L I T I E VRIJWILLIGERSWERK IN DE SCHOOL OPROEP: UIT HET LEVEN VAN TON EN TONNIE DAALDEROP HALLO, HIER ZIJN WE WEER, AB EN JOKE UlVERIl VERINGMEIER b.Ts. J&k FIJNPROEVERS- RUBRIEK ZOMERZOTHEID? KUNSTGEBITTEN Mm m SisKffiJ ©yt&stHiWM EEN MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE MAASPOST 1 SI LIDUINASTIM 52,3111 CI SCHIEDAM 010 4260193 VOIDOENDE EN GRATIS PARKEERGELEGENHEID Donderdag Koopavond V A ARTLAN D KOM LANGS VOOR EEN GRATIS HOORTEST! Redaktie ouderenpagina: Catelijne Raaphorst-de Groot Harry Dekker Joke en Ab Kolijn Theo Roeling Will Haverkamp Omelettaart met ham (een lekker begin van de zo- mervakantie) Benodigdheden: 3 eieren, 120 gram bloem, snufje zout, 5 eetlepels bo- ter/margarine, 1 eetlepel olie, 1/4 liter melk, 5 eetlepels bier, 2 uien, 300 gram ham, 5 sprietjes bieslook, 4 eetlepels (pikante) tomatenketchup. Bereiding: In een kom glad beslag klop- pen van eieren, bloem, zout, een eetlepel boter/margari- ne, olie en melk. Bier erdoor roeren en 1 uur laten staan. Uien pellen. Uien en ham snipperen. In een kopje bies look fijnknippen. Bord voor- verwarmen. In de koekenpan een eetlepel boter/margarine laten smel- ten. Uien glazig fruiten. Ham zachtjes meebakken. In an- dere koekenpan 2 eetlepels boter/margarine verhitten. Van beslag 6 dunne omelet- ten bakken. Elke keer klont- je boter in de pan doen. Op warm bord Ieggen. Laag om laag omelet en ui/hammeng- sel scheppen. Laatste omelet bestrijken met tomaten ketchup. Bestrooien met bieslook. In vieren snijden,. Warm opdienen. EET SMAKELIJK! Laat alleen goede kennissen weten dat U op vakantie bent. Als U een dagje weg bent, laat dat niet aan Jan en alle- man weten door bij voor- beeld een briefje op te han- gen op de deur voor de melkboer of bakker. Gaat U voor langere tijd van huis, op vakantie bijvoorbeeld, dan is het verstandig om afspraken te maken met een goede ken- nis. Vraag die niet alleen om de plan ten water te geven, maar ook om de stapels post die van buiten zichtbaar op de mat liggen voor U op te bergen. 's Avonds een lampje aan te laten doen, kan trou- wens ook geen kwaad. Na- tuurlijk moet U nooit waar- devolle spullen zoals sieraden in het zicht laten liggen. Berg ze goed op, of beter nog, huur een kluisje bij de bank. Nu groep 8 afscheid geno- men heeft van hun vertrouw- de omgeving van de basis- school, nu de vakantie voor de andere groepen ook be- gint, wil ik de vrijwilligers bedanken, die alles in en rond om de scholen doen om het (klein)kind een echte school te geven. Want zonder deze vrijwilligers kan een school tegenwoordig niet meer. De werktijden worden korter en er wordt gevraagd om opvang, aktiviteiten tus- sen en na de schooltijden.Wat wordt er allemaal door vrij willigers gedaan op de scho len. De klaar-overs, die de kinde- ren op gevaarlijke kruispun- ten bij de school overzetten. Elke dag weer of geen weer. De oppas, nablijf, overblijf, vrijwilligers. De rijders, zij die kinderen naar en van een buiten- schoolse aktiviteit vervoe- ren. De vrijwilligers bij het lezen, rekenen, handenar- beid. De knutselhulpen die meestal de decors, kleding, maken voor de jaarlijkse uit- voering van een toneel, musi cal, feestavond. Zij die de schoolreisjes, schoolbuiten- huis in Oosterhout begelei- den als ondersteuning aan de onderwijzer(es), en spelen met de kinderen. De vrijwilli gers die helpen met de- feestaktiviteiten op school. Zij staan meestal ook klaar met de koffie op schoolavon- den, stoeltjesavond, ouder- avond, vergaderingen. Zij die klussen doen op de