25 =5 KOOP ©MffS! BERGWEG110 ROTTERDAM 1 99: 29: Verlichting van overgangsklachten N CD SINGLE V.D. WEEK m- HET BESTE VAN EROS OPEEN CD K00PVIDE0 CD-ROM AANBIEDING 95 R. KELLY DUBBELCD 95 Service VIDEOTIP VAN DEWEEK De eerste, de beste met de nieuwste films! GEZOND BEKEKEN ■Ej J ijiJrJad DE GROOTSTE KEUZE IN CD'S, CD-SINGLES, CD-ROMS, MINIDISC, K00PVIDE0, DVD EN LASERDISC'S m mm KNIP UIT V00RDEEL jE ALLEEN ZONDAG 7 CORRECT CD-MULTIMEDIA THEATER, BERGWEG E3 ROTTERDAM. TEL: 010-4.618.6 FAX: 010-4.186.270 F3J 3935 Q95 "jr 1T||! CD-AANBIEDINGEN EB33 Mti iiiai'i issy.v** JHP wV II Oplossing cryptogram 314 |rj| 11 r 4435- THE GOLDEN EARRING "Naked II" Live registratie van neerlands popband nr. 1 CORRECTPRIJS [CD-R0Mj|7 12935 Art.nr. .4m -4m -4m -WX 4m -4m .4m -4m -4m 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 ALLEEN ZATERDAG 6 MAART i VAN 17.00-18.00 UUR 1,4935 Art. nr 230490 L 2-CD'S ZONDAG 7 MAART GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR tx51 In The X-Files: Fight The Future volgen we de belevenissen van Mulder en Scully, natuurlijk gespeeld door de welbekende David Duchovny en Gillian Anderson, bij hun speurtocht naar het onverklaarbare. Het begint allemaal in Dallas, met de zoektocht naar een verborgen explosief in een groot kantoorpand. Het explosief is daar verstopt om een aantal mysteri- euze zaken niet boven water te laten komen. Terwijl iedereen in het pand aan het zoeken is, komen Mulder en Scully tot de conclusie dat men op de verkeerde plaats zoekt en begeven zich naar een andere locatie. Ternau- wernood weten zij het andere pand te laten ontruimen en als het explosief dan ontdekt wordt, roept men de hulp in van een expert. Dan gebeuren er een aantal rare zaken, wat weer aanleiding geeft tot verder onderzoek door Mulder en Scully. Zij ontdekken een samenzwering met als doel de over- name van de aarde door de aliens. De sporen leiden naar Washington D.C., de stoffige olievelden van Texas, speciale vergaderruimtes in Lon- den en naar de uitgestrekte ijsvlaktes van Antarctica, waar de nodige plan- nen gesmeed worden. Intussen staat ook de relatie tussen Mulder en Scul ly onder de nodige druk, zowel zakelijk als prive en dat is ook weer van invloed op het hele verhaal. Het is zonder meer een film die twee uur lang de aandacht geboeid weet te houden en de special effects zijn echtde moeite waard. Ik kan dus alleen maar zeggen: ga er eens een avondje lek- ker voor zitten. 0. r- 1Lethal Weapon 4 2)Mercury Rising 3)WiId Things 4) Armageddon 5)Six Days, Seven nights 1 )X-Files-FightTheFuture 2)Protector 3)Phantoms 4 )Counter Measures 5)Siberia 1 )Spawn Unrated is een box van zes delen met de avonturen van de welbekende stripfiguur Spawn die strijdt tegen de duivelse machten op aarde maar vooral tegen zich- zelf. Deze box bevat maar liefst twaalf episodes dus bent u verzekerd van ruim drie uur animatie. De delen zijn ook los verkrijgbaar dus u kunt zelf kiezen. 2)Evil Dead 1+2 is nu ook ver krijgbaar in een box en ditmaal in de uncut- en uncensored versie Een must voor de verzamelaars van het griezelgenre. Bijna drie uur lang op het puntje van je stoel zitten en proberen je nagels niet te laten sneuvelen. Veel sterkte toegewenst. r. -, <tt Mttliw+tMII -OMttllMI -<m wmllttSUnifl wH V - 'v.fA'iino..