o o i.® P«S fl) "O 5; a) 3 era Itt ®S J sfcra cd SI 2. CD s^S 7T U* U> E era cd o 2T© f U J <D g- 3 tt CD T$ 0 7T 7? (D (D (D 3 (D 3 a 7? <D 3 O <D 3 ■■1 3 3 f 0 3 3 CJl CD CD is i f H ft I HI I-g 0 im *1 H (P v"° III I I U 1 1*1 i_. g l|| 11 5is|| f Ri I |l?ff la^ ill'!? eI: e a cA r—fl i I 1 t 3 u- o c Of' o K 01 K> "S8 3 is! 2 E SL<g a g.» Ib Eg. s- 'g- l-s3-g S a 3 .O3 ft i! EJf 8 1.1 III 8 <g P a-S 18- r ■fa' C. a> I §-sel\a E E EE 3- g -g; g. 2 Ie«^ I ^13 l" I s I. a s 2^ 38 i a 3 ?§C ?r s- E R S 8 3 8" Is- g 8 8 3 2 I3 f n 8 8-8 2 3 2 El.<8 2 3 g-Jg-g I i^i g y| a-s 3 I ■i'S-8 s- e. 2. El i I s 1 2. o 2 - a S. E s' 5« i 8*s.S s fr ft I" - !S S J* 3 8*. i Is 2,1 I S-5 s1! 8" I 1 Is 1 S? 3 's s 1|8§ He >gg"g HIS S1 g 8-2 1 w a §■8 I 1 g- •3 9 8 e| i. os E i-"8 8| 83 8- s* s -s r a l§ g- g. 2 Ei El r it- |"S.l J" 1 s. t -. Saff e-gl 0 3 s - wJ fi) 0T_ CJl 0 CD 0 0 03 0 -y- CD 0 9> vu ~- CL CD OS 9> CD CD mm So 1 5' Q_ o >o to o g I £j CO -n -N Q O X N O o CO o CP Cn Q_ Q 3 ~D O CO CJl O 00 a fiS o 0 0 0 a> Q) C/> 0 9L 0 0 0 0 0 0 - Q) W CQ 0 0 3 0 3 7V 0 0 Q_ Q- 7T O N O 0 7t O 0 CQ 0 0 LA NGS DEZE UJN NAAR BINNEN VOUWEN 00 3 3 15 3 £1 8 5- E s- y do fa' (f r S a a b. h.'u 09 P C 2 to. sr 5 2 00 3 «f» C Cd CT* 5 8 fa' F E rr T) era Cd <T> - 00 g g- 00 5; p o 8- g* 3 9 05 r£ Q- 2L W O O CT" 09 e M. (I O B- f 3 I a* S: Q 8" 9 3 3 I &T r 8 55 S 55 1' "O FJ S: 2<" j? co a. a. 5'<Q frP-i rK wa 7Q 2. S09 2 g S3 S S 9 H p -» -3 3 Ec O 3- 03 09 ft h- Q 3 09 O 5 co y§ s IO 5 Nts fs) ^3 oq ^5 3' "a S 3* 2. 00 03- S? o, Co Pa'oo i; 2 <5-c?s S- o a SsS K fS' 0P X3 c. CI CQ CS 3 3 3 co a. C6 o 3 2. 2 co o' c. S-09 7T 09 CO 09 CO CO 09 OQ N 09 CO 2 09 _J. 09 09 09 CO .09 fj CO CO 9T CO 09 V- £09* EE 3 y Z CO CO as 3 c 3 o c -■ o- V3 CO 3 CO CO -• p 3 C o S1 O 3 5 B- n <2. 8 WO 2T 2- 3 mm p ,s*. a f 09 a CO Jf ^^g^-cocorococo O 05 5r 0^5 =1 s' 2 e B 3 3. J S3? E CO 9- co 55: o 8 3 7? P CO Q no r 3 3 9. CO co co 09 c« CO 3 <H*: co C/3 X.Q a. 2k) O m s y 3 3 O n 39-20 cr rp E 0 CO o. o B 3* P V3 CO P. FT ri 9 co 3" gs 2. 09 - 5 2 2T S U ID O 8 3 3 5 o =r E E g§ g 3" a a j 1/5 3 CO N Z •£i VJ _l 3 ^-a P =£1 co 3 g. -* a. ST 9. CO. 2 CO q 3 0 5 qs I 2 g"? D? 3 3 CO E E 8- K' CO O 3 <y> vs £- "S O O 3 2 co m R C 3 S E^ 8 3.1 2 "S S Cd a." n CO 'tS- I CO 3* O o O E. po J:3: g 3 co a. co CO t 3 zr. i 9 P N a. c 1 co £L S 3 co a 2 2 0 o- 3 C3 7T* 09 x 3 CO q FO 3 3 3 J 9 J; O 3 5 2 E 2 3 3 a- a 3 3 I. 3 n 3 3 5, c >s: c 3 9* CO A x' SG, O 3 CO "O CO CD 2n O. 09 CO p to 09 m 2 S n> ft 1 3 3 w E: 3 a St O 3 0 3-<w K E tr ir." cr Q CO e 9 E Z c o r. 2- P co <jc c. ,m co FT N N 3 3 E E 3 P 09 3- 8L p co q cr m n l=' 3" SS D.J2 2 5 3 71 2 <a 2:<^ p 2 «2r .5 c:: jS to <- K) to \J 5" 9: 3 3 ?r- O r^' o>- a 00 3 S o> K 5" 2. g| U) K) O) N O) 6b o," fc b, a- OS 09 3 os ST &Q ?»- 09 os <0 c^, os !S 5 -t g 2 CJ <o- a cr: Ci S 8 §--£■ - Os IS C 'S 3 2 S a7SS 5 5 §- 5- OS a a cr: g Co os Os a" cd 09 09 os os ;E 09 09 a. O) On 09 a. a c^ 09 a s: 2 05 E O) CO Cd 09 CO CO CO CO UJ 09 3 3 3 -? a 09 CO K 5 a. a. ro co 3 09 Cd 09 m 09 3* ?r 09 8" a3 3-a CO: CO^ a. co 'a. CO CO 3. 2 co 3:09 N CO 09 T3 cd CT9 CO CO m 0 z p 9 CO 5 3 a. 2 Erf5,(re o'S Ln o CO o O co O "a ro co 9- co 2d N 09 7T CO -T

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 18