m Ml CORRECT HOBBY EN ELEKTRONICA A psnm m m BERGWEG 110 ROTTERDAM Gezonderwijs Depressie en pillen Groots uitzicht vanaf terras Perrito Caliente PROFITEER VAN DE SPECIALE CORRECT VERB0UWINGS- AANBIEDINGEN CO 95 CORRECT, DE ZAAK VOOR HOBBY EN ELEKTRONICA. TEL.: 010-4.618.600 MaasposT Solex-spaarders en plankenverzamelaars halen hun hart op Amivedi Hargahoeve 74 MIN. MINI DISC 5 VOOR SLECHTS300STUKS 10 VOOR KEYBOARD MET GENERAL MIDI mr- P0RT0F00NSET MET GRATIS SCANNER BOEK 00RRADI0 MOO' DRAADLOZE HOOFDTELEFOON l>l 55"] SCHIEDAM - Veel tafels met accessoires en motor- blokken, veel oude solexen en vooral veel, heel veel mannen van alle leeftijden en uit alle rangen en standen. De bromfietsenbeurs die zater- dag 20 September in de Mar- griethal werd georganiseerd, trok massaal voornamelijk mannelijke bezoekers aan, die schuifelend langs de kra- men, hier en daar graaiend in een bakje met onderdeeltjes, de middag van hun leven hadden. De oude EXCLUSIEF BIJ CORRECT •EEN GOED ADVIES MET DE CORRECT PRIJSGARANTIE EEN SCHERPE PRIJS VOLLEDIGE GARANTIE UIT VOORRAAD LEVERBAAR maxell. J&Uf PER STUK 12.95 STEIGERPRIJS 1 ESI JVC PER STUK 9.95 STEIGERPRIJS STEIGERPRIJS 599r SETPRIJS uniden Sir- STEIGERPRIJS 3435 STEIGERPRIJS £935" HET ZATERDAG VAN CORRECT STEIGERPRIJS VAN 17.00-18.00 UUR 399T- MAASPOST SCHIEDAM XQ 53 Bromf ietsbeurs trekt zelfs internationale bezoekers De bromfietsbeurs is 66n van de oudere beurzen op motorgebied in Nederland en werd zaterdag voor de derde maal in Schiedam georga niseerd door de stichting Vehikel, die ook beurzen houdt in onder- meer Utrecht en Assen. Alles op bromfietsgebied tot 1980 werd te kust en te keur aangeboden door kraamhouders uit binnen- en bui- tenland, zoals Engeland en Belgie. De organisatie had maar de helft van de opkomst van meer dan vijf- honderd man verwacht. Niet alleen uit heel Nederland, maar zelfs ook uit Duitsland en Belgie kwamen de verzamelaars en andere liefheb- bers om dat laatste onderdeeltje te vinden, dat ze nog nodig hebben voor de reparatie van een oude bromfiets. Arjan Pistorius van de organisatie kan de opkomst niet verklaren, maar ziet wel een op- gaande lijn in de belangstelling rond dit soort beurzen. „Mensen vinden dit nu eenmaal leuk. Slui- ten zich aan bij een bepaalde club en gaan dan op zondag met zijn al ien touren op de zelf gerepareerde bromfiets." De handelaren doen het goed. Een Nederlander die zijn meeste dagen in Frankrijk slijt om daar oude bromfietsen op de kop te tikken, is al twaalf van zijn twintig oudjes kwijt. Een verroeste tandem uit 1938 staat aan het eind van de mid dag nog geduldig op een nieuwe eigenaar te wachten. „Voor fl.400,- is -ie van u, mevrouwtje. Dit dingetje is wel fl.600,- it fl.650,- waard, hoor! We hebben het hier over historisch erfgoed. Bovendien, dit is ideaal voor een gezinnetje, kun je tenminste nog eens een goed gesprek met elkaar voeren." Verreweg het grootste deel van de bezoekers bestaat uit doorgewin- De echte verzamelaar brengt uren op de Motorbeurs door. Gewoon om te kijken, nog eens te kijken en alles van top tot teen te inspecteren. Foto Roger van der Kraan terde verzamelaars, die er echter ook weer in allerlei soorten zijn. „Je hebt de zogenaamde planken verzamelaars. Dat zijn mensen die sparen alleen de motorblokken van bromfietsen. Die lappen ze op en zetten ze thuis neer. Dan heb je nog mensen die verzamelen alle documentatie over een bepaald on- derwerp, die noemen we lectuur- verzamelaars. En natuurlijk heb je ook mensen die voor een verzame- ling oude bromfietsen gaan. Een beetje verzamelaar heeft toch al snel vijf