aan de winkel dus. ARGREET FEENSTRA Henk Fraser reikte de fiets uit aan Peter Stolk. SCHIEDAM - Start Uitzendbu- reau sloot vrijdag 29 augustus de vakantie af voor haar vakan- tiekrachten. „Wat je bij wijn een goed wijnjaar noemt, geldt hier voor de vakantiekrachten: een bij- zondere lichting", zei Raphael de Kort, vestigingsmanager van de Start-vestiging in Schiedam. Start had uitgepakt: een barbecue voor vijftig personen met de mogelijk- heid om te beach-vollyen, te tafel- tennissen of gewoon te kletsen over de afgelopen periode. Het hoogtepunt van de avond was de uiteindelijke uitreiking van een fiets aan Peter Stolk, een van de uitzendkrachten van Start, door niemand minder dan Feijenoord- aanvoerder Henk Fraser. ,,Eigen- lijk had iedereen recht op die fiets, zegt Ron Bos", organisator van de barbecue. „Deze avond is niet al leen een bedankje voor de afgelo pen periode, maar ook een uitnodi- ging voor volgend jaar en de jaren die daarop volgen." STEIGERPRIJZEN BIJ CORRECT SONY Art. nr. 15711 Art.nr. 375 'Prijs op basis van een 1 -jarig Hi-abonnement UStwin TWIttO 5t@© CHUMWt tt»NO RAJCno SCANMKH sc« t 2 3 4 5 6 UGXT 7 8 Wi-HO 9 o E A fflAT up **D 0*91 ftonhfflt" Art.nr. 25985 299 Art.nr. 42530 299 Art.nr. 29586 299 Art.nr 19735 27719 24120 19738 27721 ML s GR(inDIG 0PEND00S - Art.nr. 45701 aw At s 1 NIET B S'SRGcET )AN h*A OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-18.00 uur. Iedere 1e zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 5