'Onweer' en 'bliksem' ten onrechte in Johannes beland Het Depot der Dromen van Paul Donker Duyvis Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? Vul deze bon in... 3j] 18 19 20 21 GEPR0L0NGEERD: NOG 5 EXTRA INKOOP DAGEN BIJ CORRECT 299 699 N 59 BERGWEG 110 ROTTERDAM Theater de Teerstoof Stadsgehoorzaal Tiiea^er prograumi^ Johannes Passion door COV Gloria Toonkunst De Kleren van de Keizer Rotterdams Dagblad I I mr- 10 TEL: 010-4.618.600 111 ji 1 Hall [mm, Naam: j yiiaai\j woensdag maart donderdag maart vrijdag maart zaterdag maart Het blijkt dat de Correct "inkoop 5-daagse" aktiekrant voor de helft pas vorige week bij onze klanten is thuisbezorgd en dat door een grote externe computerstoring afgelopen zaterdag bij Correct niet iedereen heeft kunnen profiteren van de "inkoop 5-daagse aanbiedingen. Excuses voor het ongemak. Daarom heeft Correct besloten om u nogmaals de kans te geven tegen groothandelsprijzen in te kopen t/m zaterdag 21 maart in onze winkels op de Bergweg 110 en Ceintuurbaan 111 -125. DRAADLOZE FM-H00FDTELEF00N SATELLIETSETVOOR THUIS OF OP REIS 500 KANAALS SCANNER MET LUCHTVAART uniden J09T- Hi FUJI - I80 G0EDGETESTE 3 UURS VIDEOTAPE FUJI VOOR I .rrfj i I MaasposT (PCus Marcel Verreck Een wondermiddel Marcel Verreck heeft als solo-caberetier een eigen stijl ontwikkeld. Per- soonlijk, scherp, gevoelig, soms intiem, soms uitbundig, soms poetisch. Zijn derde solo-programma is getiteld Een Wondermiddel. Het moet maar eens afgelopen zijn, vindt Verreck. Vanaf vandaag. Een rusteloos mens tolt in de richting van de eeuwwisseling. Het schip is van alle ankers los. Het moet maar eens afgelopen zijn met die twijfel. Waar is de Steen der Wijzen? Marcel Verreck speurt naar een koninkrijk voor een wondermid del, maar of hij het zal vinden? Zoals altijd wordt hij bijgestaan door Thijs Janssen aan de piano. Vrijdag 20 maart, 20.30 uur, fl. 19.50. Stippie en Jan JeugdTheater Werkplaats Alkmaar JeugdTheater Werkplaats maakt vrolijke voorstellingen met een bijzonde- re en aansprekende vormgeving. Stippie en Jan is gebaseerd op het gelijk- namige boek van Patsy Backx. Jan is een conducteur die het dansen niet kan laten. Ook niet tijdens zijn werk. Zijn collega's vinden dat zo verve- lend, dat ze probren voorgoed van hem af te komen. Stippie is een hond en hij woont bij Meneer en Mevrouw. Zijn baasjes willen naar een chique ho tel en proberen voorgoed van Stippie af te komen. Jan en Stippie vinden elkaar, zullen ze het samen redden? Vanaf 4 jaar. Zondag 22 maart, 14.00 uur. fl. 7,50. Kaarten kunnen worden gereserveerd via de Schiedamse Theaterkassa van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00-16.00 uur en op zaterdag van 12.00-16.00 uur, tel. 2.467.467. De Flamenco moet je beleven Fiesta Gitana Fiesta Gitana. Flamenco zoals Flamenco behoort te zijn..Choreograaf Curro Velez brengt jong talent en ervaren dansers samen in een voorstelling die de Fiesta Gitana uit de jaren vijftig en zestig in vurigheid en intensiteit voorbijstreeft. De au- thentieke Flamenco, ofwel de Flamenco Puro, vormt de leidraad voor het programma: Originele dans, zang en muziek, zonder mengvormen en vari- anten. Fiesta Gitana brengt Flamenco als een echt volksfeest, met alle harts- tocht, vreugde, spanning en beheersing die daarbij hoort. Een feest dat U moet beleven. Woensdag 25 maart, aanvang 20.00 uur, toegang fl. 37,50/fl. 35,-. Facelift Face Lift. Foto Gastel van Koeleman Ingeborg Elsevier, Hugo Metsers, Liz Snoyink, Henriette Tol Liefde en belastingen in Brasschaat. Plastische chirurgie is geweldig in de mode. In een clubje Hollandse miljonairsvrouwen vormen neuscorrectie, rimpelreductie