b ■sabal 0 0 tekst en t'oto's: Christina Boomsma BEIEREN - Ieder jaar in december slaat het gevoel weer toe. Ach, kerst zoals het vroeger was... Het verlangen naar ouder- wetse gezelligheid, lichtjes, een haardvuur, warme choco- mel, Dickens en Anton Pieck Wie slachtoffer is van zulke nostalgische gevoelens wordt in Beieren op zijn wenken be- diend. Besneeuwde bergen, dennenbomen onder een wit kleed, kleine dorpjes met pittoreske kerstmarkten, steden die bezoekers en kopers lokken met kerststallen, verlichte kerken en fraaie etalages. Een kerstliefhebber op zoek naar sfeer in Beieren. ,,BuitenBeiers' zijn het, die van Wiirzbur|," schampert de lokale bevolking. Oberbayern, Miinchen en omgeving, dit is het hart van Beieren. Kerst begint hier al in het laatste weekend van november, ais de kerstmarkten opengaan. De opening van de Weihnachtsmarkt in Neurenberg, de grootste en oudste in de regio, is het startsein. In alle journaals doet de regionale televisie uitgebreid verslag van de toespraak van de kerstengel. Te- veel misschien voor nuchtere zie- len. maar niet voor de kerstlief hebber. Die gaat de straten van Miinchen op om zich onder te dompelen in het kerstgevoel. En daar is het druk, de kerstmarkt heeft duizenden mensen.naar de stad getrokken. Miinchens groot ste winkelboulevard, de Kauffin- gerstrasse, puilt letterlijk uit. Het winkelend publiek vermengt zich bovendien nog met voetbalsup- porters: FC-Bayern speelt van- daag een thuiswedstrijd. De kerst markt op de fraaie Marienplatz stroomt al snel vol met mensen. Er staan stalletjes met Lebkuchen, glasblazers, houtsnijders en tradi- tionele produkten. De Miinchner verzamelen zich rond de Gliihweinkramen en hangen op hun gemak aan de ronde tafels. Een kerstmarkt in Duitsland is niet alleen bedoeld om inkopen te doen. Het is een trefpunt, waar mensen elkaar ontmoeten bij een beker warme wijn. Zelfs de FC- Bayem supporters verruilen van- daag het bier voor Gluhwein. De sfeer in Miinchen is moeilijk te vangen. De Kauffingerstrasse is zo'n winkelboulevard die je in veel moderne Duitse winkelste- den tegenkomt, schoon en breed, met grote warenhuizen en winkel- ketens. Maar vlak daarachter slin- geren weer kleine straatjes die heel zuidelijk aandoen. Het tempo ligt er ook meteen stuk lager. De kerstliefhebber slentert op zijn ge mak langs de aparte winkeltjes met design, meubels of delicates sen. 'Dichtung und Wahrheit, gu- te Biicher, gute Weine' belooft het uithangbord op een van de gevels. Binnen ziet de winkel emit als een kruising tussen een kroeg en een huiskamer. Wanden met wijnrek- ken staan tegenover muren met boekenkasten. In het midden oude fauteuils waar klanten een stukje lezen of een glaasje wijn proeven. Op de victualien-fievensmidde- len)-markt, even verderop, ruikt het naar zuid-Frankrijk. Uit de half overdekte paviljoens komen geuren van soep, kruiden, fruit en groenten. Iedere dag worden op deze openluchtmarkt allerlei le- vensmiddelen verkocht. Van de groenten wordt ter plekke verse soep gekookt, die de Miinchner onder een tentzeiltje, druk pratend aan tafeltjes met plastic kleedjes, oplepelen. Aan dat zuidelijke karakter .van Beieren ligt een diepgewortelde katholieke traditie ten grondslag. De adventstijd wordt hier dan ook uitgebreid gevierd. Iedere familie heeft thuis een kerststal staan, die in november uit het stof gehaald wordt. Het gebruik is al eeuwen in zwang; de figuren in de stal zijn vaak erfstukken die sinds genera- ties in de familie zijn. Het Bayeri- sches National Museum in Miin chen wijdt in de adventstijd een hele tentoonsteiling aan de kerst stallen ofwel 'Krippen' waarbij de oudste beelden dateren uit de mid- deleeuwen. Het is een vreemde gewaarwor- ding om middenin zo'n stad plot- seling in een bierhal te belanden. Dit is Beieren volgens de boekjes. In een enorme ruimte met lange houten tafels haken blozende mannen in Lederhosen in op de tonen van een Beiers blaasorkest- je. Ook jongeren. Achterin de hal is een rek waar de bierpullen van de vaste klanten worden bewaard, ieder achter een eigen hangslotje, waar alleen de eigenaar de sleutel van heeft. De Miinchner combine- ren Beierse folklore met Duitse zakelijkheid en een zuidelijke flair om te genieten van het leven. 