1 616.000 i V AOV-bestuur ruziet met penningmeester Politie op zoek naar auto van dode man r .Jb Modieuze brilmonturen NU HALVE PRIJS VOOR EEN SCHOON EN VEILIG SCHIEDAM Z MaasposT Galloway's weer even naar huis PARKEREN 1 _i 'Dit is taster' 1 &SPOST Maasst HfJin Bromfietsdiefje bekent beroving 13-jarige jongen COMPUTERBEZITTERS OPGELET! STAR LIGHT SCANNER N D66 Schiedam haalt extra miljoenen voor stadsvernieuwing binnen REIJNHOUT TTT7T1 GRANDIOZF OPRIJIMIISG M4BR? Totale oplage mm HHHHH 1 M WSN gaat voor betere service Singel krijgt leskist over kringloop Bedrijven letten op het milieu Parkweg gaat tijdelijk licht Deze week in Filmfestival Jamdance D66 UV«BI Vogels voeren de winter in GEMENGD GEHAKT CHIQUITA BANANEN Voor de deur en gratis parkeren errjeentebelangen Lijst 7 Henk Metaal MAZDA PENNINGS Wie anders! VAN 12.00.17.00 UUR DE HELE MAANO FEBRUARI n'euwe Til 1 HHBM JHp 'wlSF 1 Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - Het bestuur van het AOV afdeling Schiedam/ Vlaardingen heeft betere tijden gekend. Sinds penningmeester J. Metaal is opgestapt is de sfeer er niet beter op geworden. Metaal stapte per ingang van het nieuwe jaar op omdat hij zijn functie naar eigen zeggen niet goed kon uitoefenen. Hij kreeg immers geen inzage in de uitgaven en inkomsten'van de partij. Het bestuur dreigt vervolgens Metaal helemaal uit de partij te laten gooien als deze niet stevig inbindt. Oplossing? Claudia timmert met haar dansers aan showbizzweg Programma ligt ergens tussen droom en werkelijkheid WEEKB OOGADVISEUR BASTIAANS Uw ogen in goede handen Passage 4, Schiedam, tel. (010)-426 64 54 DEMOCRATE van 3.98 1 99 halve prijs 1 kiloI a PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT KOORNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLANO Schiedam kies op 4 maart alleen voor Schiedam TEL. 010-2464222 IN PARKEERGARAGE NIEUWE PASSAGE SCHIEDAM 3 is'.Eiv.vyjE ff? u hwdBiw SSSSiiSSSf. SMSfe?- ''jtfiiifflSwwW HE J 1 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 28JANUAR11998 5e jaargang nr. 5 en hij antwoordde dat hij inder- daad tijd nodig had om zijn ge- dachten op een rijtje te zetten. En toen kwam hij met dit." SCHIEDAM - Woningstich- ting Noordvest (WSN) werkt aan het verbeteren van de dienstverlening. Zo gaat WSN extra aandacht besteden aan de twee wij- ken, Groenoord en Nieuw- land, waar het merendeel van de woningen staat. Voor de komende jaren verwacht de Woningstichting een in- grijpende herstructurering voor deze wijken. De inde- Iing in twee rayons is hierop afgestemd. Daarnaast heeft de WSN per 1 februari een nieuw telefoonnummer. Het algemene nummer wordt 20 40 700. WSN blijft op vrij- dagmiddag gesloten. Om wachttijden te voorkomen werkt de WSN voortaan op afspraak. SCHIEDAM - De leerlingen van basisschool De Singel krijgen op woensdag 4 fe bruari een leskist overhan- digd van wethouder A.G. Wiegman. De leskist is ontwikkeld ter gelegenheid van honderd jaar Stadsreiniging in Schie dam en is bedoeld voor de groepen 5 en 6 van het basis- onderwijs. De leskist heeft als titel 'Kringlopen/natuur- lijk afval'. Het onderwerp Afval staat dicht bij de bele- vingswereld van kinderen en biedt aanknopingspunten om de milieuproblematiek aan kinderen duidelijk te maken. De scholen die zich inschrijven voor een leskist, kunnen ook meedoen aan een wedstrijd. Leerlingen maken daarvoor een kunst- werk van afval. SCHIEDAM - De vier Schie- damse bedrijven Uto Neder- land. Coca Cola Beverages, Neproma Textiel Services en A. de Jong hebben dinsdag 27 januari verklaard een milieuzorgsysteem op te zet ten om hiermee een milieu- vergunning op hoofdlijnen te verkrijgen. De intentie- verklaring werd naast kop- stukken van de bedrijven ondertekend door wethou der De Leede en de direc- teur van de DCMR Milieu- dienst Rijnmond, de heer Van Tongeren. De bedrijven verklaren met de intentie- verklaring dat zij hun eigen verantwoordelijkheid ne- men voor de zorg voor het milieu en dat zij van de overheid een opstelling ver- langen die hier bij past SCHIEDAM - De Parkweg wordt van woensdag 11 tot en met dinsdag 24 februari voor autoverkeer afgesloten. Op de kruising Parkweg/ Burgemeester Honnelage Gretelaan wordt rond die tijd het laatste dee) van het collecteurriool aangelegd. Hiervoor moet de tijdelijk