25 S5 KOOP Stilnoct herstelt de slaap mm I54 V AKAIUTIE Kip-Knaus-Beyerland-Delhleffs Bi Bi Bi Bi IJ VAKANTIE VAN DE WEEK TE HUUR Service Deeerste,debeste met denieuwste films! r~ GEZOND BEKEKEN A A A A A A nieuwe caravans, 9 m A A A A Oplossing cryptogram 311 DRENTHE OVERIJSSEL GELDERLAND iiil LIMBURG CARAVANS BELGIE A A A reotie SNUFFELMARKT\ ZATERDAG 2-1-'99 GESLOTEN!!! Klein Caravans BUITEMLAMD ALGEMEEN ZONNIG 1999 TSJECHIE A A A A KRETA-Xenia hotels en apt., at/ 770,- p.p. GRIEKENLAND Travel. Venetiaanse huizen, prive villa's, tly-drives, wandelreizen naar bekend en onbekend Kreta van- Bel: 0180-590538. SGR. VINAROS: Ria zwembad. Ru SPANJE nte, vrijstaande, luxe villa, direct aan de zee, eigen st en privacy. 079-3311341. L0NDEN 3 da British Travel GROOT-BRITT ANNIE gen Hotel en Vliegreis vanaf Rotterdam v.a. 329,-. Services ANVR 020-4203355. WINTERSPORT verschijnt in een oplage van 735.000 exemplaren IN ROTTERDAMS DAGBLAD EN MAASSTAD WEEKBLADEN Voor meer informatie of plaatsing bel (010) 400 42 47 Woensdag 6januari 1999 tx51 Tijdens een ruimtevlucht gaat er in Armageddon behoorlijk wat mis. Een meteorietenregen verstoort de reis, waarna uit onderzoek blijkt dat er een gigantische meteoor onderweg is naar de planeet aarde. Vanwege de im mense massa en de razendsnelle turbulentie zal er na de klap waarschijn- lijk niets overblijven van de wereldbol. In allerijl worden door de Ameri- kaanse luchtvaartorganisatie NASA allerlei deskundigen opgetrommeld. VoOrdl de wetenschappers betreffende olieboringen, want volgens de NA SA isjer maar een oplossing om aan de ramp te ontkomen: boorspecialis- ten zullen met een ruimteschip moeten landen op de meteoriet, waarna er in eetrdiep te boren gat een atoombom tot ontploffing gebracht moet wor den. Er is een angstaanjagende voorwaarde aan verbonden. De hele opera- tie moet binnen achttien dagen uitgevoerd zijn. Dat terwijl de boorspecia- listen totaal geen ruimte-ervaring hebben en niet gewend zijn om strak in het gareel een tijdsplanning uit te voeren. In de hoofdrollen van Armaged don zijn Bruce Willis, Ben Affleck, Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Steve Buscemi en Will Patton. Verantwoordelijk producer is Jerry Bruckhei mer. Armageddon is een film waarvan je nekharen recht overeind gaan Staan. 1Breakdown 2) U.S. Marshals 3) The Edge 4) Red Corner 5) The Replacement Killers 1Armageddon 2) The Gingerbread Man 3) Hush 4) The Borrowers 5) Homegrown c r w i i M HARD 1) In het nieuwe jaar zijn er weer een aantal 'gouwe ouwe' voor een aardige prijs te koop. Voor de ver- zamelaars is dit de kans om decol- lectie uit te breiden. Buena Vista Home Entertainment pakt uit met The Rock, Ransom. Crimson Ti de, Leon, Deadly Pursuit, Die hard with a vengeance. Pheno menon, Dangerous minds. Jack en Spy Hard. Ook voor de klein- tjes zijn er een viertal boeiende films in de aanbieding. Think fast, look alive, die hard. Een huisarts krijgt wekelijks een behoorlijk aantal mensen met slaapklachten op zijn spreekuur. Na hoesten is het de meest voorko- mende klacht. Jaarlijks worden er in totaal zo'n twaalf miljoen recep- ten voor uitgeschreven. Maar wat is uiteindelijk de diagno se van uw huisarts als u zich met slaapproblemen bij hem of haar meldt? Waar het om draait is uw natuurlijk slaapvermogen te hel- pen herstellen. Dat betekent dat u weer goed inslaapt, doorslaapt en uitgerust wakker wordt. Een arts zal daarom