'Genieten moet je' roept een Miinchner, terwijl hij zijn bierpul in de lucht steekt. Het wordt de kerstliefhebber duidelijk: Beiers zijn de Limburgers van Duitsland. Platteland De inwoners van Miinchen hoe- ven maar een uurtje te rijden als ze willen xkien of langlaufen. Vlak achter de stad ligt een aantal skigebieden, dat door de meeste Nederlanders, op weg naar Oos- tenrijk, voorbij wordt gereden. Terwijl de prijzen voor skipassen er behoorlijk lager liggen. Het landschap hier doet het hart van de kerstliefhebber sneller kloppen. Glooiende, wit be sneeuwde heuvels, dennenbomen, boerderijen waar de rook uit de schoorsteen kringelt, het is net een kerstkaart. Bad Tolz ligt middenin dit landschap, niet zo ver van de voet van de Alpen. Het riviertje de Isar deelt het stadje in tweeen: het kuurdeel aan de ene oever en het oude deel aan de andere. Door de lokale jodiumbronnen werd Bad Tolz een populair kuuroord. Dat is het tegenwoordig nog steeds, maar de mensen komen in eerste instantie voor het klimaat en de gezonde lucht, niet meer voor de jodiumbronnen Toch komen er ook meer en meer gewone' toeristen, benadrukt de piaatselijke VVV. Maar vooral in de zomer. om te mountainbiken, wandelen of te paragliden. Met de wintersport wil het nog niet zo lukken. ..Terwijl er rond de stad 75 kilometer langlaufloipe ligt", briest de eigenaar van Gasthaus Iris. „De skipistes van de Brau- neck en de Blomberg liggen op een steenworp afstand. Maar in de winter heb ik bijna geen gasten. Hoewel de prijzen hier in verhou- ding laag zijn en de wachttijden bij de liften kort. Het is om woe- dend van te worden." De Blomberg ligt inderdaad op loopafstand van het stadje. Een vriendelijke berg, niet zo hoog, maar je kunt er wel skien. Boven- op de aim (berg) is het stralend weer. Een groep toerskiers glijdt rustig de diepte in. Een andere sport die hier veel beoefend wordt, is rodelen. Beneden aan de lift worden houten sleetjes ver- huurd aan de toeristen. De kerst liefhebber durft zich wel aan dit avontuur te wagen. Een lange pis te loopt hele'rnaal langs de berg naar beneden. De lokale cracks, gekomen met hun eigen slee, laten het parcours er gemakkelijk uit- zien. Afzetten en gaan dus maar. Onderweg blijkt dat moeilijker dan gedacht, zo zonder stuur en rem. „Vorig jaar is hier nog een vrouw omgekomen, omdat ze met haar hoofd tegen een boom sloeg", legt een van de lokale ro- delcracks behulpzaam uit. De kerstliefhebber besluit daarop de rest van het parcours in een zeer rustig tempo af te leggen. Het deel van Bad Tolz waar ge- kuurd wordt ziet er deftig en wat tuttig uit, met hotels die vergane glorie uitstralen en patienten die voorzichtig over de besneeuwde straten schuifelen. Aan de over- kant van de Isar ligt het oude ge- deelte van Bad T51z, een prachtig stadje met een pittoreske hoofd- straat, waaraan beschilderde hui- zen staan. Het Posthotel Kolber- brau staat al sinds de zestiende eeuw aan de oude Marktstrasse. Fraulein Lena Roth, van een bijna even eerbiedwaardige leeftijd, zwaait er de scepter, en doet dat al sinds de dertiger jaren. Lena Roth is altijd vrijgezel gebleven en heeft haar leven lang samenge- woond met haar broer, de voor- malige burgemeester van Bad Tolz. „We zullen goed voor u ko- ken", verzekert de struise oude dame in Beierse klederdracht de kerstliefhebber. „Familierestau- rants serveren vaak het beste van de Beierse keuken", zegt een van de andere bezoekers van het res taurant. „Als een vrouw als Lena de gasten opwacht kun je dat zien als een garantie voor kwaliteit." Goed en smaakvol, maar wel zwaar. 