§5 KOOP =5 VIDEO'S ride on 199 KLEURENTELEVISIE MET TELETEKST 549 ZATERDAG M0RGEN K00PJE 399 299 Hr 15 39 ALLEEN Z0NDAG 6 DECEMBER 1 199 39 VIDEOTIP VAN DE WEEK Vision jVJuJ rijjrjadM CEINTUURBAAN111 ROTTERDAM m- mr- AUT0RADI0 CASSETTE MET 6 CD-WISSELAAR SINTERKLAAS KADOTIPS VIDE0REC0RDER AT00MTIJD WEKKER VIDEOUNK PORTABLE RADIO DOLBY PRO-LOGIC SET k li es ipsii JVC DPL RECEIVER CORRECT SPECIAL, 0E KOOPJESKELDER VAN CORRECT. CEINTUURBAAN ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.&18 Service I/IDEO De eerste, debeste met denieuwste films! DE NIEUWE CORRECT K00PGIDS i VAN 10.00-11.00 UUR i :LDER ~L tx51 Jeff en Amy krijgen autopech in Breakdown. Eurupa's film van Pet jaar! RECHTSWINKEL ROTTERDAM Mulan en het draakje Mushu. Dance with me Top 10 Oplossing cryptogram 310 -- i3§r De koopjes kelder pakt weer eens flink uit met zeer interessante aanbiedingen Het gaat om speciale partijen, beursmodellen en demonstratiemodellen. Dikwijls nieuw in doos, sommige zonder doos met een klein laagje stof, maar altijd met een flinke deuk in de prijs. Voor deze aanbiedingen geldt: meeneem- prijzen, contante betaling. Telefonische reserveringen zijn niet mogelijk. Een koopgids van 160 pagina's met een overzicht van nieuwe produkten en aanbiedingen uit de 3 panden van Correct. JVC RX-5 RDS RECEIVER MET DOLBY PRO-LOGIC Dolby Pro Logic Surround receiver met 5x50 Watt versterker die zorgdraagt voor een overweldigende bioscoopgeluids- weergave bij u thuis. Verder voorzien van 14 equalizer instellingen, RDS, 40 FM/AM voorkeuzezenders en vele aansluitmogelijkheden. CORRECT KELDERPRIJS AKA1 m AKAITV-2121T KLEURENTELEVISIE MET TELETEKST Kleurentelevisie met een beeldbuis van 55 cm (eff. 51 cm). Instellingen zoals geluid, kleur, contrast en helderheid gebeuren via het on-screen display. Met de ingebouwde sleeptimer schakelt het toestel zichzelf automatisch uit. Voorzien van 99 voorkeuze-zenders en afstandsbediening. In antraciet uitgevoerd. Afm. 50x48x48 cm. CORRECT KELDERPRIJS AIWA CD-5535 AUT0RADI0 CASSETTESPELER MET CD-WISSELAAR Autoradio met Dolby B autoreverse cassettespeler en microfoon aansluiting. Voorzien van 18 FM/6 MG voorkeuze zenders. Uitgangsvermogen 4x35 Watt, fader, hoge en lage tonen regeling. Super Space Surround geeft een ruimtelijke geluidsweergave in de auto. Verder afneembaar frontpaneel met knipperled. C0MPLEET MET AWIA AD-CM 35 6 CD-WISSELAAR ALLEENZATERDAG VAN 10.00-11.00 UUR .999? MEDI0N GT-9840 VIDE0REC0RDER MET SH0WVIEW Videorecorder met ShowView programmering en automatische koppenreiniging. Incl. afstandsbediening. In zwart uitgevoerd. Afm. 38x9x28 cm. CORRECT KELDERPRIJS 499? Art.nr. 57946B 1 "Aa'° c°«r*ouee> WEKKER "AT00MTIJD" Uiterst nauwkeunge wekker die gebruik maakt van het DCF-tijdcode signaal uit Frankfurt. Afwijking minder dan 1 sec. over 1 miljoen jaar. CORRECT KELDERPRIJS .3935-Art .nr. 59917B VIDEOUNK NET Door de ontvanger en zender in het stopcontact te steken kunt b.v vanuit de slaapkamer de videorecorder in de woonkamerbediening. CORRECT KELDERPRIJS 149? Art.nr. 58157B GRUNDIG MUSICB0Y175 PORTABLE RADIO Eenvoudig te bedienen radio met ontvangst van FM, MG, LG en 2x KG. Door toepassing van een grote luidspreker wordt een prima