Schiedam scoort als cultuurstad zes min .1 19.95 AI Zweten tijdens eerste duathlon MaasposTH Maasst Ophalen huisvuil rondom Hemelvaart en Pinksteren gewijzigd COMPLEET COMMUNICATIE Er is maar 1 echt Rotterdams, echt wel 50% kortlng Omnibusenquete 1997: Vier dagen op de fiets Aanwinsten in Stedelijk Nummer van Moeders Maquette aangepast Meisje(13) mishandeld BERICHT AAN ONZE ADVERTEERDERS SHOARMAVLEES 798 PATE div. soorten SINAASAPPELSAPa50 WK VIDEO TAPE Deze week in wscrar Open Dag Chemie Voor wie professioneel wil opbergen Of bel gratis 0800 - 06 42 i Schiedam Opiage 37.745 In verband met Hemelvaartsdag zijn de sluittijden voor advertenties gewijzigd: Zetwerk: vrijdag 15 mei •IM: vrijdag 15 mei 16.00 uur Gewone advertenties: maandag 18 mei 10.30 uur ppgeteld de beste! MARin 29 per kiloI PLUSMARKTVAN DIJK PLUSMARKT KOORNNEEF Mgr. Nolensiaan 460 DAT IS HANDIGl Beatles Molens Molenfestival heeft getergde Walvisch centraal staan BVSW Bewonersvereniging is trots op het 25-jarig bestaan MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 op zaterdag 13 juni a.s. (Zie de advertentie elders in deze krant) MMmM Raaco gereedschapskist kunststof van 1&,-* voor 89,- Ja, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement i! Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 13 ME11998 5ejaargang nr. 20 SCHIEDAM - In Schiedam is het prettig wonen. Dat vindt 84 procenten van de ondervraagden die mee hebben gedaan aan de Omnibusenquete uitgevoerd door de gemeente Schiedam. Minder tevreden is men over de veiligheid in de stad. Slechts 36 procent van de respondenten ziet Schiedam als een veilige stad. Vooral in het centrum ervaart men gevoelens van onvei- ligheid: maar 24 procent bestempelt Schiedam als een veilige stad. Het onderzoek is uitgevoerd onder 2800 Schiedammers van zestien jaar en ouder, in het laatste kwar- taal van 1997. lets meer dan de helft van de 2800 Schiedammers nam de moeite de enquete in te vullen en terug te sturen. Onenig- heid bestaat er onder de respon denten over de vraag of Schiedam een groene stad is of niet. Schie dam heeft maar weinig groen, vindt 41 procent. Wat dit betreft scoort Schiedam scoort betrekke- lijk slecht. Vooral in de wijken Binnestad en Oost oordeelt men dat er best wel wat meer groen zou mogen komen. Ook zouden er meer uitgaansmogelijkheden moe- ten komen. Driekwart van de res pondenten zegt uit te gaan buiten Schiedam. Een zeer hoog percen tage. Amersfoort en Alkmaar scoorden 35 respectievelijk 36 procent. Opmerkelijk is dat Schie dam als cultuurstad en toeristen- stad maar magere zes minnetjes WATERWEG - Fietstoer- club Rijnmond organiseert van 25 tot en met 28 mei de zevende Rijnmond Mid- Avondfietsvierdaagse. Dit jaar heeft het evenement een nieuwe opzet gekregen. Er kan nu al om 14.00 uur ge- start worden en er kan ge- kozen worden uit een route van 25 of 50 kilometer. Dit kan ook nog per dag worden afgewisseld. De oude formu- le blijft echter ook van kracht. 's Avonds kan er nog tot 19.00 uur worden gestart. De routes worden met behulp van pijlen aan- gegeven, maar ook is er een gedetailleerde routebe- schrijving beschikbaar. De start vindt plaats bij de wie- lerbaan in sportpark Harga. Er kan worden ingeschre- ven bij het VW-kantoor en de kosten bedragen fi. 6,- (voorinschrijving) en fl. 7,- (op eerste avond). SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum presenteert van 16 mei tot en met 12 juli de nieuwe aanwinsten van 1997. Deze zijn door schen- kingen of in bruikleen ver- kregen. In het Stedelijk Mu seum nemen deze 'alterna- tieve verwervingen' een re- latief grote plaats in. Van de 2493 verworven kunstwer- ken tussen 1958 en 1997 is 35 procent geschonken en 60 procent aangekocht. Het