616.000 J Kunstenaars willen Hoogstraat opknappen Prijstreffer BRISTOL MARCO BORSATD Mr ET WEG mmif "EN NU OP EEN HOLLEDEh. NAAR FOTO KLEIN METJE R0LLE1JE... FOT# Spetteren met water Afsluitingen A20 Zuid Van Brienenoordbrug VOORDEEL! GRATIS r</aM f'P* Maass? "T50% kortina Totale oplage 'Ons plan kost beduidend minder' Omleidingen Dance Parade Afsluiting Plein 40/45 VAN LOIENIEN laatsteweek De VAN I.OIENIEN Schiedam Oplage 37.745 tmm SCHIEDAM - Schiedamse kunstenaars willen meehelpen met het opknappen van de Hoogstraat. De kunstenaars, verenigd in de stichting Kunstwerkt, hebben wethouder L. Hafkamp aan- geboden met hun hulp 'het bijzondere karakter van de Hoog straat naar voren te halen'. Hafkamp is positief en zegt in een eerste reactie het 'een goed idee' te vinden. „Iedere bijdrage die gericht is om de openbare ruimte, en met name de binnen- stad te verbeteren en te verfraaien juich ik van harte toe", al- dus Hafkamp. Activiteiten 55-plussers Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zomerfestivals HERMAN BROOD Rati m ifi Deze week in Expositie Jeugdland Nieuwe formule lijkt bij de kinderen aan te slaan Cricket Hermes geeft Excelsior cricketles in teamgeest W1EKBLA KEUKENS/BADKAMERS/TEGELS de teste! RIBKARBONADE Q98 OLA RAKETIJS 449 GRIEKSE WITTE DRUIVEN 999 Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND posth oorn Wij verzorgen uw SIKKENS SIGMA en DULUX de vakverf dealer in uw regie: MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT Be/ Oaaa-aBBO: 14 augustus t/m 31 augustus 21 augustus t/m 31 augustus 0 Ja, noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 12 augustus 1998 5e jaargang nr. 33 De wethouder stelt voor om met de partijen (Kunstwerkt en het Cen- trummanagement) binnenkort om de tafel te gaan zitten, en het .idee te bespreken. Kunstwerkt vindt dat kunstenaars bij uitstek de partij zijn die alles weten over vormgeving, kleurge- bruik, design en belettering. Nu ziet de Hoogstraat er op veel plaat- sen verpauperd uit, met schreeu- werige reclames en uitstallingen. „Met u en vele Schiedammers zijn wij van mening dat de Hoogstraat nauwelijks uitstraling heeft", schrijft Kunstwerkt. Kunstwerkt denkt dat zij zonder gigantische kosten en met haar expertise 'toch dat bijzondere karakter van de Hoogstraat naar voren kunnen brengen.' De kunstenaars stellen voor om in overleg met het cen- trummanagement een ontwerppre- sentatie te houden. Daarbij wordt aan Schiedamse kunstenaars ge- vraagd om met voorstellen te ko- men voor de aanpak van de meest De tweede Rotterdam RUNMOND - editie van de Dance Parade trekt zater- dag 15 augustus door het westelijk deel van Rotter dam. Tussen 13.00 en 18.00 uur worden de tramlijnen 1, 3,4,5, 6,13 en 20 de buslij- nen 32,39 en 49 omgeleid of ingekort. Er moet rekening gehouden worden met ver- tragingen en/of extra over- stappen door tijdelijk gewij- zigde routes. Voor gedetail- leerde informatie: Open- baar Vervoer Reisinforma- tie, telefoonnummer 0900 - 9292 (75 ct/m). SCHIEDAM - Bingoliefheb- bers komen donderdag 13 augustus aan hun trekken in dienstencentrum de Woud- hoek. Er wordt gespeeld van 13.30 tot 16.00 uur. Deelne- mers betalen zeven gulden voor zes ronden. In dien stencentrum de Vier Molens is zondag 16 augustus van 11.00 tot 13.00 uur een kof- fie-inloop. De toegang is gra