Woning van de maand E Hypotheekwijzervoor al uwverzekeringen Sfeerhaard op gas HUIZENKOPERS OPGELET! Huren of Kopen? Waarop te letten bij het kopen van een huis? VASTGOED I I Vraagprijs659.000,00 k.k. Lage rente voor regio Rijnmond! LEVEN HYPOTHEEK 1 jaar 3.5% 5 jaar 4.0% 10 jaar 4.4% 20 jaar 5.10% 1 jaar 3.7% 5 jaar 4.0% 10 jaar 4.7% 20 jaar 5.2% Hypotheekwijzer BV A wSm 'mi§i a ss Woont U we I volledig verzekerd? In fraaie woonomgeving gelegen en zeer ruim herenhuis met vele originele en karakteristieke details. Het pand verkeer in uitstekende staat van onderhoud. Indeling: begane grond: tochtportaal voorzien van marmeren afwerking, ruime hal met monumentale trappartij, woonkamer en suite 6,00 x 4,00 m/5,20 x 4,00 m voorzien van openhaard, ruime keuken met toegang tot de tuin (10 meter diep), bijkeuken voorzien van wasmachine-aansluiting, ruime kelderverdieping ca. 25m2. 1e verdieping. slaapkamer 3,50 x 2,50 m. Slaapkamer 6,00 x 4,00 m slaapkamers 5,20 x 4,00, 2e toilet met fonteintje. 2e verdieping: overloop, badkamer voorzien van ligbad, douchecabine, toilet en wastafel, slaapkamer 3,80 x 3,80 m, slaapkamer 3,25 x 3,90 m, slaapkamer 2,00 x 3,95 m. Algemeen: geheel object verkeerd in goede staat en is voorzien van glas in lood in ramen en binnendeu- ren, monumentale trap, originele plafonds in alle vertrekken, aparte vliering, C.V.-combi ketel (1994), totale inhoud circa 770 m3,200 m2 eigen grond, oplevering in overleg. Wie goed verzekerd door het leven wil gaan, heeft al snel meer dan een schadeverzeke- ring nodig. Iedereen wil zijn schaderisico's immers goed afgedekt zien. Vooral thuis loeren enkele risicos. Van be- lang is niet alleen de bescher- ming van huiselijke bezittin- gen, maar ook het indekken tegen schade die U aan ande- ren kunt toebrengen en ande- ren aan U. Hypotheekwijzer adviseert bij het samenstellen van het verzekeringspakket. Zo wordt voorkomen dat ver- zekeringen elkaar overlappen en dat er dus te veel premie wordt betaald. Zorg voor een slimme combinatie van verze- keringen, die precies op elkaar zijn afgestemd. NIEUWBOUW en aankoop huurwoning BESTAANDE BOUW en overstuffing hukJtge hypotheek Rijnmond Rotterdamsedijk 437, Postbus 888,3100 AW Schiedam Telefoon: 010-4736665 Deskundig onafharikelijk Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dop jMIMBMl Het pakket kan worden samenge- steld uit onder meer een inboedel- verzekering. Deze verzekering biedt bescherming tegen de financi- ele gevolgen van schade aan al de huiselijke bezittingen. Schade die iedereen zomaar kan oplopen door bij voorbeeld een gescheurde water- leiding, door brand of door inbraak. Het is belangrijk bij de aanvraag van een inboedelverzekering de juiste waarde van de bezittingen vast te stellen. Mocht bij schade blijken dat de inboedel voor een te laag bedrag verzekerd is, dan wordt een evenredig deel van de schade vergoed. Wie huiseigenaar is, kan niet zonder een opstalverzekering. Brand, storm en inbraak kunnen aanzienlij- ke schade veroorzaken. De dekking van de opstalverzekering is zeeruit- gebreid. Zo zijn ook de schuur, de garage en zelfs de tuinafscheiding meeverzekerd. Bovendien bestaat er een heldere dekking tijdens de periodes van aan- en verbouw. Wie een inboedel- en opstalverzekering samen afsluit ontvangt bij Hypo theekwijzer een korting van 15 pro- cent op de inboedelpremie. Een aansprakelijkheidsverzekering is voor iedereen onmisbaar. Deze biedt financiele bescherming wan- neer U aansprakelijk wordt gesteld voor schade die U, Uw gezinsleden, maar ook Uw huisdier aan anderen toebrengt. Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan ons allemaal overkomen. Bijna tachtig procent van de onge- lukken gebeurt in en om het huis. Een ongevallenverzekering dekt de vaak forse financiele gevolgen van een ongeluk. Het aardige van de verzekering die Hypotheekwijzer biedt is dat de dekking van kracht is over de gehele wereld, gedurende 24 uur per dag. Bij conflicten is het soms nodig de hulp van een deskundige in te scha- kelen. Met een rechtsbijstandsver- zekering kan men zich verzekeren van die deskundigheid. De verzeke ring dekt vrijwel alle problemen op juridisch gebied. Wie meerdere schadeverzekerin- gen bij Hypotheekwijzer afsluit, valt extra in de prijzen. Met drie ver- zekeringen is men al verzekerd met alle voordelen van het Totaalplan. Dat Totaalplan is perfect aan te pas- sen aan de eigen situatie. Op deze manier is het mogelijk tientallen guldens per jaar te besparen op de verzekeringen. Hopelijk is het stookseizoen nu toch echt voorbij, maar wie een open haard heeft weet dat die ook in de zomer nog wel eens even aan gaat. Er zijn van die kille momen- ten, waarop het niet loont om de centrale verwarming in te schake- len. Dan is de warmte van het haardvuur toch wel behaaglijk. Zo'n open haard is dus zomer en winter een aanwinst. Vandaar mis- schien dat het merk Dru juist nu een nieuwe open haard op gas in- troduceert. Het is de Dru Sonnet, een fraaie wandhangende open haard die heel gemakkelijk is aan te steken. Zet het gas aan en houd er een lucifer bij. Er is een echt le- vend vlammenspel en er komt ze- ker ook warmte van het vuur af. De Sonnet is er niet alleen in de don- kere kleur antraciet, maar ook in wit. De schouwrand kan boven dien worden uitgevoerd in hout, granito, chroom of zwarte ribbels. Kies maar uit. Voor het klassieke interieur is er ook nog een sieror- nament voor decoratie op de kap. De Dru Sonnet is snel geplaatst. Met slechts zes bouten wordt hij aan de muur gehangen op elke plek waar gastoevoer en schoorsteen aanwezig zijn. Dus deze haard is ook geschikt voor woningen die niet over een schouw, maar wel over een rookkanaal-aansluiting beschikken. De prijs ligt rond de 2500 gulden. Informatie over ver- koopadressen is te verkrijgen via telefoon 0315-689550. Dru Sonnet: nieuwe wandhangende open haard op gas. Ook het merk Bellfires komt dit voorjaar met een nieuwe gashaard. Dit betreft een inbouwhaard met een gesloten verbrandingssysteem, speciaal ontworpen voor gebruik in de moderne woning met mecha- nische vehtilatie. Deze woningen zijn nogal kierdicht en daarom niet geschikt voor normale gashaarden. De gasinbouwhaard van Bellfires is anders: deze kan zelfs worden gebruikt in woningen zonder rook- kanaal. Hij moet wel tegen een buitenmuur van het huis gemon- teerd zijn. Ook kan hij worden in- gebouwd in een bestaande schouw. De gasinbouwhaard van Bellfires kost rond de 3.500 gul den. Informatie is te verkrijgen via telefoonnummer 0497-381851 Het spreekt misschien voor zich, maar huizenprijzen verschillen sterk van regio tot regio. Voor het bedrag waarmee in Drenthe een vrijstaand huis kan worden ge- kocht, is in Rotterdam net een ap- partement aan te schaffen. Het is voor kopers daarom belangrijk dat zij zich op de hoogte stellen van het gemiddelde prijsniveau van de wo ningen in de regio waar zij willen wonen. De prijs van een woning wordt bei'nvloed door allerlei facto- ren. Zelfs binnen een klein