Schiedamse distillateurs en slijters 'schenken' Molenmunten (poiynraii DOLBY PRO LOGIC VERSTERKER - a *31 Kerst in De Blauwe Brug Gevaarlijke kruispunten I CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM" AUDIO MEUBEL DRAADL0ZE TELEF00N HIFI-STERE0 VIDE0REC0RDER m:- MIDI-SET MET 3 CD-WISSELAAR STEREO RADI0REC0RDER mr- DRAADLOOS MaasposT 'Typisch Schiedams gebaar Leerlingen slagen in Londen Multimedia NCVB DE NIEUWE CORRECT K00PGIDS jes mr- 8 UUR L0NGPLAY PDC SH0WVIEW 4 VIDE0K0PPEN JVC 100 HZ KLEURENTELEVISIE tKlPPiES CORRECT SPECIAL, DE KOOPJESKELDER VAN CORRECT. CEINTUURBAAN mi ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.618 ifi Selectie Excelsior'20 rent voor club Hermes-dames op weg naar koppositie Musis Sacrum en de Walvis in finale Alliantie kiest voor breedtesport Jeugdschaaktoernooi bij CHESS Stuur sportnieuws naar de Maaspost Broer en zus betrapt bij winkeldiefstal Winkeldief aangehouden Inbraak in cafe Politie waarschuwt voor zakkenrollers Winkeldief aangehouden Bandenprikker weer actief Twee keer rijden onder invloed AKAI -509T- AKAI IF ,1* -649T- 29T- .1498^ kelder 1M Woensdag 16december 1998 xq53 VOETBAL - De selectiespelers van Excelsior'20 hebben het initiatief ge- nomen om eens op een andere manier dan de wekelijkse sportieve inspan- ningen, hun betrokkenheid bij de Schiedamse voetbalclub tot uiting te la- ten komen. Daartoe zal zondag 3 januari een sponsorloop worden georga- niseerd. Het geld dat wordt verdient met het zoveel mogelijk rondjes lo- pen om het hoofdveld, komt ten goede aan het fonds Verbetering van ons sportcomplex De Toekomst'. Niet alleen de spelers van het eerste en het tweede elftal zullen zwaar ge- sponsord hun toertjes draaien, ook andere sportvriend(inn)en van Excelsi or 20 kunnen deelnemen. Het organisatiecomite hoopt het eerste weekein- de van 1999 zelfs minimaal honderd lopers met bijbehorende sponsorfor- mulieren te kunnen verwelkomen.Welgezinde sponsorlopers of potentiele geldschieters voor de deelnemende selectiespelers kunnen contact opne- men met Fred Clarijs, (010) 462 10 09 of George Leuver (010) 426 36 12. VROUWENVOETBAL - Door een 4-0 overwinning op Schiebroek heb ben de vrouwenvoetballers van Hermes DVS hun positie op de ranglijst verbeterd. Met 15 punten uit 7 wedstrijden bivakkeren de Schiedamsen nu op een derde stek. Deze stand geeft echter een vertekend beeld. Naaste concurrenten, SC Duivensteyn 2 en Lekkerkerk speelden namelijk al res- pectievelijk 2 en 3 wedstrijden meer. Bekeken vanuit het perspectief van de verliespunten ziet de positie van Hermes DVS er daarom nog florissan- ter uit.Ook de Hermes-juniores draaien een sterke competitie. In de na- jaarsreeks staan zij momenteel tweede achter HBSS. Komende zaterdag maken deze nummers een en twee in een onderling duel uit wie de na- jaarsreeks in haar voordeel beslist. De derby begint om 12.00 uur en wordt gespeeld op het complex van HBSS. BOWLING - Afgelopen weekeinde zijn op verschillende plaatsen in Ne- derland de voorronden van de jaarlijkse Stedenontmoeting gebowld. Zo- wel Musis Sacrum als De Walvis wisten zich te plaatsen voor de finale. De eindstrijd van de Stedenontmoeting staat gepland voor 30 en 31 