-.-ori.t3tt«u mti' ;toii - t'MMt'.tlH* Ugg) aiicadp '.WW WjtollWtirtiwvntT In Nederland zijn er meer dan 1,1 miljoen vrouwen in de leeftijd van 45 tot 55 jaar. Zij krijgen allemaal te maken met de overgang: een li- chamelijke verandering veroor- zaakt door een vermindering van de hormoonproductie. De over- gang kondigt zich meestal aan doordat de menstruaties onregel- matiger beginnen te worden. Daar- naast openbaren zich vaak allerlei 'overgangsklachten'. Van alle vrouwen in de overgang krijgt tachtig procent te maken met deze verschijnselen. Zij hebben dage- lijks (meerdere) opvliegers en overmatig zweten houdt hen 's nachts vaak wakker. Door het ge- brek aan voldoende nachtrust kan vermoeidheid en prikkelbaarheid het gevolg zijn. De overgang houdt (lichamelijk) in dat de hormoonproductie van de vrouw verandert. Gedurende de periode dat de vrouw menstrueert, wordt het hormoon oestrogeen aangemaakt. Tijdens de overgang vermindert het lichaam de produc- tie van oestrogeen, waardoor over gangsklachten kunnen ontstaan. De opvlieger is hiervan het meest voorkomende en bekendste ver- schijnsel. Hedaktie. M de la Rivtere, ads De huisarts is niet de meest geraad- pleegde persoon als het om over gangsklachten gaat. Deze zal in het algemeen advies kunnen geven over levenswijze, zoals stoppen met roken, minder koffie en alco hol drinken, gezond eten en vol doende bewegen. Daarnaast kan de arts een hormoonpreparaat voorschrijven. Dit laatste wordt door veel vrouwen echter als een te zwaar middel gezien. Angst voor bijwerkingen, zoals haargroei op ongewenste plaatsen, speelt hierbij een rol. Ondanks dat voor vrouwen rond de vijftig jaar overgangsklachten een bekend verschijnsel in het da- gelijks leven zijn, doen velen niets aan de behandeling van hun klach- ten. Een veel gehoorde uitspraak is 'je leert er mee leven'. Vrouwen ervaren overgangsklachten echter als erg vervelend. Een opvlieger kondigt zich niet van tevoren aan en kan dan ook zeer ongelegen ko men. Sinds kort is er een nieuw, natuur lijk middel verkrijgbaar dat deze klachten helpt verlichten: Ymea. Het vermindert de overgangs klachten, maar heeft geen invloed op het lichamelijke hormonale ver- anderingsproces. Het is zonder doktersrecept verkrijgbaar bij de drogist en apotheek. Als een vrouw geen geneesmidde- len tegen overgangsklachten wil gebruiken, kan Ymea een goed al- ternatief zijn. Het is een natuurlijk produkt dat gemaakt is op basis van de geneeskrachtige plant Cimi- cifuga Racemosa. Vrouwen vin- den het erg makkelijk omdat het slechts eenmaal per dag ingeno- men hoeft te worden. Een vrouw kan zelf heel goed iets doen aan die typische overgangs klachten en hoeft daarvoor niet per se door de huisarts behandeld te worden. Als er echter sprake is van onverwachte klachten of ongerust- heid over de klachten, dan is het raadzaam wel contact op te nemen met de huisarts. Diegenen onder u die gekeken hebben riaar 'Saving Private Ryan' en daar ongetwijfeld