Schiedamse agent schrijft handleiding afhandeling verkeersongelukken Afsluiting Rotterdam A20 Noord V(AK I> H> UIULU CORRECT HOBBY ELEKTRONICA,BERGWEG 110 ROTTERDAM 1995 35 2495 379 99 25 CORRECT, DE ZAAK VOOR HOBBY EN ELEKTRONICA. TEL.: 0104.618.600 BERGWEG 110 ROTTERDAM mr- mr- MaasposT Om onnodig teed bij slachtoffers te beperken Echtpaar 0 overvalt man op straat Rondleiding door enkele natuurlijkevoorbeeldtuinen tussen Terbregseplein en Kleinpolderplein in westelijke richting t/m 10 augustus (05.00 uur) WERK ACTUEIE INFORMATIE HAAL GRATIS OP KEYBOARD MET LES CD-ROM, MUZIEK- BOEKENSTANDAARD 233 MHZ MMX MET 900 MHZ EN LUCHTVAART r WEERC0MPUTER FM DRAADL00S I m- Art.nr. 30020 iiiiii i VOOR 10 xq53 RIJSWIJK Omleiding Bijzonderheden Z0ETERMEER m Aanduiding alternatieve route De Correct Summersale, een echte eerlijke en ouderwetse opruiming met fantastische aanbiedingen in beeld, geluid, computers, telecom en software uit de 3 panden van Correct. De Correct Summersale krant ligt nu in de winkel. 24 pagina's boordevol aanbiedingen op het gebied van televisies, videorecorders, foto- en videocamera's hifi-sets, computers, personal audio, car stereo, etc. FUJI Hli FUJI ®iFUJI» FUJI FUJI E-240 HQ VIDEOTAPE Een kwaliteits VHS videocassette met een speelduurvan 4 uur. PER STUK 8.95 maxell. MAXELL XLIIC90BLACK-MAGN. CHROOM AUDIO TAPE Goed geteste chroom cassette. PER STUK 4.95 VOOR CASIO CT-K 501 FULL SIZE KEYBOARD MET MIDI AANSLUITING Een pracht van een stereo keyboard met 61 grote toetsen en 5 oktaven. Met 100 vooringestelde instrumenten. Tevens zijn 100 automatische begeleidingsritmes aanwezig. Voorzien van hoofdtelefoon- en midi-aansluiting. Incl. gratis les CD-rom, muziekboek en keyboard standaard (t.w.v. 59.-). Afm. 38x15x5.5 cm. wmimk Gigabyte harddisk, 24-speed CD-ROM, 32 MB SDRAM werkgeheugen, 2 MB VRAM, 3D videokaart, 56k data/fax modem en 16 bits 3D stereo geluid. Compleet met 15 inch kleurenmonitor, luidsprekers, Windows '95 gei'nstalleerd en veel multimedia software. IBM APTIVAE 60 MULTIMEDIA TOWER COMPUTER Voorzien van een snelle 233MHZ processor met MMX technologie, 2 3599T- EXCLUSIEF BTW WEER COMPUTER Portable weercomputermet barometer, temperatuurmeter, hoogtemeter, klok en kompas. Voorzien van draagkoord. 239T- JVC JVCVU-V155 PDC/ TELETEKST ADAPTER PDC/Teletekst adapter. Aan te sluiten op JVC videorecorders met een VPVA/PT aansluiting. uniden BEARCAT 220 XLT SCANNER Uitgerust met 200 kanalen in 10 banken, Priority en Search om een deel van het frequentiespectrum af te zoeken naarnieuwefrequenties. Naast politie, brandweer en ambulance kunt u ook de Luchtvaart en de 900 Mhz communicatieband ontvangen. Deze ultra modeme scanner wordt compleet geleverd met: rubber antenne, oortelefoon, riemclip, oplaadbaar batterij-pack en adapter/lader. Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Bergweg 110 kunt u van 17.00tot 18.00uuriedere zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk en zolang de voorraad strekt. PHILIPS I favorieteCDvan uw muziekinstallatie luisteren want deze draadloze FM-hoofdtelefoon trekt zich niets aan van deuren of muren. PHILIPS SBC HC-550 DRAADLOZE FM- HOOFDTELEFOON Voortaan kunt u ook in tuin, op zolder ^)f in de hobbykamer naar uw CORRECTPRIJS VAN 17.00-18.00 UUR OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-18.00 uur. Zetfouten en prijswijzigingen onder voortehoud. Woensdag 29 juli 1998 SCHIEDAM - Schiedam in een voortrekkersrol voor de hele re- gio. De Schiedamse hoofdagent Jan Hofstra heeft zich verdiept in de problematiek rond de af handeling van verkeersongeval- len en besloot zelf tot het schrij- ven van een handleiding, die al- ras gebruikt zal worden door collega's in de hele regio Rotter- dam-Rijnmond. Het resultaat is een uitgebreid en een voor zijn collega's handig boekwerk, ge- naamd de Administratieve Af handeling Verkeersongevallen. Het naslagwerk verschijnt niet in