januari. De beide Schiedamse bowlingverenigingen zullen dan samen met 23 an dere clubs de hoofdprijs betwisten. GYMNASTIEK - Tijdens de succesvolle lustrumuitvoering van cgv Alli antie werd eens te meer duidelijk dat de Schiedamse gymnastiekvereni- ging het vooral zoekt in de breedte De demonstraties in een uitverkocht Theater aan de Schie toonden aan dat de club vele facetten van de edele gymnastieksport in zich herbergt maar ook dat het gymniveau van Allian tie niet tot 'de top' gerekend mag worden. Voorzitter Dick de Jong beaamt die zienswijze: ,,Wij hebben als vereni- ging bewust gekozen voor de breedtesport. Bij ons krijgt iedereen of die nu talent heeft of niet, evenveel aandacht. In geval van topsport zou slechts een relatief kleine groep alle aandacht en ,ook niet onbelangriik, veel financiele middelen opeisen." SCHAKEN - De Vlaardingse schaakvereniging CHESS organiseert op woensdagmiddag 23 december een schaaktoernooi voor de jeugd in de re- gio. Het toernooi staat open voor jeugdspelers van elk niveau, van 'begin ners' tot clubspelers. De deelname is gratis.De wedstrijden worden ge speeld op sportpark De Vijfsluizen aan de Mr. L.A. Kesperweg 45 in Vlaardtngen en zullen beginnen vanaf 13.30 uur. Om circa 17.00 uur is de prijsuitreiking gepland. Na afloop is er voor alle schakers een leuk aan- denken.Een ieder die mee wil doen kan zich tot 22 december opgeven bij Martijn van der Vaart, (010) 434 53 62, of Jan Elburg, (010) 434 13 65. SPORT - Sportverenigingen en individuele sporters uit het Waterwegge- bied worden opgeroepen persberichten, clubbladen, agenda's, etc. te stu- ren naar de sportredactie van de Maaspost. Het adres daarvoor luidt: Post- bus 373, 3100 AJ Schiedam.Het kantoor, gevestigd aan de Over de Vesten 3 in Schiedam, is ook te bereiken via de telefax, (010) 473 15 89. SCHIEDAM - Iedereen die tussen 1 december '98 en 28 februari '99 twee flessen Schiedams gedistil- leerd koopt bij een aantal Schie damse slijters en distilleerderijen krijgt een prachtige verzamelkaart cadeau. In die verzamelkaart, waar de vijf Molenmunten inpassen, is dan al 6en Molenmunt aange- bracht. De verzamelkaart met de molenmunt wordt volledig ge- sponsord door de deelnemende Schiedamse distillateurs, die Mo- len De Walvisch een warm hart toedragen. Al geruime tijd fungeren de Mo lenmunten als betaalmiddel in Schiedam. Ze zijn er in drie soor- ten; de losse munten fl. 5,- per stuk, een fleur-de-coin set a fl. 32,95 per stuk en een luxe zilverset a fl. 299,- per stuk. De Molenmun ten maken onderdeel uit van acties om geld in te zamelen voor de res- tauratie van Molen De Walvisch. De spaarkaartactie die door de Schiedamse distillateurs en slijters wordt gevoerd, biedt de mogelijk- heid om de serie circulatiemunten te sparen. In de spaarkaarten be- vinden zich namelijk vijf uitsparin- gen, waarin vijf verschillende munten kunnen worden geplaatst: van Molen De Walvisch, de Noord, De Vrijheid, De Drie De deelnemers aan de spaarkaartactie proosten in het A/flr/or/3 n r4 C a fi i C+i 11 ts s~\ r-s-J hM. imi II J uuir wt jpuai r\aai latlfC fJi U Nederlands Gedistilleerd Museum op een geslaagde actie. V.i.n.r. mevrouw Ockerse (Nederlands Gedistilleer