altijd eerst proberen via een gesprek erachter te komen waardoor de slaapklachten zijn ontstaan. Daarbij dient het gebruik van zware slaapmiddelen volgens de huidige inzichten zoveel moge- lijk vermeden te worden. De gevolgen van het overmatig ge bruik van slaapmiddelen hebben - niet onterecht - eind jaren tachtig tot een golf van negatieve publici- teit geleid. De meest geslikte slaapmiddelen (de zogeheten benzodiazepinen) kunnen al na en- kele weken een verslavende wer- king hebben. Bovendien kunnen deze middelen een aantal vervelen- de bijwerkingen hebben, zoals suf- Hedakhe M de la Riviere, arts heid en spierverslapping. Met na me valpartijen van oudere mensen die 's nachts moeten plassen vor- men een reeel gevaar. Daarbij ver- hogen deze middelen de kans op een ongeluk in het verkeer met 400 procent, wat natuurlijk ook bete kent dat je minder alert bent als je andere dingen doet. De angst voor deze verouderde middelen kan een reden zijn waarom mensen niet snel naar de huisarts gaan met hun slaapklachten. Sinds enige tijd is er een modern geneesmiddel, Stilnoct (Zolpidem), dat farmacologisch gesproken het natuurlijk slaapvermogen op een acceptabele manier helpt herstel len. Dat wil zeggen zonder het nor- male slaappatroon inclusief de noodzakelijke droom-slaap (REM- slaap) te verstoren, en met minder bijwerkingen dan de benzodiazepi nen. Zo'n middel vormt na niet- medicamenteuze behandeling een voorkeur bij slaapproblemen. Dit middel is niet voor niets sinds 1994 een goede keuze voor astronauten die meedoen aan het Spacelab-pro- gramma. De benzodiazepinen zijn meer ge- schikt voor de behandeling van zeer moeilijk bestrijdbare slaap klachten. Als u meer wilt weten over het op- lossen van slaapklachten kunt u bellen met de Stichting Slaapservi- celijn (tel. 0900-3005020, kosten 55 cent per minuut). U kunt tips beluisteren en uitwisselen, kennis nemen van ontspanningsoefenin- gen, een slaapzelftest doen en een gratis informatiepakket aanvragen. Bij navraag bleek dat inmiddels meer dan 5000 mensen deze Slaap- servicelijn hebben gebeld. Uiteraard is deze service geen ver- vanging voor een bezoek aan de huisarts als de klachten hierdoor niet verminderen, maar het is op z'n minst een goed begin. Een goe de nachtrust toegewenst en natuur lijk het liefst zonder slaapmidde len. In What dreams may come speelt Robin Williams de rol van Chris Nielsen, de man die 66n liefde kent en dat is zijn vrouw Annie (ge- speeld door Annabella Sciorra). Zonder haar persoonlijkheid zou zijn leven kleur verliezen. Maar helaas, Chris kan niet lang meer van haar genieten, want hij wordt het slachtoffer van een auto-onge- luk. Na zijn dood belandt hij in een kleurrijke fantasiewereld. Daar ontmoet hij Albert, gespeeld door Cuba Gooding Jr., die hem weg- wijs maakt in deze nieuwe, droom- toestand. Albert laat hem zien dat in deze wereld alles mogelijk is. Chris kan vliegen, heeft geen eten en drinken meer nodig, en kan zijn fantasie de vrije loop laten. Annie, kan hij echter niet vergeten. On- danks alle afleiding blijft hij naar haar verlangen. Hij heeft er zelfs alles voor over om weer bij haar te zijn. Maar dan vertelt Albert dat Annie op de aarde zelfmoord heeft gepleegd, omdat zij niet alleen ver- der kon leven. Dan begint Chris een wanhopige zoektocht naar haai;. In de duistere wereld van het dodenrijk loopt hij tegen onver- moede barriSres op. Terwijl Chris denkt dat hij alles