Sport PROFITEER VAN DE SPECIALE CORRECT VERBOUWINGS- AANBIEDINGEN CORRECT CD-MULTIMEDIA THEATER 4A9S JA95 A A 95 r rz^ m CORRECT, DE MUZIEK, FILM EN SOFTWARE SPECIALIST. TEL: 010-4.618.600 BERGWEG 110 ROTTERDAM Hermes-steunpilaar Henk Kornet trekt stumps voor laatste keer ZONDAG 7 SEPTEMBER SUPER TRIO Per Stuk [l(NIP UIT VOORDEEL I VANDE I WEEK I I I I KNIP UIT PRIJS 1 pa HkJilS SCHIEDAM - Het 'How's That!' zal op Sportpark Har- ga nooit meer hetzelfde klin- ken. Wicketkeeper Henk Kornet heeft bij Hermes DVS afscheid genomen van het hoogste niveau. Dat ge- beurde zondag in een ere- wedstrijd tegen zijn oude club Excelsior. De 40-jarige Schiedammer trok voor de laatste keer ouderwets fel van leer. Hij maakte runs (21), pakte een vang, verrichtte een succesvolle stump en nam als gelegenheidsbowler zelfs een wicket, uitgerekend van zijn jongere broer Bas. Uiteraard kon Kornet het niet laten om af en toe nog luid en duidelijk te appelleren. Dat was in 25 jaar topcricket ten- slotte zijn handelsmerk. Maar bovenal was de besnorde Vlaardinger een liefhebber van de King of Sports. Met maar een doel: winnen. En dat lukte zondag zowaar nog obk. Reden te meer voor Kornet om te midden van ploeggenoten, tegenstanders, familieleden en andere sup porters vrolijk een vaatje bier aan te slaan. „Want het is mooi geweest", concludeer- de hij voldaan. Verhuizing Jongeneel Houtloop beslist in eindsprint Nieuwe trainers bij Holy Korenbeurs verliest spannend duel met 4-2 EXCLUSIEF BIJ CORRECT EEN GOED ADVIES MET DE CORRECT PRIJSGARANTIE EEN SCHERPE PRIJS UIT V00RRAAD LEVERBAAR m 12.00 m uoo urn STEIGERPRIJS HET ZATERDAG CD SINGLE VAN DE WEEK informeernaaronze STEIGERPRIJS M5T SINGLE-CASSETTES JM STEIGERPRIJS SUPERK00PJE STEIGERPRIJS MC AANBIEDING STEIGERPRIJS 2MT CD-AANBIEDINGEN ms- ms- mr I NORMAAL 39.95 *6ti* ALLEEN ZATERDAG 6 SEPTEMBER VAN 17.00 TOT 18.00 UUR STEIGERPRIJS ZONDAG 7 SEPTEMBER GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR ■n Maar ik stop pas op m'n tachtigste' Hermes DVS wilde eigenlijk al za- terdag in de laatste competitiewed- strijd, toevallig of niet ook tegen Excelsior, de gedreven routinier officieel uitluiden. De weergoden, dit seizoen zeer op de hand van de zomersport bij uitstek, waren Kor net c.s. dit keer echter niet goedge- zind. Overvloedige regenval maakte het duel onmogelijk. „Een typisch Nederlands weertje", ver- zuchtte de hoofdrolspeler. „Het was heel jammer dat de wedstrijd niet kon doorgaan. Ik had graag nog een keer geschitterd in een echte wedstrijd. Helaas mocht het niet zo zijn." Zowel Hermes DVS als landskam- pioen Excelsior gunde Kornet Henk Kornet, een cricketer in hart en nieren, nam zondag in stiji afscheid bij Hermes DVS. geen geruisloos vaarwel. De twee aartsrivalen, die het buiten het veld best met elkaar kunnen vinden, be- sloten zaterdag snel tot een alterna- tieve wedstrijd op Harga. Hermes- voorzitter Will van Wijk seinde meteen NOS-TeleTekst, Radio Rijnmond en Radio Schiedam in, om nog zoveel mogelijk toeschou- wers naar het spontane toetje van het cricketseizoen te lokken. Alle inspanningen bleken niet voor niets. In een gezellig en zonnig de cor nam Kornet uiteindelijk toch nog in stijl afscheid. Excelsior trad aan met een achttal selectiespelers, aangevuld met een drietal oude bekenden (Hans Gou- ka, Rob Koevermans en Bas Kor net). Steven Lubbers, die vorig sei zoen na een prachtige carriere stopte bij Hermes DVS, was de op- vallendste speler bij de thuisploeg. Na afloop van het ontspannen pot- je reikte Will van Wijk aan Henk Kornet de Nolet-beker uit. Het is de hoogste onderscheiding die Hermes DVS kent. „Henk heeft hem in