aangelegd hulpbrug verwij- derd worden. De afsluiting duurt in totaal twee weken. Vanaf 25 februari zal de Parkweg weer open worden gesteld. Metaal vermoedde dat de leiding van de ouderenpartij iets te verber- gen had en pakte zijn biezen, niet onomwonden tegenover de pers kenbaar makend, waarom hij dat deed. En juist dat is het AOV danig in het verkeerde keelgat geschoten. LijsttrekkerC. Raaphorst-de Groot houdt vol dat de financien van de partij in orde zijn. „Hoe kan het ook anders? Lande- lijk worden de boeken gecontro- leerd van de verschillende afdelin- gen, ook de onze. En dan blijken ze steeds in orde te zijn. Bovendien stond Jan Metaal overal met de neus bovenop, want hij kwam vier keer in de week bij ons thuis. Hier zetelt tevens het secrtariaat. Overal waar ik voor heb moeten tekenen, moest hij ook voor tekenen", ver- zucht de lijsttrekker, met wie Me taal behalve politiek ook prive goed kon opschieten. In de partij is Metaal ondertussen vervangen door voorzitter W. van Klink die het penningmeester- schap op zich heeft genomen tot de volgende gemeenteraadsverkiezin- gen. Het vertrek is een bittere pil voor Raaphorst-de Groot als lijst trekker en als vriendin, die bij deze terug wil komen op de harde woor- den die zij samen met W. van Klink uitsprak. Volgens het twee- tal was Metaal 'dementerend'. Volgens Raaphorst-de Groot heeft zij dit nooit gezegd. „Deze woor- den zijn me in de mond gelegd. Ik heb alleen gezegd dat we dachten dat hij nogal in de war was. Dat hebben we ook tegen Jan gezegd Een oplossing is voorlopig nog niet in zicht. Metaal blijft er bij dat hij geen volledige inzage heeft ge- kregen, waardoor hij zijn functie als penningmeester niet meer kon en wilde uitoefenen. „Ik moet im mers wel verantwoording jegens de leden afleggen over hoe hun geld besteed wordt. Die taak kon en wilde ik niet meer op me ne- men." De lijsttrekker meent echter dat Metaal een reden aan het zoeken is om onder zijn penningmeester- schap uit te komen. „Hij had ei- genlijk in Schiedam moeten wo- nen en zou ook gaan verhuizen vanuit Den Bommel hier naar toe. Dat kwam er echter niet van en nu verschuilt hij zich hierachter. Maar dit is laster en als Jan zo doorgaat gaan we aan de landelijke partijle- ding vragen om hem te royeren, want dit kan zo niet langer.' De leden van het AOV in Schie dam en Vlaardingen weten nog steeds van niets. Althans, zij heb ben niets te horen gekregen van het bestuur. De eerstvolgende kans komt volgens de voorzitter pas met de nieuwsbrief die begin februari wordt uitgebracht. Zij betreurt dat de meeste leden het nieuws dan waarschijnlijk al in de krant heb ben gelezen. „Daar kunnen wij niets aan doen. Wij hadden het lie- ver als interne kwestie willen af- handelen en hij maakt ons zwart. Ik snap niet dat hij dit doet terwijl ik op alle dag loop. Het is ook niet goed voor het kindje", aldus de hoogzwangere Raaphorst-de Groot. MONIQUE SIEMSEN SCHIEDAM-In hetonderzoek dat de recherche van het district Schiedam heeft ingesteld naar de doodsoorzaak van een veer- tig-jarige Rotterdammer heeft sectie op het lichaam voorals- nog geen duidelijkheid gegeven over de rnanier waarop de man om het leven is gekomen. On- bekend is gebleven of het hier om een ongeval of om een mis- drijf is gegaan. Het levenloze li chaam van de man werd dins- dagmiddag 20 januari door een voorbijganger aangetroffen in het water van de Korte Haven. Er zal nu een toxicologisch on- derzoek worden verricht. De recherche is op zoek naar de auto waarin de man, die sinds 20 december 1997 werd ver- mist. voor het laatst is gezien. Het gaat om een grijze Mazda methetkentekenXJ-89-BB. De auto was aan de voorzijde voor- zien van een vierkante kente- kenplaat. Mensen die deze auto op of na 20 december van het vorig jaar hebben gezien wor den verzocht contact op te ne- men met de politie op nummer 274 43 21. SCHIEDAM - De heropening van het Filmhuis is een feit. Zaterdag 24 januari kon een select gezelschap de nieuwe bioscoopstoelen in gebouw de Teerstoof uitproberen. Met de verbouwing van de filmzaal kan de filmliefhebber op comfortabele wijze genieten van de filmbeelden. Tijdens de heropening stonden twee films op het programma. De lange zit was zo meteen een goede test van het nieuwe materiaal. In de pauzes werden