Museum), mevrouwJansen (UTO), mevrouw Kouwenoord (Alambic Slijterij), de heer Verhoek (Produktschap Gedistilleerde Dranken), de heer Van Nierop (Gall Gall Groenelaan) Boven: de heer Kriek (Nolet) en de heer Van Harmelen (Oranie Wijnhandel) Koornbloemen en De Nieuwe Palmboom. De actie is een typisch Schiedams gebaar dat naar twee kanten werkt: aan de ene kant is het voor de SCHIEDAM - In de dagen voor Kerst organiseert Stichting De Blauwe Brug weer een aantal gezellige Kerstactiviteiten. Maandag 21 december is er voor het hele gezin een Kerstfilmmarathon met gratis oliebollen en ap- pelflappen. Van 12.00 tot 20.00 uur zullen vijf films vertoond worden. De films tot 16.00 uur, waaronder Belle en het Beest en Flintstones Familie Kerstfeest, zijn Nederlands gesproken. Van 16.00 tot 20.00 uur gaat het programma verder met films die Nederlands ondertiteld zijn. Hieronder zijn Jingle all the way met Arnold Schwarzenegger en Miracle on 34th Street met Richard Attenborough. Dinsdag 22 december is er een spelen- middag voor het hele gezin. Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom om in een gezellige Kerstsfeer aan gezelschapsspelen mee te doen. Ook kan men deze middag deelnemen aan een groot Triviantspel. Woensdag 23 decem ber kan men van 13.00 tot 17.00 uur deelnemen aan Kerstklaverjassen. Om 17.00 uur wordt er erwtensoep met roggebrood geserveerd. Vervol- gens zullen de Kerstactiviteiten om 17.00 uur afgesloten worden met een gezellige dansavond. Een passe-partout voor de gehele dag kost fl. 12,50, alleen Kerstklaverjassen fl. 3,50 en de dansavond fl. 7,50. Er zijn ook combinatiekaarten verkrijgbaar. SCHIEDAM - Vijf leerlingen van MuziekschoolAnnelies' en Wijkcen- trum De Erker hebben donderdag 1 december examen gedaan bij de Roy al Board School of London. Iedereen slaagde. Arte van Oort (piano) deed le Graad-examen en verzamelde 130 punten. Hij kreeg de vermelding uitmuntend Kyra de Boer (Dwarsfluit 3e Graad) verzamelde 126 punten met lof van de jury, Merel Albersen 122 punten (Piano 2e Graad) met lof van de jury en Marian Hertog (Piano 2e Graad) 120 punten met lof van de jury. Yvonne Sloots (Dwarsfluit 3e Graad) kreeg 104 punten. De docen- ten van de leerlingen zijn Annelies Kars (piano) en Cate Hogg en Katia St- effens (dwarsfluit). Schiedammers een leuke kans om de vijf originele Molenmunten te verzamelen of weg te geven, aan de andere kant komt elke verkoch- te Molenmunt ten goede aan de restauratie van Molen De Wal visch. De Schiedamse distillateurs, Distilleerderij/Jeneverstokerij No- let, UTO Nederland, Distilleerderij Dirkzwager, Koninklijke De Kuy- per en het Productschap voor Ge distilleerde Dranken waren direct Naar aanleiding van het stukje op de voorpagina van de Maaspost van woensdag 2 december, dat de kruising Nieuwe Damlaan/Harga- laan het hoogst scoort qua ver- keersonveiligheid wil ik reageren. De kruising Nieuwe Damlaan Hargalaan is overdag en's avonds 24 uur beveiligd met verkeerslich- ten. Indien men vanuit het centrum Schiedam of Groenoord komt en afslaat in welke richting dan ook krijgt men niet te maken met overi- ge verkeersdeelnemers, men krijgt groen voor een richting recht- door en afslaand) terwijl