SCHOKKEND MEUBELNIEUWS! WOONWARENHUIS DE GEHELE WEEK totals LEEGVERKOOP 'EBB Schaakfestival belooft een fantastisch evenement te worden' CORRECT HOBBY ELEKTRONICA ROTTERDAM m- m.- m.- MaasposT CORRECT HOBBY ELEKTRONICA, BERGWEG BO ROTTERDAM. TEL: 010-4.618.500 FAX: 010-4.186.270 Filmhuis Schiedam Halve finales Popprijs van 10-17 war. Vrijdag koopavond MEUBELBOULEVARD CAPELLE A/D IJSSEL Schaak(groot)meesters overspoelen regio SCANNER MET 900 MHZ EN LUCHTVAART MET DUAL SHOCK CONTROLLER SAMLEX 27MC VAKANTIESET w.- KEYBOARD MET MIDI AANSLUITING LICHTSLANG 5 METER SUPER BASS HOOFDTELEFOON RECORDABLE AUDIO-CD DUIZENDEN DESIGN MEUBELEN COLLECTIE 99 ALSMEDE KLASSIEKE STMLMEUBELEN VAN UITZONDERUJKE KLASSE SFEERVERLICHTING UNIEKE TAPIJTCOLLECTIE SLAAPKAMERS MATRASSEN LATTENBODEMS *1001 WOONACCESSOIRES ETC. Vrouw gewond na aanrijding Lichtgewonden bij schermutselingen Drie bestuurders onder invloed WINTERSALE PRIJS WINTERSALE PRIJS WINTERSALE PRIJS INCL. GRATIS muziekboek WINTERSALE PRIJS 10VOOR WINTERSALE PRIJS WINTERSALE PRIJS WINTERSALE PRIJS WINTERSALE PRIJS WINTERSALE PRIJS uniden bearcat 220 xlt scanner Deze compacte 200 kanaals scanner heeft o.a. Priority en Search omeen deelvan het frequentiespectrum at te zoeken naar nieuwe frequenties. Naast politie, brandweeren ambulance kunt u ook de luchtvaart en de 900 Mhz communicatieband ontvangen. Compleet geleverd met: rubber antenne, oortele- foon, riemclip, oplaadbaar batterij-pack en adapter/lader. SONY PLAYSTATION MET DUAL SHOCK CONTROLLER, SPELEN MEMORY CARD Krachtige spelcomputer met razend snelle full-screen 3D graphische beelden en een fantastische geluidskwaliteit. De Playstation wordt geleverd met een Dual Shock Contoller voor een optimale spelbeleving die je voelt. njj^cDCAiTpRMSl Incl. het spel Crash Bandicoot 2 en 1 MB Memory card. 4997- 00 XTTTTiXA i q n n\ Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Bergweg 110 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. NAiUI.LX" 1000 27MC ZEND/ONTVANGER SET Met deze 27MC zend/ontvanger kunt u volledig kostenloos (zonder abonnements- of gesprekskosten) communiceren met iedereen die net als u in het bezit is van een 27MC zend/ontvanger. Het is ook een zeer handig apparaat als u met twee auto's op vakantie gaat. Voorzien van 40 kanalen, 4 Watt en aansluiting voor een PA-luidspreker. Compleet met PTT handmicrofoon, gelijkstroomkabel en installatiemateriaal. Setprijs voor twee complete zend/ontvangers inclusief twee magneetantennes en sigaretten-aansteker-snoer, CORRECT SETPRIJS 2597- SONY MDR-IF 130 DRAADLOZEHIFI STEREO H00FDTELEF00N Deze uiterst modern vormgegeven hoofdtelefoon is van het type lichtgewicht 'open air'systeem en zorgtvoor urenlang draadloos luisterplezier. De set bestaat uit een infrarood zendgedeelteen een losse hoofdtelefoon. ALLEENZATERDAG 20 FEBRUARI VAN 17.00-18.00 UUR CASIO CT-K5I1 FULL SIZE KEYBOARD Een pracht van een stereo keyboard. Voorzien van 61 grote toetsen en 5 oktaven. Met 100 vooringestelde instrumenten. Tevens zijn 100 automatische begeleidingsritmes aanwezig. Op een duidelijk LCD display worden o.a.: tone, ritmes, muziek- naam en muzieknoten weergegeven. Afm. 96x38x14 cm. Incl. muziekboek. JBSL-21 LICHTSLANG Lichtslang met een lengte van 5 meter voorzien van 3x20 lampjes en instelbare knippersnelheid. M- SENNHEISER HD-525 SUPER BASS HOOFDTELEFOON De HD-525 is een open dynamische hoofdtelefoon voor de kritische luisteraar. De lichtgewicht aluminium spreekspoelen zorgen voor een uitmuntende klankweergave, zowel in de hoge- als in de lage tonen. Frequentiebereik: 22-23.000Hz. 1997- PHILIPS CD74R121 RECORDABLE