Rijstgerechten beginnen hip te worden Tachtig procent van de Nederlandse bevolking eet regelmatig rijst Orientaals lamsvlees met olijven en tomaten Thaise rijstsalade met vruchten Rijstrecepten TEKSTVINCENT WERNKE FOTO'S: TILDA 1997 Nederlanders eten steeds meer rijst. De meeste mensen eten een of meerdere keren rijst per week. Rijst is boven- dien het basisvoedsel voor ongeveer de helft van de we- reldbevolking. De totale rijstoogst werd in 1996 geschat op 532 miljoen ton. Van deze rijstproductie nam Azie ne- gentig procent voor haar rekening. In totaal zijn er onge veer 14.000 verschillende soorten rijst. Er wordt ook steeds meer gedaan met rijst. Zo kan het bereid worden als voorgerecht, hoofdgerecht of als toetje. Het lijkt dan ook gerechtvaardigd om te stellen dat rijstgerechten hip beginnen te worden. Ongeveer tien kilometer buiten het stadscentrum van Londen ligt de Tilda rijstfabriek. In 1973 is dit fa- miliebedrijf gestart met het schoonmaken en verpakken van rijst. Inmiddels is Tilda actief in meer dan 45 landen. Het bedrijf - dat ligt aan de Thames - houdt zich bezig met de verkoop van speciaal- rijsten, waarbij het hele productie- proces begeleid wordt. Dit proces begint bij de bron - de rijstplanta- ges in India - en eindigt op het bord van de consument. Hygiene staat hoog in het vaandel in de rijstfabriek. Wie een kijkje wil nemen op de werkvloer van Tilda moet zich houden aan een groot aantal voorschriften. Zo moeten werknemers en bezoekers een haarnetje dragen om het hele kapsel te bedekken. Ook moet een speciale jas gedragen worden, is het kauwen van kauwgom verbo- den en moeten ook juwelen wor den afgedaan. Dit alles om de hy giene in de fabriek en de kwaliteit van de rijst te waarborgen. De werkvloer van Tilda biedt een im- posante aanblik. Het volledige pro ces - van het binnenbrengen van de rijst tot het moment dat het verpakt en wel de fabriek weer verlaat - ge- beurt machinaal. Alles in de fa briek is erop gericht om de beste kwaliteit rijst te leveren. Rijst is een van de oudste en be- langrijkste graangewassen. Het wordt vooral verbouwd in India, China, Afrika, Noord- en zuid Amerika en in Zuid-Europa. Een Chinese keizer hield 2800 jaar voor onze jaartelling een rijstcere- monie. Deze ceremonie werd op schrift gesteld, waardoor we weten dat rijst in China toen al geconsu- meerd werd. Vanuit China ver- spreidde rijst zich vervolgens naar India en de rest van Zuid-oost Azie. Naar alle waarschijnlijkheid waren het pelgrims die ervoor zorgden dat de rijst van de ene naar de andere kant van het land werd gebracht. In West-Europa werd rijst pas bekend toen de kruisvaar- ders in de Middeleeuwen in con tact kwamen met de Saracenen. Overigens was rijst toen vooral be- doeld voor het rijkere deel van de bevolking. Echt populair werd het hier pas in de tweede helft van de twintigste eeuw. Smakelijk Uit een onderzoek van Tilda uit 1997 bleek dat tachtig procent van de Nederlands bevolking regelma tig rijst eet. De rijst wordt zowel apart en als onderdeel van een ge- recht geserveerd. Uit het onder zoek bleek verder dat rijst vooral veel gegeten wordt omdat het sma kelijk is, snel en een- voudig te maken en omdat het goed combi- neert met diverse ande re soorten gerechten. De kennis over rijst be- perkt zich voorname- lijk tot de wijze van be- reiden en het onder- scheid tussen witte rijst en zilvervliesrijst. Veel minder bekend is de in- vloed van bodem, kli- maat en type rijst op de smaak en geur. Ook het feit dat rijst in verschillen de delen van de wereld groeit is bij veel mensen niet bekend. Zo wordt bijvoorbeeld ongeveer 0,4 procent van de wereldrijstproductie in Eu- ropa geproduceerd. Voordat rijst op het bord van de consument belandt, hebben de kor- rels al een enorm proces onder- gaan. De rijstplanten worden met de hand gezaaid en uitgezet. Na enige maanden van goede verzor- ging kan de rijst worden geoogst. Daarna moet de rijst worden ge- dorst, gedroogd en bewerkt. Voor goede rijst staat minimaal zes maanden rijpen. Daarna vinden be- werkingen plaats zoals het pellen en polijsten voordat de rijst ge- schikt is voor consumptie. De variatie in rijstsoorten is