98/99 ALLEEN OP ZONDAG ■6 DECEMBER® T0MBRAIDER III I 99.! MARCO B0RSAT0 m 39: NIEUW: DE KAST si CD AANBIEDINGEN 29: ALLEEN ZATERDAG VAN 9.00-10.00 UUR 29: KOOP VIDEO 35 CORRECT CD-THEATER BERGWEG110 95 95 CD SINGLE V. D. WEEK KNIPUIT V00RDEEL 95 95 Hoog bezoek bij hockeyvereniging Asvion tijdens laatste KNHB-clinic buy AKAI MaasstaP mt CORRECT CD-MULTIMEDIA THEATER, BERGWEG ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.600 FAX: 010-4.186.270 HAAL GRATIS OP SCHIEDAM - Het was koud en regenachtig afgelopen za- terdag in Schiedam. Geen dag om voor je lol in de bui- tenlucht sport te beoefenen of te bekijken. Toch was het in de namiddag een drukte van belang op het fraaie complex van de Schiedamse hockey vereniging Asvion. De twee internationals Hanneke en Minke Smabers gaven voor ruim zestig jeugdleden een interessante 'clinic'. Scoren was het allesomvattende the- ma van de trainingsmiddag. Alle oefeningen en spelletjes waren gericht op het maken van doelpunten, in vrijwel el- ke sport vaak het leukste dat er is. „Iedereen heeft geno- ten", meldde bestuurslid Monique van der Woude, be- last met pr-zaken, ledenwer- ving en evenementen. „Het was ongezellig weer, maar zeker geen ongezellige mid- dag. Ik heb in elk geval nie- mand horen mopperen. Kin- deren doen dat toch al niet zo snel, zeker als je lekker aan het spelen bent." Stadgenoot Middelgroot Tussenstand per 29/11 Topscorers Clubklassement Keepersklassement DE NIEUWE CORRECT KOOPGIDS1999 Een unieke koopgids van 160 pagina's dik met m een overzicht van nieuwe produkten en Jpik aanbiedingen uit de 3 panden van Correct op het gebied van Audio/Video, Foto, Telecommunicatie en Computers. ANOUK Together Alone 3wr 29.95 R.E.MUp 3wr 29.95 FAITHLESS Sunday 8.00 P.M. mr 29.95 JEWEL Spirit mr 29.95 JOE COCKER Greatest hits wr 29.95 DE DIJK Het beste van asr 29.95 EN VOGUE The best of 3Mr 29.95 V0LUMIAI! 44*r 29.95 TOTAL TOUCH This way mr 29.95 DIV. ARTIESTEN Best of TMF Hitzone 98 (2CD) 4933" 39.95 i 54,95-/ KINDEREN VOOR KINDEREN 14 2435" 7.95 0.S.T, The Blues Brothers 243f 14.95 ELTON JOHN The big picture 4435" 14.95 SADE Love deluxe 2435" 14.95 THE ROLLING STONES Emotional rescue 4235" 16.95 QUEEN Queen rocks 4435" 16.95 SIMPLY RED Picture book 243CT 17.95 BJ0RK Debut 44*5" 19.95 EAGLE EYE CHERRY Desireless 44*5" 24.95 0.S.T, Titanic 4435" 25.00 MICHAEL FLATLEY Lord of the dance 44705" 25.00 THE ROLLING STONES Bridges to Babylon_ _4235* 25.00 THE BEATLES Sergeant Pepper 4435" 29.95 MIKE 0LDFIELD Tubalar Bells 3 4235" 29.95 O.M.D. The singles 4235" 29.95 BRANDY Never say never 4235" 29.95 VARIOUS Dance top 100 (4 CD) 4035" 29.95 VARIOUS Beste uit Top 100 Allertijden (2 CD) _4435" 29.95 3MT 5935" 3MT 4! gSLP1 U ji'J1 'Een prachtmiddag voor onze jeugd' De oefenstage van de gezusters Smabers was toevallig de laatste in een lange serie. De Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) viert dit jaar het honderd- jarig bestaan. Een van de onderde- len in het omvangrijke jubileum- programma, met het dubbele WK in Utrecht als onbetwist hoogte- punt, was een rondgang van inter nationals langs de vele vaderlandse