616.000 Sportverenigingen laten projecten links liggen KEUKENS HAU.GELD SUPER 0PRUIMING 2125; BRISTOL m 6 ft Lijst 7 no. 4 [1 VOOR EEN SCHOON EN VEILIG SCHIEDAM Z3 6.98 099 Trouwen in 'n klassieke Jaguar PC 2150 Gemeentebelangen 'Ultieme poging' voor extra belangstelling Gala voor getergde Walvisch Expositie rond afscheid Prijstreffer Deze week in MAASPOST Maasst Pvda trekt de wijk in Liesbeth Fluiter c u e h D66 Schiedam haalt extra miljoenen voor stadsvernieuwing binnen REIJNHOUT DAGSTUNTWEKEN VLAARDINGEN LIESVELD 147 Totale oplage Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - Maar weinig sportverenigingen in Schiedam maken gebruik van projecten als 'Sport in de Wijk Melkert- banen in de Sport' en 'Sport en Jeugd Door de geringe res- pons bestaat nu het gevaar dat een aantal projecten geen door- gang (meer) kan vinden. J.M. van Vugt, directeur van de Dienst Sport en Recreatie, heeft in een 'ultieme poging' de Schiedamse sportverenigingen aangeschreven om toch vooral van de aangeboden mogelijkheden gebruik te maken. Nieuwe kleren van de keizer N De Studio GGD Onderzoek naar personeelsbeleid gaat er echt komen Schaken Bij't Zwarte Paard wordt er veel meer gedaan dan schaken Wll iifl GROENLINKS PUBLIEKE AANKONDIGING SCHILDERI JEN Voor wie professioneel wil opbergen: Inbraakwerende kluis vanUB;-* voor 325,-! Schiedam PE GOEDKOOPSTE FOTO- ONTWIKKELAAR VAN NEDERLAND LAATU DUBBEL GENIETEN: MAZDA PENNINGS Wie anders! TEL. 010-2464222 OpgeteW debeste[ M/kftK? UNIEKAAS GOUDSE JONG KRENTENBOLLEN VANILLEVLA -199 PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT KOORNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 UW FOTO'S DUBBEL AFGEDRUKT. FOTO VIDEO AUDIO TELECOM DISCOUNT DE HELE MAAND FEBRUARI NIEUWE IN PARKEERGARAGE NIEUWE PASSAGE SCHIEDAM CONTACTLENZEN V Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010-4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 18 FEBRUAR11998 5e jaarqang nr. 8 ,,Ik heb geen idee." Van Vugt be- grijpt niet waarom er zo weinig be langstelling onder de sportvereni gingen bestaat voor de aangeboden projecten. „Verenigingen klagen er altijd over dat ze een tekort heb- ben aan kader, en nu hebben ze de mogelijkheid om via de Melkert- regeling ondersteuning te krijgen en dan doen ze er niets mee." Via het project 'Melkert-banen in de sport' zouden vijf mensen ingezet kunnen worden om de sportvereni gingen te ondersteunen. Drie voor het project 'Sport in de Wijk', een vierde als onderhoudsmedewerker, en een vijfde voor bestuurlijke on dersteuning. „De situatie is nu zo dat een aantal verenigingen deze functionaris voor slechts enkele uren in de week in kan zetten.'En die enkele uren zijn onvoldoende. Voorwaarde om met succes een beroep te doen op de Melkert-rege- ling is dat de functionaris per week tenminste 32 uur kan werken. „Ik vind het vooral sneu voor de vere- ningen die wel gebruik willen ma ken van de regeling", zegt van Vugt, „Zij dreigen nu tussen wal en schip te belanden. En dat is jam- merlijk." Jammerlijk is het ook voor degenen die via de Melkert- SCHIEDAM - Zaterdag 14 februari was het precies twee jaar geleden dat de mo- len De Walvisch's nachts in vlammen opging. Van het interieur van de molen was op de begane grond na, niets meer over. Dankzij de steun van Schiedammers, winkels en grote bedrijven, is de ak- tie voor de herinrichting een succes. Op de rekening staat momenteel fl. 450.000,-. Voor de financiering van de kap en de wieken heeft het actiecomite een Walvisch gala op het programma staan. Dat zal op 5 Septem ber van dit jaar