MaassiaD KAZOO September Oktober November December Februari Januari Maart April Mei Colofon 3iVeek 39 A .VI .VIA Zondag 28 September Dotje en Lotje Een dagje uit Juffrouw Dotje en juffrouw Lotje zijn goede vriendinnen. Vandaag zijn ze van plan een dagje uit te gaan. Ze hebben vroeg afgespro- ken want...dan hebben ze lekker de hele dag nog. Maar juffrouw Dotje verslaapt zich, knoeit met het ont- bijt, treuzelt met wassen en aankle- den. Wanneer ze dan ook nog zon- der uitkijken de straat overrent, is voor juffrouw Lotje de maat vol. Ze^egt dat ze naar huis gaan. Het enige dat misschien nog kan hel per is een opvoedingsles. Zal juf- frclw Dotje voor dat examen sla- gep'' (vanaf 4 jaar). Acmvang 14.00 uur, toegang fl. 7.50. code 09285. Zondag 5 oktober Kamishibai Kikvorstin (Toneel) De koningin van Kikkerland zit op haar troon en bestuurt het land. Pin Guin, haar deftige lakei en per- soonlijke bediende, voert met strakke hand de huishouding en zorgt dat het de vorstin aan niets ontbreekt. Hij draagt belangrijke papieren aan die zij moet onderte- kenen, ze oefenen samen het ko- ninklijk wuiven en het op gepaste wijze aannemen van geschenken. Als de kikvorstin klaagt over kou in het paleis, probeert Pin Guin dit probleem op te lossen door haar een lekker glaasje limonade met ijsblokjes aan te bieden. Hij vindt namelijk dat kou lekker en gezond is. Maar de kikvorstin wil graag dat Pin Guin haar mooie verhalen voorleest bij de kachel. Pin Guin heeft het echter veel te druk om verhalen te vertellen. De kikvor stin gaat zich steeds meer vervelen. Maar dan gebeurt er iets vrese- lijks... Pin Guin moet in bed blij- vef. De rollen zijn nu omgedraaid en^de kikvorstin moet nu al het w <sk zelf doen. Door deze orame- keer ontstaat er een reeks grappige en ontroerende situaties. Vanaf 4 jadf. Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 10055. Zondag 12 oktober Theo is ziek Kijk eens wat ik durf! (Toneel) Een oude man en zijn kat wonen al jaren samen. Al zo lang, dat ze elkaar bijna uit het oog zijn verlo- ren. Daar staan ze eigenlijk niet bij stil. Totdat Annabel uit de lucht komt vallen. Voor een van hen is dat het begin van een avontuur. En wat er dan allemaal gaat gebeuren. Vanaf 4 jaar. Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 10195. Woensdag 22 oktober Clownsfestival Clownslessen 16.00-16.15 uur: binnenkomst kin- deren (4 tot en met 12 jaar) en in- deling groepen 16.15-17.30 uur: clownslessen 17.30-18.00 uur: groep 1 broodje met soep, schminken en verkleden 17.30-18.00 uur: doorloop groep 2 18.00-18.30 uur: wisselen van groep 18.45-19.15 uur: presentatie clownslessen Aanvang 16.00 uur, toegang fl. 12,50. Donderdag 23 oktober Arno Huibers De koning is een clown Een meisje mag naar de dierentuin. Zefheeft haar spullen de vorige dag al gepakt. Natuurlijk ook apenoot- jes en andere lekkernijen voor de dieren. Tot haar schrik merkt ze dat alle apenootjes weg zijn. Er zit een muis in huis. Eerst is er paniek, maar dan beslist ze dat de muis dood moet. Een vreemd dilemma; wel naar de dieren in de dierentuin gaan, madr de muis thuis willen doodmaken. Uiteindelijk is het de muis die op symphatieke en onver- wachte manier overwint. Vanaf 4 jaar. Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 10125. Zondag 19 oktober Poppentheater Miniscuul Annabel (Poppentheater) 7,50. Vanaf 4 jaar. Zondag 26 oktober Strijd om de Gouden Neuzen Troffee Deze zondagmiddag wordt heel gezellig. Want het hoogtepunt van de week is natuurlijk deze finale. Onder de bezielende presentatie van Jan Willem de Boer zullen de hele middag verschillende clowns optreden die strijden om de Gou den Neuzen Troffee. Twee uur lang zullen ruim tien deelnemers meedingen naar deze prijs. Een deskundige jury zal na de acts van elk ongeveer tien minuten een oor- deel moeten vellen. De jury heeft hiervoor de hulp van het publiek hard nodig. Aan readies uit de zaal kan gemeten worden om welke clown er het hardst wordt gela- chen. De winnaar krijgt de troffee mee naar huis die is ontworpen door kunstenaar Peter Hellemonds. Vanaf 4 jaar. Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50. Zondag 2 november Max Verstappen Het verschrikkelijke avontuur van Cor Kraai (Speciale Jubi- leum) Uit een levensgroot ei wordt een clown geboren, gekleed in een lui- er met rode neus. In recordtempo ontdekt dit wezentje dat het han- den en voeten heeft, kan kruipen, staan en lopen. Het proces van vol- wassen worden is begonnen. De clown jongleert met balletjes en speelt op zijn accordeon met een aantal nieuwe en unieke bespeel- methoden. Aan de andere kant staat een koning, een hele chagerij- nige koning. Hij houdt niet van la- chen, en vooral niet van clowns en muziek. En dan gebeurt er een wonder dat bij volwassenen nooit gebeurt. De koning ontdekt de clown in zichzelf en leert jongleren met levensgrote zeepbellen. De koning wil zelf opnieuw geboren worden en wel als clown! Aanvang 14.00 uur, kaarten hier voor zijn alleen verkrijgbaar met een speciale actie in de Nieuwe Passage. Vanaf 4 jaar. Vrijdag 24 oktober Circus Rijn en Trijn Roodkapje en de boze wolf In een tijd van werkeloosheid, moedeloosheid, futloosheid en computers spelen Rijn en Trijn dat ze Roodkapje en de boze wolf spe len. De sprookjes moeten behou- den blijven, is de leuze. Alles gaat precies zoals we dat uit de overle- vering weten. Samen spelen Rijn en Trijn alle rollen. Die van Rood kapje, moeder, grootmoeder, de wolf en de jager. Zoals bekend loopt het goed af, nadat de meest verschrikkelijke dingen zijn ge- beurd. Vanaf 4 jaar. Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50. Zaterdag 25 oktober Ruud van Hooft Clown Zapp Cor Kraai is een wat verstrooide vogel die in een holle boom een knus huisje heeft. Het wordt lente en daarom is Cor heel vrolijk en blij. Hij is namelijk jarig in de len te, alleen weet hij niet wanneer. Dan wordt er met de post een kado bezorgd. Het is afkomstig van zijn oom Henk, een avontuurlijke trek- vogel. Cor leest in de brief dat het kado helemaal van de andere kant van de wereld komt, waar het altijd erg warm is. Het is een mooi kris- tallen flesje dat heel bijzonder glin- stert. Cor is verrukt en wil heel graag weten wat er in zit. Helaas staat er op het flesje: alleen maar naar kijken, nooit openmaken. Maar Cor kan zijn nieuwsgierig- heid niet bedwingen. Hij besluit dat het geen kwaad kan om het flesje heel even open te maken en draait de dop los. Uit het flesje floept een witte gedaante. Het is De Winter uit een heel warm land. De ijzige verschijning is heel blij met zijn bevrijding, maar helemaal niet aardig. De Winter gaat naar buiten en laat het sneeuwen. Het bos is totaal ontregeld, de kou be- dreigt al het jonge leven. Cor wil de ijsvorst vangen, maar hoe krijg je de winter klein. Cor ontdekt dat je de winter aankunt als je niet bang voor hem bent. De dieren helpen Cor aan de juiste hulpmid- delen; een muts, warme sokken, wollen wanten en een dikke jas. Vanaf 4 jaar Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 3,50, code 11025. Zondag 9 november John de Winter Bezoek uit een boek (Poppentheater) Karina krijgt op haar verjaardag een roze spaarvarken, een munt- stuk, een prentenboek over piraten en twee poppen: een meisje en een soldatenjongen. Als die nacht ie- dereen in huis slaapt springen de piraten uit het boek en stelen ze het muntstuk