tis. Wie van klaverjassen houdt kan maandag 17 au gustus terecht in diensten centrum de Woudhoek. Er wordt gespeeld van 19.30 tot 22.00 uur. Deelnemers beta len fl. 2,50 per maand. in dienstencentrum de Vier Molens is dinsdag 18 augus tus van 10.00 tot 12.00 uur een koffie-inloop. De toe- gang bedraagt een gulden. In Wijkpost Zuid is dinsdag 18 augustus van 13.30 tot 15.30 uur Soos. De toegang is gratis. In dienstencentrum Oost wordt dinsdag 18 au gustus van 14.00 tot 16.00 uur bingo gespeeld. Deelne mers betalen zeven gulden voor zes ronden. In dien stencentrum Oost is woens- dag 19 augustus van 10.00 tot 12.00 uur. een activitei- tenochtend. De toegangs- prijs bedraagt fl. 1,50. Bingoliefhebbers kunnen woensdag 19 augustus te recht in dienstencentrum de Vier Molens. Er wordt ge speeld van 13.30 tot 16.00 uur. Deelnemers betalen ze ven gulden voor zes ronden. In dienstencentrum Oost is woensdag 19 augustus van 14.00 tot 16.00 uur wellfare handwerken. Deelname is gratis, voor materiaal wordt gezorgd. In dienstencen trum de Vier Molens wordt woensdag 19 augustus van 19.00 tot 22.00 uur koersbal gespeeld. Deelname is gratis. Ook in dienstencentrum de Woudhoek wordt koersbal gespeeld, r van 19.30 tot 21.30 uur. Deelnemers in de Woudhoek betalen fl. 2,-. WATERWEG - In verband met werkzaamheden voor de Beneluxlijn is Plein 40/45 in Schiedam afgesloten tot en met zondag 23 augustus. Dit heeft tot gevolg dat lijn 57 van de RET een omlei- dingsroute rijdt. In de rich- ting Vlaardingen Holy wordt lijn 57 vanaf het sta tion Schiedam omgeleid via de Professor Kamerlingh Onneslaan, Boerhavelaan, Boerhaveplein, Rotterdam- sedijk, Koemarkt, Gerrit Verboonstraat, Oranje- straat, Nieuwe Damlaan en vervolgt dan de eigen route. In de richting Marconiplein geldt dezelfde omleiding in omgekeerde volgorde. Jogging broek zwarl, grijs en blauw M-XXL Geldig t/m 16 augustus 199 Geldig t/m 16 augustus 1998 ROTTERDAM: Binnenwegplein 20 (boven Zeemon) - idei iutt SPIJKENiSSE: Stadhuispassage 2 ROTTERDAM: op hot Zuiderterras von W.C. Zuidplein ROTTERDAM: Alexandrium n (t/o W.C. Oostornof) HIHH'i'1 H00GVUET: Binnenban 192 (no ook kledingl VLAARDINGEN: Hoogstraat 219 OUD-BEIJERLAND: Oostdijk 45-49 SCHIEDAM: Nieuvn Passage 8 Mi a red" Borsato Alleen in do nacht van 13 op 14 augustus van 24.OO tot uur RHUNSPOOR 275 CAPELLE A/DIJSSEL TEL (111) 23514 44 INAAST MC DONALD/SMART TUSSEN BRIENENOORDBRUG EN AFSLA6 KRIHPENI verpauperde en specifieke panden op de Hoogstraat. Deze voorstel len, zo denkt Kunstwerkt, zouden vervolgens in bijvoorbeeld het Stadskanrtoor kunnen worden ge- exposeerd. Ten slotte menen de Schiedamse kunstenaars dat hun plan, door hen zelf bestempeld als 'gedurfd', beduidend minder kost dan het bedrag dat er nu voor staat. C. Coppens, voorzitter van 't Cen- trummanagement wil nog niet te- veel kwijt over het initiatief van Kunstwerkt, hij wil wachten tot de vergadering begin September waarin hij het idee aan de leden zal voorleggen. Maar hij zegt het 'best leuk te vinden' dat er meer mensen zijn die nadenken over het opknap pen van de Hoogstraat. „Of we daar wat mee kunnen is een twee de, maar ik acht het niet uitgeslo- ten", aldus Coppens die nog nooit eerder van zo'n idee heeft ge- hoord. De gemeente Schiedam heeft deze week een brief verstuurd naar de ondernemers van de