geluid verkregen. Geschikt voor batterij en lichtnet voeding. In grijs uitgevoerd. Atm. 32.5x19x7.5 cm. k SHARP j'- jwfr SHARP C-470 DOLBY PRO-LOGIC MINI SET MET 5 LUIDSPREKERS Verbazingwekkende set met Dolby Pro-Logic processor en X-Bas-systeem voor een diepe lage tonen. Voorzien van 5-bands voorgeprogrammeerde equalizer en elektronische volume regeling. De 3 CD wisselaar is programmeerbaar op 32 nummers en het tunergedeelte met 40 voorkeuze zenders heeft FM/AM ontvangst met RDS/EON. Het dubbel cassettedeck heeft een autoreverse systeem. Compleet met 5 luidsprekers en afstandsbediening. ALLEEN Z0NDAG 6 DECEMBER VAN 12.00-17.00 UUR -749? CORRECT KELDERPRIJS 109? Art .nr. 62062B SINT OPENINGSTIJDEN: DONDERDAG 3 DEC. 9.00-21.00 UUR VRIJDAG 4 DEC. 9.00-21.00 UUR ZATERDAG 5 DEC. 9.00-17.00 UUR ZONDAG 6 DEC. 12.00-17.00 UUR KOOPJES KELDER M GRATIS PARKEREN Kurt Russell en Kathleen Quinlan krijgen in de thriller Breakdown als het echtpaar Jeff en Amy onderweg van Boston naar San Diego autopech. Verdraaid vervelend, want ze ze zijn druk bezig met hun verhuizing. Ge- lukkig stopt er een behulpzame vrachtwagenchauffeur die aanbiedt om Amy een lift te geven naar het eerstvolgende cafe, waar ze om hulp kan vragen. Jeff zoekt ondertussen naar de oorzaak van de pech en ontdekt een loszittend draadje dat hij zelf repareert. Als hij razendsnel naar het eerste cafe scheurt, blijkt tot zijn verbijstering Amy verdwenen te zijn. Plots- klaps ziet hij de 'bekende' vrachtwagenchauffeur wegrijden. Na een hefti- ge achtervolging weet hij hem tot stoppen te dwingen. Maar deze ontkent glashard Amy mee genomen te hebben. De zaak wordt helemaal drama- tisch als er nog eventjes een politie-agent wordt neergeschoten. Uiteraard krijgt Jeff hier de schuld van. A1 vluchtend en zich verstoppend probeert hij zijn vrouw terug te vinden. 1)U.S. Marshals 2) Scream 2 3) Deep Impact 4) Deep Rising 5) The Edge 1 )The Full Monty is werkelijk hu- moristisch omdat zes werkeloze arbeiders het in hun hoofd krijgen een strip-act op te zetten om bin- nen de kortste keren miljonair te- worden. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Uitkleden blijkt ge- makkelijk te gaan dan echt iets om het lijf te krijgen. Hun verrassende stunts zijn werkelijk hilarisch. Prijsvraag: In samenwerking met Columbia Tristar Home Video en The P.R. Factory en Maastad weekbladen worden er vijf prijzen met elk drie knuffels van figuren uit De Zwanenprinses en de Magi- sche Toverspreuk verloot onder de goede inzenders die antwoord kun- nen geven op de vraag: Hoe heten de schildpad, de kikker en de pa- pegaai? Antwoorden kunnen wor den opgestuurd naar Maastad weekbladen, Postbus 1685, 3000 BR Rotterdam. 1) Breakdown 2) Jackie Brown 3) Blues Brothers 2000 4) Excess Baggage 5) Picture Perfect In het burgerlijk wetboek is be- paald welke onderhoudsverplich- tingen voor de huurder en welke voor de verhuurder zijn wanneer partijen daarover geen afspraken hebben gemaakt. De huurprijs dient daarbij onder andere om de kosten van de verhuurder te dek- ken voor onderhoud en instand- houding van de woonruimte. De huurder is verplicht op zijn kosten alle geringe en dagelijkse repara- ties aan de woning te (laten) ver- richten. Het