fietsen staan", legt Pisto rius uit. Dit kan een dure hobby zijn, want een oude bromfiets be- gint vanaf een gulden of zeshon- derd, maar kan ook oplopen tot een paar duizend voor een mooi exem- plaar. Een plankenverzamelaar van het eerste uur is Jan Bosveld. Vandaag staat hij samen met zijn vrouw An- neke, waarmee hij al 35 jaar lang motorblokken spaart, achter hun kraam in onderdelen en motor blokken. Hij glimt tevreden, want hij heeft goed verkocht vandaag. „Het was een hele goede dag. Van- morgen kwam er zelfs iemand naar me toe die me fl. 1500,- wilde ge- ven voor dit." Trots haalt hij een glanzend motorblok met het op- schrift 'Baby Star' te voorschijn. „Fantastisch, he? Die heb ik zelf ooit eens gekocht voor fl. 150,-, maar ik doe hem niet weg..Nee, voor nog geen fl.2000,- niet, want dat zou afbreuk doen aan mijn ver- zameling." De liefde voor de bromfiets, het motorblok en de accessoires is er een die moeilijk uit te leggen is. „Je begint met een blok, dat was in de jaren zestig. Dat blok ga je dan compleet maken, onderdeeltjes voor kopen en oppoetsen, totdat -ie helemaal weer de oude is. En daar heb je veel voor over, want het is soms een sport om 'm helemaal compleet te krijgen. In enkele ge- vallen doe je daar wel jaren over en loop je alles af. Nu is mijn verzam- ling uitgegroeid tot 130 soorten." Inmiddels heeft hij zelf een schuur gebouwd met een oppervlakte van honderd vierkante meter achter zijn huis in Oudenhoorn. ,,Daar heb ik alle muren wit gekalkt, want dan komen mijn blokken beter uit. En daar staan ze, meer dan 130 verschillende soorten motorblok ken. Op alfabetische volgorde." Toen Bosveld er 75 had, bracht hij zijn eigen gids uit, met daarin alle t rijwielhulpmotoren van 1900- 1955, compleet met alle gegevens zoals merk, bouwjaar en Cil in- houd. De gids is gelardeerd met oude prenten en afbeeldingen en bevat zo niet alle dan toch wel bij- na alle motoren die tot 1955 zijn gemaakt. Eigenlijk wordt het dus tijd voor een nieuwe gids, want sindsdien heeft Bosveld zo'n 55 soorten motoren erbij gekregen. De grootste charme van de oude bromfiets zit 'm voor Bosveld in de historie. „Het is pure nostalgie. Vroeger deed je alles op de brom- mer, ging je ermee naar je werk. Dat was tot in de jaren zeventig nog heel gewoon. En die tijd, krij gen mensen terug met zo'n oude fiets. Ze beginnen met een onder- deel en zoeken er een hele fiets bij MONIQUE SIEMSEN WATERWEG - De laatste jaren zijn er veel nieuwe geneesmidde- len op de markt gekomen tegen de pressie, de zogenaamde antide- pressiva. Deze nieuwe antidepres- siva hebben veel minder bijwer- kingen en zijn veel minder giftig bij overdosering (bijvoorbeeld bij een zelfmoordpoging) dan de oude antidepressiva. Daarom worden ze steeds vaker voorgeschreven, ook door de huisarts. Natuurlijk is het niet goed, zelfs schadelijk, om medicijnen te slik- ken als het niet nodig is. We zijn allemaal wel eens somber, verdrie- tig of 'depri'. Dat is gezond en hoort bij het leven. Antidepressiva helpen ook niet bij dit gezonde verdriet. Integendeel, je wordt af- hankelijk van de arts die de pillen voorschrijft en verliest het vermo- gen zelf je problemen op te lossen. Je kan zelfs afhankelijk (verslaafd) raken aan pillen. Je wordt dan dus juist ziek. Wanneer zijn antidepressiva dan wel aangewezen, of in medische termen; gei'ndiceerd? Antidepressiva kunnen helpen bij de ziekte die we depressie noemen. De somberheid die hierbij optreedt is doorgaans veel ernstiger en zou je ziekelijk kunnen noemen. Daar- bij zijn er vaak veel lichamelijke kenmerken, de zogenaamde vitale kenmerken. De ziekte