hockeyclubs. Daarmee wilde het bondsbestuur de verenigingen be- trekken in het feestgedruis. Boven- dien vormden de trainingssessies een prima gelegenheid om de inte- resse en de motivatie van de Ne derlandse hockeyjeugd te stimule- ren. ,,De aanbieding van de bond voor de clinic zag er aantrekkelijk uit", legde Van der Woude uit. „Bovendien was er geen al te hoog bedrag mee gemoeid in verband met het honderdjarig jubileum. Het was al met al een zeer geslaagde dag. We hebben daarom absoluut geen spijt van onze inschrijving." Omdat het om de laatste clinic van de KNHB ging, was er nogal wat ceremonieel vertoon bij Asvion. Het bestuur van Asvion werkt niet voor de vuist weg. Zowel voor de hele vereniging als voor de jeugd zijn speciale beleidsplannen ge- schreven. „Alle geledingen in de club komen daarin aan de orde. De organisatie kan aan de hand van die plannen inhoudelijk worden getoetst. Gelukkig hebben we over een gebrek aan kader niet te kla- gen. Feitelijk leiden wij de toe- komstige stafleden zelf op. Dat is wel zo handig." De hockeyciinic bij Asvion was een schot in de roos. foto Roger van der Kraan Door de voorspoedige gang van zaken in Sportpark Thurlede is een fusie met bijvoorbeeld stadgenoot Spirit absoluut niet aan de orde. „Er is momenteel bij ons geen be- hoefte aan", besloot Van der Woude. „Er kleven natuurlijk voor- en nadelen aan een samen- voeging van twee hockeyvereni- gingen. Het hoeft ook niet per defi- nitie een succes te zijn. Het valt na- melijk niet mee om van twee ver- schillende verenigingen een nieu- we club te maken. Ik denk dat in Schiedam de oplossing veel meer in samenwerking ligt. We zouden bijvoorbeeld allerlei cursussen ge- zamenlijk kunnen gaan geven. Ook zo'n clinic kunnen we best sa- men organiseren. Dat scheelt wel- licht tevens flink in de kosten. Mo menteel is er in dat opzicht nog geen onderlinge samenwerking. Maar van mij mag het." Norbert Kleinherenbrink Zelfs scheidend bondsvoorzitter Willem Cornelis, die terugkeert naar het NOCNSF, was met een aantal medebestuursleden naar Schiedam afgereisd om het heug- lijke feit enige luister bij te zetten. „We hadden inderdaad hoog be zoek", grinnikte Van der Woude. „Er was ook een delegatie van het hockeymagazine, dat een hele fo- toreportage van onze trainingsmid dag maakte. Maar het leukste was toch wel de aanwezigheid van Flo- ris-Jan Bovelander, de voormalige topschutter van Bloemendaal en het Nederlands elftal. Hij was met zijn broer naar Asvion gekomen om reclame te maken voor de cli nics die hij volgend seizoen gaat geven. Als ik het goed heb begre- pen is het daarbij de bedoeling om opnieuw topspelers van Oranje in te zetten. Dat verhoogt uiteraard de aantrekkingskracht. Onze leden vonden de aanwezigheid van Flo- ris-Jan Bovelander in elk geval prachtig. Iedereen wilde met hem op de foto. Ook Hanneke en Min ke, winnaars van WK-zilver, moesten vele handtekeningen zet ten. De jeugd houdt de Nederland se teams kennelijk goed in de ga- ten. De hockeybond had tevens de wereldbeker meegenomen die de Nederlandse mannenploeg op 1 ju- ni in Utrecht won. Dat leverde na tuurlijk ook menig mooi plaatje