'Deftiges essen' noemen ze dat hier. Fraulein Lena krijgt blosjes op haar wangen als ze ver- telt over het jaarlijkse hoogtepunt in Bad Tolz, de Leonhardifahrt op 6 november. Ieder jaar komen tienduizenden mensen kijken naar de tocht met traditionele, beschil derde hooiwagens, die naar een kerkje bovenop de dichtbijgele- gen Kalvarienberg voert, ter ere van Leonhardt, de schutspatroon van het vee. Een kleurrijk festijn waarbij alle oude klederdrachten en gebruiken uit de kast worden gehaald. Buiten, in de hoofdstraat, is in- middels sneeuw gevallen. De klei ne verlichte kerstmarkt ligt er stil- letjes bij. Achter de Marktstrasse ontdekt de kerstliefhebber nog een geheim van Bad Tolz. Een kleine, katholieke kerk, met bo- ven het altaar een grote nis, waar- in nu een tafereel prijkt met figu ren die bij de adventstijd horen. Maar de figuren en de achter- grond kunnen aan het jaargetijde worden aangepast. Een stilstaand poppenspel om het bijbelverhaal te vertellen aan de kerkbezoeker. Zoiets heeft de kerstliefhebber nog nooit eerder gezien. Anton Pieck Augsburg is een van de oudste steden van Duitsland, in de oorlog grotendeels verwoest, maar weer helemaal opgebouwd in oude stijl. Het is de laatste stop in Beieren en een schot in de roos. Met name de schilderachtige Fuggerei, 'een Stadje in een stad', kan zo in een schilderij van Anton Pieck. Jacob Fugger de rijke, een gefortuneer- de bankier, bouwde het stadje in 1516 voor arme katho"lieke inwo ners van Augsburg. Het geldt als een van de oudste vormen van so- ciale woningbouw in Europa. Ar me katholieke mensen mochten er wonen voor een mark tweeenze- ventig per jaar. De enige voor- waarde was dat ze iedere dag voor zes uur 's avonds weer binnen de poort waren en iedere dag een on- ze-vader zeiden. Later bij de poort aankloppen betekende een boete. Na de tweede wereldoorlog her- bouwde de familie Fugger de zwaar beschadige Fuggerei. Nu wordt het gebied bewoond door oudere inwoners van Augsburg die op het bestaansminimum le ven. De huisjes zijn aangepast aan de modeme tijd, maar de voor- waarden zijn niet veranderd. Nog steeds is de huur een mark twee- enzeventig per jaar, en nog steeds moeten de bewoners op tijd bin nen zijn en iedere dag een gebedje zeggen. Wonen in het schilder achtige stadje is desondanks po pulair, er is een lange wachtlijst. Een stichting, destijds opgericht door de familie Fugger. bepaalt nog steeds wie er mag wonen, niet de gemeente. Binnen de muren staan 67 huisjes, een kerk en een fontein. Ieder huisje heeft een smeedijzeren deurbel, maar geen enkele van deze deurbellen is het- zelfde. Zo kunnen bijziende oude- ren desnoods op de tast hun wo- ning vinden. De kerstmarkt op het marktplein in Augsburg, die daar al sinds 1653 gehouden wordt, is sfeervol en gezellig. Iedere zaterdag- en zondagavond in de adventstijd is vanaf het marktplein het Engelen- spiel te zien. Achter de ramen van het oude raadhuis bespelen kinde- ren, verkleed als engelen, hun in- strumenten. Zo in het donker, fraai uitgelicht, is het een sprook- jesachtig gezicht. 'Teveel van het goede, kitsch', zouden nuchtere geesten zeggen. De kerstliefheb ber niet. Die laat ze praten en krijgt een brok in zijn keel. c ii ui hi p rsbureal Kerstgevoel bij de Limburgers van Duitsland Zelfs de FC-Bayern supporters verruilen het bier voor gluhwein op de kerstmarkt. Het Bayerisches National Museum wijdt een hele tentoonsteiling aan kerststallen. Rodelen is een sport die op de Blomberg veel beoefend wordt. r gKjjKfflAH GARIBALDI Zo uit een boek van Dickens, de Fuggerei in Augsburg Kerstmarkt op de sfeervolle Marienplatz m Munchen. foto WV Munchen. 'Goede bo§ken en goede wijnen'. In de kleine straatjes Munchen zijn veel aparte winkeltjes te vinden. larfS&SKBKSBSgte-Ho A# HIS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 13