616. 100 Centrum eist een vaste projectleider 2! MOTOR jAlgerg VADERDAG TIPS I I I I ■FOTO-KLEIN HEEFT enormI I vffitfifcqm aanbiedingen Avondvierdaagse mist't zonnetje BiySH XfLi* 95 VOORDEE Ro{ «r<?aH MaasposT Maasst. Totale >lage Wijk- en buurtbeheer in de knel koi- karpers ZET VADER IN DE 50% korting Schiedam Oplage 37.745 Riagg heeft clientenraad gekregen Leerlingen krijgen biologieprijs Verplegen in de zomer- vakantie Ti KEUKINS 99 HOLLANDSE AARDBEIEN MAGERE RUNDER- RIBLAPPEN 1 SUMMIT ORANGE ma Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zomerfestivals BEL 0900-9860 Deze week in Expositie Broersveld Straatnamen wiikbla MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 Nog 2 dagen... j£Xfa» ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT Nikon BF-100 Voor wie professioneel wil reinigen Hogedrukreiniger Karcher 520 M van m$,-* voor 529,- tgfJa, oteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement Of bel gratis 0800 - 06 42 SCHIEDAM - Bewonersvereniging Schiedam-Centrum (BVSC) heeft in een brief aan het college laten weten genoeg te hebben van de gang van zaken rond de invulling van de functie coordinator (projectleider) wijk- en buurtbeheer in het centrum. Sinds april 1997 zijn er al vier projectleiders gekomen en ook alweer gegaan. Ook de huidige projectleider, J. Bogia, zal niet 1 anger dan tot december in het centrum werkzaam blijven. Vice-voorzitter J. van Gestel van MARKT Voor de dour en grails parkeren PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 VOOR 75,- PER MAAND Ondernemers maken zich zorgen over bereikbaarheid Commissie breekt zich het hoofd over Sveaparken Zie onze aanbiedingen elders in de krant i Ti FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt Foto Video Audio KTV Telecom INCL. obigin&el ETOl FOTO VIDEO AUDIO TELECOM ■Smi Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 17JUNI 1998 5e jaargang nr. 25 SCHIEDAM - Riagg Rijn- mond Noord-West heeft sinds maandag 15 juni een clientenraad. De twaalf leden van deze raad mogen voort- aan advies uitbrengen bij el- ke belangrijke beslissing die de directie van Riagg neemt. De directie magalleen van dit advies afwijken als zij hier- voor goede redenen geeft. Riagg Rijnmond Noord- West heeft twee vestigingen in Rotterdam en een in Vlaardingen. In de clienten raad zitten clienten van beide locaties. Deze hebben onder meer ervaring met de afde- ling sociale psychiatrie, psy- chotherapie, jeugd en vrou- wenhulpverlening. Na wer- ving van raadsleden via pos ters en krantenartikelen meldden zich begin van dit jaar dertien mensen aan. De groep ging in februari aan de slag met het treffen van voor- bereidingen. Zo werd een sa- menwerkingsovereenkomst en ene huishoudelijk regle- ment opgesteld en een logo ontwikkeld. Doel van de raad is onder andere dat clienten beter op de hoogte worden gesteld van regelgeving rond inzage in dossiers en indienen van klachten. SCHIEDAM - Twee leerlin gen van scholengemeen- schap Spieringshoek, Jette- ken Jansen en Bianca Hei- nermann, krijgen vrijdag 19 juni de Unilever Biologie prijs. Jansen volgt op Spie ringshoek het HA VO en Hei- nermann het VWO. De prijs bestaat uit een oorkonde en een discman. De leerlingen krijgen de prijs in verband met hun prestaties in het vak biologie. De Unilever Biolo gieprijs is een uitvloeisel van een samenwerkingsverband dat Unilever Research Vlaardingen is aangegaan met Spieringshoek om de