op. Kortom, al die bijkomstighe- den gaven een extra dimensie aan de oefenmiddag." Asvion is nationaal gezien een middelgrote hockeyvereniging. Regionaal gezien, behoort de Schiedamse club met ruim vier- honderd leden tot de subtop. „Er zit nog steeds groei in ons ledenbe- stand", liet Van der Woude weten. „Dat is niet zo vreemd. We hebben een uitstekende accommodatie, met een mooi clubhuis en twee pri ma kunstgrasvelden. Daarnaast hebben we nog een gewoon gras- veld waarop in de zomer cricket wordt gespeeld. Financieel hebben we weinig zorgen. Dus de toe- komst ziet er best goed uit." Asvion wil niet alleen een gezel- ligheidsvereniging zijn. De club wil ook op sportief gebied enige uitstraling hebben. Daarom zijn er voor de komende jaren een tweetal doelen gesteld. „Het mannenteam hopen we naar de overgangsklasse te loodsen, het vrouwenteam wil- len we op den duur in de tweede klasse krijgen", lichtte Monique van der Woude toe. „We willen gewoon met onze hoofdteams een goede prestatie neerzetten. Voorlo- pig lukt dat aardig. Zowel het man- nen-als vrouwenteam draait bo- venin mee. Promotie van beide ploegen is ons streven." In Dichtgespijkerd wordt gestre- den om de titel 'minst gepasseerde keeper van het seizoen in de regio Rotterdam'. De tussenstand wordt wekelijks in deze krant gepubli- ceerd. Alle 129 clubs die uitkomen in de hoofd- tot en met de vierde klasse van het amateurvoetbal en gevestigd zijn in het verspreidings- gebied van Maasstad weekbladen doen automatisch mee aan Dicht gespijkerd '98-'99. De club van de minst gepasseerde doelman krijgt van Kinorama een videocamera en -recorder. Oneens met de stand? Bel of schrijf de Maasstad-redac- tie: 010-400.44.91/postbus 1685, 3000 BR Rotterdam. 4 Tegengoals 1. Smitshoek 5 Tegengoals 2. Hellevoetsluis (zat), DEH 6 Tegengoals 4. Strijen. Coal 7 Tegengoals 6. HVO, Alexandria'66 (zat), Spartaan'20, OVV, 8 Tegengoals 10. SHO, WCR, Her- mes/DVS 9 Tegengoals 13. GTB, 's-Graven- deel, PFC. Groeneweg, SCO'63, Overmaas 10 Tegengoals 19. PPSC, Oude Maas, Botlek, LMO, Zwervers Capelle 11 Tegengoals 24. SSS, Voorne, Zinkwegse Boys, Nieuwenhoorn, Sparta (ama), DHZ, HOV, Belvedere, Fortuna Vlaardingen, HWD, MSV'71, RK WIK. SMV/Hillegers- berg Speler cijfer gem. 1. Kees v. Wonderen 7 6,86 Feyenoord 2. Patrick Paauwe 5 6.70 Feyenoord 3. Jean-Paul van Gastel 5 6,45 Feyenoord 4. Bert Konterman 6 6,38 Feyenoord 5. Michael v.d. Kruis 5/6 6,36 Excelsior 6. Paul Bosvelt 6 6,36 Feyenoord 7. Ellery Cairo 5/7 6,36 Excelsior 8. Nico Jalink 8 6.33 Sparta 9. Peter van Vossen 6 6,31 Feyenoord 10. Julio Cruz 7 6.30 Feyenoord 11. Tininho 6 6,29 Feyenoord 12. Richard Plug Dordrecht '90 7 6,23 13. JoopLankhaar Dordrecht '90 6 6,17 14. Damien Hertog 5/5 6,13 Excelsior 15. Karsten Myssing Dordrecht '90 7 6,09 16. MichielSol 6 6,08 Dordrecht '90 17. John Nieuwenburg 7 6,07 Sparta 18. Marilia Santana 6 6,07 Sparta 19. Daniel Rijaard 5/7 6,07 Excelsior 20. Arjan vd Laan 5 6,07 Sparta Speler 1Rick Hoogendorp ex-Dordrecht '90 2. Julio Cruz Feyenoord 3. erikTammer Sparta 6 goals week- gem. cijfer 1. Eeyenoord Dordrecht '90 6,00 6,33 2. 