Metditschijfje kuntu eenvoudiguweigen audio-CD maken meteen maximaleopnametijdvan 74 minuten, die volledig compatibel is met bestaande CD-spelers. PER STUK 9.95 Met stereocontrol kunt u uw apparatuur in l afgesloten kast of apparatuur die uit het zich staat, toch met uw afstandsbediening bedienen. CORRECTPRIJS SCHIEDAM - Filmhuis schiedam vertoont donder- dag 18 en vrijdag 19 februari 'De Pijnbank' van Theo van Gogh. De Pijnbank is een zwartgallige, cynisch getinte film, een honderd procent Theo van Gogh productie dus, waarin we Paul de Leeuw zien in de rol van een beheerste psychopaat; een pittige, serieuze rol. Zater dag 20 februari draait 'East Palace, West Palace', van Zhang Yuan. A-lan, een jon- ge homosexuele schrijver, pikt in een park regelmatig mannen op. Op een avond wordt A-lan betrapt door een agent. In een opwelling geeft hij hem een kus op de wang en gaat ervandoor. De agent arresteert A-lan en verhoort hem op het bureau. Hij dwingt A-lan te vertellen wat hij in het park doet. De agent verklaart A-lan voor gek, maar raakt toch steeds meer door hem gefascineerd. Ver- toning van deze film is tot op heden in China verboden, de regisseur heeft huisarrest. Filmhuis Schiedam is geves- tigd in Theater de Teerstoof, Nieuwstraat 12. De voorstel- lingen beginnen om 21.00 uur. de toegangsprijs be- draagt tien gulden (dona- teurs betalen acht gulden). Woensdag 17 februari 1999 xq53 SCHIEDAM - De voorron- des van de Popprijs Schie dam 1999 zijn achter de rug. Afgelopen vrijdag werd be- kend gemaakt welke acht bands door mogen naar de halve finale. De gelukkigen zijn: Het Vervolg, Juicy Groove, I.M.P., Lillith, Bar code, Lower Life Forms, Neptune Blue en Count Zig- genpuss. Een aanmoedi- gingsprijs was er voor Dan the Man, die een platenbon van vijftig gulden in zijn zak mocht steken. De halve fina les zijn op de vrijdagen 5 en 12 maart, net als de voorron- des weer in het Podium Cafe. De beste drie halve finalisten mogen aantreden in de pres- tigieuze finale van de Pop prijs Schiedam, vrijdag 9 april eveneens in het Podium Cafe. De eerste prijs bestaat uit een bedrag van fl 750,-, de tweede prijs is fl. 500,- en de derde prijs is nog altijd goed voor fl. 250,-. Oefencentrum Vierkwart stelt een aanmoe- digingsprijs beschikbaar (een maandcontract ter waarde van fl. 215,-) voor de beste halve finalist die de fi nale niet haalt. CORRECT WINTERSALE Wil van Bennekom en Jan Straatman namen het initiatief tot het EBB Mainport Schaakfestival. (Fox Fotografie) WATERWEG - Op schaakge- bied staat over enkele weken in deze regio iets heel bijzonders te gebeuren: het EBB Mainport Schaakfestival. Acht schaak (groot)meesters verspreiden zich op zaterdag 20 februari over de gemeenten Spijkenisse, Helle- voetsluis, Rozenburg, Brielle, Westvoorne, Maassluis, Vlaar- dingen en deelgemeente Hoog- vliet. In de ochtenduren schaken zij simultaan tegen lokale denk- sporters en's middags staat een onderlinge stedencompetitie op het programma. Het initiatief voor dit schaakfesti val is uitgegaan van de Stichting Europoort/Botlek Belangen. (EBB). Dit is een belangenorgani- satie van negentig grote bedrijven in het Europoort- en Botlekgebied. Bij EBB zijn olieraffinaderijen aangesloten, op-en overslagbedrij- ven en andere industriele havenbe- drijven. Namens deze bedrijven is EBB op het gebied van milieu, vei- ligheid, infrastructuur, arbeids- markt en scholing het aanspreek- punt. Het idee van het Mainport Schaakfestival is afkomstig van Wil van Bennekom van EBB en Jan Straatman, ex-werknemer en voorzitter van schaakvereniging De Pionier uit Hellevoetsluis. Door middel van