uit het spaarvarken. De soldatenjongen wordt wakker van het lawaai. Als hij ziet wat er ge- beurd is springt hij voor de voeten van de piraten. Helaas zijn zij ster- ker en nemen ze de jongen gevan- gen. Dan ontwaakt de andere pop en bezorgd gaat zij op zoek. Een spannend avontuur in de wereld van de piraten volgt. Daar staat hij dan: Clown Zapp. Met zijn koffertje. Hij gaat hele maal op in de muziek van de fanfa re. Hij dwaalt helemaal af. Op zijn vraag aan het publiek: Wat zijn jul- lie aan het doen?, wordt gerea- geerd met: Aan het kijken! Zapp neemt plaats tussen de kinderen. Nieuwsgierig vraagt hij: Wat komt er dan? Zij zeggen: We komen naar jou kijken! Zapp beklimt uit eindelijk het podium en maakt een dwaze voorstelling. Hij ruimt op zijn manier de kranten op, maakt ruzie met een elastiek en tuimelt over de vloer. Gelukkig maakt hij gebruik van de aanwezigheid van de kinderen, anders zou de boel aardig in het honderd lopen. Aanvang 14.00 uur, toegang fl. Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 11095. (vanaf 4 jaar Zondag 16 november Koos Wieman De Lorrelaar (Toneel met pop- pen) Als de tweeling Daan en Koos on- verwacht bij hun nette tante moe ten logeren omdat hun moeder een kindje krijgt, zijn ze natuurlijk een beetje uit hun doen. Tante houdt niet van rommel. Alles moet bij haar in huis anders dan bij mama. Daan en Koos snappen er niets meer van. Mama vertelt nooit enge verhalen over boemannen zoals Lorrelaar, die alle verloren speel- goedbeestjes meeneemt en tot lor- ren vermaalt. En thuis slapen ze toch ook samen in hun kamertje. Als Koos ook nog zijn aapje kwijt is, gaat vlak voor het slapen zijn fantasie op hoi. Maar die fantasie kun je besturen. Misschien is die lorrelaar wel lief. Tante weet er niets van, want ze snapt ook niets van spelen met rommel en van de tweeling. Is tante zelf wel zo net- jes? Vanaf 4 jaar Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 11165. Zondag 23 november Liesbeth Smulders Op zoek naar de schat Liesbeth gaat met een schatkaart op zoek naar een schat. Na een lan- ge tocht is ze aangekomen op de Zuidpool. Het klopt precies: een hoop kinderen, een iglo en een ijs- berg. Boven op het puntje van de ijsberg, moet de schat ergens zijn. Dus alleen nog even de berg op. Maar net als ze de berg af wil gaan, ontmoet ze een kleine pinguin. Zijn moeder is al drie dagen bood- schappen doen en dat is wel erg lang. Op zoek naar de schat is een spannend avontuur op een hoge ijsberg. Vanaf 4 jaar Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 11235. Zondag 30 november Max Verstappen Pepernoten Chief (Toneel) Sinterklaas en Zwarte Piet krijgen het te stellen met een lompe reus waardoor de pepernotenvoorzie- ning in gevaar komt. Vanaf 4 jaar Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 11305. Zondag 7 december Dotje en Lotje Verjaardag Juffrouw Dotje is jarig en nodigt juffrouw Lotje uit op haar feestje. De taartjes zijn al klaar. Juffrouw Lotje neemt natuurlijk een kado mee voor juffrouw Dotje, maar is dat wel een echt kado? Na de voor stelling wordt er nog een verjaar dag gevierd met de kinderen in de zaal. Vanaf 4 jaar Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 12075. Zondag 14 december Arjan Kooiman Geitenberg thuis te blijven. Dus komt neef Bo ris om op te passen. Abe is te klein om Boris te helpen met zijn huis- werk, vindt Boris. Ook zegt hij dat Boris zelf maar iets moet gaan doen. Terwijl Boris huiswerk maakt, beleeft Abe Beer geweldige avonturen. Avonturen diep onder de grond. Daar woont vader Mol. Mol vindt Abe helemaal niet te klein...eerder een beetje te groot. Vanaf 5 jaar Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 