alle opzichten verdiend", sprak de cricketvoorzitter, die in augustus 1998 met de aanleg van een graswicket hoopt te beginnen. „Zowel voor Hermes als voor de cricketstad heeft hij veel betekend. Het is jammer dat hij stopt in het eerste elftal, maar ik denk dat hij een mooi moment heeft uitgeko- zen. Gelukkig gaat hij niet voor de club verloren. Als captain van het tweede team kan hij nog van grote waarde zijn. Mijn broer Henny gaat ook in dat elftal spelen. Sa- men kunnen\ze zorgdragen voor een goede opvang, begeleiding en doorstroming van talentvolle spe- lers. Voor de vereniging is dat van levensbelang." Henk Kornet, werkzaam bij Delta- hout in Vlaardingen, wist aan het begin van de competitie al dat het zijn laatste seizoen in de hoofd- klasse zou zijn. ..Tijdens de. winter had ik mijn beslissing al geno men", bekende hij. „Ik ben nu veertig jaar. Ik was veertien toen ik debuteerde in het eerste team van Excelsior, samen met Pimmetje van Gelderen. Na 25 jaar geloof ik het nu wel. Mentaal en fysiek kan ik het allemaal nog prima opbren- gen. Maar op mijn werk krijg ik het drukker, mede door een verhui- zing naar Bussum. Ik vond het ook daarom beter om na dit seizoen een stapje terug te doen. Aan helemaal stoppen, heb ik nooit gedacht en dat zal ik ook nooit doen. Want het cricket heeft mij in de loop der ja- ren v>eel gegeven. Nu is het mo ment gekomen om iets terug te ge- ven. En dat ga ik doen in het twee de elftal. Het lijkt me heel leuk ta- lenten klaar te stomen voor het grote werk. Als speler ga ik mis- schien wel door tot mijn tachtigste! Want een leven zonder cricket kan ik me niet voorstellen. Ik zou niet weten wat ik met al mijn vrije tijd zou moeten doen." Henk Kornet was zowel bij Ex celsior als bij Hermes een ver- trouwd gezicht achter de palen. Hij heeft eigenlijk maar twee seizoe- nen gemist als wicketkeeper. Als tiener brak hij ooit zijn been in een voetbalwedstrijd van A-l tegen SHO. De gedenkwaardige 'Baba' Shariff verving hem destijds tij dens het zomerseizoen. In het af- gelopen seizoen speelde K6rnet evenmin met zijn karakteristieke handschoenen aan. Jasper Beijer mocht alvast warm draaien voor de komendejaren. ,,Hij komterwel", sprak 'Heko' op vaderlijke toon. Kornet maakte als aanvallende batsman duizenden runs in de eer ste teams van Excelsior en Hermes DVS. Ook maakte hij als wicket- keeper vele honderden slachtof- fers. Alleen in zijn laatste seizoen wilde het niet erg lukken. „Ik heb niet veel gepresteerd", gaf hij toe. „Ik heb nog niet de helft van het Ton wuoo5b 13)019 aantal runs gemaakt dat ik vorig seizoen haalde. En ik weet niet waaraan het heeft gelegen. Niette- min kijk ik tevreden en trots terug op mijn loopbaan. Dat mag ook wel na 25 jaar. Anders heb je het gewoon niet goed gedaan." Kornet kwam slechts drie keer uit voor het nationale team. Ook hij vindt dat achteraf een beetje te weinig. „Halverwege de jaren tachtig was ik als batsman en wick etkeeper op mijn best. Rene Schoonheim was in die periode net gestopt bij Oranje. Toen had ik mijn kans moeten krijgen. Helaas ging de KNCB lopen schipperen met jongens als Cees Ruskamp en Reinier van Es. Ik kreeg destijds sterk het gevoel dat ik bij de ver- keerde club zat. Als speler van Ex celsior en later Hermes DVS werd je toen nog niet voor vol aange- zien. Dat is nu wel anders." De staat van dienst van Kornet telt geen landstitel. En ook dat betreurt hij. „Vorig seizoen had het moeten gebeuren. We hadden de beste ploeg en we speelden het beste cricket. Maar juist in de finale te gen Excelsior lieten we het afwe- ten. Een anti-climax." In 1985 stapte de geboren zwart- witter Kornet verrassend