plaatsvin- den. Ondertussen wordt hard gewerkt aan de weder- opbouw van De Walvisch. Woensdag 18 februari is het tijd voor de oplevering van de brandmeldinstallatie. Een essentieel onderdeel van het geheel, zo heeft de ge- schiedenis geleerd. SCHIEDAM - Mooi versus mentaliteit. Dat is het thema van de Kunstestafette die binnenkort Schiedam aan- doet. Van 22 februari tot en met 24 april is onder dit the ma een tentoonsteiling te zien in Pand Paulus, getiteld 'De nieuwe kleren van de keizer'. De opzet van deze tentoonsteiling is om na te gaan in hoeverre het nog zin heeft over mooi en mentali teit te praten. Mooi is onder- geschikt aan mentaliteit. Mooi is pas mooi als er een goed verhaal achter zit, een 'mentaliteit'. Tegenwoordig gaat het niet meer om 'mooi', maar om de manier waarop een kunstwerk tot stand is gekomen. Het pro- ces van het maken van een kunstwerk is in bepaalde ge- vallen belangrijker gewor- den dan het eindprodukt. De tentoonsteiling 'De nieuwe kleren van de keizer' wordt door vijf gastconservatoren samengesteld; Hans Paal- man, Paul Donker Duyvis, Adriaan de Regt, Bram van Hengel en Cees de Boer. De organisatie Werkvorm sluit de rij zelf af. De discussie die volgt is interessant: Wat zijn de grensgebieden van mooi versus mentaliteit? Is mooi onbereikbaar? Pand Paulus is te vinden aan de Korte Haven 125. Openingstijden: van dinsdag tot en met zon- dag van 13.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis. SCHIEDAM - Na 21 jaar nemen Joop van'Broekho- ven en Riet Immerzeel af scheid van hun taken voor Jeugdland. Iedere schoolva- kantie bedacht dit creatieve duo bijzondere activiteiten voor kinderen. De pleinen in alle wijken van Schiedam werden dan tijdelijk omge- doopt tot bont versierde speelterreinen. Ter gelegen- heid van het afscheid van de burgemeester van Jeugd land en zijn vaste kompaan Riet is in de Stadswinkel een speciale tentoonsteiling in- gericht. Deze expositie bevat een selectie van de vele kleurrijke foto's die Joop van Broekhoven in de loop der jaren heeft gemaakt. Deze tentoonsteiling is tot en met 8 maart te bezichtigen. regeling weer willen deelnemen aan het arbeidsproces. „Die men- sen staan te trappelen om aan de slag te gaan", aldus Van Vugt. Ook het subsidiepotje voor het project 'Sport en Jeugd' is nog ruimschoots gevuld. Van Vugt schrijft: „Ik heb u uitgedaagd en daag u wederom uit om met ideeen te komen om de uitval van jeugdi- ge leden tegen te gaan. De Dienst Sport en Recreatie is bereid een ft- nanciele bijdrage te leveren om een goed idee ten uitvoer te bren- gen." Er hebben enkele verenigin gen op de brief gereageerd. Een echte stortvloed van readies is vooralsnog uitgebleven. Kinderspijkerfaroek blauw, lichtblauw en zwart Per stuk 92 - 122 15.- I28- 164 1 9.95 GROOT AANTAL .JL- Hans Verkerk Keukens heeft deze week een spectaculaire Half Geld actie! Als u binnen twee jaar een keuken nodig heeft en nu koopt, krijgt u van Hans een echte Kroon keuken voor de helft van de door de leverancier aanbevolen adviesprijs! Daarnaast heeft Hans vele keukens die voor prijzen verkocht worden. Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslis- serskorting. Wij garanderen u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prijs! DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND Geldig t/m 21 februari 1998 SCHIEDAM - De warmste 14 en 15 februari ooit. Zo zullen de heerlijke voorjaarsdagen van het afgeiopen\wfekei°dede hoeken inaaan Ook in Schiedam was dat te merken. Drommen en drommen mensen waren naar park en water gegaan om deeerstezonnestralen optevangen. Ook in de woonwijken was het een drukte van belang. Massaal werden de auto's weer eens gewassen. Het laatste warmterecord stond overigens op naam van 1961. Foto Roger van derKraan In P. Studio word* Bron:NiPo Nummer ROTTERDAM: Binnenweaplein 20 (boven Zeeman) ROTTERDAM: op het Zuiderterros van W.C. Zuidplein ROTTERDAM: Alexandrium n (t/o W.C. Oosterhof) SPIJKENISSE: Stadhuispassage 2 (v/h Ter Meulen) IMNikVl H00GVLIET: Binnenban 192 (nu ook kleding) VLAARDINGEN: Hoogstroat 2I9 OUD-BEIJERLAND: Oostdijk 45 49 SCHIEDAM: Nieuwe Passage 8 SCHIEDAM - De PvdA afdeling Schiedam trekt vanaf zaterdag 21 februari tot aan de gemeenteraads- verkiezingen de wijken in. De PvdA neemt een bus mee, waarin politiek geinteresseerden van ge- dachten kunnen wisselen over het PvdA-verkiezingsprogramma Een Passie voor Schiedam. De bus staat zaterdag 21 februari op de Groene- laan/Lelystraat. SCHIEDAM NIEUWPOORTWEG 8 - 010-2450393 Verlate kennisgeving spoedverkoop Zaterdag 21 februari 10.00 - 17.00 uur (Novotel Rotterdam/Schiedam) Zie elders in deze krant. Wie goed en veilig zijn producteri. U denkt "datkosteenpaar centjes". Maar niet bij Brear ep de Ceiatuurbaan! Hier vindt u altertei inbraakwersnds kiutzen, brandkasten, datasafa's en archiefkasten Tegen prijzen die wij nauweiijks durven te noemen. Zoals bijvoorbeeld deze inbraakwerende kluis PT1. De indicatie waarde berging is f. 10.000,-. Formaat is 330 x 450 x 395 mm met een gewicht van 32 kilo. Voor slechts f. 325,-. foto: Mario Heijdendael Lijsttrekster Judith Boertjens biedt Paul Rosenmoller een verkiezings- programma aan. Ook een verkiezingsprogramma? Bel 2731150. Dit is rnasr Mr voorbeeld van de 30.000 artikelen die Breur ;1 Dus ii weet als a professioneel wilt klussen.. Wij zijn 6 dagen par week gaopaad Ruime gratis parkeergetegaaheid Vrijdag koopavond voor u heeft. l Voor een goed wijk en buurtbeheer Alleen donderdag vers van t mes 1 kilo Alleen vrijdag zak a 10 stuks Alleen zaterdag litcrpak SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND SCHIEDAM - Trouwen in een klassieke donkerblauwe Ja guar of een goudkleurige Ci troen uit 1970. Wie zou daar als aanstaande bruid of bruide- gom nou niet van dromen? En zo denken Margreet Feenstra en Erick Schoenmakers er ook over. Sinds kort bieden de twee Schiedamse ondernemers bruidsparen de mogelijkheid te trouwen in een van deze twee klassieke schoonheden. Zelf fungeren ze als persoonlijk chauffeur op de Grote Dag. Het bedrijfje kreeg ook nog een leu- ke naam mee: Cupido. Want hoe je het ook wendt of keert, in zo'n flitsende auto wordt het liefdesvuurtje natuurlijk nog eens extra opgepord. Wie de Jaguar kiest voor de trouwerij is fl. 525,- kwijt voor een dag, de Citroen is vijftig gulden goedkoper en wordt voor fl. 475,- voorgereden. De prijzen zijn inclusief 125 kilo meter vrij rijden vanaf de standplaats van de auto's. Foto Roger van der Kraan ACTIE IS GELDIG T/M 6-4-1998 ALLEEN IN FILIAAL VLAARDINGEN EN GELDT ALLEEN VOOR KLEINBEELDFILMS K/NORAMA INFONUMMER: OIO - 4359061 HARD- SOFTWARE PC-AMIGA-APPLE MIDI-INTERNET VERKOOP TEGEN DE AUERLAAGSTE PRIJZEN DEMONSTRATIES - PRESENTATIES ZA21 ZON 22 FEBR10-16 uur AHOY, ROTTERDAM INFO EN REDUKTIEBON MET VOORDEEL VERDER IN DIT BLAD INTEREXPO MEDIA 070-3588929 PASSAGE mmm 3 f NIEUWE j p Bl] AANK00P IN EEN VAN 0E WINKELS IN DE NIEUWE PASSAGE ONTVANGT U EEN GRATIS UITRIJKAARTJE, TEGEN INIEVERING VAN UW INRIJKAARTJE per maand v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 met u>UeKcteli}6e z4k«0u de aptCcieH.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1