0 eheheeet 19.95 1 CM (95 6. 14 29.95 oft 95 CORRECT CD-MULTIMEDIA THEATER, BERGWEG 110, ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.600 BERGWEG 110 ROTTERDAM buy AKAI 41 ^95 RKGVExcelsior viert 75-jarig bestaan op grootse wijze MaasstaP GEPROLONGEERD: NOG 5 EXTRA INKOOP DAGEN BIJ CORRECT KNIP UIT VOORDEEL VANDE WEEK £95 I I NIEUWSTE CLAPTON CD I I UNDER SIEGE 1 EN 2 OP EEN SUPERLANGE EN SUPER SPANNENDE VIDE0BAND SCHIEDAM - Vroeger was het de gewoonste zaak van de wereld. Was je een jaar of zes en had je een 'lui' uurtje? Dan ging je op gymnastiek. Het hoorde min of meer bij de op- voeding. Pas na die fysieke basis vorming kwamen andere sporten aan de beurt. Tegen- woordig heeft gymnastiek geen hoge prioriteit meer. De concurrentie op de sport- en vrijetijdsmarkt is groot. Toch zijn er nog vier gymnastiek- verenigingen prominent aan- wezig in Schiedam: Alliantie, Arma, THOR en RKGV Ex celsior. De laatste club viert dit jaar het 75-jarig bestaan. Speciaal Leerkrachten Betrokkenheid SPELERVAN DEWEE TUSSENSTAND PER 15/03 KEEPERSKLASSEMENT TOPSCORERS RADIO! WEEKBLADEN I DINSDAG WOENSDAG1 MAART DONDERDAG MAART VRIJ DAG MAART ZATERDAG MAART Het blijkt dat de Correct "inkoop 5-daagse" aktiekrant voor de helft pas vorige week bij onze klanten is thuisbezorgd en dat door een grote externe computerstoring afgelopen zaterdag bij Correct niet iedereen heeft kunnen profiteren van de "inkoop 5-daagse aanbiedingen. Excuses voor het ongemak. Daarom heeft Correct besloten om u nogmaals de kans te geven tegen groothandelsprijzen in te kopen t/m zaterdag 21 maart in onze winkels op de Bergweg 110 en Ceintuurbaan 111-125. BOEK GRATIS T-SHIRT SPICE GIRLS BOEK Lees nu alles over deze vijf meiden in het officiele Spice Girls Boek. Tijdelijk met gratis T-shirt. 2435^ .nr. 222005 CD-SINGLE V.D. WEEK SPICE GIRLS "Stop" Nieuwste Spice-hit op 2 track CD- single. Tijdelijk met Spice World poster. DISCO VERZAMELAARS BO RUTH JACOH "ALTIJD DICHTBIJ" I Nieuwste verzamel-CD van een van Ineerlands beste zangeressen. Met de nieuwe single "Het laatste moment" I 3935"^Art. nr. 223338 I TEGEN INLEVERING VAN DEZE VAN DEZE BON Correct Knip Uit Prijs I DIVERSE ARTIESTEN "HITBOX10/12" I twee disco verzamelaars met de hits van o.a. Capella, Whigfield, Sash! e.v.a. 29£5~Art .nr. 222409/222410 PER J STUK THE ROLLING STONES THE ROLLING STONES "VOODOO LOUNGE" Met o.a. "You get me rocking" en "Out of tears". 33 CD AANBIEDINGEN (geldig t/m 21 maart) JOHN VERKR00ST Sentimentals on keyboard PIA BECK Beck in New York NATHALIE COLE Stardust LENNY KRAVIT7 Let love rule MAXWELL Unplugged ELTON JOHN The big picture FLEETWOOD MAC The dance DIRE STRAITS Money for nothing SINEAD O'CONNOR The best of THE SPICE GIRLS Spice CELINE DION Falling into you JULIO IGLESIAS Tango MARIAH CAREY Butterfly JSW5" JZtt JAS5 7A& Jte5" JOE COCKER Across from midnight THE R0LING STONES Bridges to babylon EROS RAMAZ0TTI Eros MARCO B0RSAT0 Marco THE SHADOWS Good Vibrations (3CD box) CELINE DION Let's talk about love PEARL JAM Yield _3m JU35 J24T J4ST J335" 44.95 J9.95 39.95 'DOLBYSURROUND •NEDERLANDS 0NDERTITELD UNDERSIEGE1 +2 Twee Steven Seagal-films op een superlangevideoband. Nederlands ondertiteld, in Dolby Surround. 4935^ .nr. 223609 1.00 3.95 14.95 14.95 14.95 19.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 29.95 29.95 29.95 29.95 29.95 Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. I - - Op de Bergweg 110 kuntu van I 17.00tot 18.00uuriedere zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze I aanbieding geldt: zolang devoorraadstrekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. ALLEEN ZATERDAG 21 MAART VAN 17.00-18.00 UUR "V "—I Correctprijs van 17.00-18.00 uur I ERIC CLAPTON'PILGRIM' 1 Nieuwste Clapton-CD met de hit I "Father's eyes". 