scholen, oud papier verzorgen, tuin- onderhoud, voliere, huisdie- ren, knuffelbeesten verzor gen. Die vrijwilligers die in de informatiecenter, biblio- theek, of met de computers, werken. Dan zijn er ook nog vrijwilli gers in de organisatie van de school en in schoolbesturen, die daar veel tijd in steken. Ook de vrijwilligers die jaar- lijks betrokken zijn bij het or- ganiseren en begeleiden van schoolsportdagen, school- sporttoernooien moeten in het zonnetje worden gezet. Zonder hen was het school- jaar niet compleet geweest. Allemaal een goede vakantie. Harry Dekker. lis Regen, regen en nog eens regen We komen laarzen en paraplu's tegen Kunt U mij soms vertellen Hoe ik de weerman kan bellen Wanneer komt de zomer nou? Het herfst of zomer wat is het nou Het is winderig weer en kou De grijze wolken waaien voorbij We worden verwachtingsvol, een beetje blij He wat is dat een zonnestraaltje? Zomerjurken, zomerbroeken, sandalen en ken en verdelen zonnehoed Zonnebrillen, zonnecreme, zonnebril, datgaatgoed Zand, zee, water, schelpen Zou de zon dan toch gaan helpen De zomer moet komen, weg die kou! Kinderen met emmers en schepjes en zandkastelen, Oma's in strandstoelen, limonade schen- Vliegers opgelaten door opa's voor klein- kinderen in de lucht Eindelijk wordt het zomer, zegt men opge- lucht Zomerzotheid? We hebben de zomer toch gekregen De redaktie van de ouderen pagina zoekt gezellige va- kantieverhalen voor deze pa- gina. De verhaaltjes hoeven niet lang te zijn, het mogen ook anekdotes, grappige voorvallen of iets dergelijks zijn. Iedereen die wat in- stuurt krijgt in ieder geval bericht van de redaktie. Ieder gepubliceerd vakantie- verhaal wordt beloond met een gezellig bloemetje. De redaktie wacht met span ning op Uw brieven; vergeet niet Uw naam, adres en even- tueel telefoon in Uw brief te vermelden. De redaktie zal vertrouwelijk hiermee omgaan. Verder wenst de redaktie van de ou derenpagina ieder die nog op vakantie gaat een fijne va kantie toe, en kom heelhuids terug, want onze pagina ver- schijnt elke maand, en dat mag U niet missen! Een serie over ouderen en financien. Tonnie heeft vorige week de laatste verhuisdoos opge- ruimd. Daar zaten alle schil- derijtjes en fotolijsten in. Ter- wijl ze het uitpakte, kwamen er allerlei herinneringen naar boven. Van de kinderen, toen ze klein waren en naar school gingen. Ondertussen hebben ze zelf ook kinderen die naar school toe gaan. En herinneringen van de vakanties, waarvan ze altijd een schilderijtje als souvenir kochten. Kijk, de Ardennen met een uitzicht over de heuvels en deze, dat is Texel, met dat brede strand. Tonnie zou graag al die schil- derijtjes en foto's in de gang en de kamer ophangen zodat ze daar rustig naar kan kij- ken en terugdenken aan die leuke tijden. Maar ze weef niet wie dat kan doen. Haar man Ton kan dat niet meer. Hij mag trouwens geen grote inspanningen verrichten van de dokter vanwege zijn hart. De kinderen wonen niet dichtbij en hebben weinig tijd. Geld voor een klusjes- man hebben ze ook niet. Wie kan het dan doen? Mensen met een laag inko- men kunnen tegen een laag tarief klussen in en om het huis laten verrichten door de Stichting Klussen en Dien- sten (tel. 4717540) of de Klus- sendienst (tel. 4734885) (Samenstelling Stichting Ou- derenwerk Schiedam. Ton en Tonnie zijn verzonnen personen. Iedere gelijkenis met bestaande personen be- rust op toeval) Ab: Dat was bij sommige ge- zinnen weer een spannende tijd, he? Zou mijn zoon of dochter wel slagen? Joke: Maar ook voor degene die examen