en borstvergroting dan ook een terugkerend onderwerp van gesprek. De Nederlandse 'Golden Girls' binden de strijd aan met de tijd. Le- ve het langere leven, maar wat een moeite om dat jong en vitaal te beleven. Een uiterst actuele, verrukkelijke nieuwe komedie van Guus Vleugel. Donderdag 26 maart, aanvang 20.00 uur, toegang fl. 42,50/fl. 40,-. Bandkaai Waardenberg De Jong Waardenberg en De Jong. Foto Clemens Rikken De Rotterdamse theatermakers Martin van Waardenberg en Wilfried de Jong presenteren U hun zesde programma: Bandkaai. Onvoorspelbaarheid is de kracht. De meesters van het machtsspel laten zien dat hun rollen soms omkeerbaar zijn. Performance afgewisseld met miniatuurtjes van toneel- spel. Schoonheid maar ook afbraak. Harde klanken naast prachtige stille beelden. Fysieke uitputting en tevens serene rust. Chaos en orde. Ook Band kaai kreeg verrassend goede kritieken voor een niet te vangen duo. Vrijdag 27 en zaterdag 28 maart, aanvang 20.00 uur, toegang fl. 37,50/fl. 35,-. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Stadsgehoorzaal, Schiedamseweg 51, van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 20.00 uur en een uur voor aanvang van de voorstelling. COV Gloria Toonkunst bij een van de laatste repetities. Dirigent Van der Hoeven: „De Johannes is voor het koor ook reel moeilijker dan de Matthaus.Foto Roger van der Kraan VLAARDINGEN - De Johannes Passion was Johann Sebastian Bachs eerste grote werk. Bach (1685-1750) schreef het in 1723, in Leipzig, maar de reacties op de eerste uitvoering waren niet echt lovend. Hij zou het werk daarna nog drie keer uitvoeren; daarna bleef het honderd jaar in de kast liggen voordat het werd heront- dekt. Toch werd dat andere grote werk van hem, de Matthaus, veel bekender. Pas de laatste vijftien jaar komt hier verandering in: de Johannes Passion wordt nu twee keer zo vaak uitgevoerd als de Matthaus. Een verklaring? Mis- schien wel omdat de Matthaus toch wel een heel erg lange ruk is om uit te zitten, denkt Aad van der Hoeven, dirigent van COV Gloria Toonkunst. En de Johan nes is veel rijker. Dramatischer. Meer emotie. Zaterdag 4 april laat Van der Hoeven met COV Gloria Toonkunst horen of hij ge- lijk heeft. Bach moest schrijven voor zijn brood, laat dat duidelijk zijn. Net als Mozart en Schubert. Elke zondag moest hij voor zijn gastkerk op de proppen komen met weer een nieu we cantate. „Hij schreef inderdaad in opdracht'geeft Van der Hoeven toe, „Maar hij had zich in de Lij- denstijd er ook van af kunnen ma- ken met een piepkleine cantate. De Johannes is toch een werk van twee- enhalf uur." En, het is bekend uit zijn brieven. Bach was diep religi- eus. Hij schreef echt niet alleen om zichzelf in leven te kunnen houden. Originele partituren van de man zijn minitieus onderzocht, en op sommi- ge plekken meenden de onderzoe- kers tranenvlekken te hebben ont- dekt. Maar dat moeten we maar met een flink korreltje zout nemen. Bach was ook een praktische man, heeft dirigent Van der Hoeven pas nog in een boek over de componist gelezen. Bach wisselde nogal met zijn muzikale vondsten. Paste iets niet in het ene werk, dan probeerde Bach of het misschien in een ander werk een plekje kon vinden. Van der Hoeven: „Het laatste koor van het eerste deel van de Matthaus, dat hij in 1729 heeft geschreven, was oorspronkelijk het openingskoor van de Johannes! Voor de Johannes heeft hij toen een geheel nieuw ope ningskoor gecomponeerd." Ook curieus: de Johannes Passion richt zich vanzelfsprekend) op het evan- gelie naar Johannes. Maar wanneer erin de Johannes sprake is van een vreselijk onweer en dat de aarde schudt en beeft, grijpt