4435 Art .nr, 223428 'Gymnastiek is eendankbare sport' Afgelopen zondag vond een van de hoogtepunten van het omvangrijke jubileumprogramma plaats. In een sfeervolle en afgeladen sporthal Margriet werden de traditionele on- derlinge wedstrijden gehouden, met tal van (ludieke) demonstraties door jong en oud. Ouders, grootou- ders en andere belangstellenden ke- ken trots toe. „De kinderen vinden het prachtig om deel te nemen", zegt secretaris Leen Rademaker, te- vens hoofd van de technische com- missie. „Hun gezichten stralen he- lemaal. Alleen daarvoor doe je het al." Het onderlinge toernooi van Excel sior is elk jaar weer een gebeurtenis op zich. Een half jaar vooraf begin- nen de eerste voorbereidingen al. In de laatste weken werkt het kader in de hoogste versnelling. Het draai- boek is daarbij heilig: het ophalen van de toestellen door heel Schie dam (en zelfs daarbuiten) met een vrachtwagen van Van de Water, het deskundig installeren van de appa- raten, de wedstrijden zelf, de prijs- uitreiking en het terugbrengen van de gebruikte spullen naar de juiste gymnastiekzalen. Alles moet op tijd en volgens plan gebeuren. Door een strakke organisatie en de inzet van vele vrijwilligers (ouders) gaat het steeds weer goed. „We kunnen tevens rekenen op de welwillende medewerking van de gemeente Schiedam. Dat mag ook wel eens worden gezegd", meent de 44-jarige Rademaker, die bij HBSS zeventien seizoenen lang in het eerste elftal speelde als stugge middenvelder. „Elk jaar dienen we een lijst in met de toestellen die we Dejeugd speelde een hoofdro! bij de onderlinge wedstrijden van Excelsior. Foto Roger van der Kraan nodig hebben. Toestemming is vrij- wel nooit een probleem. Ik denk dat het ook een kwestie van vertrou wen is. Wij gaan zorgvuldig met het ma- teriaal om en als er eens iets stuk is, maken wij daar op een fatsoenlijke manier melding van. De samenwer- king met de gemeentelijke instan ces is mede daardoor al jaren goed en dat willen wij graag zo houden. De onderlinge wedstrijden van Ex celsior waren dit j aar extra speciaal in verband met het jubileum. ,,Het heeft meer tijd en energie gekost dan andersbekent Rademaker, in het dagelijkse leven leraar lichame- lijke opvoeding op de Scholenge- meenschap Aquamarijn. „Maar je weet waarvoor en voor wie je het doet. Ongeveer 140 kinderen zijn in sporthal Margriet actief geweest. Ook zo'n tachtig senioren hebben zich zondag op welke manier dan ook ingespannen. De hele vereni- ging was eigenlijk in touw. Zo hoort het natuurlijk ook bij onderlinge wedstrijden. Normaal is Sporthal- Zuid onze thuisbasis. Maar in ver band met de jubileumactiviteiten zijn we dit jaar uitgeweken naar Margriet." RKGV Excelsior telt 320 leden. Dat zijn er wel eens meer maar ook wel eens minder geweest. In de glorie- tijd (jaren zestig en zeventig) waren meer dan 1200 Schiedammers aan- gesloten bij de roomskatholieke gymnastiekvereniging. De lessen en andere clubavonden waren over heel de stad verspreid. „Hoeveel leerlingen we destijds werkelijk hadden, zullen we wel nooit meer weten", glimlacht Jan van der Veer, sinds een jaarof zes voorzitter van Excelsior. ,,De vereniging beschikte toen nog niet over een computerbestand. On ze hele administratie zat in een kaar- tenbak. Daardoor was niet altijd duidelijk wie wel of niet betaalden, ook al omdat de groepen nogal groot waren. Halverwege de jaren tachtig hebben we op initiatief van onze toenmalige voorzitter Cees Verhart onze eerste computer aan- geschaft. Dat bakbeest kostte 7400 gulden. Dat was destijds heel veel geld voor Excelsior, nu nog trou- wens. Maar sindsdien heeft het be- stuur veel meeroverzichtgekregen. 