gedrukte vorm, omdat het voor de collega's makkelijker is desgewenst een kopie uit het computerbestand te printen. Dat heeft bovendien het voordeel dat er zo nu en dan het een en an- der gewijzigd kan worden in de handleiding. Regelmatig komt Hofstra zaken tegen die hij moet veranderen of toevoegen. Daarbij komt dat de wetgever ook aan het wijzigen blijft. Door de voortdu- rende wijzigende regels in Europa is bijvoorbeeld de opsporing van opgevoerder brommers en snor- fietsers een crime. De administratieve afhandeling van een ongeval lijkt misschien niet belangrijk, maar uit eigen er- varing weet Hofstra dat het tegen- deel waar is. „Pas als je zelf slacht- offer bent geworden van een ver- keersongeval, dan kun je de lij- densweg voorstellen die veel slachtoffers meemaken als ze bij voorbeeld opboksen tegen instan ces als verzekeringsmaatschappij- en. Jij als individu begint heel wei- nig tegen zo'n machtige grote maatschappij. Daarom is een goed opgemaakt verbaal zo belangrijk. Het is de eerste stap naar een goede afwikkeling zonder nare nasleep van een ongeluk, dat zelf al naar genoeg is." Het verkeer is dan ook een stok- paardje van Hofstra. Omdat hij be- roepsmatig nauw betrokken was bij de naleving van het (RVV) Re- glement Verkeersregels en Ver- keerstekens en de Wegenverkeers- wet. Op deze manier kon hij inven- tariseren wat voor collega's moei- lijk is bij het afhandelen of waar de kennis het meest ontbreekt. Het is ook in die hoedanigheid dat hij aan zijn materiaal kwam om de hand leiding te schrijven. Een heuse handleiding voor de af handeling van verkeersongevallen was bepaald geen luxe volgens Hofstra. Het ministerie van Justitie zou nogal wat kritiek hebben op de kwaliteit van de processen-verbaal die in de regio worden opgemaakt. En dat is niet zo verwonderlijk, vindt de politieman: „Op de poli- tie-opleiding wordt wel wat aan- dacht besteed aan de administratie ve afhandeling van verkeersonge vallen, maar toch blijft het opma- ken van een procesverbaal een on- derbelicht onderwerp." Debet daaraan is de hele ontwikke- ling die de politie de laatste jaren heeft ondergaan wat betreft image en aanpak. „Men heeft natuurlijk ontzettend veel gedaan om de poli tie een sociaal gezicht te geven en dat is ook goed, want verkeers- slachtoffers kunnen wel wat steun gebruiken. Maar de technische kant is ook belangrijk en die is wat ondergesneeuwd geraakt", meent Hofstra. De onderwerpen verschillen van het invullen van bepaalde formali- teiten tot het verhoor van verdach- ten of getuigen. En van het om- gaan met gewonden tot het invor- deren van een voertuig. Verder geeft Hofstra duidelijke voorbeel- den. De Technische Ongevallen Dienst heeft dan ook meegewerkt de richtlijnen foutloos op papier te krijgen. De handleiding dient dus de burger en de politie-agent zelf. Te meer omdat het slachtoffer ook prakti- sche hulp wordt geboden zoals het schadeformulier helpen in te vul- len. Het feit dat de burger zo wat meer vertrouwen in de politie krijgt is dan ook mooi meegeno- men. „Je bouwt als het ware kre- diet op. Als ik iemand nu eens goed geholpen hebt, kan ik de vol- gende keer misschien zelf eens aankloppen met vragen. En als je iemand niet goed helpt, kan ik me voorstellen dat er readies komen als: aan de politie had ik toen ook niets, nu hoeven ze ook niet bij me aan te kloppen." Ook vindt Hofstra het belangrijk dat er aan de kwaliteit wordt ge- werkt. „Het is niet nodig dat het ministerie van Justitie daar aan- merkingen op hebt, als het proces verbaal gewoon in orde is." Ten slotte is het naslagwerk ook nog eens van nut om de verkeers ongevallen beter te registreren. Het landelijk registratiecentrum in Heerlen analyseert aan de hand van de administrate het verloop van het ongeluk en welke ver- keefsonveilige situaties aangepakt moeten worden. MONIQUE SIEMSEN SCHIEDAM - Een 24-jarige man uit Schiedam is zondagmorgen 26 juli door een