616 000 Geld voor A4 gaat naar Delftse spoortunnel ROTTERDAM ZAAIHUREN! Maaspost DEZEWEEK mam Nog tot zaterdag carpet-land Het lijmen van de kiezer lukt niet zo CORRECT CAR STEREO SHOW i: o pjJ J jJ s v A P A X i: i jJ WSii Deze week in Alle kwaliteits- meubelen SHgpvI Slecht horen? Open dagen! VAN fciELOVEN Totole plage o Kabinet neemt motie Van Heemst over Oogpunt in bibliotheek Stadserf Meer keuze Schiedamse kabel Nachtwerk aan Beneluxlijn MET DAVERENDE PRIJZEN KEUKENS. posthoor" Gezellig Beneluxlijn PPSC Schmieren MAZDA PENNINGS Getuigen gezocht Schiedam Oplage 745 SCHIEDAM/VLAARDINGEN - Verlenging van de A4 lijkt ver weg nu het kabinet heeft besloten daar geen geld voor be- schikbaar te stellen. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer,.een meerderheid steunde vo- rig jaar de motie Van Heemst. en oordeelde daarmee dat het geld dat was gereserveerd voor verlenging van de A4 beter kan worden besteed aan de bouw van een spoortunnel in Delft. SCHIEDAM - De biblio theek aan het Stadserf neemt deze week een infor- matiepunt voor blinden en slechtzienden in gebruik, ge- titeld het 'Oogpunt'. Het Oogpunt bevat folders van instanties die zich bezig hou- den met lectuurvoorziening aan visueel gehandicapten. Ook heeft Oogpunt de be- schikking over een tweetal leeshulpmiddeien voor blin den en slechtzienden (een leesloep die teksten 34 keer kan vergroten en een speci- aal voor blinden en slecht zienden ontwikkelde casset- terecorder) die het slecht zienden en blinden mogelijk maken langer zelfstandig een boek te lezen. Het Oog punt is een aanvuiling op de collectie grootletterboeken van de bibliotheek en is be- doeld om het visueel gehan dicapten langer in staat te stellen echt te lezen en de overstap naar het gesproken boek langer uit te stellen. SCHIEDAM - Schiedam- mers kunnen per 1 maart nog meer televisiezenders ontvangen. Het aanbod wordt uitgebreid met het nieuwe commerciele televi- siestation NET 5 (het serieu- ze broertje van SBS 6). NET 5 is te ontvangen via kanaal 55 (frequentie 741.25 MHz) Daarnaast krijgen TNT en Cartoon Network vanaf 1 maart ieder een eigen ka naal tot hun beschikking, de liefhebbers van die zenders kunnen dan dus 24 uur per dag inschakelen op hun fa- voriete programma. Car toon Network blijft staan op kanaal 61+ (frequentie 793,50 MHz), TNT verhuist naar kanaal B 09 (frequen tie 314,25 MHz). Ten slotte heeft ONS CAI besloten om het populaire televisiepro- gramma Muzzik een defini- tieve plaats te geven (kanaal 53+). De laatste twee maanden zijn er ook radiozenders aan het aanbod toegevoegd, te weten Country FM en de Migranten Omroep. Coun try FM is te ontvangen via frequentie 87,60 MHz, de Migranten Omroep is te vin- den op de frequentie 106,50 MHz. SCHIEDAM - In de bouws- leuf aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan nabij de Burgemeester Stulemeij- erlaan wordt woensdag 24 februari onderwaterbeton gestort. Het storten duurt ongeveer 24 uur en mag niet worden onderbroken. Dit houdt in dat er's nachts zal worden doorgewerkt. In to- taal wordt zo'n 2000 kubie- ke meter beton aangebracht met een betonpomp. De be- tonlaag zorgt voor tegen- druk voor het grondwater. Na het aanbrengen en uit- harden van het beton wordt de bouwsleuf leeggepompt. Daarna kan met de tunnel- bouw worden begonnen. De aan- en afvoer van de beton- mixers gebeurt de gehele 24 uur vanaf de Nieuwe Dam- laan. Hoewel tegenstanders van de weg in het kabinetsbesluit aanleiding zagen uitbundig feest te vieren hebben zij het pleit nog niet ge- wonnen. Weliswaar is nu duidelijk dat het Rijk geen geld zal besteden aan 'het meest omstreden stukje asfalt van Nederland', maar het ka binet liet de mogelijkheid voor an- deren om daar wel geld in te steken open. Het stuk weg tussen Delft en Vlaardingen/Schiedam kan alsnog met particulier geld worden aange- legd. deelnemende bedrijven zou- den dan via tolheffing hun investe- ring kunnen terugverdienen. Ook publiek-private samenwerking is nog niet.volledig uit het zicht ver- dwenen. Het publieke aandeel zou dan niet van het Rijk moeten ko- men maar van de provincie of de gemeenten die menen zoveel be- lang te hebben bij het doortrekken van de A4, zoals Rotterdam en Den Haag. (zie verder pagina 3) NOG T/M ZATERDAG 27 FEBRUARI A>S. cafe bar annex zaal SCHIEDAM - De restauratie van de Liduinabasiliek verloopt voorspoedig. Nog