Bach terug op het evangelie naar Mattheus. Van der Hoeven: „Dat onweer komt he- lemaal niet voor in het evangelie van Johannes, dat staat alleen in Mattheus." En, tot slot, waarom heeft Bach het werk op zo' n vreem de manier in tweeen verdeeld? Van der Hoeven weet het niet. „Het eer ste deel eindigt al na twintig minu ten. Jezus moet dan nog worden overgebracht naar Pilatus. Om dan al aan de koffie te gaan: de mensen komen dan net in de stemming" zegt Van der Hoeven. COV Gloria Toonkunst heeft de pauze dan ook bepaald bij koraal 52. Van der Hoeven zal zaterdag 4 april voor de zestiende keer de Johannes dirigeren, met de partituur van zijn voorgangeren leermeesterPiet van der Kerkhof. In de marge kan hij nog de aantekeningen lezen van Van der Kerkhof, niettemin gaat Van der Hoeven zijn eigen weg. „In de loop van de jaren heb ik er een to- taal eigen visie op de Johannes ge- kregen. Ik speelm sneller, het tem po ligt hoger." Een vondst heeft Van der Hoeven van zijn leermees- ter overgenomen, dat niet in de ori ginele partituur voorkomt. In het slotkoor wordt gezongen: 'Herr Jesu Christ, erhore mich, erhore mi- ch, ich will dich preisen ewiglich." Van der Hoeven: „De tweede keer 'erhore mich' spelen we heel zacht, alsof het een echo is van de eerste keer, daarna spelen we weer forte." Als traditie wordt het publiek ver- volgens verzocht niet te applaudise- ren, daarna luidt de koster de klok- ken. De Johannes Passion door COV Gloria Toonkunst, zaterdag 4 april in de Grote Kerk, met medewerking van het Randstedelijk Begelei- dingsorkest. Solisten: Heleen Koele (sopraan), Margareth Beunders (alt), Alex Vermeulen (tenor), Ro bert Luts (tenor), Julian Hartman (bas)enJoepBrdcheler(bas). Toe gangskaarten (fl. 22,50; pas 65 en CJP fl. 20,-) zijn verkrijgbaar bij Boekhuis Den Draak, de VW, Markt Expert Radio Schipper, De Loper en bij leden. Deuren open 19.30 uur. JALMAR TEUNISSEN SCHIEDAM - Hmm, ja... Inte- ressant. Vijf identieke kleurenfo- to's van een oosters gezicht han- gen aan de muur. Daarvoor: vijf emmers water, elk keurig ge- plaatst tegenover een van de vijf gezichten. Wat moeten we hier nu mee? Gelukkig heeft gastconser- vator Paul Donker Duyvis een verklarend gedicht op de grond geschreven. „Elk dorp heeft een waterput, onderin woont een hei- lige vis die elke morgen eerbiedig wordt begroet. Zolang hij rond- zwemt, waakt hij over water en over leven." Paul Donker Duyvis is de tweede in de reeks gastconservatoren die in Pand Paulus mag laten zien wat vol- gens hem nu 'mooie' kunst is, nauw aansluitend op het thema van de Kunstestafette 'Mooi versus Men- taliteit'. Je kunt in de hedendaagse kunst ruwweg spreken van twee visies, menen de organisatoren van de Kunstestafette. Aan de ene kant de traditionele opvatting. Kunst moet af zijn, een afgerond geheel, een plaatje dat je aan de muur kunt han- gen en dat vraagt om een beoorde- ling. Met andere woorden: mooi of niet mooi, en dan stopt de ervaring veelal. Aan de andere kant: de he dendaagse kunstenaars die meer en meer overgaan op het overbrengen van een ervaring op de toeschou- wer, die verder gaat dan alleen het beoordelen van het eindproduct. De kijker wordt meegenomen naar het proces dat aan het eindproduct vooraf ging, als er gesproken mag worden van een eindproduct. Deze opvatting houdt in dat de techniek. Stemmige foto's bepalen de sfeer in Pand Paulus. Foto Roger van der Kraan Via het kabelnet kunt u het pro gramma van RDTV op uw televi- sie ontvangen. RDTV, ofwel Rot- terdams Dagblad TV, is een ka- belkrant die elke dag 24 uur lang te zien is. Ze bevat het laatste ac tuele nieuws uit uw omgeving. Elke maandag en dinsdag krijgt u via RDTV extra veel informatie over onroerend goed en wonen. zeg maar het netjes schilderen of boetseren, door veel kunstenaars niet meer op het eerste plan staat. Niet voor niets luidt dan ook het motto van Paul Donker Duyvis: niet het doel van de reis, maar de reis is het doel. 