van onder de indruk waren, kunnen nu ook hun hart ophalen bij het kijken naar The Thin Red Line. Deze oor- logsfilm is gebaseerd op de roman van James Jones en speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. De film handelt over de slag om het eiland Guadalcanal, waarbij een groep sodaten (C-for-Charlie) wordt ingezet bij de aflossing van een aantal mariniers die last heb ben van oorlogsmoeheid. En dat is ook niet verwonderlijk gezien de heftige tegenstand van de aanwezi- ge Japanners op het eiland. De film begint met de reis van de groep en vertelt over onverwachte gebeurte- nissen zoals een plotselinge lan ding en de bloedige en uitputtende gevechten die geleverd moeten worden. Uiteindelijk wordt duide- lijk wie de overlevenden zijn en wie er huiswaarts kunnen keren. Het is niet alleen een verhaal over vechten maar de film vertelt ook over de banden die ontstaan tussen de manschappen in tijden van spanning en welke emoties zich daarbij afspelen en ontwikkelen. Uiteindelijk blijkt dat zij niet vech ten voor het vaderland maar voor zichzelf en de mannen naast hun. Het enige doel is overleven. In de bP*" Ol 4 i ITiiifiiilir Sean Penn en Nick Nolte spelen de hoofdrollen in The Thin Red Line hoofdrollen ziet u onder andere Sean Penn, Nick Nolte, Elias Kote- as, Woody Harrelson, John Cus- ack, Ben Chaplin, George Clooney, Jim Caviezel en deze na- men hebben geen verdere intro- duktie nodig en als ik u vertel dat deze produktie al een aantal Oscar- nominaties heeft, dan weet u dat dit verplichte kost is. De liefhebbers van de aktie/thriller kunnen deze week weer genieten van Mel Gibson, die schittert als Porter in de film Payback. Gibson speelt een dief die samen met zijn maatje Val Resnick (Gregg Henry) een grote slag heeft geslagen. En dan begint de ellende want Val heeft andere plannen waar Porter het slachtoffer van wordt. Val gaat er namelijk met de buit en met Por ters vrouw vandoor, waarbij hij Porter neerschiet en voor dood achterlaat. Porter overleeft de aan- slag en zet vervolgens alles op al- les om wraak te nemen. Hierbij laat hij zich door niets en niemand stoppen, zelfs niet door de nieuwe bazen van Val, het Outfit'-kartel. Er ontbrandt een strijd die voor sommige mensen niet geheel ple- zierig afloopt. Van dik hout zaagt men planken. HANS REVET De cd's die hier besproken worden zijn te leen bij de Centrale Discotheek aan de Hoogstraat 110 in Rotterdam, Voor de to tale ca talogus raadpleeg: http:llmuziekweb.cdr.nl Frederique Spigt - Engel (haxl 143) In 1998 verraste zangeres Frederi que Spigt Nederland met haar deelname aan het Nationale Song- festival. De Rotterdamse die zich daarvoor in de bands I've Got The Bullets en A Girl Called Johnny met de Engelse taal had bezigge- houden zette toen met 'Mijn hart kan dat niet aan' de eerste stap voor haar Nederlandstalige cd 'En- gel'. Het is een album waarop Spigt haar blues- en rockroots mengt met haar liefde voor strij - kers, die de plaat een klassieke en zigeunerachtige sfeer geven. Het grootste deel van 'Engel' wordt in- genomen door typische theater- stukken als 'Schimmen', 'Rood voor mijn ogen',Jij woont in mij' eri het instrumentale 'Tobias'. lets steviger klinken 'Alles draait om jou', 'Engel' (het mooiste nummer van de plaat) en 'Panoramagor- dijn'..