jaar 1997 was in veel opzich- ten een belangrijk jaar. Zo werden drie werken van de Delftse kunstenaar Jaap van den Ende door een partivul- ier geschonken en schonk de Schiedamse criticus Van der Geer een grote verzameling van voornamelijk heden- daagse Nederlandse teke- ningen. Ook de Cobra-col- lectie werd met een belang rijk werk aangevuld; 'Rode Vlek' van Anton Rooskens. WATER WEG - Wie zich als deelnemer aan wil melden voor het programma van Moeders voor Moeders kan het volgende gratis nummer bellen: 0800-022 8070. Deelnemen kan vanaf de zesde week van de zwanger- schap. Op bovenstaande nummer is ook het nummer van de plaatselijke informa- trice te verkrijgen. SCHIEDAM - De maquette in het Informatiecentrum Beneluxlijn is aangepast aan de laatste wijzigingen en voorzien van de meest actu- ele informatie. De 23 meter lange maquette geeft een beeld van de eindsituatie van de Beneluxlijn in 2002. De informatie op de ma quette uit 1996 was op een aantal punten nog niet com- pleet. Op enkele onderdelen, zoals het park bij Pernis, is de miniatuurmetrolijn ver- der ingevuld. Zo zijn station Schiedam Centrum en df- recte omgeving en de tunne- luitgangen van de Tweede Beneluxtunnel opgenomen. De vernieuwde situatie en de expositie over de aanleg van de nieuwe metrolijn is te zien in het Informatiecen trum aan het Stationsplein 2. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 31.00 tot 16.00 uur. scoort, gemeentelijke initiatieven ten spijt. Schiedam is toch de stad met de 75 erkende rijksmonumen- ten? Schiedam Winkelstad scoort niet veel hoger: een 6,36. Uit de opmerkingen van de respondenten blijkt dat men zich nogal ergert aan de uitstallingen op straat, met na me in de Hoogstraat. Ook storen de Schiedammers zich aan het eenzij- dige aanbod van winkels van laag niveau. Wanneer de vragen zich toespitsen op de binnenstad, dan verschuift het beeld. Van de onder vraagden vindt 71 procent dat het gezellig winkelen is in de binnen stad. Tevreden is men over het openbaar vervoer. Op de stelling 'met het openbaar vervoer kom je in Schiedam overal' reageert 74 procent positief. Vergeleken met andere steden kan de score voor Schiedam hoog worden genoemd. In de enquete konden de respon denten ook hun ergernissen kwijt. Verkeerproblemen (parkeren) scoorden het hoogst. Ook werd er geklaagd over de moeilijk toegan- kelijke in- en uitrit van de parkeer- garage aan de Koemarkt. Daar- naast storen nog al wat mensen zich aan vervuiling op straat: hon- denpoep en zwerfvuil, en irriteert het 'pitbullpubliek dat zich in het winkelgebied zou ophouden. SCHIEDAM - Een 13-jarig meisje is donderdavond 6 mei omstreeks 19.45 uur zonder duidelijke aanlei- ding op het Bachplein door twee meisjes mishandeld. Het slachtof- fer zat samen met haar vriendin bij een bushalte te wachten toen het incident zich voordeed. De daders zijn tot nu toe onbekend. r 100 gr. Dr. Siemer APPELSAP of pak a 1,5 I. nu 2 voor Voor de deur en gratis parkeren Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM NIEUWLAND Alle TV-prog rammas op een rij in uw JVC E-180 3VOOR25T- C0RRECTPRIJS I SCHIEDAM - Schitterend weer was het zaterdag 9 mei om te fietsen. En waarom dan geen route van de Nationale Fietsdag genomen? Veel mensen meldden zich dan ook bij het ANWB-kantoor aan de Rotterdamsedijk. Hier kon tussen 09.00 en 13.00 uur worden gestart. Thema dit jaar was boerderijen en tuinderijen. Dat die veel op de route te vinden waren zal geen verbazing Wekken. Foto Roger van der Kraan Bron: M1PO Numther Op donderdag 21 mei (Hemelvaartdag) wordt geen huisvuil en GFT ingezameld. Inhaaldag GFT: woensdag 20 mei Inhaaldag huisvuil: maandag 25 mei Op vrijdag 22 mei en maandag 1 juni (Pinksteren) wordt