dit sportieve eve- nement wil de stichting een ont- moeting organiseren tussen de denksport van inwoners van Bot- lek- en Europoortgemeenten en de techniek van bedrijven in de regio. ,.Ja, hoe gaat dat", antwoordt Wil van Bennekom op de vraag hoe een en ander feitelijk is ontstaan. „Het idee is spontaan bij ons opge- komen en in eerste instantie heb- ben we de plaatselijke schaakver- enigingen benaderd met de vraag of zij iets dergelijks wel zagen zit- ten. Omdat iedereen meteen ra- zend enthousiast was, hebben we de schaakverenigingen direct bij de verdere organisatie betrokken. Jan Straatman heeft daarna contact gezocht met Hans Bohm. Aan Hans is gevraagd om voor zeven andere topschakers te zorgen die 20 februari aan het schaakfestival willen deelnemen. Dat was geen probleem, want binnen de kortste keren waren wij verzekerd van deelname van Jan Timman, Hans Ree, Genna Sosonko, Dimitri Reinderman, Friso Nijboer, Hans Bouwmeester en John van der Wiel." Een van de mensen in het organi- satiecomite is Rob Vonk, voorzit ter van Schaakvereniging De Pen ning uit Rozenburg. Hij vertelt: „Het is een leuk idee. Mensen wil len graag schaken en als er gele- genheid is om tegen een groot- meester te spelen, zullen ze die ze- ker aangrijpen. Het is de bedoeling dat elke gemeente een topschaker krijgt toegewezen, die 's ochtends simultaan gaat spelen tegen scha- kers uit die plaats. Maar hier in Ro zenburg is de Penning slechts een kleine vereniging en bovendien is niet elk lid is staat zaterdag'20 fe- bruyi te komen schaken. Veel le- den werken namelijk in de continu. Dat is in meer gemeentes zo, ver- moed ik. Bij ons hebben zestien le- den zich aangemeld. Vanaf het be gin is daarom nadrukkelijk gesteld dat het schaakfestival ook open moet staan voor huis-, tuin-en keu- kenschakers. Ook wanneer men dus geen lid is van een schaakver eniging, kan men zich aanmelden om mee te doen. Binnenkort wor- den in elke deelnemende gemeente posters opgehangen, waarop ver- meld is hoe belangstellenden zich bij de betreffende schaakvereni gingen aan kunnen melden. Deel name is gratis. In eerste instantie rekenden we op 160 mensen, maar ik denk dat we dat wel bij kunnen stellen." „Dat klopt", beaamt Wil van Bennekom. „In het begin dachten wij dat het een hele opga- ve zou zijn om 160 schakers te vin- den. We gingen ervan uit dat iede- re topschaker twintig simultaan- partijen zou moeten spelen. Maar dat aantal hebben we nu al bij moe ten stellen. Het zullen er wel 25 worden. De simultaanpartijen vin- den overigens plaats in het ge- meentehuis van de deelnemende gemeentes. Toeschouwers zijn overal natuurlijk ook van harte welkom." Maar de simultaanpartijen zijn niet het enige programma-onderdeel.s Middags wordt er ook nog een ste dencompetitie gespeeld. Dat ge- beurt in het gebouw van het Edu- catief Informatie Centrum aan de Noordzeeweg 6 te Rozenburg. Dit toernooi is eveneens vrij toeganke- lijk voor kijkers. Rob Vonk: „Het is een volledige competitie. Elk team speelt een keer tegen elk an der team. Partijen duren dertig mi- nuten; voor elke speler is er een kwartier bedenktijd. De groot- meesters nemen plaats achter het eerste bord. Timman speelt voor Spijkenisse. Ree voor Rozenburg, Sosonko voor Brielle, Reinderman voor Westvoorne, Nijboer voor Maassluis, Bouwmeester voor Vlaardingen, Bohm voor Helle voetsluis en Van der Wiel voor Hoogvliet. Dat is vorige week tij- dens een vergadering van het orga- nisatiecomite afgesproken. Elk FAILLIET! LYLANTSEBAAN 7 010 - 450 29 15 a/d A20 R'DAM - UTRECHT AFRIT 16 SCHIEDAM - Een aanrijding vond plaats vorige week donderdagmiddag