al had opgege- ven, moet hij nog meer afzien. Zelfs meer dan hij ooit voor moge lijk had gehouden. Een wanhopige zoektocht in het dodenrijk. Prijsvraag: De laatste keer heeft u kunnen lezen over 'The Mask of Zorro'Als u het juiste antwoord kunt geven op de vraag: 'Hoe heet- te de dikke sergeant die in strip- boeken en in de tv-serie altijd het slachtoffer was van Zorro?' dan maakt u kans op het winnen van 66n van de drie prijspakketten, be- staande uit het boek 'Het masker van Zorro'een cap, een masker en de cd van Tina Arena-In Deep. De ze prijzen zijn beschikbaar gesteld door Columbia Tristar Fox Films in samenwerking met Maasstad weekbladen. Uw oplossing kunt u opsturen naar: Maasstad weekbla den, postbus 1685, 3000 BR Rot terdam. HANS REVET De cd's die bier besproken worden zijn te leen bij de Centrale Discotheek aan de Hoogstraat 110 in Rotterdam. Voor de totale catalogus raadpteeg: http:llmuziekweb.cdr.nt Emilia. 98 Degrees Rising (jk93971) 98 Degrees zijn vier fris ogende jongens uit Ohio die in Amerika met de single Invisible man in 1997 doorbraken. Dankzij het uit de Disney-film afkomstige 'True to your heart'een nummer waar- aan werd meegewerkt door Stevie Wonder, is de groep nu ook in Eu- ropa doorgebroken. 98 Degrees zou je 'klonen' kunnen noemen van die andere Amerikaanse jon- gensband The Backstreet Boys. In- drukwekkend is hun a-capella ver- sie van Micheal Jacksons 'She's out of my life', terwijl songs als 'Still', 'Because of you', 'The har dest thing' en 'Fly with me' met een sample van Abba's 'Dancing queen' geknipt lijken voor de hit parade. (C.K.) Goldie Ring of Saturn (jk93772) Nog geen jaar na het pretentieuze dubbelalbum 'Saturnz Return' komt Goldie met een nieuwe cd. 'Ring of Saturn' ligt qua hoesont- werp en muzikale inhoud direct in het verlengde van zijn vorige plaat, maar is meer bescheiden in opzet en prijs. Zangeres Diane Charle magne is slechts aanwezig in 'What you won't do for love', dat in twee versies op de plaat staat. Verder beperkt Goldie zich tot kale junglenummers, gebaseerd op bru- tale, bijna houterige drumbeats, re- peterende baslijnen en geluiden uit de sampler. 'Mother vip (vocal mix)' borduurt voort op het thema van het ruim een uur durende 'Mo ther' van 'Saturnz return'. (W.vd.Z.) Emilia Big big world (jk93974) Het zangeresje Emilia is de vol- gende artieste uit Scandinavie die Europa lijkt te gaan veroveren. Haar 'Big big world' bestormde in haar geboorteland Zweden de hit- lijsten en lijkt ook in ons land een grote hit te worden. Emilia moet het niet van haar zangkwaliteiten hebben, ze heeft een flinterdun stemmetje en haar uitspraak van de Engelse taal laat, hoewel het eigen- lijk best grappig klinkt, ook wel wat te wensen over. De tien vrolij- ke lichtvoetige dance/pop compo- sities schreef zij samen met produ cer Yogi. Behalve 'Big big world' staan er op deze cd leuke nummers als 'Like chocolate', 'Life (will ne ver be the same)' en 'Daddy's girl'. (C.K.) 37 38 P&P M0703 71 64 63 33 70 28 34 30 12 7 10 6 9 65 HORIZONTAAL: 1 verblijf; 6 grappenmaker; 12 band; 14 zin- snede; 16 water in Friesland; 18 heilige; 19 mondstuk; 21 Ned. Ka- mioenschap; 22 vr. maat; 23 wa- terdoorlatend; 24 sierlijk; 27 in sect; 28 slee; 29 beschadiging; 30 voorgerecht; 32 motorrace; 33 zangnoot; 35 boom; 37 kei; 40 die- rengeluid; 42 domoor; 44 in orde; 45 dagdeel; 46 voor; 47 niet even; 48 dier; 50 weigering; 52 novelle; 55 