PAUL BERG HEEFT T ALLEMAAL! "KADOBON" PKRP koornneef PUZZELMEE!!! Wat moet u doen? Gran Conaria 895 Korte mouwen hemden v.a. SCHOLTES De hele maand mei SLAGR00M- T0MP0UCEN /1-50 p. stuk wmspteUutktok 0. 3 gebakken panharingen /5,- Kibbeling 5,- GORZEMAN moederdag boeketten NUAL voor I WEEK TE HUUR! W' -WMmui WIJ WENSEN U VEEL PUZZEL- EN WINKELPLEZIER Kruiswoordpuzzel rete/d nOERKOOP^yroMarpng Melko Tenson 1Ledub 1 Hiltl Bugatti Carl Gross Banket bakkerij whiskas 250 gram vanaf 12,50 ffleuivoordeel: KSf£ 3" i~ van/2.60 voor \Nt6 bloemen- en plantenpaleis bij een minimale nuurbestedinF van 15,- DAT IS DUIDELIJK Deze maand een orieinele MEXX- CAP kado bij aankoop van een montuur uit de MEXX-coJlectie kapsalon emmij Leuk idee voor moederdag? voor de kapper natuurlijk! Wassen, knippen, drogen en kleurspoeling 64.55 Mrg. Nolenslaan 418*3119 EL Schiedam tel. (010) 473 53 84 Mgr. Nolengon 700.73H9 ET ScNedom Actie is geldig t/m 31 mei 1999 Welk winwoord komt er in het balkje? HORIZONTAAL: 1 maat; 6 schillen; 12 eetgerei; 14 stel; 16 uit- roep; 18 tegenwoordig; 19 topnummer; 21 millimeter; 22 nikkel; 23 opschudding; 25 scheik. term; 28 klok; 29 zandheuvel; 31 barak; 32 nobel; 33 boom; 34 aardkleur; 36 Europeaan; 38 neon; 39 doordrin- gen; 40 keur; 42 zachte; 43 betaalmiddel; 45 zandaal; 48 stevig; 51 voorz.; 53 pi. in Mauretanie; 54 herkenningsmelodie; 55 in loco; 56 hemellichaam; 58 livreiknecht; 60 vogelverblijf; 63 vlammend; 65 pro- jectieplaatje; 66 landbouwwerktuig; 67 vr. maat; 68 speelkaart; 69 oosterlengte; 71 aansporing; 72 kachelzwart; 74 traag; 76 hooivork; 77 zwembad. VERTICAAL; 2 ad vocem; 3 bekeuring; 4 stoot; 5 maanstand; 7 sel- derij; 8 verlichting; 9 jong dier; 10 daar; 11 vis; 13 hetzelfde; 15 krij- sen; 17 echt; 19 blaasinstr.; 20 lor; 22 weigering; 24 onmeetb. getal; 26 wintervoertuig; 27 eil. bij Estland; 28 buiten dienst; 30 viking; 32 binnenhalen; 35 schreeuw; 37 vertrouwd; 39 vruchtje; 41 ieder; 44 ar- moede; 46 dunnetjes; 47 oogvocht; 48 handvat; 49 hot; 50 offertafel; 52 orgaan; 55 Egypt, godin; 57 reeds; 59 kledingstuk; 61 jongens- naam; 63 aardig; 64 verpakking; 67 groente; 70 ongebonden; 72 dwarshout; 73 voorz.; 74 bergplaats; 75 zangnoot. Winnaars "smeltkaaspoeder" Joke v.d. Schelling G.J. Bout-de Vries Waardebonnen kunnen afgehaald worden op: Over de Vesten 3, Schiedam WAGER RUNOERGEHAKT OIXAN (36) TABS ^,B.P0MIAfl«TMAITBE PAUL gQQ Mgr. Nolensfaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND Los de puzzel op en stuur uw oplossing voor 18 mei naar: A/Iaaspost Schiedam o.v.v. puzzelnummer: 3 Postbus 373 3100 AJ Schiedam Onder de goede oplossingen wor den 2 waardebonnen van fl. 25,- verloot. Deze waardebonnen kun nen bij een van de deelnemende winkeliers worden besteed. Gegarandeerd snel en makkelijk beleggen? t»r W hl VSB'BANK 8 of 15 daagse vliegreis diverse appartementen Al vanaf Zie ook elke dag RTL 4 ReisTEXT pog. i Bilderdijkstraat31„ t«i No,enslaan 694 el. 010-4269621 fax 010-4260458 vaste lage prijs DOBEYm DJ; KNABBELFARM Nu ook in Schiedam RADIO-WEST b.v. Holland Electro stofzuiger Sweefty Mar. Nolenslaan 696, tel.: 273 06 45 Mathnnesserweg 61tel.: 437 0^^ delikatessen assortimenten Mar Nolenslaan 602, Schiedam 010-4739378 ledere dag verse en gebakken v Volop bloeiende planten v.a. 3?^ ^»|«»orterin9jplantenbakjes v.a. £EiMINGSTIJD_EN f. 51 Bij inlevering van deze advertent.e. e actie loopt t/m 31 -05-1999 MAASPOST SCHIEDAM - XQ07 o'° 56 62 66 46 158 154 168 59 49 61 169 73 P&P M0303 71 30 32 31 19 33 25 29 48 52 2 68 55 50 44 kilo met gratis roman Met de BeursVersneller kunt u het ook. Veel mensen denken dat beleggen alleen die op de beurs te bchalen zijn7 Met de BeursVersneller is proftteren van de beurs voortaan voor iedereen weggelegd. Met een lage maande- lijkse inleg profiteert u van de koerswinsten op de AEX-index. Uw voordelen: - Uzersterke belegging in de AEXdndex - Deelname al mogehjk vanaf/ 10U, p - Na 5 jaar wordt de koerswinst tweemaal uitbetaald, belastingvrij - U stapt altijd in op hetlaagste jJuntm het eerste jaar, dankzij de Beste Start Garantte koerswinst in handen heeft. ..,..0 VSB. Daar kom je verder mee. Vertrek 8,15, 22 en 29 me' en 5,12,19 en 26'|uml999 ^"^ruvtnn Cl0incid>or. Mgr. Nolenslaan 600 Schiedam 010-473 9345 3 110 No,enslaan 598 3119 ER Schiedam, tel. 010 - 426 12 37 bij hebben voor bijv. de bovenverdieping. HE prijs: 229,- Nu'X voo'r uw oude stofzuiger terug: MGR; NOLENSLAAN 698 TEL. 010-4730344-4267744 SCHIEDAM Dageiijks geopend van I2.00 (of 2I.00 uur Mgr. Nolei^/oan 688 Sthiedpm 0 0 - 246 00 22 ",ci 38 VVaar arxfcrs!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 16