616.000 Geen gewone daad van vandalisme IS la*R actief in Schiedam Noord A y SCOREN! mwgf OPENING IN SCHIEDAM rdatl WVJln OpEN^ Stadsgehoorzaal ronselt in Schiedam JJ 6 weken voor 28,-. Grafschennis al anderhalve week bekend MAj\§ms>t Totale oplage Troelstralaan tijdelijk afgesloten Expositie 'Ouder worden' Cursus voor ouders Opgetfll debeste winkelcentrum Plaza heropent a.s. zaterdag Zaterdag 29 augustus vanaf 12.00 uur Voor al uw ruitersportartikelen Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zamerf estiva Is Deze week in Wilhelmina Grote Kerk Honkbal HANGT DE POSTER AL VOOR HET RAAM? Open Schiedamse Fun-2Be-Fit petitie lemen? SPORTSHOES SP tfJa ik neem een Rotterdams Dagblad voetbalabonnement Of bel gratis j 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 37.745 SCHIEDAM - De politie tast in het duister wie er achter de graf schennis zitten van de rooms-katholieke begraafplaats aan de Vlaardingerdijk. Van verscheidene graven zijn kruisen afgesla- gen en vervolgens ondersteboven teruggeplaatst. Ook zijn graf- stenen omver getrapt. Volgens P. Florijn, eigenaar van een volkstuintje vlakbij de begraafplaats, heeft de grafschennis plaatsgevondenindenachtvanvrijdag 14opzaterdag 15augus- tus. MAGERE RIBLAPPEN 098 1 kiloIll UNIE KAAS COCA COLA Voor de deur en gratis parkeren PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolensiaan 460 VAN I.OIENIEN Bonte knaagkever knabbelt aan Gods huis Met gemengde gevoelens ontwaakt uit de winterslaap WfiiKBBI immertoL verzorgen uw MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 VAN I.OIENIEN Oonderdf A 5.00 our scb°g^°ot Schiedammers mogen gerust I is i Vlaardingen naai het Jr. Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010-4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010-4514555 WOENSDAG 26augustus 1998 5e jaargang nr. 35 De politie is zondagmiddag 23 au- gustus in kennis gesteld van de graf schennis, nadat een bezoeker de ra vage had geconstateerd. Florijn, de eigenaar van het volkstuintje, ging ervan uit dat de bewoner van het huis bij de kapel, de heer Suisse, de politie van het gebeuren zou infor- meren. Suisse was op vakantie. Veel afgeslagen kruisen zijn terug- gevonden op de heuvel waarop een kruisbeeld van Jezus Christus staat. De kruisen zijn door de daders on dersteboven aan de voet van de heu vel gegroepeerd. Op het kruisbeeld heeft men verder een emmer ge- SCHIEDAM - De Troel- stralaan zal tijdelijk voor al- le verkeer zijn gesloten in de periode van maandag 7 tot en met zondag 20 Septem ber. Ook fietsers en voetgan- gers hebben dan geen toe- gang tot het gebied. De af- sluiting is nodig in verband met de werkzaamheden voor de aanleg van de Bene- luxlijn. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het omleggen van kabels en lei- dingen en het heien van be- tonpalen. De werktijden zijn van 8.00 uur tot 17.00 uur, met een mogelijke uitloop tot 19.00 uur. Zo nodig wordt er op zaterdag door- gewerkt. Het verkeer wordt gedurende de afsluiting om- geleid. De route wordt met borden aangegeven. De wo- ningen aan de Burg. Hon- nerlage Gretelaan zijn vanaf de Vlaardingerdijk en de Nieuwe Damlaan bereik- baar. De bushalte van lijn 54 komen tijdelijk te vervallen. De bus rijdt een omleidings- route via de Vlaardinger dijk en de Nieuwe Damlaan. SCHIEDAM - De expositie 'Ouder worden en gezond- heid' geeft informatie over de wijze waarop het ouder worden in relatie tot ge- zondheid kan worden be- leefd. Centraal staat het zelf actief werken aan gezond- heid en welbevinden. De ten- toonstelling is speciaal be- doeld voor 55-pIussers, maar is ook de moeite waard voor een ieder die in gezondheid en welbevinden gei'nteresseerd is. Er komen allerlei factoren van 'ouder worden en gezondheid' aan de orde, zoals veiligheid, voeding, medicijngebruik, vakantie, hulpmiddelen en gezondheidszorgvoorzienin- gen. Ook is er informatie te vinden over DrieMaasStede en DrieMaasHave. De expo sitie is van 1 tot en met 14 September te vinden in de hal van DrieMaasStede, Voorberghlaan 35. Daarna verhuist deze tot en met 28 September naar DrieMaas Have, Stadsmolen 101 in Maassluis. WATERWEG - 'Doe ik het wel goed?' is de vraag die centraal staat bij de cursus vaardigheden voor ouders. Het doel van deze cursus van het Algemeen Maat- schappelijk Werk is dat ou ders meer leren in gaan op wat er goed gaat dan op wat er mis gaat in de opvoeding van de kinderen. De cursus is voor ouders uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, met kinderen in de leeftijd 3 tot en met 17 jaar, die ande- re omgangsmanieren willen ontdekken, omdat ze er in de opvoeding soms niet meer uitkomen. Als