be- langstelling voor natuurwe- tenschappelijke vakken te stimuleren. SCHIEDAM - Verpleeg- en reactiveringshuis DrieMaas- Stede organiseert al enkele jaren een jongerenproject in de zomervakantie. Dit is voor jongeren een unieke kans om kennis te maken met de ge- zondheidszorg en een kijkje te nemen achter de scher- men. Dit jaar wordt het pro ject georganiseerd van 17 tot en met 28 augustus. Er is plaats voor maximaal tien jongeren vanaf 14 jaar. De bedoeling is dat er onder an dere een wandelingetje wordt gemaakt met de bewo- ners, dat er geholpen wordt op de afdeling fysiotherapie en dat er deelgenomen wordt aan de activiteitenbegelei- ding. Per dag is men twee tot drie uur als vrijwilliger ac- tief. Tussen de middag wordt er gratis gegeten in het res taurant en aan het einde van het project ontvangen de deelnemers een deelname- certificaat. Gei'nteresseerden kunnen contact opnemen met Yvonne Scheper van het bureau Vrijwilligerswerk, tel. 427 8123. Dinsdag 30 juni wordt bovendien een infor- matieavond georganiseerd die begint om 19.30 uur. BVSC vindt het geen werkbare situ- atie: „Op het Oude Kerkhof moeten vier nieuwe woningen komen, maar de kunstenaars die hier momenteel woonachtig zijn hebben nog niet eens gehoord dat ze weg moeten. Via via hebben ze zoiets vernomen, maar die mensen willen nu gewoon wel eens weten waar ze aan toe zijn." De bewonersvereniging barst naar eigen zeggen van de plan- nen, maar: „Normaal gesproken zet je afspraken in de notulen en houd je je daaraan. Maar hier is het al vaak genoeg voorgekomen dat de notu len tegelijk met de vertrekkende projectleider waren verdwenen. Dat is toch geen werken'verzucht Van Gestel. In de brief van woensdag 10 juni laakt de bewonersvereniging de verantwoordelijkheid van hetcolle- ge voor wijk- en buurtbeheer. „Die is er niet'valt er te lezen. En dit ter- wijl in de uitgangspunten voor het college PvdA/VVD/GL/D66 ge sproken werd over een 'gecoordi- neerde aanpak van wijk- en buurt beheer'en de 'aanstelling van een wijkcoordinator' De vereniging schreef aan het colle ge op korte termijn een voorstel te verwachten. Tot op heden heeft de gemeente echter nog niets van zich laten horen. De BVSC voorspelt ac- ties als een antwoord nog langer op zich laat wachten. „Zoals het nu gaat dreigen we onze geloofwaar- digheid te verliezen bij onze achter- ban. Maar realiseert de gemeente zich eigenlijk wel dat dat ook hun achterban is?" van 8 tot 88 cm! Zie de advertentie van Koiba in deze krant! GROOT AANTAL Als u blnnen nu en twee Jaar een nieuwe keuken nodlg heeft, doet Hans Verkerk u deze week een spectaculalr Half Geld aanbod! Vanwege het wereldkam- ploenschap voetbal heeft Hans Verkerk zijn elgen speclale selectle ult de allerbeste keukens gemaakt, welke u voor de helft van de door de leverancler aan- bevolen adviesprljs aangebod^n worden! Met deze spectaculaire aanbledlng komt u zeker niet bulten spel te staan. Hans Verkerk heeft de voorzet hlerbij gegeven. Voor het echte voordeel hoeft u deze er alleen nog maar In te koppen! DONDERDAG EN VRIJDAG KOOPAVOND SCHIEDAM NIEUWPOORTWEG 8 - 010-2450393 bak a 500 gram 1 kiloI Ui ties a 1,5 Itr. 99 ct l|w 2e fles halve prijsMi Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND Meer weten over financieringen tegen lage tarieven? Bel vandaag nog. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. 