geen huisvuil ingezameld. Inhaaldag 22 mei: dinsdag 26 mei Inhaaldag 1 juni: donderdag 4 juni Het Milieustation is op vrijdag 22 mei open. Bewoners in de wijken Spaland en Woudhoek met een grijze mini-container hebben apart bericht ontvangen over de gewijzigde ophaaldagen. SF 4100 MULTI-JETFULL COLOR PRINTER, COPIER, SCANNER, FAX EN TELEFOON IN EENI Voor nog geen zevenhonderd gulden (excl. BTW) heeft u'm in huis: de Multi-Jet. Full color printer, copier, scanner, fax en telefoon. Voorzien van stekkerpoorten die u direct op de parallelle en seriele poort op uw PC kunt aansluiten zodat u meerdere opdrachten naast elkaar kunt verwerken. U kunt uw documenten in full color uitprinten of per computer faxen. Het handige bedieningspaneel geeft direct toegang tot alle functies. Inktjet fax gr 30 pagina's documentinvoer Full color printing, 600 DPI 100 pagina's papiercapaciteit MogeliiLheid aansluiten antwourdapparaat 50 snelkiesnummers Standaard geheugen 24 pagina's Printsnelheid 2 pagina's per minuut (z/w) Standaard teiefoonhouder Nederlandstalig display 20 groepnummers Print control programma's voor MS Dos en Windows PC scanning (via optionele MPF-kit) Kopieerfunctie tot max. 99 Inclusief zwart cartridge. Van 1499 FOTO VIDEO AUDIO TELECOM Capelle a/d Ussel Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Vlaardingen Centrumpassage 103 Winkelcentrum Oosterhof Winkelcentrum Zuidplein 2e Middellandstraat 23 Groene Hilledijk 173 Hoogstraat 141 Bergse Dorpsstraat 32 Liesveld 147 Rotterdam: Hoek Admiraliteitsstraat 8/0ostzeedijk, Tel. 010 - 40 35 300 Fax 40 47 500. SCHIEDAM - Voor de wed- strijdatleten en recreanten die zondag 10 mei aan de start van de eerste Schiedamse duathlon verschenen, was het afzien ge- blazen. Het evenement, ont- staan door samenwerking tus sen sport- en recreatiebad Groenoord en de Triathlon Ver- eniging Rijnmond, had over het weer immers niet te klagen. Van de sporters vergde het mooie weer het uiterste. Het zwemmen van de 200, 500 of 1000 meter vond in het binnenbad van zwembad Groenoord plaats, dus daar ondervond men nog weinig hinder van de zon en bui- tengewoon hoge temperatuur. Maar toen men zich naar buiten moest begeven voor het lopen van de respectievelijk 2,5, 5 en 10 kilometer was er geen ontko- men meer aan. De eerste zomer- se dag in mei maakte het de lo- pers er niet gemakkelijker op. Een groot aantal deelnemers maakte na afloop van de duath lon dan ook gretig gebruik van het aanbod om nog even te ko men 'na-zwemmen' in Groenoord. Supporters konden zich hier eveneens verfrissen voor maar fl. 1,50. Foto Roger van der Kraan Wie zijn gereeclschap goed wit opbergen, neemt allebn genoegen met artikelen van professionele kwaliteit li denkt, dat zal behoorlijk prijzig zijnl Maar niet Bij Breur op de Ceintuurbaan! Hier vindt u alle soorten opberg- gereedschapskisten. Sroot klein, metaal kunststof. Nergens vindt u meer keus. Tegen prijzen die wij nauwelijks durven te noemen. Zoals deze Raaco Compact 27 Een lichte robuuste gereedschapskist met twee laden en een aparte Afm. 250 mm hoog x 475 mm breed x 240 mm diep. Voor slechts f. 89,- Dit is maar een voorbeeld van de 30.000 artikelen die Breur ij voor u heeft. Dus u weet als u professioneel wilt klussen... Wij zijn 6 dagen per week geopend Ruime gratis parkeergelegenheid Vrijdag koopavond Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 4 weken lang in de bus voor slechts 14,-. Dat is een korting van maar liefst 50% Vul snel de bon in Naam: Adres: Voorl: m/v Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Stuurdeze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam c <*KLARE TAAL T IN MET' qH Rotterdam* D*£N»a J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1