'Zwarte' leden konden we ontmas- keren en onrendabele uren konden we schrappen. Dankzij die compu ter hebben we de kosten leren be- heersen." Financieel gaat het goed met Excel sior, dat- over zes gediplomeerde leerkrachten beschikt. Dankzij de Baby-Boom van de laatste jaren zit er ook weer rek in het ledenbestand. „We hebben geen eigen accommo- datie, dus we hebben ook aanzien- lijk minder vastelasten dan bijvoor- beeldeen voetbalclub met een eigen clubhuis", legt Van der Veer uit. „Met een contributie van 25 gulden per kwartaal zijn we daardoor rede- lijk goedkoop. In totaal verzorgen we 24 lessen per week. We zitten voornamelijk in het Centrum, in Oost en in Noord. De andere drie verenigingen bestrijken meer een ander gedeelte van Schiedam. Zo kan iedereen in de buurt aan gym nastiek doen." Jan van der Veer (52) kwam twintig jaar geleden via zijn zoon Raymond voor de eerste keer in aanraking met Excelsior. Hij deed als kind aan ju do bij de sportschool van Reinier Hulsker aan de Westvest. De rond- borstige verzekeringsman speelt nu nog een beetje tennis en is een vaste klant bij de conditietraining (in door) van zijn club. Collega-be- stuurslid Leen Rademaker maakte zijn eerste handstand bij DOK. Me de door zijn studie aan de Haagse academie voor lichamelijke oefe- ning (HALO) trad hij toe tot de tech nische staf van Excelsior. „Het is begonnen met een paar uurtjes les- geven, voor het geld en voor de er- varing", licht hij toe. „Langzaam maar zeker ben ik de vereniging in- gegroeid. Nu ben ik een echte club man." De grote kracht van Excelsior zit volgens Van der Veer en Radema ker in de kwaliteit van het kader en de betrokkenheid van de meeste le den bij de vereniging. De 75-jarige club heeft naast het sportieve pro gramma ook een drukke recreatie ve agenda (strandwandelingen kampdagen, fietstochten, volley- baltoernooien). ,,We hebben geluk- kig goede mensen in dienst. Vrij wel allemaal hebben ze een verleden bij Excelsior. Feitelijk hebben we hen zelf opgeleid. Dat moet tegenwoor- dig ook wel, want vakbekwame oe- fenmeesters zijn moeilijk te krijgen. Studenten van de HALO kiezen vaak liever voor een stage op een sportschool. Dat betaalt kennelijk beter. Wij kunnen echter niet vol- staan met goedwillende moeders of vaders als leiders. Kastspringen is wel iets anders dan een schot op het doel. We hebben daarom gekwalifi- ceerd personeel nodig." Leen Rademaker, als zaalvoetballer nog actief bij HBSS, blijft grote waarde hechten aan gymnastiek, zowel op school als op de vereni ging. „Wij krijgen soms kinderen binnen die alleen een rondje durven te lopen. Ze zijn bang om te rollen en te duikelen. Als je dan zo'n jon- gen of meisje op den duur toch een koprol en zelfs een salto kan leren, is dat een fijne ervaring. Zowel voor het kind als voor de onderwijzer. Met gymnastiek kun je een bepaal- de angst overwinnen. Het is een dankbare sport." Norbert Kleinherenbrink In Dichtgespijkerd wordt gestre- den om de titel 'minst gepasseerde keeper van het seizoen in de regio Rotterdam'. De tussenstand wordt wekelijks in deze krant gepubli- ceerd. Alle 129 clubs die uitkomen in de hoofd- tot en met de vierde klasse van het amateurvoetbal en gevestigd zijn in het verspreidings- gebied van Maasstad weekbladen doen automatisch mee aan Dicht gespijkerd '97-'98. De club van de minst gepasseerde doelman krijgt van Kinorama een videocamera en -recorder. Oneens met de stand? Bel of schrijf de Maasstad-redac- tie: 010-400.44.91/postbus 1685. 