panden aan het Broersveld, de Hoogstraat, de Appelmarkt, de Korte Dam en de Grofbaan. Na de Brandersfeesten zal een begin worden gemaakt met het opknappen van het Broersveld en de Grofbaan, zo maakt de ge meente in de brief bekend. De Hoogstraat en de Korte Dam vol- gen pas na december van dit jaar. Coppens, geconfronteerd met een uitstel van twee maanden, tilt er niet al te zwaar aan, maar: „het moet niet zo zijn dat het dadelijk nog eens een keer wordt uitgesteld. Toch draaien de ambtelijke molens weer trager dan wij dachten." In de brief geeft de gemeente aan dat zij strenger zal gaan letten op de uitstallingen van de onderne mers in het centrum. Verder maant zij de winkeliers tot spoed bij het opknappen van de panden, omdat verbouwing, gevelreiniging en schilderwerk schade kunnen toe- brengen aan de straat. En het zou sneu zijn als dat net gebeurt wan- neer de bestrating net is ver- nieuwd. De ondernemers kunnen voor het aanpakken van hun gevel en pui een subsidie bij de gemeen- de grootste knllektie hij Art Frame Gallery op tie Dam in Schiedam. Tel 4266192 SCHIEDAM - Schiedam vanuit de lucht, een stad die onmiskenbaar in beweging is. Het meest opvaliend daarbij is de aanleg van de Beneluxlijn. Als een slang lijkt de metrolijn haar weg door Schiedam te zoeken, om tegen de grens van Vlaardingen aan opeens onderde Maas te verdwijnen in de tweede Beneluxtunnel. foto Roger van der Kraan BromNipo Nummer te aanvragen. De subsidie die ver- strekt wordt, is echter bijna geheel opgesoupeerd. „Er is nog ruimte voor een enkel geval", aldus Cop pens die bij de gemeente een be- roep gaat doen om het (bijna) lege potje weer aan te vullen. Want, zegt Coppens: ,,'t Initiatief blijkt te werken. We proberen het dus te vervolgen." JALMAR TEUNISSEN BERGWEG110. CEINTUURBAAN1111125 ROTTERDAM Showroomverkoop van keukens! WOONING BERGSCHENHOEK. Leeuwenhoekweg 2. (industrieterrein 'Weg en Land'), telefoon 010-5216977.6 Dagen per week open, laterdag tot 17.00uur.lrijdagkoopavond. 1 kilo voor3 a pak a 8 stuksUa 1 kilo La Partycafe bruiloften/partijen recepties vergaderingen Ook alleen zaalverhuur mogelijk Ruime parkeergelegenheid Hoofdstraat i 31hoek Willem Brouwerstraat Schiedam-Zuid Tel. 010-4265074 of 2731650 tip de Dam in Schiedam. Tel 4266192 rv iiici iv vvnAuncfi uiii/u ui/ u in uc uu klein SCHIEDAM - Alles zat mee afgelopen weekend bij Jeugdland: schitte- rend weer, leuke spelle- tjes en een ideaal uitge- kozen omgeving om lek- ker verkoeling te zoeken bij de tropische tempe- raturen. De kinderen speelden immers op het eiiandje beneden aan de Vlaardingerdijk, omge- ven door een flinke plons water. Geregeld spetterden de kinderen elkaar dan ook nat, maar niemand die dat erg vond. Integendeei. Voor een verder verslag van Jeugdland, zie pagi- na 5. Foto Roger van der Kraan en uraag het nil Ride informatie- pakket aanl 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. (45 cpm) All Ride... van Algero Informatie Rijkswaterstaat zie elders in deze krant. WERKEN AAN VERBETERING Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 4 weken tang In de bus voor slechts 14,- Dat is een korting van maar liefst 50% Vul snel de bon in (4 weken lang in de bus voor slechts 14.-) Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar; Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1