over naar het blauwwit van Hermes DVS. Destijds wilde hij niets over zijn verhuizing zeggen. En nu nog houdt hij de boot af. „Ik heb des tijds met diverse personen afge- sproken geen commentaar te ge- ven. Iedereen heeft zich aan die af- spraak gehouden. Ik was het ge woon met een aantal zaken niet eens bij Excelsiorr Er klopten een paar dingen niet. Daarom ben ik weggegaan. VRA en HBS wilden me graag hebben, maar na een ge- sprek met John Beijer koos ik voor Hermes. Ik heb er nooit spijt van gehad. Mijn sociale leven is van Thurlede naar Harga verplaatst. Sommige personen van Excelsior kijken mij nog steeds scheef of he lemaal niet aan vanwege mijn overstap. Ze willen het nog steeds niet begrijpen. Dat hoeft ook niet. Als ik het maar begrijp." Norbert Kleinherenbrink -ad nietnof nsa naddari aS siblaw ATLETIEK - Ruim achthonderd deelnemers meldden zich zaterdag 31 augustus aan de start van de Jongeneel Houtloop. Na het startschot van II- se van Enkhuizen en Wim de Haan vormde zich op de tien kilometer al snel een kopgroep bestaande uit John Vermeulen en de twee Djiboutis Jaje Aden en H. Abdillahi. Na de eerste doorkomst hadden zij zo'n veertig me ter voorsprong op een tweede groep met Marc van der Hoeven, Jos Sasse, John Duinmeyer en de twee topveteranen Gerard Hoi en Hans van We- gen. In de laatste ronde bleek John Vermeulen in staat om met een feno- menale eindsprint de Djiboutis te lossen. Bij de dames nam Linda Milo, mede door het haastwerk van Danny Pauweleijn direct de kop na een ron de. Wilma van Onno won de wedstrijd echter. Bij de heren veteranen 1 won Gerard Hoi gevolgd door Hans van Wegen op vier seconden. Vol- gend jaar wordt de Jongeneel Houtloop waarschijnlijk een week later, in het eerste weekend van September, gehouden. VOLLEYBAL - Volleybalvereniging Holy heeft ten opzichte van het vo- rige seizoen enige veranderingen ondergaan. De club heeft niet alleen een nieuwe voorzitter (Peter Torn) en een nieuwe secretaris (Ron van Duffe- len) aangetrokken, maar ook nieuwe trainers voor het eerste damesteam en eerste herenteam, beide spelend in de tweede klasse. Frank Voorburg, die al een indrukwekkende trainingscarri£re achter de rug heeft, is vol en- thousiasme begonnen aan de trainingen van heren 1Ad Struis, al jaren spelend lid bij Holy, gaat dames 1 begeleiden. De vereniging, en dan met name de dames spelend in de tweede en derde klasse, kan overigens nog wel wat leden gebruiken. Holy biedt de mogelijkheid om voorafgaand aan een lidmaatschap deel te nemen aan twee gratis trainingen. Deze vinden plaats op dinsdagavond in sporthal de Westwijkhal. De recreanten trainen op donderdagavond, tevens in de Westwijkhal. Voor informatie over trai- ningstijden kan men contact opnemen met Ron van Duffelen, tel. 4855349. Natuurlijk is Holy ook vertegenwoordigd op het Haring- en Bierfeest van 6 September. Hier wordt een demonstratietraining gegeven door het eerste herenteam onder leiding van Frank Voorburg. TAFELTENNIS - De Korenbeurs is er niet in geslaagd om van het Spaanse CDU Santiago de Compostela te winnen. Voor de Korenbeurs begon Nermin Smajic uitstekend door in 2 games eenvoudig Jocobo Ensenat opzij te zetten 15-21/10-21. In de volgende partij werd het al snel duidelijk dat de meeste dreiging tijdens deze Europa Cup wed strijd van de Spaanse Chinees Zao Qiang zou uitgaan. Arjan Karbaat was dan ook kansloos 21-8/21-15. Danny Maas moest in de derde wed strijd aantreden tegen Juan Ensenat broer van de al eerder genoemde Jacobo. Danny wist er niet in te slagen de partij naar zijn hand te zetten en hij verloor in twee games 21-16/21-15. In het dubbelspel wat als vierde