616.000 0 A GroenLinks, PvdA en CDA willen actuele site MaasposT r I OPEN HUIS BRUIDSKLEDING DEZEWEER HALVE PRUS! 11 FOT# Dijklichaam A4 beplant met coniferen MaasposT "si DE CORRECT WINTERSALE KRANT •Fl 79,50 Gratis mmsmmmnmis Rr°™TMzei Gratis aapjes Totale opiage Ontevredenheid over Schiedam.nl Plaatsen kap Walvisch uitgesteld Parkweg afgesloten Erkerin verzet Koopzondag Nieuwe Passage KOOP NU SIERADEN EN BETAAL MET OUD GOUD 18 krt 15,- Deze week in AZC Alle kwaliteits- meubelen m fl'JiIM *>rit montage en teg els! kijken Schiedam Opiage 37.745 i 4 j 14 krt 13,- 8 krt 6,- Stimuleren 26 febr tAn 7 mrt .WERK Vrouwendag Ook in Schiedam veel aandacht voor de positie van de vrouw Kruimeltje Sfeerverslag van de opnames Nederlandse speelfdm in Schiedam Verhit debat over komst Vlaardings asielzoekerscentrum icjse Open qemeensi dinsdag 9 maart van 18.00 - 21.00 uur Koninginnelaan 771 [Holy] of Claudius Civilislaan 41 [Westwijk] Wie slim is, kiest voor de VOS! faillissementsverkoop! Zie onze advertentie elders in deze krant\ MAZDA PENNINGS Wie anders! Tel. 010-2464222 (eiken, grenen, teak V. UNICLIC De grootste keuze in laminaat en vloerdeieh Voor elke bezoeker een leuke attentie Bij bestelling van een komplete vloer een verrassing, bovendien maakt u kans op een vakantiechecjue Bij aankoop van onze kersen geoliede gbenen vloerdelen (van Fl 79,50) een ondervloer gratis Bij aankoop van onze eiken kasteelvloer (20 cm breed geolied) een boenmachine kado (minimaa! 25 m2) Wfo Quickstep voor Fl 79,50 incl. ondervloer eh leggen LAMINAAT PARKET VOOR WONING EN PROJECT incl. ondervloer en leggen Herenpad 10a 3111 LP Schiedam tel: 010-2734094 (Zijstr. Broersvest) Ookspectaculaire acties in badkameiv 1 enreqels! -fllialpn 'na^e fiafen. lift Opgeteld de beste! IWAiljcf MALSE VARKENSHAAS 998 VERSE GRAATVRIJE KABELJAUW pg8 GROFVOLKOREN 500 VOOR DE DEUR EN GRATIS PARKEREN PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nofenslaan 460 iSTJa noteer mij voor zo'n kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis daarna betaal ik automatisch 31,98 per maand I I I I I I I ij Of bel gratis 0800 - 06 42 fflm Oer de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 3 maart 1999 6e jaargang nr.9 SCHIEDAM - GroenLinks, PvdA en CDA vinden dat de digi- tle site van de gemeente Schiedam niet voldoet. De informa- te die op www.Schiedam.nl staat is sinds de heropening (ok- fober 1998) niet meer bijgehouden. „Als je nu leest dat Tijhof crecteur van de bibliotheek is, dan val je op dat moment door e maand", aldus CDA-fractievoorzitter Paul van Mansum. Ie drie partijen willen de kwestie in de commissievergadering /lgcmene en Economische Zaken aan de orde stellen. SCHIEDAM - In verband met de zeer slechte weers- vooruitzichten is het plaat sen van de nieuwe kap van molen De Walvisch uitge steld naar aanstaande vrij- dag. „Bij de voorspelde windkracht van vijf tot ze- ven met veel buiten is zo'n klus gewoon niet te doen. Voor vrijdag voorspellen ze windkracht vier en afne- mende rege, dat is accepta- bel", aldus molenmaker Rob Batenburg. Om 09.30 uur beginnen de werkzaam- heden met het hijsen van de koningspil; rond 11.00 uur wordt de kap omhoog gehe- sen. De staartbalken en schoren volgen om 12.30 uur. De eerste roe gaat om 13.30 uur de lucht in, de tweede roe volgt twee uur later. Als alles meezit zijn de werkzaamheden om 16.00 uur voltooid. SCHIEDAM - De kruising Parkweg/Burgemeester Honnerlage Gretelaan is van maandag 1 tot en met dinsdag 9 maart afgesloten voor het autoverkeer. Deze afsluiting is nodig voor de aanleg van de Beneluxlijn. De heistelling moet worden verplaatst over de Parkweg in de richting van de Jan van Zutphenstraat. Daar- naast worden 00k de laatste funderingspalen voor het station Parkweg geheid. Het verkeer wordt door middel van borden omgeleid. Voet- gangers en fietsers kunnen via een tijdelijke voorzie- ning van de kruising ge- bruik blijven maken. Het gedeelte van de Burgemees- ter Honnerlage Gretelaan ten oosten van de Parkweg blijft per auto bereikbaar. SCHIEDAM - Een grot,e groep vrijwilligers, vak- krachten en personeelsleden van wijkcentrum De Erker hebben vorige week maan dag gesproken over de mo- gelijke fusie met de Stichting Welzijn. De Erker heeft een comite opgericht dat acties gaat opzetten om de publie- ke opinie achter het wijk centrum te krijgen. SCHIEDAM - De onderne- mers van d? Nieuwe Passage zetten zondag 7 maart tus- sen 12.00 en 17.00 uur de deuren open voor het winke- lend publiek. Net als de eer ste februari-zondag wordt 00k deze koopzondag