ROTTERDAM ZONDAG OPEN! i7@pftstiMnrvF LAMINAAT I FOP* W U MaasposT BAS VAN DER HEUDEN SUPERMARK1EN BUM DE CORRECT AANBIEDINGS KRANT KORTING! NOVA Dienstverlening ONS Milieu i.v.m. feestdagen gewijzigd jjj ml Hoofdbode neemt afscheid Schat Producties heeft een oogje op terras Zeeman 617.300 ZONDAG OPEND Of bel gratis 0800 - 06 42 MAZDA PENNINGS Ruimere bezoektijden Kosovo-actie groot succes MARKT UW PLUSMARKT IS EXTRA GEOPEND OP 1® \).j frTTj Totale opiage 6 weken voor Wie anders! Tel. 010-2464222 IAANBIEDING VAN DE MAANDl Video Audio KTV Telecom Schiedam Opiage 37.745 Milieu - Donderdagavond 29-4 tot 21.00 uur. - Vrijdag 30-4 tot 13.00 uur. - Zaterdag 1-5 tot 18.00 uur. VOOR DE DEUR EN GRATIS PARKEREN PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Notenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND LET OP ONZE SPECTACULAIRE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT! 1_y rUI De Grootste keus in van 12.00 tot 17.00 uur MJa noteer mij voor zo'n voordelig proefabonnement KAPSALON SCHOONHEIDSSALON IX GRATIS ZONNEBANK BIJ WASSEN/KNIPPEN /28,95 Nieuwlandplein 20 - Tel. 010-2731099 w»«#viO|F FOTO, video, AUDIO, TV. SPECIALIST! ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurtl Foto klein WOENSDAG 28 april 1999 6e jaargang nr.17 SCHIEDAM - De bezoektij den voor de kinderafdeling van het Schieland Zieken- huis worden per 1 mei ver- ruimd. Het ziekenhuis wil hiermee een bijdrage leve- ren aan het welzijn van het opgenomen kind en de ou- ders. Voor zieke kinderen is het belangrijk veel contact te hebben met vertrouwde mensen; dit vermindert de onzekerheid en angst, de kinderen voelen zich ge- woon prettiger. De boxen kunnen per 1 mei 24 uur per dag worden bezocht door de ouders, van 9.00 tot 19.00 uur door broertjes en zusjes en van 14.00 tot 19.00 uur voor overige bezoekers. Ook de zalen zijn 24 uur per dag voor de ouders te bezoeken. Zusjes en broertjes kunnen hier van 9.00 tot 19.00 uur terecht en overige bezoekers van 14.00 tot 19.00 uur. De couveusekamer en kleine babykamer kunnen 24 uur per dag door de ouders wor den bezocht en van 9.00 tot 19.00 uur voor broertjes en zusjes. Tijdens voedingen- mag er een bezoeker (ouder dan twaalf jaar) zijn. Tussen 14 .00 en 19.00 uur mag het bezoek voor het raam kij- ken. SCHIEDAM - De actie 'Schiedam helpt vluchtrelin- gen Kosovo' van afgelopen weekend is en groot succes geworden. In totaal kwamen er zo'n duizend voedselpak- ketten binnen, zo'n vijftien ton kleding en (via een col- lecte en sponsorwerving) zo'n 18.000 gulden. Twee kerken schonken vijfdui- zend gulden aan de stichting 'Hoop voor Albanie'. Deze stichting verzorgt het trans port van de goederen naar Albanie en de distributie ter plekke. 'Hoop voor Albanie' is al acht jaar actief met een gaarkeuken, een bakkerij en een distributiecentrum voor hulpgoederen uit Neder- land. Die zijn eigenlijk be- doeld voor d ruim 50.000 daklozen die in Tirana rondzwerven, maar verzor- gen nu de vluchtelingen uit Kosovo. De hulpgoederen uit Schiedam gaan donder- dag 28 april op transport naar Albanie. Op vrijdag 30 april en woensdag 5 mei ziet u in Schiedam minder oranje op straat. De vuilnisman gaat Koninginnedag en Bevrijdingsdag vieren. Daardoor ontstaan wijzigingen in het ophalen van huisvuil en de openingsdatum van het Milieustation. Op vrijdag 30 april en woensdag 3 mei is ONS Milieu gesloten. Wij halen op die dagen geen huisvuil op. De wiizigingen ziin als volgt: De grijze minicontainers van vrijdag 30 april legen wij op maandag 3 mei. De huisvuilzakken van vrijdag 30 april halen wij op op dinsdag 4 mei. De groene minicontainers van woensdag 5 mei legen wij op donderdag 6 mei. Zet uw minicontainer of uw huisvuilzak pas op de ophaaldag, niet eerder dan 05.00 uur s ochtends, buiten. Milieustation Op vrijdag 30 april is het Milieustation Van Heekstraat gesloten. Op woensdag 5 mei is het Milieustation open. Warenmarkt centrum Op vrijdag 30 april wordt in het centrum geen warenmarkt gehouden. Over DeVesten 3 3116 AD Schiedam giUf Geuzenplein 7 SCHIEDAM WOUDHOEK Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) (mrf. tarr. 