de ande- ren 'rood' hebben. Dit geldt niet indien men vanuit de Hargalaan of Sporthalstraat komt. Op beide wegen krijgen de ver keersdeelnemers tegelijkertijd 'groennaar alle richtingen. Het probleem wat ontstaat is dat voor al het linksafslaande verkeer het rechtdoorgaande verkeer voor- rang moet geven. Vooral als men al een tijd linksaf rijdt, bijvoor- beeld Hargalaan/Groenoord en er een late verkeersdeelnemer vanuit de Sporthalstraat rechtdoor rijdt richting Hargalaan ontstaat er een zeer gevaarlijke situatie, zeker als men daar onbekend is. Waarom de verkeerslichten niet zo afgesteld dat de verkeersdeelne mers komend uit de Hargalaan/ Sporthalstraat elkaar niet kunnen kruisen' (rechtdoor en afslaand). Mijn inziens moet dit, met het mo- derne computersysteem, op een zeer eenvoudige manier geregeld kunnen worden, wat de verkeers- veiligheid ten goede komt. F.H. Dekker enthousiast om de actie te sponso- ren. Het is uiteindelijk een unieke kans om 'Molens' en 'Jenever' aan elkaar te koppelen. De deelnemende slijters op dit mo ment zijn: Gall Gall Groene laan, Gall Gall Hof van Spa- land, Alambic Slijterij Hoogstraat, Oranje Wijnhandel Oranjestraat, Slijterij De Romein Rembrandt- laan, Slijterij De Beurs van Schie dam, Mgr. Nolenslaan. SCHIEDAM - Welke maand heeft vijf weken? Dat was de vraag die gesteld werd in de Multimedia- maand-prijsvraag van de Turning Point winkels. Het goede antwoord lag voor de hand: 'de Multimedia- maand'. Winnaar bij boekhandel Van Leeuwen is Thomas Slegten- horst geworden, die daarmee een Joyrider Pro 4 in-one gewonnen heeft. Dit apparaat breidt de moge- lijkheden van de computer flink uit. Alle auto- en vliegtuigsimula- tiespelen kunnen nu nog realisti- scher worden gespeeld. Thomas neemt zijn prijs zaterdag 19 de cember om 11.00 uur in ontvangst bij boekhandel Van Leeuwen. De Multimediamaand begon 2 no- vember en duurde tot 5 december. Gedurende deze periode was er el ke week een speciale aanbieding en kon men meedoen aan de prijs- vraag. SCHIEDAM - In een supermarkt aan de Mgr. Nolenslaan zijn maan- dagavond 14 december rond 20.30 uur twee kinderen aangehouden. Een van de twee, een 12-jarig meisje uit Schiedam, had een pakje stophoest weggenomen, terwijl haar 11-jarige broertje op de uit- kijk stond. Het tweetal werd over- gebracht naar het politiebureau. Ze worden doorverwezen naar het bu reau Halt. SCHIEDAM - De politie van Schiedam heeft maandagmiddag 14 december rond 17.30 uur bij een warenhuis aan de Lange Kerk- straat een 42-jarige Rotterdammer aangehouden. De man had even te- voren geprobeerd drie pakken met elk twee aanstekers weg te nemen. Toen hij daarop de winkel wilde verlaten, werd hij door de politie 'in de kraag gegrepen' en overge- bracht naar het politiebureau. SCHIEDAM - Een cafe aan het Broersvest is maandagavond 14 december doelwit geweest van in- brekers. De inbreker(s) waren het cafe binnengekomen door een ruit aan de achterzijde van het pand te vernielen. Na onderzoek bleek dat de kassa, die achter de bar stond, was vernield. Uit de kassa was vierhonderd gulden wisselgeld weggenomen. Ook was gepro beerd de speelautomaten open te breken. De politie stelt een onder zoek in. SCHIEDAM - De politie van het district Schiedam wijst de burgers erop dat er - zeker rond de feestda- gen - zakkenrollers actief zijn in de stad. Zo werd afgelopen maandag een 39-jarige Schiedamse in win- kelcentrum De Nieuwe Passage SCHIEDAM - Een interculturele Kerstviering vindt donderdag 17 december plaats in de grote zaal bij de NCVB Schiedam-Woudhoek. De viering duurt van 19.45 tot 22.00 uur. Matzi Tel en Maria Bakboord laten zien hoe in Surina- me het Kerstfeest wordt gevierd. Verder is er gelegenheid de ver- trouwde Kerstliedjes te zingen on- der pianobegeleiding van Aad Hoogenboezem. Leden en niet-le- den zijn welkom. beroofd van haar portemonnee, terwijl een 21-jarige Schiedammer werd beroofd van zijn mobiele te- lefoon. De politie adviseert bur gers mobiele telefoons en dergelij- ke niet zichtbaar te dragen of te be- waren in makkelijk te openen jas- zakken. Bovendien raadt zij aan portemonnees en dergelijke niet te bewaren in makkelijk te openen tassen, maar bijvoorbeeld in, een binnenzak van een jas. Let zeker in de drukke periode rond de feestda- gen extra op uw spullen. SCHIEDAM - De politie heeft zondagmiddag 13 december een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden om- dat hij bij een warenhuis in de Nieuwe Passage twee cassette- bandjes had weggenomen. Vervol- gens was hij de winkel uitgerend in de richting van de Broersvest. De politie stelde daarop een onder zoek in de omgeving in. Hierbij werd ook een juist passerende tram gecontroleerd. Op basis van aan- wijzingen van een getuige kon de winkeldief in deze tram worden aangehouden. De man is overge- bracht naar het politiebureau. SCHIEDAM - In de nacht van za terdag 12 op zondag 13 december zijn op diverse locaties in Schie dam weer autobanden lek gesto- ken. In de Hobbemastraat trof een vrouw haar auto met vier lekgesto- ken banden aan. In de Van Ruijs- daellaan werd van vier voertuigen de banden lek gestoken. Vorig weekend was er ook al een 'ban denprikker' actief. Toen werden banden lek gestoken in de Haven- bogen, Korte Haven, Mariastraat en op het Fabriplein. De politie van het district Schiedam heeft de zaak in onderzoek. Zij verzoekt getui- gen contact op te nemen met het politiebureau in Schiedam, tel. 274 02 05. SCHIEDAM - In de Van Heek- straat is in de nacht van zondag 13 op maandag 14 december een 49- jarige Schiedammer aangehouden. De man had te veel gedronken (promillage 2,10). Zijn rijbewijs is ingevorderd. In de Mgr. Nolen slaan werd in de nacht van zondag op maandag ook een 39-jarige Schiedammer aangehouden omdat hij teveel had gedronken (promil lage 1,2). De man kreeg een boete van fl. 900,-. DE CORRECT K00PJESKELDER De koopjes kelder pakt weer eens flink uit met zeer interessante aanbiedinqen. Het gaat om speciale partijen, beursmodellen en demonstratiemodellen Dikwijls nieuw in doos, sommige zonder doos met een klein laagie stof maar altijd met een flinke deuk in de prijs. Voor deze aanbiedingen geldt: meeneem- prijzen, contante betaling. Telefonische reserveringen zijn niet mogeliik Een unieke koopgids van 160 pagina's met een overzicht van nieuwe produkten en aanbiedingen uit de 3 panden van Correct. KOOPMB& De vele surround