A ■■■I Geen aanplakborden meer in Schiedam BRISTOL sf Schiedam-Kethel in Schieland 616.000 Prijstreffer NU DE BESTE MUZIEKMIX VAN DE JAREN '80, '90 EN VANDAAG! I FOT# U Gemeente onderzoekt wat wel en niet kan op het Stadserfplein DE CORRECT WINTERSALE KRANT KEUKENACTIE: VaatWcS®r' iha^dSad'aWj GRATIS NAAR J ummimmimms Totale opiage I V Commotie over 'simpel' voorstel Muzikale koopzondag in Passage Contactpunt voor ouderen Groenoord viert eerste lustrum ft Deze week in LAATSTE WEEK BOUIVIAIU Schiedam Opiage 37.745 MIGRAINE JfcSOl Qpgeteld de beste[ tiARKf PALM kral d 24 flesjes D0UWE EGBERTS KIPPENBOUTEN o98 PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telecom Sveaparken Verwachte verkeersdrukte blijft uit De Erker Boosheid en onbegrip over pressie gemeente ieda Kerk Bewoners Nieuwland krijgen een nieuwe kleinere kerk MAZDA PENNINGS IVie anders! Tel. 010-2464222 1MBI1PI it VI bij een kwartaalabonnement op hef Rotterdams Dagblad. I" i^TJa noteermij voorzo'n kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis daarna betaal ik automatisch 31,98 per maand I I I I Of bel gratis 0800 - 06 42 ft Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 3februari 1999 6ejaargang nr.5 SCHIEDAM - Verdeeldheid heerst in de Schiedamse politiek. De oorzaak: een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het plaatsen van aanplakborden voor verkie- zingsaffiches voortaan maar achterwege te laten. Niet alleen zijn de politieke partijen het onderling oneens, ook binnen de partijen (PvdA, D66) heerst verdeeldheid. MANNEN M£T vouiUt itiz SCHIEDAM - Winkelcen- trum Nieuwe Passage zet zondag 7 februari de deuren wijd open tijdens de koop zondag. Tussen 12.00 en 17.00 uur kunnen bezoekers terecht voor het doen van inkopen en een heleboel ge- zelligheid. Tussen 12.00 en 16.00 uur treedt het duo 'Mannen met migraine' op. Deze twee heren spelen licht verteerbare Jazztunes, zoals 'The Pink Panther', 'Take five' en 'In a Sentimental Mood'. Een in-het-oog-springende bassaxofoon, een virtuoze sopraansax, een tamboerijn op de voet en een autotoeter aangesloten op een luchtbe- dpomp zorgen voor een le- vendig, opwindend en brui- send geheel. SCHIEDAM - Ouderen in Nieuwland kunnen sinds enige tijd meedoen met het project 'Ouderen in de Buurt'. Dit houdt in dat ie- dereen een aantal uurtjes per week terecht kan bij de contactpunten Wibaut (plein) en Drees(plein). Er wordt een variatie aan acti- viteiten aangeboden, zoals spel, creativiteit, een dagje uit en biljarten. Elke dins- dag kan men terecht in wijk- centrum Dreesplein van 13.00 - 15.30 uur en elke donderdag van 09.30 -11.30 uur in wijkcentrum Wibaut- plein. Dinsdag 23 en donder dag 25 wordt er een open middag en ochtend georga- niseerd. Voor meer infor- matie: 471 57 65. SCHIEDAM - Zwembad Groenoord bestaat deze maand precies vijf jaar. Het eerste lustrum zal samen met de klanten gevierd wor- den tijdens een lustrumfeest dat donderdag 4 februari van start gaat. Die dag staat een 'ZwemOntbijt' voor een groep genodigden op het programma. Vanaf dat mo ment is het de hele week feest. Bij een bezoek aan het zwembad ontvangt iedere gast een lekkere traktatie. Daarnaast geeft het zwem bad aantrekkelijke kortin- gen weg via een aantal kor- tingsbonnen. Deze bonnen staan afgedrukt in de speci- ale lustrumkrant die huis- aan-huis wordt verspreid in Schiedam. Bij inlevering van deze 'DubbelFeestBon- nen' uit de lustrumkrant krijgt de bezoeker korting op bijvoorbeeld de entree- prijs, kinderfeestjes of op iets lekkers uit Brasserie Groenoord. „De borden hebben geen duidelij- ke functie meer. De kosten wegen niet op tegen het maatschappelijk nut." Zo verdedigde burgemeester