gaat dan om onder an dere: behangen, witten, binnen- schilderwerk, hang en sluitwerk van ramen en deuren, onderhoud van de waterleidingkranen, onder houd van de tuin en het vervangen van gebroken ruiten. De niet gerin ge en niet dagelijkse reparaties moeten in principe worden uitge- voerd en betaald door de verhuur der. De kosten daarvan kunnen als servicekosten in rekening worden gebracht aan de huurder. Als de verhuurder sommige onderhouds- verplichtingen verschuift naar de huurder is het redelijk dat dit tot uitdrukking komt in verlaging van de (kale) huurprijs.Het is heel ver velend als je een verhuurder hebt die niet begrijpt dat hij naast de rechten die hij als verhuurder ge- niet (het innen van de huur) ook nog verplichtingen heeft ten op- zichte van de huurder. Dit zijn dus onder andere de onderhoudsver- plichtingen zoals die hierboven ge- noemd zijn. Het eerste dat een huurder in zo'n geval moet doen is H. R de verhuurder aanmanen het ach- terstallige onderhoud binnen een redelijke termijn te verrichten. Doet de verhuurder dat niet, dan is hij in verzuim. De huurder zou nu de huurovereenkomst kunnen ont- binden, maar vaak is dat niet de be- doeling en is de huurder er meer bij gebaat als de verhuurder zijn on- derhoudsverplichtingen nakomt. De huurder heeft drie juridische mogelijkheden om het achterstalli- ge onderhoud tocht verricht te krij gen, namelijk: A) Hij kan de ver huurder voor de Kantonrechter dagvaarden en nakoming van de onderhoudsverplichtingen eisen. B) De kantonrechter kan de huur der op diens vordering machtigen om zelf de onderhoudswerkzaam- heden te verrichten. C) de huurder kan een klacht over de onder- houdstoestand van de woning in- dienen bij de gemeente.Naast deze drie juridische maatregelen kan de huurder ook nog andere stappen ondernemen. Als het woongenot door de aanwezigheid van gebre- ken of tekortkomingen in het on derhoud in of aan de woning ern- stig wordt geschaad, dan kan de huurder bezwaar maken tegen een door de verhuurder voorgestelde huurprijsverhoging of zelf verla ging van de huurprijs voorstellen. Ook al wordt het achterstallig on derhoud hierdoor niet opgeheven, toch is het misschien een prikkel voor de verhuurder om de boel nu maar eens op te knappen. Een zeer riskante en daarom ook af te raden oplossing om achterstallig onder houd ongedaan te maken, is het in- houden van de huur. De wet gaat er namelijk van uit dat het betalen van huur los staat van het verrich ten van onderhoudswerkzaamhe- den. Het zijn twee verplichtingen die losstaan van elkaar. Ook al zijn er gebreken in het onderhoud, de huurder houdt toch zijn woongenot waarvoor hij moet blijven betalen. Slechts indien er sprake is van zo- danige gebreken dat er nauwelijks meer gesproken kan worden van een woonruimte, heeft de huurder het recht om huurbetaling op te schorten totdat de gebreken zijn verholpen. Voordat er gerechtelij- ke stapen worden ondernomen is het aan te bevelen om advies te vragen aan een rechtshulpverlener. Voor meer informatie over dit on- derwerp kunt u contact opnemen met de Rechtswinkel Rotterdam. De Rechtswinkel is elke dag be- reikbaar tussen 10.00 en 14.00 uur op de telefoonnummers: 010- 4130090 en 4130092. mmm