groot. Wereldwijd zijn er totaal zo'n 14.000 rijstvarieteiten. Zogenaam- de 'wilde' rijstsoorten zijn letter- lijk genomen geen rijst- maar gras- soorten. Maar vanwege de wijze van bereiden en eigenschappen als een lange korrel, worden zij meest- al wel als rijstsoorten onder de aan- dacht gebracht. Verschillen in soorten komen niet alleen door ge- netische kwaliteiten, maar ook door de bodemgesteld- heid en weersomstandig heden van de plek waar de rijst bij het koken wel langer wordt, maar niet breder. Bij verschillende oosterse volken is rijst niet alleen een belangrijk bestanddeel in de eetgewoonten, maar wordt het ook vereerd als le- vensbron en vruchtbaarheidssym- bool. Sommige volken geloven zelfs dat rijst een ziel heeft. In Ja pan gaat bijvoorbeeld het verhaal dat de zonnegodin - een mythische voorouder van de keizerlijke fami- lie - rijst zaaide op de Hemelse Ak- kers en dat zij het Feest van de Eer- ste Oogst vierde door de kleinzoon van een keizer een rijstplantje te geven uit de Heilige Tuin. Ook de wordt verbouwd. Een van de vele soorten rijst is de Basmati-rijst, afkomstig uit de noordelijke gebieden van India en Pakistan. Basmati is de langste soort rijst. Basmati wordt be- schouwd als de beste rijstsoort ter wereld. Jaarlijks wordt hiervan een miljoen ton geproduceerd. Basmati behoort tot de Indica rijstsoorten en is afkomstig uit de voetheuvels van het Himalayagebergte. Ken- merkend voor deze rijst is een uit- zonderlijk lange, droge korrel met een natuurlijke aroma die meer water dan anderen absorbeert en woonte om pas gehuwde paren met rijst te bestrooien is een vorm van bijgeloof. Het is afkomstig van de Chinezen en Hindoes. Zij ge- loofden dat het bruidspaar door hen met rijst te bestrooien, geze- gend zouden worden met veel kin- deren. In de Grieks-orthodoxe kerk was het strooien met rijst zelfs een onderdeel van de dienst. Ook in dit geval was dit een symbool van vruchtbaarheid. Op Java wordt rijst eveneens in verband gebracht met een zonnegodin. Geen Javaans meisje is gereed voor het huwelijk voordat ze een volmaakte rijst- schotel bereiden kan. Er zijn grofweg twee manieren om rijst te bereiden. De eerste manier is de'Open pan methode': Een pan met ruim water moet aan de kook worden gebracht. Daarna moet de rijst in de pan worden gestrooid - eventueel met zout. Daarna moet het vuur halfhoog worden gezet. Let er wel op dat de deksel een beetje open moet blijven staan. Voor de kooktijd moet altijd op de verpakking worden gekeken, want de kooktijd verschilt per rijstsoort. Als de rijst lang genoeg gekookt heeft, moet de rijst worden afgego- ten in een grote zeef of een vergiet. Laat het daarna vijf minuten, waar- na de rijst op een warme schaal ge serveerd kan worden. De tweede manier om rijst te ko ken is de 'Afgesloten pan metho de'. Hierbij moet de rijst met water en wat zout in de pan worden gedaan. Voor Bas mati geldt een verhouding van 1,5 kopje water per kopje rijst. Voor Thai Jasmine (Pan- dan) geldt een ver houding van 1,25 kopje water per kopje rijst. Als alles kookt, moet de rijst een keer worden omgeroerd waarna het vuur laag gezet kan worden. Daarna kan de deksel op de pan en laat de rijst tien tot twaalf minuten zachtjes koken, eventueel met behulp van een vlamverdeler of plaatje. Draai vervolgens het vuur uit en laat de rijst nog vijf mi nuten in de afgesloten pan naga- ren. Als de rijst vantevoren ge- weekt is, kan worden volstaan met minder water en kortere kooktij- den. Overigens kan rijst ook in de oven worden bereid, gebakken of gestoomd. Rijst is rijk aan complexe koolhy- draten en past daardoor in een ge- zond voedingspatroon. Rijst bevat half zoveel calorieen als eenzelfde hoeveelheid brood. Voor de verte- ring van het zetmeel dat in rijst zit is slechts een uur nodig. Voor de meeste andere etenswaren duurt het twee tot vier uur voordat ze verteerd zijn. Rijst bevat boven- dien bijna geen vet. Voedingsdeskundigen bevelen de koolhydraten in rijst aan als leve- rancier van de helft van onze dage- lijkse hoeveelheid calorieen. Rijst is dan ook uitstekend geschikt voor sportmensen. Om te presteren moeten zij goed letten op wat ze eten. Door de hoeveelheid