doen hoor. Dat is wel extra dubbel: de span ning thuis, op school en rond- om. Ab: Ja dat is zo, als ouders zijn onze verwachtingen hoog. Joke: Ik weet het nog wel van mij zelf, dan ben je in eens leeg. Ab: Maar wij moesten dan ge- lijkaan hetwerk. Joke: Aan de ene kant is gelukkig de tijd anders, zodat de ouders de kinderen vakantie kunnen schenken, maar aan de andere kant is er grote zorg bij, hoe ko men zij straks aan het werk? Ab: Dat is waar, er was werk zat, in onze tijd was het zo: beviel je baas niet, dan had- den we morgen een ander. Joke: Zo zie je, het is altijd wat, en nooit goed he? Ab: Maar je zou zeggen als je om je heen kijkt, er is toch werk genoeg, maar toch is er een verschil met vroeger. Wij pakten alles aan wat we konden krijgen, maar nu hebben zij hiervoor geleerd, dus moeten zij daar ook een baan in hebben. Joke: Maar al met al, er is weer veel spanning van de baan. Al die tassen en vlag- gen leuk toch! Ik weet wel van mij zelf en onze kinde ren, de familie, de kennissen kwamen en de ouders haalde wat lekkers en je werd be loond en dat blij ft je hele le- ven bij hoor! Ab: Ja nu gaan ze de grote we- reld toch in, en hopen dat ze alien kunnen slagen met het zoeken naar werk en niet voor niets zo hard hebben moeten studeren. Joke: Wij wensen alien veel sterkte, en vergeet niet, het is de tijd van moed houden hoor! Wij haalden het uitein- delijk ook en dan is het echt vakantie! De groetjes van Ab en Joke maar weer. ALLES VOOR SENIOREN VINDT U BIJ: WONINGINRICHTING Gespecialiseerd in verkoop van nieuw en gebruikt wit- en bruingoed (met garantie). Nieuwe meubelen, slaapkamers, matrassen, vloerbedekking enz. Kortom alles voor in huis. Tevens reparatie van witgoed, t.v., stereoapparatuur en verkoop van onderdelen. Service- en zorgcentrum "Vaartland", verder in verzorging Ook voor u die nog graag thuis blijven wonen Vraag aan! Weekend maaltijdservice Het boekje Tijdelijke verzorging/verpleging Zelfstandig plus' na ziekenhuisopname of bel voor meer informatie 010 - 475 91 11 Dillenburgsingel 9,3136 EA Vlaardingen Veringmeier Tandprotheticus Ziekenfonds Particulier Reparaties klaar terwijl u wacht Vernieuwen: in overleg met uw wensen WI 08.30-17.00 uur r H's Avonds en zaterdags ^Hvolgens afspraak. V Schiedam Nieuwe Haven 131. - ■Tel. 010-426 14 17 ^^^■Hof van Spaland 45. 010-471 13 20 oor ouaeren !S> -o O cn H' c/5 m. X O X Groenelaan 95 3114 CC Schiedam Tel. 010-473 87 55 Fax 010-426 07 78 Service- en zorgcentrum Sint Liduinastraat 13117 CN Schiedam, Tel.: 010-426 31 80, Bus 52. Dierproeven. Maak er een eind aan. In Nederland sterven per jaar 800.000 proefdieren. Maar voor het zover is, worden zij gebruikt voor genetische manipulatie en biomedisch onderzoek. Veel schoonmaak- middelen en cosmetica heb ben bovendien het leven van nog eens vele honderdduizen- den proefdieren gekost. De Anti-Vivisectie-Stichting verzet zich tegen dit totale gebrek aan respect voor dieren. Zij gaat de discussie aan met wetenschap, politiek en bedrijfsleven en stimuleert het onderzoek naar alternatieven. Net zolang totdat er een einde komt aan dierproeven. Wilt u helpen? Word dan donateur of donateur/Vrijwilliger. [H Ja, ik word donateur van de Anti-Vivisectie-Stichting (voor minimaal ft. 17,50) Ja, ik word donateur en ben geinteresseerd in vrijwilligerswerk NaamIM/V Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Geb.datum Ingevuld opsturen naar de Anti-Vivisectie-Stichting. Antwoordnummer 65344, 2506 WE Den Haag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 8