Het is oorlog in China. Mulan, de nieuwste Disney-animatieftlm die deze week in premiere gaat, laat dat zien. Shan-Yu valt met zijn leger binnen, waarop de Chinese keizer bepaalt dat elke familie een man als militairmoet leveren. Ondertussen maakt de jonge vrouw Mulan zich op voor een ontmoeting met de hu- welijksbemiddelaar. Dit loopt hele maal anders dan verwacht. Daar- door moet ze terug naar huis, waar ze opgevangen wordt door haar be- gripvolle vader die dienst moet doen in het keizerlijke leger. Mulan besluit in de plaats van haar vader te gaan. Vermomd als man gaat ze met het kleine draakje Mushu de eerste gevaren tegemoet. Dat valt niet mee. En hoewel het draakje beweert dat hij een expert is op het gebied van advies en wijsheid brengt hij haar toch meerdere keren in lastige situaties. Mulan gaat koppig door en komt uiteindelijk terecht in het grote gevecht tegen het leger van Shan-Yu. Als ze gewond raakt. ont dekt men dat ze een vrouw is. Ze wordt achtergelaten en komt in haar eentje er achter dat legerleider Shan-Yu helemaal niet dood is, maar samen met enkele soldaten een stoutmoedig plan beraamt. Dan wordt het heel dramatisch. Een echte dansfilm is Dance with me. Rafael Infante, een rol van Chayanne, draait wervelend de Ex celsior dansschool in. Daar merkt hij hoe gammel het hele gebouw in elkaar steekt. Dat komt omdat eige- naar John Burnett (gespeeld door Kris Kristofferson) wanhopig uit de schulden probeert te blijven. Rafael probeert door zijn enthousiasme de dansschool weer tot bloei te bren- gen, maar merkt dat de danslerares, een oud-kampioene, geen zin heeft haar macht uit handen te geven. De leerlingen zijn echter bijzonder ge- charmeerd van de jonge Cubaan Rafael, waardoor de lerares tenslot- te haar weerstand wel moet laten va- ren. Dance with me draait uiteinde lijk op een romantisch hoogtepunt uit. HANS REVET ubliceert Maasstad publ tweewekelljks depopulate TOP 10 COLLECTlivan de Centrale Bfblio- theek Rotterdam. Daamaant geeft de bibliotheek In deze rubrfek extra aandacht aan een opvallend boek uit de eigen collectietde leestip. Het dagboek van Bridget Jones, 59 kilo geschreven door de Engelse Helen Fielding wordt deze week doorde Centrale Bibliotheek zwaar aanbevolen. Dit verzonnen dag boek van een nog jonge vrouw heeft als feuilleton in het dagblad The In dependent gestaan en werd ongelo- felijk goed gelezen. Vooral alleenstaande vrouwen her- kennen zich in de zenuwslopende strijd tegen de overtollige kilo's, de te veel gerookte sigaretten, het bij tijd en wijle overmatige alcoholge- bruik. En natuurlijk de spanningen random mannen. Elke dag begint Bridget haar dag boek met het nauwkeurig noteren van haar gewicht, want slank zijn betekent voor haar aantrekkelijk zijn voor mannen, en zij is, hoe kan het ook anders, verliefd op haar baasLijkt de hoofdpersoon voor de buitenwereld een aantrekkelijke, moderne, zelfstandige vrouw, uit haar dagboek blijkt ze in werkelijk- heid lichtelijk neurotisch en geob- sedeerd. Het volgende citaat geeft dat ook aan: 'woensdag 15 maart: 57 kg, 5 eenheden alcohol, 14 sigaretten, 1795 calorieen. Grrr. Z. humeurig wakker geworden. Alsof het nog niet genoeg is over twee weken ja- rig, weer een heel jaar verstreken, waarin iedereen behalve ik zich ver- popt heeft tot iets Voldaans Ge- trouwds, met links en rechts babys, ploep-ploep-ploep, vette salarissen, en toegang tot de bruisende ziel van de bovenlaag, terwijl ik maar stuur- loos en manloos voortdobber met stremmende relaties en stagnerende loopbaan'. 