luister bijgezet. Deze keer brengt de muzikale clown Ron Ro- nell een bezoek aan het win- kelcentrum. Deze artiest, bekend van Circus Krone en Circus Althof, heeft zijn sporen wel verdiend. Bij de behandeling van de begro- ting over 1999 is een bedrag van fl. 20.000,- gereserveerd om het digi tate visitekaartje van de gemeente Schiedam up to date te houden. Dit bedrag is volgens Judith Boertjens, fractievoorzitter van GroenLinks, nog niet 'geactiveerd'. De hoge kosten om de site te kunnen onder- houden, worden volgens A. van Marsbergen, hoofd automatisering van de gemeente, vooral veroor- zaakt om de 'firewall' in stand te kunnen houden. Deze firewall moet de site vrijwaren van moge- lijke 'hackers' (computerkrakers). Vooral de Pvda en het CDA heb- Over DeVesten 3 3116 AD Schiedam per gram Geldig zondag 7 maart Nieuwe Passage 3, Schiedam Identificatie verplicht, vraag naar de voorwaarden in de winkel. ben kritiek geuit. Menno Siljee, fractievoorzitter van de PvdA, zegt 'teleurgesteld' en 'verbaasd' te zijn over wat Intemetgebruikers nu op het scherm te zien krijgen. „Ik vind het zonde van de moeite. Een gemiste kans." Van Mansum vindt dat de gemeen- tesecretaris de site meer zou moe- ten stimuleren. Ook het Bestuurlij- ke Informatie Systeem moet nu toch echt een keer van de grond komen. Met dit systeem kunnen raadsleden stukken vanachter het scherm raadplegen, zonder weke- lijks naar de leesmap te hoeven lo- pen. „Nu komt het voor dat een raadsstuk bij de wethouder ligt of is uitgeleend. Dat is toch allemaal niet van deze tijd?", aldus Van Mansum die zegt 'jaloers' te zijn op de gemeente Maassluis die op het gebied van Internet veel verder is. De WD zegt bij monde van Will van Wijk er alle vertrouwen in te hebben dat de gemeente Schiedam de site snel actualiseert. De gemeente Schiedam zegt toe dat de site binnenkort wordt geac- tualiseerd. De komende maanden wordt Schiedam.nl uitgebouwd en verfijnd. (Zie verder pagina 3) 4 de nationale woonideeenbeurs edere dag woonadvies door ontwerpers en stylistes Noviteiten. Woonadviezen. Workshops. Demonstraties. Unieke glasexpositie. Fauteuils van de toekomst. Kunstige kunsl. Sfeervolle tuinpresentatie en nog veel meer... in vernieuwd Ahoy' Rotterdam open van 11.00-17.00/19.00-22.30 za zo 11.00-17.00 uur http://www.binnenhuis.nl een productie van RTB Beurzen SCHIEDAM - Ach gut, Kruimeltje op de Appelmarktbrug... Je zou zweren dat het 1900 is, maar dan zie je op de achtergrond een rood-wit afzettingslint met daarachterenkele nieuwsgierigen. Enige minuten later zou het lint dan ook worden weggehaald en de kijklustigen gemaand verder door te lopen zodat Kruimeltje (een rol van Ruud Feltkamp) weer verder over de besneeuwde brug kon lopen. Afgelopen zondag was heteindelijk zover, de opnames voor de speelfilm Kruimeltje, naar het boek van Abkoude. De opnames duurden de hele dag. Behalve de Appelmarktbrug kwam ook de kerk van Maasbach in beeld, evenals de Korenbeurs. Over enige tijd is Maassluis aan de beurt. Foto Roger van der Kraan DE 2 EDITIf Meubclbocrdcrij "dc Reijer" Kicvitsweg 124 Riddcrkerk i'A'f M - wvtmi -mmm A open van 10:00 tot 17:30 Telefoon 010-4791944, BERGSCHENHOEKLeeuwenhoekweq 2 Telefoon 010-5242380, NAALDWIJK Molenslroat 33 Telefoon 0174-628806, (maandag gesloten) 6 Dagen per week open, zaterdag lot 17.00 uur. Vrijdag koopavond. DE GROOTSTE FOTO, VIDEO? AUDIO TV Ot80 ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Teletom klein 500 gramOn SCHIEDAM - NIEUWLAND SCHIEDAM/VLAARDIN- GEN - Het kabinet heeft welis- waar het geld voor de A4 door- gesluisd naar de aanleg van de spoortunnel bij Delft, maar niet verklaard dat de omstre- den snelweg er niet mag ko men. Wanneer particulieren erin slagen het benodigde geld bij elkaar te krijgen, kan de weg gewoon worden aangelegd. De SP probeert hier een stokje voor te steken en plantte afge lopen zaterdag alvast wat coni feren op het dijklichaam waar- op de weg zou moeten lopen. Edith Kuitert (kandidaat Sta- tenlid en raadslid), Yorick Haan (raadslid) en het Vlaar- dingse Kamerlid Remi Poppe staken gezamenlijk de handen uit de mouw. Foto Roger van der Kraan v m mm bij een kwartaalabormement op bet Rotterdams Dagblad Neem nu een kwartaalabonnement met automatische betaiing op het Rotterdams Dagblad en ontvang twee kaartjes voor Dlergaarde Blijdorp cadeau. jm I Adres: Telefoon: Voorl: Nr: Plaats: Naam: Postcode: Bank/gironr.: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam m/v (i.v.m. controle bezorging) Handtekening:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1