toepasselijke hapjes en drankjes geserveerd om de gelegenheid feestelijk aan te kleden. Het bestuur van het Filmhuis kan tevreden achterover leunen. In de luxe Stoelen natuurlijk. Foto Roger van der Kraan Bron: nipo Nummer SCHIEDAM - Een 15-jarig Schie- dammertje, dat dinsdagavond 20 januari samen met een 16-jarig plaatsgenootje werd aangehouden op de Veeartsweg op verdenking van diefstal van een bromfiets, heeft tijdens verhoor bekend op 23 december samen met een vriendje een 13-jarig Schiedammertje met enig geweld te hebben beroofd van zijn laserpen. Aanhouding van het vriendje volgt nog. Eerder beken- de, zowel de 15- als de 16-jarige verdachte, de bromfietsdiefstal, nadat zij dinsdagavond de brom fiets in hun bezit hadden en het ding in de bosjes gooiden bij het zien van de politie. Na een korte achtervolging werden ze aange houden. r Bergweg 229 Rotterdam 010-4676712 Schiedamseweg 42 0104259400 SHOE I Nieuwe Binnenweg 67 0104363865 —7-7I Dterenselaan 26 Den Haag 070-3650273 H L Kerkstraat 15 Schiedam 010-2732288 SCHIEDAM - Vogels kunnen tij dens de kou wel wat extra's ge- bruiken. De vogels in de stad zijn gebaat bij de bekende vetbol en pindaslingers. Een vetbol moet dan wel gemaakt zijn van ongezouten rundvet met hennepzaad. maan- zaad en zonnepitten. Met name zout, margarine en plastic kaaskor- sten horen niet in een vetbol thuis. Wie een tuin heeft kan de vogels op een natuurlijke manier aan voedsel helpen door dode bladeren te laten liggen, uitgebloeide plan- ten niet weg te halen en struiken te planten die bessen dragen of groen blijven. D Over DeVesten 3 3116 AD Schiedam van 11.90 voor C95 halve prijs 1 kiloVa Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - Te weinig voed- selaanbod en een te drassige on- dergrond. Daar hou je het als gal- lowayrund geen winter mee vol. De twee Gallowayrunderen in het Prinses Beatrixpark werden zaterdag 24 januari dan ook door hun eigenaar uit de 'ongezonde' Schiedamse leefomgeving ge- haald. In het voorjaar van 1997 werden de runderen in het park ondergebracht om te zorgen voor een natuurlijke begrazing van het gebied. Tot en met de afgelopen herfst was er niets aan de hand. Ze konden zich te goed doen aan gras, jonge planten en twijgen. Toen het eenmaal echt winter werd, begonnen de problemen. Daarom is besloten de runderen tot en met het voorjaar te laten overwinteren bij hun eigenaar in Leidschendam. Het inladen van de dieren was za terdag zo gedaan. Een Gallo- waykoe was op een trailer gehe- sen om de mannetjes te lokken, maar die hadden aan een blik ge- noeg om zich naar de auto te spoeden. De extra mankracht die voor de verhuizing was meege- nomen had dan ook weinig te doen. Foto Roger van der Kraan V! Specificaties Zeer compact Eenvoudig aan te sluiten op de paralelle poort van uw printer Hoge resolutie 600 dpi optisch, 4800 dpi via software Hoge scansnelheid Compatibei met alle TWAIN-compatibel software Aansluitbaar op PC/AT met 40486 processor of hoger Besturingssysteem MS Windows 3.x of Windows 95 Ete VIDEO AUDIO TELECOM scanner maken Foka en Kinorama hun fotografische talenten compleet. Een scanner van zo'n goede kwaliteit voor zo weinig geld dat u uw ogen niet zult geloven. U kunt alles scannen wat u op het scanner- glas kunt plaatsen. Van dikke documenten zoals boeken tot en met 3D objecten. Van foto's tot tijdschriften. De speciale TWAIN driver CDflom wordt er gratis bijgeleverd. **169 ..BETER IN BEELD... EN GELUIDi Capelle a/d Ussel Dordrecht Den Haag Leiden Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Vlaardingen Zoetermeer Zwijndrecht - Centrumpassage 103 - Voorstraat 274 Venestraat 8-10 Haarlemmerstraat 170 - Winkelcentrum Oosterhof - Winkelcentrum Zuidplem - 2e Middellandstraat 23 - Groene Hilledijk 173 - Hoogstraat 141 - Bergse Dorpsstraat 32 - Liesveld 147 - Stadshart Passage - Winkelcentrum Walburg Rotterdam: Hoek Admiraliteitsstraat 8/0ostzeedijk Tel. 010 - 40 35 300. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. rijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Alle voor- gaanoe aanbiedingen komen hierbij te vervallen. P A S S A G Bij AANKOOP IN EEN VAN DE WINKELS IN DE NIEUWE PASSAGE ONTVANGT U EEN GRATIS U1TRIJKAARTJE, TEGEN INLEVER1NG VAN UW INRfJKAARTJE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1