3000 BR Rotterdam. 6 tegengoals 1. Berkel; 11 tegengoals 2. Smitshoek; 16 tegengoals 3. TSB, HOV; 18 tegengoals 5. Maasdam, Rijsoord, OVV, Coal, SC Feyenoord. Poortugaal, CVV, Excelsi or Rotterdam (ama); 19 tegengoals 13.DCV; 20 tegengoals 14. SHO, Del- tasport; 21 tegengoals 16. Baren- drecht, Oud- Beijerland, Hellevoetsluis (zat), Oude Maas; 22 tegengoals 20. Schiebroek (zat), Hekelin- gen, VDL, CKC; 23 tegengoals 24. Heerjans- dam, Nieuwen- hoorn, NBSVV, Leo- nidas (zon); 65 tegengoals 128. Zwarte Pijl; 67 tegengoals 129. Nationale Nederlanden. Speler cijfer(s) gem. 1. CorLems 6 6,50 Dordrecht '90 2. Giovanni van Bronckhorst 7 6,48 Feyenoord 3. Marilia de Santana 6,47 Sparta 4. John Nieuwenburg 8 6,45 Sparta 5. Christian Gyan 7 6,35 Feyenoord Excelsior 6. Alfons Groenendijk 6 6,33 Sparta 7. Dennis de Nooijer 5 6,32 Sparta 8. Joop Lankhaar 6 6,30 Dordrecht '90 9. KewJallens 7 6,30 Sparta 10. Arjan van der Laan 7 6,24 Sparta 11. Hennie de Romijn 6,18 Dordrecht '90 12. Karsten Myssing 6 6,17 Dordrecht '90 13. Richard Plug 6,17 Dordrecht'90 14. Ferry de Haan 7 6,16 Excelsior 15. SJaak Polak 5 6,13 Feyenoord 16. Mischa Rook 6 6,12 Dordrecht '90 17. Raymond de Waart 7 6,10 Excelsior 18. Jean-Paul van Gastel 7 6,09 Feyenoord 19. Rick Hoogendorp 6 6,09 Dordrecht '90 20. Dave van der Meer 6 6,08 Sparta John Nieuwenburg (Sparta) Pech was zondag het cruciale woord voor Sparta in de met 3- 0 verloren uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De ploeg van trainer Hans van der Zee had in het eerste kwartier enkele goede kansen op de openings treffer, maar paal en lat stonden een doelpunt in de weg. Daarna gaf FC Utrecht Sparta een lesje trefzeker afwerken, want nog voor rust stond het 2-0 en was de wedstrijd beslist. Toch maakte Spartaan John Nieu wenburg een goede indruk. De jonge middenvelder was veel- vuldig aan de bal en vooral in aanvallend opzicht had hj enke le aardige acties. Ondanks de 3-0 nederlaag was Nieuwen burg de enige die afgelopen week een 8 scoorde. Daarom werd hij net als 7 december vorig jaar uitgeroepen tot Spe ler van de Week. In de top van het klasssement wordt het met de week span- nender. Giovanni van Bronck horst is Cor Lems inmiddels tot op 2/100 genaderd, maar ook Marilia en John Nieuwenburg hebbben nog een goede kans op de titel 'Voetballer van het Jaar'. Speler cijfer(s) gemiddelde 1. Roland Jansen 7 6,88 Sparta 2. Jurek Dudek 7 6,79 Feyenoord 3. Peter van der Kwaak 6 6,36 Dordrecht '90 4. Edwin van Holten *5 6,13 Excelsior Speler 1. Dennis de Nooijer Sparta 2. Julio Cruz Feyenoord 3. Dirk-Jan Derksen Dordrecht '90 Rik Hoogendorp Dordrecht '90 Doelpunten 11 goals 10 goals 8 goals 8 goals /V I STAD ROTTERDAM f IVERZEKERINGEN If! m Correct inkoop 5-daagse Prijs .nr. 223431 Correct inkoop 5-daagse Prijs 1 Aktie geldt t/m zaterdag 21 maart 1998 Correct inkoop 5-daagse Prijs Art.nr. 125554 Correct inkoop 5-daagse Prijs AM ftC I Ad. nr. 160614 215498 207386 111410 217948 219908 218982 126386 221443 209873 118535 210479 219459 219255 222361 220992 116126 208992 220980 222766 jWrSf 4435" Correct inkoop 5;daagsePrijs_ HET ZATERDAG QX nn.np'M APTON 29; BEREIKBAARHEID: Met de tram: lijn 4,6 en 9. Met de bus: 170,171 en 173stoppen praktisch voor de deur en bus 35, 39 en 40 stoppen bij Station Noord. Met de auto: volg de diverse aanwijsborden. OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 9.00- 18.00 uur, vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-18.00 uur. ledere eerste zondag van de maand 12.00-17.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 7