leidraad wordt het boek 'Vaardighe den voor ouders' van A. van Londen gebruikt. De bijeen- komsten zullen plaatsvinden aan Van Swindensingel 40 in Schiedam, op 12 woens- dagavonden tussen 19.30 en 21.30 uur. De kosten bedra- gen inclusief cursusboek fl. 70,-. De leiding is in handen van Marja van den Broek en Tom Schoenmakers. Voor meer info: tel. 4731033. Extra Belegen kaas 1098 1 kiloI Li div. soorten C 98 3 fles a 1,5 literVi SCHIEDAM - NIEUWLAND plaatst, met daarop een getekende hakenkruis. Deze emmer behoort vermoedelijk toe aan een duiven- melker die op een steen worpafstand van de begraafplaats woont en twee emmers mist. Verder zijn blikjes bier rondom de heuvel aangetrof- fen. De politie heeft verder ook twee tuinstoelen gevonden, niet ver van de heuvel. Deze zijn weggenomen uit het tuinhuisje van Florijn. Wethouder L. Hafkamp, die maan- dagmiddag 24 augustus een kort be- zoek aan de begraafplaats heeft ge- bracht, vindt de gepleegde graf schennis 'een kwalijke zaak' en 'te gek voor woorden'Wanneer men- sen zoiets doen, verklaarde Haf kamp, moet er iets 'niet goed in de geest zijn'. Over de omgekeerde kruisen denkt Hafkamp 'dat het iets te maken heeft met Satan'Wanneer nodig zal de gemeente bijspringen om de schade aan de monumenten te herstellen, aldus Hafkamp. De afdeling Groenvoorziening maakt momenteel een inventarisa- tie van de vernielingen. Getracht wordt om de schade zo snel moge- lijk te herstellen. Ook wordt gepro- beerd alle nabestaanden te achter- halen. Dit zal geen volmaakt werk worden, verklaarde H. Ketel van de afdeling Groenvoorziening: in 1972 is er voor het laatst iemand be- graven en veel adressen van nabe staanden zullen inmiddels zijn ver- anderd. Het is de eerste keer dat er in Schie dam een dergelijke vorm van graf schennis heeft plaatsgevonden. Op grond van de moeite die de daders zich hebben getroost, gaat de politie ervan uit dat het niet om gewoon vandalisme gaat. (Zie verder pagina 3) VAKANTIEFOTO OF SCHILDERIJ? i j lijsten lift graug voor u ill. ART FRAME CAIXKRY op de Dam in Schiedam. Tel 4266192 zie verder in deze krant Kom gezallig langs en genial van onze festiviteiten, aanbiedingen en maak kans op fantastische prijzen zoals een reis voor 2 personen t.w.v. 5000,' Vaste ligplaats Karol Doormanstraat Hoek Weena taganover Centraal Stadan Rotterdam RUITERSHOPPIE De gehele week Op zaterdag 29 augustus leuke aanbiedingen 10% korting op alle rijbroeken en elke klant een leuke attentie. Kom gerust even kijken. Ons adres is: Nassaulaan 6 te Schiedam. Tel. 010-4735018. SCHIEDAM - De Consistoriekamer van de Grote Kerk is weer meer in stijl gebracht dankzij een gift van het Stedelijk Museum. Het gaat om acht antieke stoelen (omstreeks 1810) die oorspronkelijk hebben toebehoord aan het bestuur van het Weeshuis. Bijzonder is de voorzittersstoel, compleet met het wapen van Schiedam. De Vrienden van de Grote Kerk proberen nu het benodigde geld voor de restauratie bij elkaar te brengen. Volgens de koster gaat het om een bedrag van fl. 1000,-per stoel. Fo to Roger van tier Kraan Bron: nipo Nummer asm. bruiloften/partijen recepties vergaderingen Ook alleen zaalverhuur mogelijk Rtlime parkeergelegenheia Hoofdstraat 131boek Willem Brouwerstraal Schiedam-Zuid Tel. 010-4265074 ot 2731650 WORKSHOP YIRFTECHMF.KF.N spon/en - wikkclcn - trottage 13, 21), 27 OKTOBKR Hel voor inlichtingen op de l)am in Scliicdam. Tel 4266192 Primeur voor Schiedam tijdens de Brandersfeesten '98 Neem deel aan de eerste Zoek de advertentie in deze krant 6 *7^ fteetoo^ev Nieuwe Passage 41 Schiedam (naast de HEMA) indien voorradig SCHIEDAM - De Vlaar- dingse Stadsgehoorzaal laat zich door het Theater a/d Schie kennelijk niet de kaas van het brood eten, getuige dit reclamebord. Weliswaar heeft Schie dam een mooi nieuw thea ter, maar waarom zouden Schiedammers niet naar het theater in Vlaardin gen gaan? Verandering van spijs doet eten. Er zijn volgens de Stadsgehoor zaal in totaal nog 47.104 stoelen 'te koop'. Verder heeft het Vlaardingse the ater de inschrijftermijn voor de abonnementen- verkoop verlengd tot en met 5 September. Het is nog niet bekend hoeveel de ronselactie in Schie dam heeft opgeleverd. Foto Roger van der Kraan Met het extra voordelige Rotterdams Dagblad voetbalabonnement beleeft u de start van het nieuwe seizoen als nooit tevoren. Voor slecht 28,- zit u dagelijks 6 weken iang op de eretribune. (6 weken voor slechts 28,-) Naam: Adres: Plaats: Voorl: m/v Nr: (I.v.m. controle bezorging) Postcode: Telefoon: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam -WKIARE taal ik?'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 1