depressie zou je kunnen zien als een licha melijke ziekte met geestelijke (psychische) verschijnselen. De geestelijke symptomen die bij een depressie kunnen optreden zijn on- der andere ernstige somberheid, nergens van kunnen genieten en concentratiemoeilijkheden. De li chamelijke symptomen (vitale kenmerken) zijn onder andere vroeg wakker worden en niet meer kunnen doorslapen; verergering, 's ochtends, sterk verminderde be- weeglijkheid, een strak gezicht, eetlust en gewichtsverlies, verstop- ping, droge ogen (niet kunnen hui- len) en een droge mond. Juist deze lichamelijke (vitale) kenmerken kunnen vaak een goede reactie op een antidepressivum voorspellen. De arts zal juist op deze vitale ken merken letten als deze aan een de pressie denkt. Voor meer informatie kan er ge- beld worden met Riagg Consult, tel. 445 34 26. GezonderWijs is een publicatie van GGD Nieuwe Waterweg Noord, Holy Ziekenhuis, Thuis- zorg Nieuwe Waterweg Noord, Pa- tienten/Consumenten Platform Nieuwe Waterweg Noord, RIAGG Rijnmond Noord West en het Schieland Ziekenhuis. Binnen in Perrito Caliente wordt het waarschijnlijk een drukke boel, maar op het terras zonodig nog drukker. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Voor het beste uit zicht tijdens de Gondelvaart is het drijvend terras van Perrito Caliente de aangewezen plek. Dit enige drijvende terras in Schiedam biedt ten tijde van dit spektakel koel bier van de buitentap, "tnaalr ook lekker warme koffie als het weer het af laat weten. Binnen zal het waar schijnlijk gezellig druk zijn, net als vorig jaar," vertelt eigenaresse Carla Sluiter. „Maar gelukkig heb ben we buiten 75 zitplaatsen op het ponton." Na de Brandersfeesten verdwijnt het drijvend terras weer tot Koninginnedag volgend jaar. Een probleemloze terugkeer is nu gegarandeerd. Perrito Caliente heeft eindelijk een definitieve ver- gunning gekregen voor het ponton. Dus ook volgend jaar drinkt de be- zoeker een P.C.-tje aan het water. Dat is een mix van twee drankjes, een heerlijke afscheidsdrankje, ge- noemd naar de tapasbar Perrito Ca liente. Woensdag 24 September 1997 SCHIEDAM - Amivedi regi- streert gevonden en vermis- te dieren en brengt vinder en eigenaar met elkaar in contact. Telefonische infor matie over onderstaande dieren is te verkrijgen op 4711857. Vermist 29-08: gecastreerde kater, 3,5 jaar, borst wit, andere helft zwart, zwarte kin, ene ooglid lichtgrijs, staart en rag zwart, buik wit, achter witte sokken, voor voeten, omgeving: Schiedamseweg. 09-09: gecastreerde zwarte kater, slank, 3 jaar, witte streep op neas, witte bef en buik, achter een witte kous, voor sokjes, zwart riempje en penning, omgeving: Edi- sonplein. 02-09: zwart/witte gecas treerde kater, 1,5 jaar, witte bef, vier witte voetjes, kin wit, omgeving: lepeniaan. 11-09: gecastreerde kater, 9 jaar, zwart halflang haar met brain niteinde, 'Shy', kruising pers zonder plat ge zicht, omgeving: Panlus Pot- terstraat. 13-09: zwarte poes met rode viooienband, omgeving: Ja cob Marisstraat. 12-09: wit/cyperse gecas treerde kater, poten, buik en bef wit, oren en kop cypers, 1,5 jaar, groen bandje en koker, omgeving: Ant Muysstraat. Gevonden 10-09: Lapjespoes, rood/ zwart/wih witte poten met zwarte vlekken, omgeving: Hoofdstraat 13-09: zwart/wit gecastreer de kater, 8 jaar, omgeving: Juliana van Stolbergstraat. SCHIEDAM - Dierentehuis Hargahoeve hoadt zaterdag 4 oktober een open dag in het gebouw aan de Sport- laan 2, Ook dit Schledamse asiel zit overvol met katten die een goed tehuis zoeken. Hoewel er op de open dag geen dieren geplaatst wor den, hoopt men wel dat een