(W.vd.Z.) Jimmy Lafave - Trail (jk94636) Jimmy Lafave kennen we als ver- tolker van veel songs van Bob Dy lan. Hij werd in het verleden ook nog wel eens bestempeld als 'de nieuwe Bruce Springsteen'. Hoe- wel 'Trail' eigenlijk niet meer is dan een verzameling demo's, live- en radio-optredens is deze dubbe- laar toch zeker de moeite waard. We horen een gedreven zanger/gi- tarist aan het werk in songs als 'Po sitively 4th Street', 'Because the wind' en het stevig rockende 'The perfect combination'. Hoogtepun- ten zijn verder nog akoestische songs als 'Going home', Spring steens 'Valentine's Day', Dylans 'I trew it all away' en de eigen composities 'How it must remain' en 'Elbe's song'. (C.K.) Mercedes Sosa - Al despertar (hex5753) Ondanks haar 62 levensjaren heeft Mercedes Sosa haar stem intact weten te houden: deze Argentijnse zangeres met de bijnaam 'La ne- gra' bezit een indrukwekkende donkere en warm getinte stem, waarmee ze emoties kan uitdruk- ken die uiteenlopen van teder tot dramatisch. Al vanaf 1966 heeft ze tientallen platen uitgebracht, aan films en festivals meegewerkt. Haar politieke stellingname tegen de dictatuur en voor de rechten van de mens zorgde ervoor, dat ze een tijd verbannen werd uit Argentinie. Haar repertoire is zeer uitgebreid en gevarieerd en houdt het midden tussen volksmuziek en popmuziek: Mercedes mengt traditionele sam ba- en tangoritmes met pure rock- beats. Ook op deze cd hoor je Mer cedes' unieke stijl van popmuziek overgoten met een saus van ken- merkende Zuid-Amerikaanse rit- mes en instrumenten (bijvoorbeeld panfluit). (SvdP) P&PM1102 12 2 51 24 63 23 80 7,4 53 22 58 17 41 13 35 HOR1ZONTAAL: 1 plaatselijk; 6 zangstuk; 12 puree; 14 traag; 16 ti- tel; 18 waterstand; 19 bergrug; 21 kosten koper; 22 titel; 23 slang; 24 familielid; 25 voorz.; 27 foedraal; 28 bevel; 29 knaagdier; 31 rei; 33 in memoriam; 34 pi. in Gelderl.; 36 knoop; 38 Science Fiction; 39 bijb. maat; 40 bijbeldeel; 42 gebak; 43 landbouwwerktuig; 44 sjaal; 45 kaartenboek; 47 daar; 48 veestal- ling; 50 dierengeluid; 52 Europe- aan; 54 en andere; 55 pers. vnw.; 57 bijb. fig.; 59 de onbekende; 60 stoot; 62 vr. munt; 64 Ver. Staten; 65 bloeiwijze; 66 schr. overhoring; 67 water in Friesl.; 68 grassoort; 69 boom; 70 pers. vnw.; 72 beker; 74 onder andere; 75 neon; 76 ver- wonding; 78 herkauwer; 80 leerspreuk; 81 pagaai. VERTICAAL: 2 voorz.; 3 markt- tent; 4 zoogdier; 5 aankomend; 7 oosterlengte; 8 vaarwater; 9 land- bouwgrond; 10 spil; 11 tengel; 13 bevestiging; 15 grijns; 17 advies; 19 geldla; 20 broodsoort; 22 vogel; 24 broodbeleg; 26 heimwee; 30 dreumes; 32 voegw; 35 jong dier; 37 voegw.; 39 vlak; 41 insect; 43 bijb. priester; 46 lomperik; 49 reeds; 51 circinus; 53 bijb. fig.; 54 oude maat; 56 daar; 58 gelijk; 60 avondvlinder; 61 kleefstof; 62 opening; 63 hert; 71 steen; 73 in ctrde; 74 bejaard; 76 aansporing; 77 emeritus; 78 zangnoot; 79 lidw. I'tlllU HORIZONTAAL: 2 Putten; 8 ver trekstaat; 9 leefwijze; 10 her; 11 te- vredenstellen; 14 Negev; 15 Mar- ken; 16 vergeetboek; 18 noest; 20 Deo; 21 denderend; 23 welpasta. VERTICAAL. 