rond kwart voor zes op de Nieuwe Damlaan, ter hoogte van het benzine- station. Een fietser, een 74-jarige vrouw uit Schiedam, raakte daarbij ern- stig gewond en is overgebracht naar het Dijkzigt ziekenhuis in Rotterdam. Ook de bromfietser, een 19-jarige Schiedammer, raakte gewond. Hij werd voor controle overgebracht naar het Schieland ziekenhuis. Over de toe- dracht van de aanrijding tast de politie nog in het duister. Getuigen van de aanrijding worden verzocht contact op te nemen met het politiebureau in Schiedam, telefoon 010-2740212. SCHIEDAM - Twee politiemensen van het district Schiedam en een be- veiligingsbeambte raakten afgelopen donderdagavond in winkelcentrum De Nieuwe Passage licht gewond tijdens schermutselingen met een grote groep jongeren. De politiemensen hadden rond acht uur een 17-jarige jon- gen uit Rotterdam, die doelloos in het winkelcentrum rondhing, gesom- meerd te vertrekken. Toen de knaap dat niet deed, werd hij aangehouden wegens het niet voldoen aan een bevel of vordering. Tijdens de aanhou- ding keerde een groep jongelui zich tegen de politiemensen en de beveili- gingsbeambte, waarbij deze werden geschopt en geslagen. Met steun van assisterende politiemensen werd een gedeelte van de groep hardhandig verwijderd. Later op de avond kwamen zo'n tien mensen bij het politiebu reau in Schiedam verhaal halen voor de aanhouding van de 17-jarige jon- gen. Daarbij werd een 18-jarige Rotterdammer aangehouden, die in de Nieuwe Passage een beveiligingsbeambte een kopstoot had gegeven. Bei- de verdachten werden in verzekering gesteld. SCHIEDAM - Een 51-jarige Schiedammer is afgelopen maandag tegen 17.00 uur betrapt op rijden onder invloed. De man blies 3 promille, vol- gens de politie een enorm hoge uitsllag. De politie hield de man aan op het moment dat deze over de Nolenslaan reed. Zijn rijbewijs is meteen inge- vorderd. Na middernacht hield de politie nog twee andere bestuurders aan die on der invloed reden. Een 26-jarige Schiedammer blies 1,15 promille. Een 28-jarige Schiedammer, die rond 01.30 uur werd aangehouden, bleek een alcoholpromillage van 1,3 te hebben. Ook zijn rijbewijs is ingevorderd. Tegen de drie bestuurders is proces-verbaal opgemaakt. team bestaat verder uit de mensen die 's ochtends simultaan hebben gespeeld. Er is prijzengeld te ver- dienen, maar we hebben onderling afgesproken dat dit geld naar een goed doel gaat." Op de vraag hoe het Mainport Schaakfestival gefinancierd wordt, antwoordt Wil van Bennekom: „Natuurlijk komen de topschakers niet voor niets. Maar we hebben met de Grondmij, de ING-bank, Eneco en het Gemeentelijk Haven- bedrijf een viertal sponsors gevon- den. Wat de werkelijke kosten zijn, houden we binnenskamers. Daar laat ik me verder niet over uit." Tenslotte wil ze nog benadrukken dat het de bedoeling is dat het EBB Mainport Schaakfestival een jaar- lijks terugkerend evenement wordt. „Gezien het enthousiasme van de deelnemende schaakvereni gingen en de betrokken gemeenten en het te verwachten aantal in- schrijvingen zal dat geen probleem zijn. Deze eerste keer belooft in ie- der geval een fantastisch evene ment te worden." 1NCL.SPEL: CRASH BANDICOOT 2 EN 1MB MEMORY CARD 5©c0rda&l« MET GRATIS SCANNER FREQUENTIEBOEKT.W.V. 29.95 Art.nr. 28658 Art.nr. 938 ft 1 I I Art.nr. 25784 Art.nr. 55571 Art.nr. 60383 Art.nr.9315 IZI IEIMNHEIIER Art.nr. 61446 Art.nr. 48280 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-18.00 uur. ledere eerste zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur. GRATIS PARKEREN MARMITEK STEREOCONTROL Art.nr. 52171

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 5