dit jaar, zo verwacht penningmeester L. F. van Poppel, wordt de basiliek weer feestelijk geopend. Ruim twaalf miljoen gulden heeft de restauratie inmiddels gekost en er moet nog zo'n viereneenhalf miljoen gulden volgen. In het parochieblad De Klepel breekt de penningmeester, nu het interieur er weer goed uitziet, een lans voor de restauratie van 'enkele losse interieurstukken', zoals het zilveren Liduinabeeld dat nodig aan een opknapbeurt toe is. Goedkoop is't allemaal niet: de goedkoopste offerte van een gerenommeerde zilversmid bedraagt fl. 18.000. Parkweg wordt votgende week een weekje afgesloten De Bruijn blijft nog hopen op het kampioensschap Geen simpel 'kijktoneel' bij stuk over Gershwin (eiken, greneu, teak) Meubclbocrdcrij "de Reijer" Kicvitswcg 124 Ridderkerk Qpgeteld debeste[ N00RD-H0LLANDSE DUDE KAAS Aan het stuk MIJN MERK H0TELCAKE T 99 SMITHS CRISPY CHIPS 399 Ha VOOR DE DEUR EN GRATIS PARKEREN PLUSMARKTVAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 Kom nu snel naar Carpet-land want tot en met zaterdag a.s. krijgt u 10% korting op alle producten,dus ook alle merken, wanneer u voor tenminste f 750,-* besteedt. \A/eZkom {jhvw* &ij, SCHIEDAM - Verkiezingspos- ters: zucht. Netjes naast elkaar geplakt moeten ze de potentiele kiezer al sinds jaar en dag over de streep zien te trekken. De gemeente Schiedam vond het plakken van affiches maar ou- derwets, volkomen uit de tijd en geldverspilling bovendien en kondigde aan deze praktijk te willen schrappen. Maar nogai wat partijen, met de SP voor- op, schreeuwden moord en brand. En met succes: de ge meente keerde terug op haar schreden. Het rituele plakken kon doorgang vinden. Allemaal prima, maar trek dan als partij wel hiervan de consequentie: gebruik goede lijm. Anders wil het lijmen van de kiezer niet zo lukken. Wie anders! Tel. 010-2464222 SCHIEDAM - De politie wil graag in contact komen met getuigen of de eigenaar van twee honden (Do- bermannpinchers) die donderdag 18 februari een Shetlandpony het water in hebben gejaagd. De pony is door onderkoeling overleden. De politie heeft een onderzoek in- gesteld naar dierenkwelling. De 43-jarige paardeneigenaar bleek geen droge plek te hebben voor zijn Shetlanders: het weiland was een grote modderpoel. Getuigen en de eigenaar van de honden kunnen bellen naar de po litie Schiedam: 274 02 05. Zie advertentie elders in dit blad. WELKOM BIJ 'VAN GELOVEN HYPOTHEKEN'! Wij bieden keuze uit talrijke hypotheekvormen. Welke is voor u persoonlijk de beste? Dat hangt at van talrijke factoren. Wilt u een betrouwbaar advies? Bel ons dan even voor een afspraak: 010-426 05 46 Voor iedereen een leuke attentie. Er ligt een leuke attentie klaar ^£§f>l voor iedereen die ons om een - geheel vrijblijvende - hypotheekofferte vraagt! Bovendien... kans op een Zweeds interieur ter waarde van f 1.500,-! HYPOTHEKEN Singel 92 3112 GS Schiedam telefoon 010-426 05 46 fax 010-426 25 99 AL MEER DAN 70 JAAR HYPOTHEEKERVARING! Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 24februari 1999 6e jaargang nr.8 0 Rotterdam Kralingseveer IJsselmondselaan 175, 3064 AS Rotterdam Rotterdam Alexandrium III Watermanweg 201 - 2e etage, 3067 GA Rotterdam spectaculair HALF 41111 GELD aanbod! w De nieuwste Kroon keukens van 1999 worden u ter introductie voor de helft van de door de leveran- cier aanbevolen adviesprijs aan- geboden! Kom nu snel echt geld verdienen en vraag naar de snelle beslisserskorting. Ontdek waar- om 150.000 tevreden keuken kopers u voorgingen. Wij garan- deren u de beste keuken en het beste ontwerp voor de beste prrjsl CAPELLE AID IJSSEL WORMERHOEK 12 - 010-4506666 OUD-BEYERLAND BURG. D VRIES BROEKMANLN 2 - 0186-621066 ROTTERDAM STADIONWEG 41a - 010-4634441 ROTTERDAM (0MM00RD) SATIJNBLOEM 55 - 010-4550511 SCHIEDAM NIEUWPOORTWEG 8 - 010-2450393 Ruime parkeergelegenheid Hooidstroat 131hoek Willem Brovwerslraat Schiedam-Zuid Tel. 010-4265074 of 2731650 Foto Roger van der Kraan HALVE PR1JS! Vers van het mes R98 500 gramUi per stuk a 500 gramla SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND 10% kassa korting Bel voor openingstijden en het dichtstbijzijnde filiaal (020) 355 59 44. *Vraag de voorwaarden in de winkel. Foto Roger van der Kraan v-.iGEE.C 1 ■pb" CEINTUURBAAN 111 St. Liduinastraat 15 Schiedam. Telefoon: 010-4263180

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1