numero; 58 voorz.; 59 titel; 61 prachtig; 64 startstreep; 66 rege- ringsreglement; 67 vermogend; 68 bestanddeel; 70 insect; 71 water- stand; 72 Deo Volente; 73 kookge- rei; 74 verlichting; 76 onmeetb. getal; 77 twijg; 79 zuiver; 81 zit- plaats; 82 zwijn. VERTICAAL: 2 oosterlengte: 3 muurholte; 4 tussen; 5 bijbeldeel; 7 reeds; 8 jaargetijde; 9 schouder- blok; 10 spil; 11 jammer; 13 keg; 15 grievend; 17 voordat; 19 vrucht; 20 buidel; 22 kansbriefje; 25 vernis; 26 duin; 29 vrl. dier; 31 hoofddeksel; 33 beddegoed; 34 bordspel; 36 bot; 38 gesloten; 39 voordeel; 40 mand; 41 pi. o.d. Ve- luwe; 42 handvat; 43 vrg. konin- gin; 48 geldsom; 49 rekenopgave; 51 vogelproduct; 53 wilde haver; 54 knorrig; 56 gevuld; 57 heide- meer; 60 doordacht; 62 walkant; 63 boom; 64 onbep. vnw.; 65 wondvocht; 66 vlug; 69 schaak- term; 72 van de; 75 liefkozing; 77 voorz.; 78 achter; 79 dwarshout; 80 neon. HORIZONTAAL: 3 bakfiets; 6 luiwagen; 9 lekdorpel; 11 roos; 12 zoe- koperatie; 13 va; 14 Baarland; 15 lor; 16 strontje; 18 club; 19 keilbouten; 21 betekenen. VERTICAAL: 1 aanloopperiode; 2 detailstudie; 4 flipperkast; 5 sfeerver- lichting; 7 sloof; 8 losvergunning; 10 kijkkast; 17 Jabeek; 20 inert. De supercompacte verrekijker met dakkantprisma heeft het formaat van een credit card en weegt min der dan 130 gram. Daarbij is het superslank en uiterst licht ontwor- pen. Ook heeft het FB-apparaat een stijlvolle aluminium-mantel, een beeldveld met hdtv-verhou- ding en een centraal scherpstelsys- teem. Het horizontaal vergrote beeldveld heeft de afmetingen van high-definition television (hdtv) en een behoorlijke scherpte en helder- heid, zelfs tot aan de randen. Vrij Vakantie heeft een oplage van ruim 735.000 exemplaren in Groot Rotterdam, ledere zaterdag verschijnt Vrij Vakantie in Rotterdams Dagblad en de week daaropvolgend op woensdag en donderdag in Maasstad weekbladen. Uw advertentie kunt u als m volgt opgeven: M Tel.: (010) 400 42 47 of J (010)400 42 64 fax: (010)400 44 59 Schrjftelijk: Rotterdams Dagblad Advertentieverkoop Toerisme Postbus 1162, 3000 BD Rotterdam Sluitingsdatum: donderdag 17.00 ui I Trip: een 2-koloms tekstadvertentie waarbij de tekst achter elkaar wordt gezet met een woord in HOOFDLETTERS geschreven. Prijs per regei/19,50 Vignettrip: een 2-koloms tekstadvertentie met een vrije vormgeving. Prijs vanaf /6.50 per mm per kolom. Voor regelmatige adverteerders zijn er aantrekkelijke kortingen op basis van plaatsingscontracten. Kaderadvertentie: een gewone advertentie met formaten varierend van 1/1 paginatot 1/8 pagina. Prijs /6,95 per mm per kolom. Genoemde prijzen zijn exd. 17.5% BTW T.h. B0SHUIS, Boerderij en Finse woning, midden in priv6 bos met o.haard, event. rijpony, honden welkom, v.a. 65,- all in p.d. 0561 -421500, bgg. 06-53975119 Vak.park HET TIMMERH0LT, Westerbork. Verhuur bung., luxe landhuizen. Bel voor prijslijst 1999.0593-332641 5* BUNG.'S in prachtig natuurgebied, geen pretpark. Ook week/midw./krok.vak. v.a. f 475,-. Tel.nr. 0528-265803. i. A A A A A A A A A BUNGALOWPARK DE LINDENBERG TE HOLTEN. Geniet van rust, sfeer en ruimte met de 4,5,6 en 8 pers. vrijstaande gelijkvloerse bung.'s gelegen t.m.v. bos en hei met eigen parkeerplaats, restaurant, verw.-zwemb., tennisb., fietsverh., recre-team, enz. 50+ buiten vakantieperioden EXTF1A KORTINGI! Vraag gratis folder tel. 0548-361364 Hotel TUBBERGEN***. Genieten van de Twents-Duitse natuur; midwinter-voordeelarr. 