6,42 5,92 3. Excelsior 5,77 5,87 4. Sparta 6.17 5,85 STAD ROTTERDAM VERZEKERINCEN E T T H Doelpunten 14 goal 7 goals Nico Jalink was de enige speler die zondag bij de Rotterdamse stadsderby tussen Sparta en Feyenoord (1-2) als cijfer een 8 kreeg. En omdat niemand van Excelsior of Dordrecht'90 daar- aan kon tippen is de Spartaan de nieuwe 'Speler van de Week'. Het gebeurt niet vaak dat een speler een dergelijk hoog cjjfer krijgt, terwijl de club waarvoor hij speelt verliest. Jalink had dan ook liever drie punten gepakt. "De tweede helft hebben we gedomineerd. De gelijkmaker tegen Feyenoord was meer dan terecht en misschien had er op dat moment zelfs nog meer in- gezeten". Toch pakte de ploeg van Zuid nog de voile winst. Julio Cruz scoorde twee minuten voor tijd het winnende doelpunt. Maar Jalink had gelijk; Feyenoord was in de tweede helft inder daad geen schim van het Feye noord van voor rust. Ook trainer Leo Beenhakker onderstreepte dat, maar hij kon er geen verkla- ring voor geven. Feit is en blijft dat Sparta door de nederlaag te gen Feyenoord nog steeds in de hoek zit waar de klappen vallen. "We moeten niet in paniek ra- ken.... maar vanaf dit moment is het wel zaak om uiterst voor- zichtig te worden", aldus Ja link. 1Jurek Dudek Feyenoord 2. Jaco de Ligt Dordrecht '90 3. Roland Jansen Sparta 4. Carlo l'Ami Excelsior 7 6,93 6 6,45 7 6,40 5/7 6,21 llRADIOl l III'I'I.I'M WEEKBLADEN KOOPGIDS 1999 230186 120424 230950 230499 230493 229335 230242 224781 226026 230498 i» tvuvri Kks Van t AR.y <WJ T0MBRAIDER III Lara Croft is terug! In een nieuwe omgeving, nu nog mooier. Beleefde 3-d omgeving en absoluute bewegingsvrijheid. C0RRECTPRIJS Art.nr. 62622 MARCO B0RSAT0 "De Bestemming" CD-rom" Mel de hits "De bestemming" en "Het water" als extra een CD-rom met vele Borsato wetenswaardigheden. C0RRECTPRIJS Mates Borsato Art.nr. 227535 DE KAST "Live" Nieuwe live-cd van de Kast met alle hitsw.o. "In neie dei", "Raak" e.v.a. Tijdelijk met gratis poster. C0RRECTPRIJS EMILIA "Big, big world" De bijnanummereen hit op 2 track CD-single. C0RRECTPRIJS Art.nr. 231004 Art.nr. 231583 114390 168869 219908 100518 159922 221150 111574 112125 225540 221706 213655 222361 120700 228341 229375 226363 228361 224618 ALANIS M0RISETTE "Supposed former infatuation junkie" Met de hit'Thank you". CORRECTPRIJS TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON Art.nr. 230500 Aktie geldt t/m dinsdag 8 December 1998. ipwp ZATERDAG MORGEN KOOPJE DE KLEINE ZEEMEERMiN Eindelijk weer op video, voor grooten klein ALLEENZATERDAG 5 DECEMBER VAN 9.00-10.00 UUR. Art.nr. 230658 K00PVIDE0 HET MAGISCHE ZWAARD Schitterende animatiefilm, net uit de bioscoop. Nederlands ondertiteld. Tijdelijk met gratis drinkbeker. CORRECTPRIJS Art.nr. 229737 SINT OPENINGSTIJDEN: DONDERDAG 3 DEC. 9.00-21.00 UUR VRIJDAG 4 DEC. 9.00-21.00 UUR ZATERDAG 5 DEC. 9.00-17.00 UUR ZONDAG 6 DEC. 12.00-17.00 UUR GRATIS PARKEREN OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag van 9.00-18.00 uur, vrijdag van 9.00-21.00 uur, zaterdag van 9.00-18.00 uur. Zondag 6 december geopend van 12.00-17.00 uur. - iA

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 7