gebied kunnen de huizenprijzen daarom sterk uiteenlopen. Goede en be- trouwbare informatie is dan ook on- ontbeerlijk. Dop Dop Vastgoed geeft die informatie. Omstandighe- den die mede de huizenprijzen be- palen zijn onder meer de aan- of af- wezigheid van scholen, winkels, parken en andere voorzieningen. Ook de bereikbaarheid van de wo ning speelt een belangrijke rol. Wie een huis koopt wil er natuurlijk ook in wonen. In sommige gemeenten kunnen nieuwelingen zich niet zon der meer vestigen, daarvoor is dan eerst een huisvestigingsvergunning nodig. Aspirant-kopers doen erdan ook verstandig aan, goed na te gaan of de gemeente waar zij willen wo nen een dergelijk beleid voert. En zo ja, of zij voor zo'n vergunning in aanmerking komen. Zij weten dan tenminste of het zin heeft naar wo ningen in die gemeente te kijken. Veel woningen die te koop staan, Er is veel vraag naar duurdere woningen. staan op erfpachtgrond. Deze grond is vaak in eigendom van de gemeen te. Een nadeel van erfpacht is dat de woonlasten daardoor vaak hoger zijn. Dat houdt overigens wel in dat woningen op erfpachtgrond vaak goedkoper zijn dan woningen op ei gen grond. Ze zijn ook minder ge makkelijk te verkopen. Veel mensen dromen van een ei gen huis maar schrikken terug voor de bedragen die met de aan koop gepaard gaan. Toch kan juist de portemonnee een goede reden zijn om voor een koophuis te kiezen. De netto-woonlasten van een koophuis kunnen lager uitvallen dan die van een verge- lijkbaar huurhuis. Dat komt om- dat de hypotheekrente aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Zeker op den duur kunnen de ver schillen groot zijn. De hypo theekrente staat namelijk voor langere tijd vast terwijl de huur- prijzen elk jaar stijgen. Maar weinig mensen storten zich op de huizenmarkt en sluiten de eerste de beste hypotheek af die ze tegenkomen. Heel verstandig, de aanschaf van een huis is een in- grijpende beslissing die welover- wogen moet worden genomen. Het is daarbij belangrijk een hy potheek te nemen die goed aan- sluit op de financiele mogelijkhe- den. Een deskundig en onafhankelijk adviseur als Dop Dop kan bij die keuze met raad en daad terzij- de staan. De aanschaf van een woning hangt niet alleen af van het huis op zich. Een beperkende factor is het maxi- male bedrag dat kopers zich kunnen veroorloven. Dit bedrag wordt door drie elementen bepaald: het eigen geld dat kopers hebben, de hypo theek die zij afsluiten en de kosten die zij moeten betalen. Er zijn natio- nale normen die bepalen welk hy- potheekbedrag maximaal kan wor den geleend. Dat iemand een be paald bedrag kan lenen, wil nog niet zeggen dat het ook verstandig is om dat bedrag te lenen. De beperkingen van het hypotheekbedrag dienen dan ook te geschieden op grond van de volgende uitgangspunten: het (gezamenlijke) inkomen, de be staande financiele verplichtingen, de persoonlijke omstandigheden, het uitgavenpatroon en de levens- stijl, de hypotheekrente, de execu- tiewaarde van de woning (bij een hypotheekzonderhypotheekgaran- tie) en de subsidie die de koper eventueel ontvangt. Daarnaast moeten kopers rekening houden met de kosten van de verhuizing en met de inrichtingskosten van de nieuwe woning. Daar komen nog bij de rentekosten tijdens de bouw- periode en eventueel de aanlegkos- ten van de tuin. Een deel van deze kosten kan eventueel worden mee- gefinancierd in de hypotheek, een ander deel moeten kopers uit eigen middelen betalen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 17