1Tom Clancy, SSN 2. Daniel Hecht, Geestdrift 3. Joanna Trollope, Andermans kinderen 4. Roasamunde Pilcher, Een mooie nazomer 5. Kerstin Ekman, Het engelenhuis 6. Waris Dirie, Mijn woestijn 7. Elle Eggels, Het huis van de zeven zusters 8. Agatha Christie, Zolang het licht is 9. Jan Luitzen, Koningsoffer 10. Maarten 't Hart, De vlieger P&P M0702 49 4 66 44 81 35 14 43 46 70 54 20 45 37 6 HORIZONTAAL: 1 plant; 6 hooi- vork; 12 slede; 14 snaarinstrument; 16 zangnoot; 18 uitgeteld; 19 bloeiwijze; 21 oude maat; 22 uit- roep; 23 berg; 24 ongeveer; 27 plaaggeest; 28 Ged. Staten; 29 loopvogel; 30 pakkage; 32 neon; 33 onmeetb. getal; 35 grondtoon; 37 voorz.; 40 slot; 42 keur; 44 dwarshout; 45 boom; 46 atoom- groep; 47 insect; 48 vrijheer; 50 ie- der; 52 plaats; 55 titel; 58 bijbel- deel; 59 nummer; 61 snuisterij; 64 onbegroeid; 66 daar; 67 mager; 68 Eur. land; 70 insect;71 voegw.; 72 kanon; 73 grondsoort; 74 bijb. plaats; 76 per persoon; 77 nevel; 79 kasteel; 81 voorzanger; 82 pas- sen. VERTICAAL: 2 bergplaats; 3 woonboot; 4 godvruchtig; 5 water in Friesl.; 7 reeds; 8 rijwiel; 9 he- vig; 10 daar; 11 kruiderij; 13 in- sekt; 15 zeemeermin; 17 priem; 19 godin; 20 opstootje; 22 voorz.; 25 sporenplant; 26 grapjas; 29 vorde ring; 31 kruik; 33 rijdier; 34 de on- bekende; 36 land in Azie; 38 vo- gel; 39 metaal; 40 pi. o.d. Veluwe; 41 gezet; 42 pi. inde N-Oospolder; 43 poos; 48 vaandel; 49 walvis; 51 vr. maat; 53 speelgoed; 54 wereld- deel; 56 aanw. vnw.; 57 pi. in Bel- gie; 60 loop; 62 handelsterm; 63 omroep; 64 wagen; 65 volwasse- ne; 66 ivoor; 69 onderricht; 72 ge- zichtsdeel; 75 bedorven; 77 fami- lielid: 78 tegenover; 79 zangnoot; 80 voorz. HORIZONTAAL 5 legeronder- deel; 8 vuurwerkmaker; 9 deserte- ren; 11 patatboer; 14 sport; 15 feestneus; 19 prentbriefkaart; 21 t.o.; 22 autobiograaf. VERTICAAL: 1 geluidsappara- tuur; 2 wegrestaurant; 3 temmer; 4 tetra; 6 norit; 7 deken; 10 Ede; 12 offerblok; 13 roepen; 16 tekenaar; 17 elan; 18 set; 20 tobber; 23 ra. De UC-x50Hi is het nieuwe top- model van Canon in de serie analo- ge camcorders. Dit nieuwe model heeft een zeer krachtige 22x opti- sche zoom en 44x digitale zoom. Daarnaast beschikt de UC-X50Hi over automatische montagefunc- ties, een complete reeks digitale ef- fecten en Hifi-stereogeluid. Bo- vendien is de camcorder uitgerust met de Optical Image Stabilizer die zorgt voor continu stabiele beel- den. Met het FlexiZone-systeem kan zelf worden bepaald welk deel van het beeldveld scherp moet worden gesteld door eenvoudig het instelveld in de zoeker te verplaatsen. Met een druk op het multifunctionele instel- wiel van de camcorder wordt de voor het gekozen onderwerp juiste be- lichting ingesteld. DE CORRECT KOOPJESKELDER KOOP&fDS 199(1 MWic-.oa.Tv.wtt Art.nr. 46652B Art. nr. 51669B iiniwrifiiriwiwiii Art.nr. 171B J CRUnDIG r f i -S3BB8B3BK- Art.nr. 47335B j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 6