echtpaar gedwongen geld te pinnen en af te staan. In alle vroegte werd de jongeman door de vrouw van het echtpaar op de Mgr. Nolenslaan aangesproken. Zij was uit de auto gestapt en gaf aan de weg te willen weten. Direct hierop stapte ook haar man uit de auto met een slagersmes en werd de jongeman gedwongen fl. 200,- te pinnen. Daarna ging het tweetal er van door. Naar het echtpaar wordt een onderzoek ingesteld. SCHIEDAM - De onderafdeling Natuurontwikkeling van de ge- meente Schiedam organiseert zon- dag 9 augustus een rondleiding door de natuurlijke voorbeeldtui- nen bij Voorlichtingscentrum 'De Groene Raat' aan de Harreweg. De rondleiding start om 13.30 uur en deelname is gratis. Tijdens de rondleiding neemt de heer D. van Leeuwen belangstel- lenden mee langs de natuurvrien- dellijke voorbeeldtuinen: boeren- tuin, ecologische moestuin, akker- tuin, natuurtuin, insectentuin, bos- tuin, wilde plantentuin en vijver- tuin. Er wordt hierbij informatie gegeven over de aanleg van de tui- nen, welke dieren en planten er voorkomen en de wijze waarop ze onderhouden moeten worden. Vra gen als: 'Waarom heeft een bloem- rijke akker meer te bieden voor de natuur dan een gazon?' zullen worden beantwoord. Overigens is het complex geopend van 12.00 tot 16.00 uur, zodat een bezoekje aan de tuinen zonder rondleiding, eveneens mogelijk is. Voor meer informatie kan er gebeld worden met de Groentelefoon, tel. 246 55 22. De natuurlijke voorbeeldtuinen aan de Harreweg 19 zijn het mak- kelijkst per fiets te bereiken, ze lig- gen ongeveer tweehonderd meter ten noorden van dorp Kethel. 4 Clausplein Vanuit Gouda richting Hoek van Holland Borden met de letter'S' geven de alternatieve route aan. Vanuit Gouda over de A12 richting Den Haag. Bij het Prins Clausplein via de A4 en de A13 richting Rotterdam. Vanuit Dordrecht richting Hoek van Holland/ Den Haag Borden met de letter 'H' geven de alternatieve route aan. Vanuit Dordrecht rijdt u over de A16 richting Rotterdam. Bij het knooppunt Ridderkerk via de A15 richting Europoort. Bij het knooppunt Benelux via de A4 richting Hoek van Holland/Den Haag. Vanuit Utrecht richting Hoek van Holland Borden met de letter 'R' geven de alternatieve route aan. Vanuit Utrecht bij knooppunt Oudenrijn via de A2 richting knooppunt Everdingen. Dan via de A27 naar Gorinchem en via de A15 richting Europoort. Vanaf Ridderkerk volgt u de letters 'H'. Bij knoop punt Benelux via de A4 richting Hoek van Holland. Er zijn capaciteitsbeperkende werkzaamheden in het centrum van Rotterdam. Dat zijn achtereenvol- gens de routes: Maastunnel - Rochussenstraat - Abraham van Stolkweg - Aelbrechtskade. En Maasbruggen - Stadionweg - Marathonweg. U wordt dan ook geadviseerd uw alternatieve route niet via de binnenstad te laten verlopen. WERKEN AAN VERBETERiNG Radio: landelijke ert regionale zenders Teletekst: pagina 730, 731 en 732 Internet: www.fileplan.info.nl ANWB Verkeersinformatie: telefoon 0900 - 9622, 75 ct p/min. Knooppunt Gouwe knooppunt Ypenburgl GOUDA DELFT ^JPelft-Zuid jTerbregsepie |R'dam-Pr. Alexander! |A20 noordl [Zestienhovent Kleinpolderplein Richting Hoek van Holland TSchieplejnf Oprit CrooswijkJ [Giessenplein Van - I Knooppunt Kethelpleint ROTTERDAM ■<-T K.-IIJ tiJ Knooppunt Ridderkerkl .J Knooppunt Vaanplein| I Knooppunt Benelux) Richting Dordrecht Schiedam en Hoek van Holland, volg: Havens 200 -1000, ring Rotterdam Noord, Den Haag en Hoek van Holland, volg: 1 Verkeer en Waterctaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 4? Directfe ZukJ-Holland Z O CM 1 VOORDEEL IN DE DRIE CORRECTPANDEH CORRECT SUMMERSALEPRIJS Art. nr. 49734 CORRECT SUMMERSALEPRIJS Art.nr. 19485 CORRECT SUMMERSALEPRIJS Art.nr. 45871 CORRECT SUMMERSALEPRIJS Art.nr. 52161 Art.nr. 3916 Art.nr. 58156 CORRECT SUMMERSALEPRIJS CORRECT SUMMERSALEPRIJS X0EE ftonnrnt CORRECT SUMMERSALEPRIJS h r-stT wx 1VAAS'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 5