60CPWKLP! &OU> W&ttPI SCHIEDAM - Veelstraten in Schiedam zijn besmet met het Oranjevirus, zoals hier in de Oosterstraat. Oranje viaggen en iintjes, oranje beschilderde puien: ze tonen dat het wijkgevoel nog steeds bestaat. Hoewel Oranje teleurstellend gelijk speelde tegen de Belgen, bleef de stemming vrolijk. Oranje staat immers aan het begin van het WK, en nu kunnen de spelers alleen nog maar groeien, zoals andere bekende matige starters als Italie en Duitsland. Foto Roger van der Kraan BromNtpo Nummer en dan start BP Nederland met de eerste benzineloze BP Express Shopping op de Westblaak 187 in Rotterdam. Deze 'gemakswinkel' biedt u zeven dagen per week van's morgens vroeg tot miadernacht een zeer ruime keuze aan verse producten zoals onder andere bejegde broodjes en pizza's, maar ook een breed assortiment van gemaksartikelen en diensten. Vanaf 19 juni 1998 bent u van harte welkom in de BP Express Shopping. Op vrijdag 19 juni en zaterdag 20 juni kunt u bij BP Express Shopping op de Westblaak 187 gratis het Rotterdams Dagblad ophalen (zolang de voorraad strekt). BERGWEG110 CEINTUURBAAN111 Che,! Ph klein Compact camera met extra grote zoe- ker Zoeker biedt beeld dat 1,4 x groter is dan de normale compact camera Eenvoudige bediening Automatische flit- ser met rode ogen reductie Zelfontspanner. Normaal 199 Capelle a/d IJssei Rotterdam Rotterdam Rotterdam - Centrumpassage 103 Winkelcentrum Oosterhof Winkelcentrum Zuidpiein - 2e Middellandstraat 23 Rotterdam Rotterdam Rotterdam Vlaardingen - Groene Hillediik 173 - Hoogstraat 141 - Bergse Dorpsstraat 32 - Liesveld 147 SCHIEDAM - Onder niet al te zware omstandigheden is vori- ge week in Schiedam de Avond vierdaagse gelopen. De tempe- ratuur bleef behagelijk: niet te koud en zeker niet te warm. Wel werden de deelnemers zo nu en dan geplaagd door een fikse regenbui, maar velen had- den zich hierop voorbereid. Na afloop ontving iedereen die de tocht had volbracht het Avond vierdaagse kruis, of een cijfer- tje dat aangeeft hoe vaak men de tocht heeft gelopen. Familie- leden, vrienden en bekenden wachtten hen op met bloemen en felicitaties. Foto Roger van der Kraan Dubbeldaks nylon koepeltent 2-persoons (afm. 210x210x130 cm) 69 Geldig t/m 21 juni 1998 het Zuiderterras von ROTTERDAM: Binnenwegplein 20 Iboven Zeemon) ROTTERDAM: op hot Zuid WC. Zuidpiein ROTTERDAM: Alexandrium n (t/o W.C. Oosterhof) SPIJKENISSE: Stadhuispassage 2 ITU H00GVUET: Binnenban 192 (no oak kloim) VLAARDINGEN: Hoogstraat 219 OUD-BEIJERLAND: Oostdijk 4549 SCHIEDAM: Hieuoe Parage 8 Nergens vindt u meer ketts. Tegen prijzen die wij nauwelijks durven te noemen. Zoals deze Karcher hogedmkreiniger 520 M. 20-120 bar, 4001/u waterop- brengst compleet met 7,5 m hogedrukslang, spuitpistool. variopowerlans en videocassette. Voor slechts f. 529,- dat zal behoorkjk prijagzijn! Bij Braur op de Cemtuurbaan! Hier vwdt ti alle scatter reinlgers. Kottd water, Dit is maar een voorbeeld van de 30.000 artikelen die Breur Ons u weet als n professioneel wilt khissen.. Wij zijn 6 dagen per week geopend Ruime gratis parkeergelegenheid Vrijdag koopavond voor u heeft. Neem nu een proefabonnement op hew Rotterdams Dagblad e«i ontvang de krant 4 weken lang in de bus voor slechts 14,-. Dat is een korting van maar liefst 50%. Vul sne! de bon in Naarrv. Adres: Voorl: m/v Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagbiad, Afd. Abonnee Service 0 Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam El

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1