1 buisje; 3 traphal; 4 notering; 5 gereserveerd; 6 staf- felmethode; 7 gelijkstroom; 11 tongval; 12 vigeren; 13 evenknie; 17 helers; 19 tijdvak; 22 neer. Deze week in Multimedia aandacht voor de nieuwe digitale van Canon, de Powershot A5 Zoom. Deze supercompacte digitale camera van slechts 260 gram, is speciaal ontworpen voor de zakelijke gebruiker. Canon heeft voor deze camera een objectief ontwikkeld waarin zeven lenzen zijn ver- werkt. Door deze techniek is het mogelijk om foto's met een bijzonder ho- ge resolutie te maken. De Powershot A5 is voorzien van een aantal nieuwe opnamefuncties die het mogelijk maken om onder alle lichtomstandighe- den beelden van hoge kwaliteit op te nemen. De camera kan eenvoudig worden aangesloten op een computer. Canon levert daarvoor toepassings- software voor Windows en Apple Macintosh standaard bij. CORRECT CD-MULTIMEDIA THEATER <-•> i FEYEN00RD 1998-1999 Nieuwste Feyenoord- CDmeto.a. Lee Towers, Joke Bruys, Cock v/d Palm e.v.a. i Tijdelijkmet gratis poster. C0RRECTPRIJS j TEGEN INLEVERING j VAN DEZE BON j Art.nr. 66827 LAUREN HILL "Ex-Factor", Afgelopen week 5 Grammy Awards voor dit amerikaanse talent. Haar nieuwste single op 2 track. C0RRECTPRIJS Art.nr. 66504 ER0SRAMAZZ0TTI "Eros" Al zijn hits op een CD meto.a. "MusicaE'en "Se bastassa una canzone". C0RRECTPRIJS Art.nr. 220992 s Art.nr. 223312 ELECTRONIC ARTS WARGAMES Bind de strijd aan tegen een dodelijke vijand in een complete strategische oorlog. C0RRECTPRIJS Art.nr. 58045 120674 228465 220385 230499 221443 230243 221006 113013 109499 230185 230534 224371 228061 100981 229741 213215 113145 230114 219081 I1 r» 0 Art.nr. KATE BUSH The whole stoiyjbest of) - CELINE DION S'il suffisait d'aimer ETERNAL Greatest hits JEWEL Spirit SINEAD O'CONNOR The best of LAURA PAUSINI La mis nsposta LIGHTHOUSE FAMILY Postcards from heaven -4433" QUEEN Greatest hits II4m PINK FLOYD Wish you were here4m EROS RAMAZZ0TTI Live4m R.E.M. Up4m CLIFF RICHARD 40 Years (best of)4m LEANN RIMES Sittin' on top of the world4m THE ROLLING STONES Jump back(best of) -4m KEITH SWEAT Still in the game4m ROBBIE WILLIAMS I've been expecting you —4m TALK TALK Best of4m TINA TURNER Simply the best UB 40 Labourof love III BILLWHELANRiverdance 64928 223307 228525 230042 230048 SIMBA'STROTS DE LEEUWENKONINGII _44^ 29.95 MADONNA Ray of light4m 29.95 BEEGEES One night only4m 29.95 KLASSIEK NAXOS VERZAMEL (10CD-box)—99flr 35.00 WHITNEY HOUSTON My love is our love__ 44^5" 29.95 HET ZATERDAG Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Bergweg 110 kunt u van 17.00 tot 18.00 uurzaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. R.KELLY "R" I Dubbel CD met de hits "I believe I can fly", "When a woman's fed up" en Tm your angel" (met Celine Dion). GRATIS PARKEREN OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag van 9.00-18.00 uur, vrijdag van 9.00-21.00 uur, zaterdag van 9.00-18.00 uur. Zondag 7 maart geopend van 12.00-17.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 6