21185. Zondag 25 januari Jacques Vriens Grootmoeder, wat heb je een grote oren (Vertelvoorstelling) Vriens vertelt in de vertelvoorstel ling Grootmoeder wat heb je een grote oren een aantal bekende sprookjes in een nieuw jasje. Hij gebruikt daarbij de klassieke ele- menten uit sprookjes, maar zorgt ook voor een lichtvoetige eigen- tijdse ondertoon. Maar zonder dat de echte sprookjestoon verloren gaat. Humor, spanning en ontroe- ring gaan hand in hand in deze ver- tellingen. Kinderen zullen echt ge- nieten van deze verhalen. Er zijn bewerkingen van Repelsteeltje, de Gelaarsde Kat en de Nieuwe kle- ren van de keizer. Vanaf 5 jaar. Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 21255. Zondag 1 februari Damiet van Dalsum Dag...nacht In dit mooie verhaal houden de zon en de maan zoveel van elkaar, dat er iets gaat groeien; een bol ei dat klopt en beweegt. De zon en de maan gaan uit elkaar want als er een kin in de bol zit, moet er een dag en een nacht zijn. Anders kan het kind niet groeien. Ze gaan ieder naar een andere kant van de we reld. Papa Zon schijnt overdag, mama Maan in de nacht. Uit de bol worden niet een, maar twee kinde ren geboren; Hansje en Ansje. Maar tijdens het spelen raakt Hansje zoek. Hoe loopt dit span- nende verhaal af? Vanaf 3 jaar. Als Pompidou tijdens zijn vakantie in de bergen wandelt, raakt hij in gesprek met de aardige juffrouw Ida, de geitenhoedster. Terwijl zij staan te praten in de wei, wordt er een klein geitje gevangen door een mysterieuze hand met een schep- net. Pompidou gaat samen met Frits, de broer van Fientje, op zoek. Dankzij de oude bruine bok, die in de bergen woont, komen ze Fientje op het spoor. En ook dank zij een list van Pompidou kan Fientje worden bevrijd en dus kan het feest in de geitenstal beginnen. Vanaf 3 jaar Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 12085. Zondag 18 januari Dibbes Abe de Beer Abe de Beer woont met zijn vader en moeder in het grote berenhol in de bergen. Abe is nog klein. Te klein, zeggen vader en moeder Beer. Te klein om zelf brood te smeren. En ook te klein om zelf Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 22015. Zondag 8 februari Wellis Nietes Platvoetje poppentheater De voorstelling Platvoetje gaat over een heksje dat is gevlucht uit het bos waar zij woonde. Het heks je werd altijd door andere heksen uitgelachen omdat haar voeten gaan groeien als ze tovert. Tijdens haar vlucht breekt echter de bezem en komt ze terecht in de badkamer van Nikkie. Nikkie is een klein meisje met een grote wens. Zij zou dolgraag eens een keertje vliegen. Iedere morgen is zij aan het oefe nen, maar het lukt steeds maar niet. Platvoetje kent de toverspreuk om Nikkie te laten vliegen wel, maar dan loopt alles mis. Platvoetje wil nooit meer iets te maken hebben met trues. Nikkie krijgt een idee waarmee ze Platvoetje weer aan het toveren krijgt. En wat er dan gebeurt... Vanaf 4 jaar. Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 22085. Zondag 15 februari Koos Wieman Verander-Ring (Poppentheater) Kleine Ferdinand zit op zijn bed tussen de knuffeldieren. Hij oefent op zijn accordeon de liedjes die hij de volgende dag moet spelen. Fer dinand is zenuwachtig want alles wat hij speelt klinkt vals. Als hij daarom boos wordt, gooit hij al zijn knuffels van zijn bed. Maar dan verschijnt als in een droom, Kazoo de kat. Hij zingt de katten- blues. Hij is zo muzikaal dat hij Ferdinand accordeon kan leren spelen. Ze gaan samen spelen en zingen voor elk knuffeldier een lied. Zo wordt Ferdinand de ko ning van de muziek. Vanaf 4 jaar. Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 22225. thtunaal lleqjcsfinxiranim* ■■■torkinitmi Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 23155 Zondag 22 maart Werktheater Alkmaar Stippie en Jan (Toneel) Jan is conducteur en wordt ontsla- gen omdat hij danst tijdens zijn werk. De mensen met wie hij sa- menwerkt vinden dat zo vervelend dat zij hem dumpen als een post- zak. Later vindt hij een hondje dat in de steek is gelaten en vastzit aan een boom. Samen gaan ze verder. OOPROOUKnE twi STT-pwukties wf en Kunst Cultuw Instiuiut Drtutht Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 23225. Zondag 29 maart Margreet Greve Groene Vingers Blauwe Ogen (Poppentheater) Zondag 1 maart Poppentheater JoJo Vertel het aan de maan De kat Salmiak krijgt te maken met een rivaal die zijn leventje dras- tisch verstoort. Gekke oma heeft namelijk zijn poezenmand wegge- geven aan een konijntje. Salmiak besluit weg te gaan. Maar zo ver van huis schuilen er allerlei onge- makken en gevaren. Het wordt een grote nachtmerrie. Salmiak denkt met verlangen terug naar huis en vraagt zich af of het konijntje nu lekker in zijn mandje ligt te slapen. Het konijntje, dat eerst heel tevre- den leek, vindt het op zijn beurt wel erg stil in die grote mand. Zowel het konijn als Salmiak krij gen een groot gevoel van heim- wee. In het donker lijkt er voor bei- de dieren geen weg terug. Maar in het licht van de maan blijkt veel te kunnen veranderen. Vanaf 4 jaar Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 23015. Zondag 8 maart Prijswinnaar Gouden Neuzen Troffee (Clownsvoorstelling) Jonk woont al jaren bij een lieve oude vrouw, maar hij is geen fami- lie van haar. Alles wat Jonk weet, is dat hij op een dag gewoon ge- vonden is. Hij helpt zijn pleegmoe- der met koken. De vrouw kookt namelijk voor de graaf die in het kasteel woont. Als op een dag Jonks pleegmoeder door de dokter beschuldigd wordt van hekserij, wordt zij in de kerker opgesloten. Jonk wil natuurlijk zijn lieve moe der komen redden. Maar hoe moet hij dat doen? En wat is het geheim van de oude kookpot. Vanaf 4 jaar. Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 22155. Zondag 22 februari Eric de Reijer Peter van Dijk Kazoo (Muziektheater) Optreden van de clown die de Strijd om de Gouden Neuzen Troffee heeft gewonnen. Van.af 4 jaar. Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 23085. Zondag 15 maart Terra Incognita Keizer van slag In het land van Slag hopen een kei zer en een keizerin al jaren op de komst van een troonopvolger. Als dit tenslotte gebeurt, blijkt het kind blind te zijn. De keizer geeft op- dracht om hem achter te laten in de bossen van de Zwarte Stam. De wilde dieren hebben medelijden met het knaapje en voeden hem op. Hij leert van hen de prachtigste verhalen en liederen. Van de bos- goden krijgt hij een trommel, hier- mee loopt hij het land van Slag in. Hij gaat op zoek naar zijn wortels. Na vele omzwervingen komt hij op het kasteel terecht, waar hij her- kend wordt. Eind goed al goed. Vanaf 6 jaar. gen haar zin op veijaardagsvisite bij haar tante Troela, die op een vuilnisbelt woont. Want je moet iets voor je familie over hebben. Nicht Alison, keurig en net, trekt haar neus op voor vieze luchtjes en gaat nooit op pad zonder haar voorraadje spuitbussen. Tante Troela doet haar best het voor* nicht Alison gezellig te maken. Ze gaat zelfs, wat ze eigenlijk nooit doet, in bad. De vetjaardag ver- loopt iets anders dan in andere ja ren. Vanaf 4 jaar. Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 24195. Zondag 26 april Mayke Heessels De Toverappel In dit verhaal steelt een gifgroene heks de toverappel van de prinses en neemt de tovervrucht mee naar een heel ver bos; het woud van het zwarte hout. Geholpen door de kinderen daat het verstandige clowntje Froe-Froe op zoek, de speurtocht leidt ondermeer naar een circus. De directeur wijst hun de weg naar het woud en een klein brutaal circushondjc sluit zich bij het gezelschap aan. Ze beleven de spannendste avonturen en weten uiteindelijk de heks met de tover appel te vinden. Vanaf 4 jaar. Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 24265. Er was eens een oude vrouw en een jong meisje. De oude vrouw zorgde voor het meisje en samen zorgden ze voor hun groentenland. Ook was er iemand die dat groen tenland wilde kopen. Om fabrie- ken op te bouwen. Natuurlijk von- den de vrouwen dit geen goed idee. De man bedacht iets heel ge- meens om toch zijn zin te krijgen. Bijna lukte dat! Maar er was geluk kig ook nog een bloemenland, waar de tuinman woonde. Een heel bijzondere tuinman. Bloemenland lag wel ver weg. Zou de tuinman op tijd zijn om met zijn groene vin gers het meisje met de blauwe ogen te redden? Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 23295. Zondag 3 mei Wijnand Stomp De Kaktus die wil zingen (To neel) Op een theatrale wijze, vol humor en met een tikkeltje wijsheid, voert hij jong en oud mee naar kleurrijke gebieden. Zijn Cairibisch getinte produkties zijn dan ook heel exo- tisch. Volksverhalen en mythen vormen voor Wijnand Stomp een onuitputtelijke inspiratiebron. Zo ook in De Kaktus die wil zingen. Deze muzikale en vrolijke voor stelling gaat over grote wensen en dingen die onmogelijk lijken. Met in de hoofdrollen een norse kaktus en zijn metgezel meneer Wind, die het leven van een kant bekijkt. Vanaf 4 jaar. Aanavng 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 25035. Zondag 24 mei Ollie B. Bommel Tom Poes De Trullenhoedster Op een mooie ochtend ontdekt Markies de Canteclaer een ge-. heimzinnig poortje op de heide. Vanaf dat moment gebeuren er echter vreemde dingen in het an-> ders zo rustige Rommeldam. Een voor een verdwijnen de leden van de Kleine Club en waar komen die wonderlijke trullen ineens van- daan? Tom Poes ontdekt al snel dat de mooie Ivy hier alles mee te ma ken heeft. De trullen hoedster is een mix van dans, muziek en zang waarmee Opus One de afgelopen jaren furore heeft gemaakt. Theater aan de Schie, familievoor- stelling. Zondag 5 april Virga Lipmam Knuffel van Anne Anne gaat de eendjes voeren in het park. Ze heeft haar knuffel meege- nomen, want die gaat altijd overal mee naar toe. Maar dan vallen er opeens dikke knuppels uit de he- mel. In de verte klinkt een donder- slag. Anne rent naar huis en van schrik vergeet ze haar knuffel. Die wordt besnuffeld en rondgesjouwd door de muizen en de eekhoorn die in het park wonen. Zal Anne haar knuffel nog terug vinden? Vanaf 3 jaar. Aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50, code 24055. Zondag 19 april Dotje en Lotje Ajasses (Toneel) Ieder jaar gaat nicht Alison zeer te- Dit theaterprogramma 1997/ 1998 voor de jeugd is een uit- gave van de Stichting Schiedamse Theaters in sa- menwerking met MaasposT, onderdeel van weekbladen MaasposT Over de Vesten 3 3116 AD in Schiedam Telefoon: 4738322. Redactie Desiree Jacobs Karin van der Knaap Eindredactie Karin van der Knaap Jalmar Teunissen Fotografie Al die fotografen en studio's die hun foto's eenmalig be- schikbaar stelden voor deze theaterspecial van de Teer- stoof. Vormgeving Jan Mulder Acquisitie Edith van Kekem Maija van der Lee Remy Versnel De Theaterkassa krijgt per 24 September 1997 een nieuw te- lefoonnummer, namelijk 010- 2467467. Het oude nummer 010-4269563 komt hiermee voor reserveringen te verval- len. Het nieuwe Bezoek-adres van de Theaterkassa is Thea ter aan de Schie, Stadserf 1 in Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 26