partij op het programma stond leek het er in eerste instantie op dat ook deze partij verloren zou gaan en werd de eerste game met 21-10 duidelijk verloren. Het Korenbeurs duo Maas en Smajic raakte naar mate de wedstrijd vorderde steeds beter op dreef en wonnen de 2e game met 18-21: In de derde game waren de Korenbeurs spelers duidelijk de meerdere van het Spaanse duo Juan Ensenat en Zao Qiang en wonnen zo deze game duidelijk met 16-21. Na de pauze moest de beslissing vallen. Nermin speelde een goede wedstrijd tegen Zao Qiang maar moest toch in twee games zijn meer dere erkennen 21-14/21-18. Danny moest tenslotte de laatste wedstrijd tegen Jacobo Ensenat die hij met 21-16 en 21-14 verloor. STEIGERPRIJZEN BIJ CORRECT I Correct op de Bergweg 110 in Rotterdam is aan het verbouwen en staat de komende maanden in de steigers. Tijdens de verbouwing kunt u profiteren van fantastische aanbiedingen in beeld, geluid, computers, foto, video en software. De speciale Correct verbouwings-aanbiedingen gaan weg met hoge kortingen. Ook voor de Correct verbouwingsaanbiedingen geldt: Een drie-tat super-aanbiedingen uit het Correct CD-Multimedia theater voor een speciaie prijs die alieen op zondag 7 September geiden. THE BACKSTREET BOYS Art.nr.218628 OASIS "Be here now" Art.nr.218996 THE PRODIGY "The fat of the land" Artnr. 217733 ALLEEN ZONDAG 7 SEPTEMBER 29f TEVENS ONTVANGTIEDERE KLANT BU EEN MINIMALE BESTEDING VAN 50.- AAN BESPEELDE GELUIDSDRAGERS ALLEEN OP ZONDAG 7 SEPTEMBER DE CD "SUMMERROCK" KADO. MET0.A. DEEP PURPLE, DURAN DURAN E.V.A. CD-SINGLE SPAARAKTIE MARIAH CAREY "Honey" Nieuwste 2 track CD-single als voorloper van haar op 15 September te verschijnen nieuwe CD. 7.95 Art.nr. 219155 SINGLE-CASSETTE AANBIEDING IN BLIK 18 Cassette-singles van o.a. Mariah Carey, Michael Jackson, Bruce Springsteen,Technohead, Diana King, MN 8 e.v.a. in origineel Correct in de steigers opberg-blik. Art. nr. 218842 14. PURE SWING 5/96 Twee sfeervolle R&B CD's met o.a R. Kelly, Babyface, Coolio, Boyz II men, e.v.a. Art.nr, 174500/ 200105 SCHMUSE HITS Drie muziekcassettes in een box met gouwe ouwe hits van o.a. Lou Rawls, Everly Brothers, Zombies, Jim Croce e.v.a. 7f Art.nr. 203363 Art.nr 123455 201842 131150 131087 159948 107202 109257 115570 208346 207289 208803 115275 213903 214108 216016 217070 100052 115244 J&93- LOVE UNLIMITED He's all I've got FRANS VERZAMEL La collection sublime (2 CD's) _34£3" ULTIMATE DREAMMIX 3 3M3 4235- 5MST 4ZMT 42,95- 42^5" 42£tT 3fc95 42,50" a VAN CORRECT EROS RAMAZZOTTI In ogni senso THE ROLLING STONES Sticky Fingers_ THE BEATLES Live at the BBC (2 CD's) LUCIANO PAVAROTTI& Friends ENYA Memory of trees Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Bergweg 110 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur iedere zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. 3k PHIL COLLINS Dance into the light SIMPLY RED The best of VANESSA MAE The clasical album AEROSMITH Big one best of) 3T Brotherhood bonus CD) U2 Pop MICHAEL JACKSON History in the mix_ JON BON JOVI Destination anywhere UB 40 The best of vol-1 ANDREA BOCELLI Boceli _39^T 42^0- J&95- Art. 214249 J2StT I BAJA BEACH CLUB 2 ZomerseCDmetmuziekuit Rotterdams grootste discotheek. Met I o.a. Bellini, No Mercy, Los del Rio e.v.a Art.nr. 217883 Tegen inlevering van deze bon ^tktie geldt t/m dinsdag 9 September 1997 I THE BEEGEES" Still waters" Met de hit "Alone" en de nieuwe jingle "Still waters" 29. 2995 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-18.00 uur. Iedere 1e zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur. /EHJE553 ESCH3:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 7