groot aantal katten gereser- veerd zal worden. Gelukkig zitten er momenteel niet zo veel honden in het asiel, maar misschien kunnen ook zij na 4 oktober naar een nieuw huis uitzien. In het asiel kan men deze dag ook terecht voor informatie be- treffende de opvoeding van dieren en het pension. De collecte van de Dierenbe- scherming wordt gehouden in de week van 29 September tot en met 4 oktober. De col- lectant is te herkennen aan de groene collectebus en de dierenbeschermingssticker. STEIGERPRIJZEN BIJ CORRECT Correct op de Bergweg 110 in Rotterdam is aan het verbouwen en staat de komende maanden in de steigers. Tijdens de verbouwing kunt u profiteren van fantastische aanbiedingen in beeld, geiuid, computers, foto, video en software. De speciale Correct verbouwings- aanbiedingen gaan weg met hoge kortingen. Ook voor de Correct verbouwingsaanbiedingen geldt: MAXELL MINI DISC MD-74 Digitaal schijfjes voor de MiniDisc speler met een duur van 74 minuten. Art.nr 5436 59. USD JVC E-195 HR VIDEO TAPE Maar liefst 195 minuten opnemen kunt u met deze tape. Maximaal 10 per klant. Art.nr. 20801 59 CASIO CASIO CT-K 601 FULL SIZE STEREO KEYBOARD Stereo keyboard met 61 grote aanslag gevoelige toetsen en 5 oktaven. Met 192 vooringestelde instrumenten, 100 automatische begeleidingsritmes, vele voorgeprogrameerde melodien en uitgebreid LCD display. Voorzien van hoofdtelefoon- en midi-PC-aansluiting. Incl. gratis les muziek CD-rom en muziekboek. Afm. 36x14x5 cm. 499 Art.nr. 45872 KENWOOD Er zij 68 kanalen beschikbaar op de 430 Mhz, aangevuld met 38 "squelch" codes, zodat het persoonlijke karakter van de gesprekken verregaand behouden blijft. In een dicht bebouwde omgeving ligt het bereik tussen de 200/300 meter. In een open terrein kan dit echter oplopen tot 3 km. Deze set bestaat uit 2 portofoons en zijn zonder vergunningtoegestaan. Afm.: 6,2x11x3 cm. Art.nr. 29319 zwar tl 29318 geel KENWOOD UBZLF-68 P0RT0F00NSET De UBZ LF-68 kan beschouwd worden ais een hedendaagse "walkie talkie". 498 Rontirnl- BEARCAT 220 XLT SCANNER 900 MC/LUCHTVAART Deze compacte 200 kanaals scanner heeft alles in huis om uw scanplezierte vergroten. Zo is hij o.a. uitgerust met een Twin turbo scan mode, luchtvaart band en de 900 Mhz band. Deze ultra moderne scanner wordt compleet geleverd met: rubber antenne, oortelefoon, riemclip, oplaadbaar battery-pack en adapter/lader. Incl. gratis Klove scanner boek. Art.nr. 3916 399 PHILIPS PHILIPS SBC-HR100 FM 00RRADI0 Of u op de tribune naar een voetbalwedstrijd kijkt of door de stad loopt overal kunt u bijna onopvallend naar de radio luisteren. Voorzien van FM ontvangst, volume regeling en automatisch zenderzoeken. Art.nr. 46790 25 Art.nr. 46794 U i nn I I.UUJ Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Bergweg 110kuntuvan 17.00 tot 18.00 uur iedere zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. \Z\ lEWMHtlltB hoofdtelefoon die is opgebouwd uit een losse zendbasis en een infrarood hoofdtelefoon. - SENNHEISER IS 550 DRAADLOZE HIFI STEREO HOOFDTELEFOON Draadloos genieten van uw favoriete ^huziekdoetu met deze Art.nr. 46563 PHILIPS PHILIPS SBC-SM 345 PORTABLE INFRAROOD ALARM SYSTEEM Ideaal voor het beveiligenvan uw hotel kamer, woonkamer, e.d. In- en uitschakelbaar met een persoonlijke PIN-code. Voorzien van ingebouwde sirene met een 110 dB geluidsproduktie en alarm geheugen. als &mt:( N8-T H-Klff VER6EET JAN HAA-i OPENiNGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-18.00 uur. Iedere 1 e zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur. PIN TuiiazCT V V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 5