koolhy draten, en het vrijwel ontbreken van vet en zout, is rijst hiervoor ui- termate geschikt. Ook voor men- sen die allergisch zijn voor bepaal- de soorten voedsel is rijst over het algemeen zeer geschikt voedsel. In Europa wordt tegenwoordig dan ook steeds meer rijst gegeten. In Nederland is grote interesse voor culinaire experimenten. Tilda speelt in op de marktontwikkelin- gen door de introductie van speci- aalrijsten als Basmati en Thai Jas mine - in Nederland beter bekend als Pandan. Kenners beschouwen de traditioneel verbouwde Basmati als de best verkrijgbare rijst. Bas mati wordt door kenners be- schouwd als de 'Prins van de Rijst'. Met recepten zoals op deze pagina of uit de verschillende rijst- kookboeken wordt steeds meer ge- experimenteerd met bezondere rijstgerechten. Niet alleen als hoofdgerecht, maar ook als voor gerecht of toetje. Het bewijst eens te meer de stelling dat rijstgerech ten hip aan het worden zijn. Pro- beer het zelf thuis ook maar eens. Voor meer informatie over rijst en rijstrecepten: 'Internationale verrassingen met rijst. Risotto, couscous, sushi... en veel meer', door Clare Ferguson, Utrecht 1998. 'Rijst: rijkdom in recep ten', door Sri Owen, Haarlem 1994. f Tilda Basmati 200 gramlamsschouder 600 gramzwarte olijven zonderpit (300 gram), tomaten (vier grote, ontveld), verse koriander (vijf takjes, fijnge- sneden), knoflook (twee teentjes, zeerfijn gesneden, niet geperst), citroensap (uitgeperst van een citroen), vers geraspte gember (vier theelepels), olijfolie, peper (versgemalen), zout en water. Kook de rijst op een van de manieren zoals in het artikel is aangegeven. Zorg dat de oven iswoorverwarmd op stand zes (200 graden). Schil een stukje verse gemberwortelVn rasp dit fijn genoeg om er vier theelepels mee te vullen. Snij het lamsvlees in dobbelstenen en braad deze even aan op hoog vuur in wat olijfolie. Meng in een ovenschaal het vlees met de gember, de knoflook, de pe per en het zout. Giet het water erbij. Plaats de schaal in de oven en laat alles an- derhalf uur stoven. Voeg zonodig extra water toe. Snij ondertussen de olijven in tweeen. Snij ook de tomaten in kleine stukken. Schakel de oven na anderhalf uur stooftijd uit. Voeg de olijven en de tomaten samen met het citroensap aan het gerecht toe. Laat de schaal vervolgens nog twintig minuten in de hete oven staan. Even voor het opdienen de fijngesneden koriander door het gerecht roe- ren. De rijst apart erbij serveren. In plaats van met lamsvlees is dit gerecht ook met rundvlees bereiden. Tilda Thai Jasmine (20 gram), appelsap 1 liter), sinaasappelsap 1 liter), ro- zijnen handvoldrie bitterkoekjes (fijngesneden), vier mandarijnen (in part- jes), twee appels in kleine stukjes), mango rijp, geschild en in kleine stukjes), een halve komkommer zonder zaad met schil en in kleine schijjjes), een sjalot- je (fijngesneden), drie takjes basilicum (vlak voor het serveren fijngesneden), citroensap (uitgeperst van een citroen), azijn, rode peper (ontzaad en fijnge sneden), peper (versgemalen), en drie lepels suikerwater (maak deze door een eetlepel suiker op te lossen in twee lepels kokend water). Meng het appelsap en het sinaasappelsap in een kom. Doe de rijst in een andere kom en giet er zoveel van het appel-sinaasappelsap overheen dat de rijst onder- staat. Laat zo een half uur inweken terwijl u verder gaat met de andere voorbe- reidingen. Bewaar de rest van het appel-sinaasappelsap om straks de rijst in te koken op een van de manieren zoals op deze pagina staat aangegeven. Maak het suikerwater in een pannetje en laat het afkoelen. Prepareer alle vruchten en groenten zoals aangegeven. Maak een mengsel van de rozijnen, bitterkoekjes, mandarijnen, appels, mango en komkommer. Voeg ook het sjalotje, de rode peper en tomaat toe. Maak vervolgens een dressing van azijn, suikerwater, ci troensap, peper en zout. Spreid de gekookte rijst uit op een koud oppervlak om goed te laten afkoelen. Meng na het koelen de rijst met het groenten-vruchten- mengsel en giet de dressing eroverheen. Binnen drie uur serveren. Vlak voor serveren bestrooien met basilicum. V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 18