R. Scheeres het voorstel om in Schiedam voor verkiezingen geen aanplakborden meer te plaatsen. „Ik wil het nog net geen folklore noemen, maar nog even en dan wordt het dat wel." Hij wees erop dat er andere mogelijkheden zijn gekomen om de aandacht van de kiezers te trekken. Bovendien zorgden de borden, met name voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar, voor nogal wat commo tie. Door diverse partijen is 'over' geplakt en dat leidde dan weer tot tegenactie. Deze 'plakoorlog' droeg ook al niet bij tot een positief beeld rond de aanplakborden. „Er zijn zelfs over en weer bedreigin- gen geuit", aldus Scheeres. Tel daarbij op dat het voorstel een be- zuiniging oplevert van maar liefst 20.000 gulden per verkiezing en het voorstel is verklaard. Diverse partijen toonden er maan- dag tijdens de vergadering van de commissie voor Algemene en Eco- nomische Zaken echter maar wei- nig begrip voor. met name J. Boer- tjens (GroenLinks) trok fel van leer. „De aanplakborden zijn be- langrijk, ze dienen om de bewo- ners te informeren." Zij wees erop dat door het ontbreken van de bor- Joggingbroek zwart, grijs en donkerblauw M - XXL Normaal 9?5 Geldig t/m 6 februari 1999 ROTTERDAM: Binnenwegplein 20 (boven Zeeman) ROTTERDAM: op hot ZuiJerterras von W.C. Zuidplein ROTTERDAM: Alexandrium n (t/o W.C. Oosternof) SPIJKENISSE: Stadhuispassage 2 l.'lltll'i'i H00GVLIET: Binnenban 192 (to ook kleding VLAARDINGEN: Hoogstraot 219 OUD-BEIJERLAND: Oosldijk 45-49 SCHIEDAM: Nieuwe Passage 8 Do I'AHA MOHMAAL ItllllS 6 7 feb., DE KUIP (Maasgebouw) Marathonweg, R'dam, 12-19 uur 125 stands, entree: 12,50 incl. lezingen. Info: VIEW 071 -561 19 34 Gratis parkeren! met gratis cap I roodmerk snelfilter, grove maling of bonen O 98 pak a 250 gramtmu per kg0> VOOR DE DEUR EN GRATIS PARKEREN den het illegaal plakken alleen maar zal toenemen. Het argument van het college dat de borden al leen maar troep veroorzaken wees ze dn ook van de hand. „Door het illegaal plakken zal het alieen maar een grotere troep worden." Boer- tjens vroeg zich cynisch af of het volledig afschaffen van de verkie zingen de volgende stap zou zijn. Bijval kreeg zij van J. de Haan (SP), C. Raaphorst (AOV/Unie 55+), H. Metaal (Gemeente Belan- gen) en P. van Mansum (CDA). De laatste wees het college er fijntjes op dat het zich ten doel had gesteld de kloof tussen burger en bestuur te verkleinen. „Dan is dit een slecht signaal." Binnen D66 heeft het voorstel geen plakborden meer te plaatsen geleid tot verdeeldheid. Het bestuur is tegen het voorstel, de fractie is ervoor. Met hetzelfde probleem zit de PvdA. Fractie- voorzitter M. Siljee sprak in dit verband gekscherend van een ern- stige bestuurlijke crisis. Zijn partij vindt dat het college wel moet zor gen voor voldoende alternatieven voor de plakborden. „Mensen moeten op een andere manier wor den opgeroepen om te gaan stem- men." In zijn ogen is TV Rijn- mond daar heel geschikt voor, een ander mogelijkheid ziet hij in de gele gemeenteborden. Ook de derde coalitiepartij, de WD, steunde het college. W. van Wijk: „Wij hebben ons mateloos geergerd aan de bedreigingen, het wildplakken en het kleutergedrag. Wij zeggen ja tegen dit voorstel." Een voorstel dat het tijdens de ko- SCHIEDAM - Vrieskou en een waterig zonnetje zorgden vooral zondag 31 januari voor heel wat drukte op de Maasboulevard. De laatste dag van januari was een fraaie. Schiedam trok dan ook massaal naar buiten om te genieten van het weer en de omgeving. Foto Roger van der Kraan mende raadsvergadering dan ook wel zal gaan halen. ERIK MEIJER GROOTSTE FOTO, video, AUDIO TV, SUPER 0PRUIMING metkortingentot80°/o ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT klein SCHIEDAM - Het is nog niet be- kend wat de steentjes van het Stad serfplein maximaal aan gewicht kunnen verdragen. De maximale last van het plein, dat vorig jaar of- ficieel ingebruik is genomen, is mede afhankelijk van de eigen- schappen van de gebruikte steen- soort en de ondergrond, en dat weet de gemeente Schiedam nog niet precies. Momenteel zijn ge- meente-ambtenaren bezig met het opstellen van een conceptbeheer plan voor het Stadserfplein. In dit beheerplan komt te staan wat wel, en wat niet mogelijk is op het Stad serfplein. Tot die tijd kan niemand zeggen of het bijvoorbeeld mogelijk is een mega-optreden van Marco Borsato op het Stadserfplein te organise- ren, met vier geluidstorens, een meterslang podium met daarbij af- sluitend een spectaculaire vuur- werkshow. Of een demonstratie van Leopardtanks van de Konink- lijke Landmacht die met loeiende motoren over de natuursteensteen- tjes van het Stadserfplein razen. Het conceptbeheerplan moet hier- over uitsluitsel geven. Het zal een paar maanden duren voordat het conceptbeheerplan ge- reed is, verwacht R. Elderhorst van de gemeente Schiedam. Het lijkt eenvoudig, maar dat is het niet, zegt Elderhorst, omdat veel partij en en deskundigen (waaronder een natuursteendeskundige uit Delft) bij het opstellen van het plan zijn betrokken. Elderhorst kan over de inhoud van het conceptbeheerplan nog niets zeggen. Wel verwacht hij dat eve- nementen als de Brandersfeesten gewoon van het plein gebruik kun nen maken. Het Stadserfplein is nooit enkel en alleen bedoeld om erover heen te lopen. Wanneer de ambtenaren klaar zijn, wordt het conceptbeheerplan in de inspraakprocedure gebracht. Om- wonenden zouden dan bijvoor beeld bezwaar kunnen aantekenen tegen de mogelijkheid om popcon- certen op het plein te houden. DE EDITIE BERGSCHENHOEK Leeuwenhoekweg 2 Telefoon 010-5242380, NAALDWIJKMolenstrnaf 33 Telefoon 0174-628806,(maandag gesloten) 6 Dagen per week open, zalerdag lot 17.00 uur. Vrijdag koopavond. SCHIEDAM - In de centrale hal van het Schieland Zieken- huis zijn momenteel de aqua- rellen te zien van Gonny van den Nouwelant en keramiek van Ria Ruyzenaars. De zussen Van den Nouwelant en Ruyzenaars werden geboren in Tifburg. Sinds 1975 woont Van den Nouwelant in Maas- sluis. De omgeving van de Wa- terweg zijn terug te vinden in fraaise landschappen. In deze tentoonstellingen zijn ook de meest recente werken te zien waaronder aquarellen van Schiedam-Kethel en omgeving. Ruyzenaars woont nog steeds in Tilburg. Zij werkt vooral aan objecten van klei, zoals pit- en groeivormen, schalen en spaarpotten. De aquarellen zijn te zien in de centrale hal, de objecten in de vitrines in de polikliniek. De polikliniekruimte is ge- opend van 08.00 tot 17.00 uur, de centrale hal is de gehele dag toegankelijk. winter Bouman ruimt op! Wegens verbouwing moet onze moderne afdeling helemaal leeg! Naast de vele showroommodellen met hoge kortingen, hebben we voor deze opruiming in onze gebele collectie scherpe aanbiedingen. Ook onze accessoireshop moet hele maal leeg, dus alles uit de shop voor de helft van de prijs! De mooiste meubelen en accessoires voor de laagste prijzen! Wacht niet te lang want OP OP! 300 gratis p a r ke e r p I aa t s e n OP ALLE AFGEPRIJSDE MEUBELEN NOG EENS 20% EXTRA KORTING! Ijsselmondselaan 175, 3064 AS Rotterdam Neem nu een kwartaalabonnement met auto- matische betaling op het Rotterdams Dagblad en ontvang twee kaartjes voor een van de Rotterdamse Pathe bioscopen cadeau. Naam: Adres: Telefoon: I Voorl: Nr: m/v Postcode: Plaats: Bank/gironr.: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: i Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1