'The Race is the Prize'. De tentoonstelling van Paul Donker Duyvis wordt voor het grootste ge- deelte van sfeer bepaald door de vi- deofdm Guilin Girls. De video laat badende Japanse meisjes zien. In stemmige zwartwitbeelden zien we hoe onbezorgd, vrij en volkomen ontspannen de meisjes met en in het water spelen, zo nu en dan het V-te- ken gevend. Hun gelach en gekwet- ter, hun zuiverheid en onschuld contrasteren met de verstilde vijf fo to's en waterputten en de tweede strofe van het gedicht:Oude man- nen vertellen hoe ooit de vissen bo- ven dreven. Oorlog vergiftigt de putten." Rechts van de ingang heeft Paul Donker Duyvis een raadselachtige foto opgehangen van een man ge heel gekleed in zwart. Op zijn hoofd draagt hij een hoed van rode rozen. Hij staat voor de heerser van de on- derwereld, lezen we in een verkla ring, en vormt zo met de laatste foto, een liggende geisha in rode kimono, het tweede contrast van de tentoon stelling. Depot der Dromen, Paul Donker Duyvis. Tot en met zondag 22 maart in Pand Paulus, Korte Haven 125. Toegang gratis. JALMAR TEUNISSEN O Bezorg mij het Rotterdams Dagblad 4 weken op proef voor maar 14,- - U Ik neem een kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis, daarna betaal ik 31,10 automatisch per maand. Voorletter:m/v Adres:Nr: Postcode: Plaats:j TelefOOn:(i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr: 000000000 I Handtekening: Stuur deze bon in een envelop - zonder postzegel - naar Rotterdams Dagblad, Abonnee Service, Antwoordnr 1579,3000 VB Rotterdam 3j rging) I 4 IZI immiHEIIiH SENNHEISERRS-4 DRAADLOZE FM-H00FDTELEF00N Voortaan kunt u ook in de tuin, op zolder of in de hobbykamer naar uw favoriete CD via uw Hifi installatie luisteren want deze draadloze FM-hoofdtelefoon trekt zich niets aan van deuren of muren. Ook uw hoofd bewegen heeft geen effect opde prima geluidskwaliteit. COMPACTSAT SATELLIETSET Ontvangst van meer dan 30 televisie- zenders en 50 radiozenders op Astra/ Hot bird waaronder o.a. Eurosport, Cartoon Network en de Wereldom- roep "Beste van Nederland". De set bestaat uit een voorgeprogrammeer- de 250 kanaals stereo ontvanger, 39 cm kunststof schotelantenne met multiklem, stabiele zuigvoet, multiarm en wandbeugel voor thuisgebruik, 12/24 Volt aansluitkabel, Sat-lokator, Kompas, antennekabel en koffer. Art.nr. 52207 Correct inkoop 5-daagse "rip Rpnurnf- m m m. w Af mm zss. BEARCAT 9000XLT SCANNER MET 500 KANALEN, 25-1300 MC ENLUCHTVAART Het frequentiebereik loopt van 25-1300 Mhz AM/FM/FM-wide waar- binnen u vrijwel alle interessante communicatie kan ontvangen zoals Politie, Brandweer, GGD, Luchtvaart, Taxi, draadloze telefoons etc. Incl. netvoeding, breedbandantenne en Nederlandstalige handleiding Art.nr. 23338 Correct inkoop 5-daagse Prijs •ail y* \r /f vi* FUJI E-180 HQ VIDEOTAPE Vele malen goed geteste VHS video- cassette met een speelduur van 3 uur. PER STUK 8.95 Art.nr. 340 Correct inkoop 5-daagse Prijs p*isaStt WflfS Ml K l J: I BEREIKBAARHEID: Met de tram: lijn 4,6 en 9. Metde bus: 170,171 en 173 stoppen praktisch voor de deur en bus 35,39 en 40 stoppen bij Station Noord. Met de auto: volg de diverse aanwijsborden. OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-18.00 uur. ledere eerste zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur. Zetfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 23