'Weg en tand'j, telefoon 010-52169/7. ROTTERDAM Otympiaweg 44e (pal mast de KM telefoon 010-4791944. 6 Dagen per week open, zaterdag tot 17.00 uur. Vrijdag koopavond. HMIDWUK Molenstraat 3, telefoon 0174-628806. Geopend dinsdag l/m vrijdag van 9.00 lot 17.30 uur. Zaterdag tot 16.00 uur. vrijdag koopavond. Het centrum van Rotterdam was zondag het toneel van blijdschap en verdriet. Feyenoord werd op het stadhuis toegejuicht door 200.000 supporters voor het behalen van het kampioenschap. Een zee van vlaggen en sjaaltjes verwelkomde de spelers van Feyenoord toen ze het balkon betraden. Op de foto toont Graff de kampioensschaal aan de kolkende menigte. Vuurwerk werd afgestoken en rookwolken dreven over het Stadhuisplein. Mensen dansen en springen. Kort nadat de overwinnaars met de kampioensschaal naar binnen zijn gegaan, slaat de sfeer op de Coolsingel om. Op het Stadhuispiein wordt een kleine groep agenten in het nauw gedreven door een grote groep supporters. Om de huid te redden zijn de politiemensen genoodzaakt met scherp op de reischoppers te schieten. Drie personen worden geraakt door politiekogels. Gewond aan buik, been en nek worden zij overgebracht naar verschillende ziekenhuizen. Op hetzelfde moment plunderen grote groepen jongeren winkels op de Lijnbaan. Elders in de stad worden stenen verzameld en naar het Hofplein gebracht. Politiemensen worden aangevallen en een agent raakt hierbij zwaar gewond. De spelers zitten ondertussen te eten in het stadhuis. Om de sfeer niet te verstoren worden de gordijnen gesloten. Burgemeester Opstelten maakt zich zorgen voor de toekomst. „De incidenten werpen een somber licht op de komende grootschalige publieke manifestaties. Voor de viering van Koninginnedag, Ajax - Feyenoord en de bekerfinale moet het beleid herzien worden.foto Dick SCHIEDAM - Schat Producties heeft afgelopen maandag alvast een hint gegeven over de volgende productie die gepland staat voor mei 2001. Winfred van Buren en Nancy Mac Gillavry zijn van plan een stuk te schrijven over een ge- slacht van Schiedamse kunstenaars die in de loop der tijd worden ge- volgd. De locatie die Schat op het oog heeft, is verrassend. Op het oudste plekje van Schiedam (zeg maar op en rond het terrein voor Cafe Zeeman) wordt het wel en wee van de kunstenaars verbeeld. Rouwen en ruziemaken, liefde, succes, tegenslag. De kunstenaarsfamilies zullen door de eeiiwen worden gevolgd, waarbij het vertrekpunt de twaalf- de eeuw zal zijn. Van tamelijk ano- nieme kunstenaars die hun werk niet eens signeerden, tot kunste naars wiens roem zich voorbij Schiedam uitstrekten. De toeschouwers zullen plaats moeten nemen op pontons in de Schie. Schat had al eerder haar oog laten vallen op de locatie, maar zag keer op keer van het voornemen af omdat de speelruimte beperkt is. Nu, nadat de locatie voor de zo- veelste keer werd geopperd, be- sloot Schat de sprong in het duister toch te wagen. „Je kunt het jezelf makkelijk maken, maar de beper- king in ruimte kan ook creatief werken", sprak Hans Hoogerwerf in het oude Stadhuis aan de Markt. De plannen van Schat bevinden zich overigens nog wel in een pril stadium. Wel is zeker dat de loca tie door politie en brandweer zijn goedgekeurd. De bewoners van De Schie zijn vo- rige week al per brief gei'nfor- meerd over het voornemen van Schat Producties. SCHIEDAM - L. Menke heeft af gelopen maandag in de gemeente- raad voor de laatste keer als hoofd bode gefungeerd. De hoofdbode besloot er na 21 jaar een punt ach- ter te zetten. Menke heeft onder drie burgemeesters gediend en vele wethouders. Van burgemeester Scheeres kreeg Menke een kristal- len karaf met het gemeentewapen. „Laten we in godsnaam maar wat gaan drinken", waren de laatste woorden van Menke in de raad, een geliefde uitspraak van de eer- ste burgemeester waar Menke on der heeft gediend. Herenpad 10a Schiedam. Tel. 010-2734094 Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 29,-. Dat is een korting van maar liefst 14,50. Vul snel de bon in (6 weken voor slechts 29,-) Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1