5/2 tot 1/4, 4 dgn (3n) h.p. slechts 208,50 p.p. incl. ontb. buffet en 4-gangendiners. Alle kamers d/t, ktv, lift en solarium. Vraag ook naar onze bridgearr. Gratis folder, tel. 0546-621480. RECR. CENTR. "HET EIBERNEST", EIBERGEN. GELDERSE ACHTERHOEK. VERHUUR van 2-11 p. BUNGALOWS/STACARAVANS en KAMPEER- PLAATSEN, NW. JAARPLAATSEN1999 500,- korting. Inl. gratis folder, Kerkdiik 17152 DB Eibergen. Tel. 0545-471268/471269. Fax: 476331Em. Eibemest@WXS.NL ARDENNEN Burg.park Comaine du Bonsoy bij Dinant luxe 6- pers. bung, van part. v.a. 60,-/nacht. Inl. 070-3900529. A 1 A A A A A A A A Een betaalbare vak. in Midd.eeuws KASTEEL week- midweek en weekendarr. Inl. Kasteel Borgharen Maastricht 043-3635623. W-. vouw-en bagagewagm Poirolweg J15, Rotterdam (Lombardijen) TE HUUR VERVAT R'DAM LIHSCHOTEH R'DAM Stadionweg 31 1 Stadionweg 33 Tel.: 010 432 14 55 Tel.: 010 482 27 81 HANDELSBEURS OF. BOSDUIN IK VRAAG DE HUURCATALOGUS '99 AAN: 010-432 14 55 t"™"* 20.000 M 2 GROOT VEIUB OVERDEKT - VERWARMO\ t 250 STANDHOUDERS BEZORGEN U IEDERE ZATERDAG EN ZONDAG EEN GEZELLIG KOOPJESWEEKEND 3-644 01 36 Guo1»Le- Indus trielaan 1 2950 Kapellen (Belgie) Info: 0032-3-666.74.54 CARAVANS VOUWWACENS BAGACEWAGENS CARAVANBEDRIJF Van der Hoek, dealer Wilk, Sprite caravans, gebr. caravans met Bovag-garantie. Onderh., reparatie en schade herstellenBen. Oostdijk 66, Oud-Beijerland. Tel. 0186-613454. Hobby, Dethleffs, Burstner en Beyertad. (tevens verhuur) 159 perfecte occasions. Nu voor de laagst mogelijke prijzen. Vouwwagens veel jonge occasions, alle bekende merken. Voortenten, grote keus en superlage prij zen. C.C. BOS, Woutersweg 8, 's-Gravenzande 0174-412683. ZONDAG 3-1-'99 GEOPEND VAN 11.00-16.00 UUR. WIJ KLINKEN GRAAG MET U OP EEN GOED EN GEZOND 1999 EN ONZE NIEUWE MOD. VAN ADRIA EN DETHLEFFS. Tevens groot aantal Bovag occasions met garantie. Reserveer nu uw huurcaravan voor a.s. zomer (ANWB-erkend) of maak een afspraak voor uw onderhouds- beurt remmentest/taxatie en reparatie alle merken. Totziens bij: 's-Gravenweg 306, Nieuwerkerk a/d IJssel Tel. 0180-31 61 95, Telefax 0180-318239 De nieuwe zomergids met vliegvakanties naar de zon in SPANJE, GRIEKENLAND, PORTUGAL, TURKIJE EN CYPRUS, is uit: Vertrek v.a. Rotterdam Airport - Gran Canaria apt/lg 8 dgn. v.a. 745 - Algarve apt/!g 8 dgn. v.a. 610 - Mallorca apt/lg 8 dgn. v.a. 555 Extra Bel Air service: GRATIS parkeren luchthaven/Rotterdam Haal de brochure bij de reisagent of bel 010-4469555. BEL AIR (SGR/ANVR) Riante Reizen Prima Prijzen. OOSTENRIJK A A A A A A SNEEUWBERG snelbus Oostenrijk zonder Overstap, met extra beenruimte, vanaf 128,-. Tel. 075-6217537. TIROL, Weerberg Gasthof*** Balkon, b/d/wc, restaurant. Skilift l.o. 50,- pppd. Brochure 010-5915005. Zuid-Bohemen, vakantie in 4-sterren hotel met squashhal ten- nisbaan, kegelbaan, sauna, wintersportacc. 1 week vanaf 350,- p.p. Hp met menukeus/alie kamers met douche/wc/tv/tel. Tel. 00420.337750810 Sporthotel Zaton. Volop sneeuw SUPERSTUNT vertr. 8,15,22 januari 10 dgs. busreis HP incl. 7 dgn. skipas, GH Goldener Fisch/Lienz 755,-; Sillian GH Post 10 dgs. busreis HP incl. 7 dgn. skipas 750,- incl. Dolomietenskipas 850,-. Langlaufsafari Karitsch v.a. 675,- (les, uitrusting en excursies) kort. eig. auto 100,-. Voor nog meer Wintersport in Oostenrijk en Italie. Bel voor gratis gids Joytours 070-3633939. SGR/ANVR meer info RTL txt. 573.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 7