instellingen geven u een uitstekende geluidsweergave. Voorzien van audio- en videoaansluitingen In titanium kleur uitgevoerd. Afm.43x14.2x35.5 cm CORRECT KELDERPRIJS AKAI AM-V1200 DOLBY PRO-LOGIC VERSTERKER Versterker met een uitgangsvermogen van 2x40 Watt front, 40 Watt center en 2x40 Watt voor de surround luidsprekers'. Art.nr. 47396B AKAI RW-425 AUDIO MEUBEL Strak meubel waarin uw audio apparatuur keurig in weggewerkt kan worden. Voorzien van een glasdeuren bovenklep. In zwart. Binnenmaat43cm. (Excl. apparatuur) CORRECT KELDERPRIJS Art.nr. 8418B RANEX RX-5000 DRAADL0ZE TELEF00N (DEMO M0DELLEN) Draadloos telefoontoestel met 9 geheugens en laatste nummer herhaling Beveiligd tegen onbevoegd bellen. Verder voorzien van handsfree intercom functieenregelbaar belsignaal. CORRECT KELDERPRIJS Art.nr. 63401 JVC HR-DD 848 VHS HIFI STEREO VIDE0REC0RDER VHS videorecorder met Dynamic Drum en Time Scan voor een perfecte beeldkwaliteit ook bij 8 uur long play. Uitstekende geluidsweergave wordt verkregen door de Spatializer Sound. Verder geven de Jog/Shuttle knop, 4 videokoppen, audio dubbing u prima montage mogelijkheden. Met ShowView en PDC opnamen programeersysteem. Incl. afstandsbediening. In zwart uitgevoerd. Afm. 43.5x10x35 cm. CORRECT KELDERPRIJS Al.nr, 45013B 699 WU-.„. JL JVC MX-D 301 MIDI SYSTEEM MET 3CD WISSELAAR EN LUIDSPREKERS Fantastisch geluid door het Active Bass systeem voor een voile lage tonen weergave. Het versterkergedeelte heeft een uitgangsvermogen van 2x23 Watt. 3 vooringestelde eiektronische equalizer instellingen. De tuner heeft 45 voorkeuze-instellingen. Verder: dubbel autoreverse cassettedeck en 3 CD-wisselaar. Compleet met 2-weg basreflex luidspreker-systeem. Incl. afstandsbediening In antraciet. Frontbreedte van 26.5 cm. CORRECT KELDERPRIJS Art.nr. 27023B 469 GRUnOIG GRUNDIG RR400 in STEREO RADIO-RECORDER (OPEN DOOS M0DELLEN) Radio cassette recorder met ontvangst op FM, MG, LG en KG. Voorzien van 5 voorkeuzezenders en cassettegedeelte met ingebouwde microfoon. In grijs. Afm.: 44x17x13cm CORRECT KELDERPRIJS Art.nr. 2922B Art.nr. 63680B DRAADL0ZE H00FDTELEF00N SET MET LUIDSPREKERS De ideale combinatie; een zender die zowel de hoofdtelefoon als de luidsprekers van signaal voorziet. Dat betekent luisteren met het hele gezin via de luidsprekers of alleen genieten met de draadloze hoofdtelefoon CORRECT KELDERPRIJS 69 HET ZATERDAG fr jr-uurtje. OpdeCeintuurbaan 111kuntu'van 17.00 totlloo uur zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze 1 SHARP I J SHARP STEREO I 100 HZ KLEURENTELEVISIE MET TELETEKST 1 70 cm Black Matrix Line beeldbuis (eff. 66 cm) met 100Hz j beeldtechniek voor een trillingsvrij beeld. Uitgevoerd met een j on-screen display waarop u de instelling kunt controleren en 1 automatische zenderprogrammering voor 99 zenders l Incl. afstandsbediening. In zwart. Afm. 74x57x47 cm I ALLEEN ZATERDAG 19 DECEMBER J VAN 17.00-18.00 UUR I Art.nr. 55791B 999 mm mm a K00PJES OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag van 9.00-18.00 uur, vrijdag van 9.00-21.00 uur, zaterdag van 9.00-18 00 uur Zondag 20 en27 december geopend van 12.00-17.00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1998 | | pagina 5