off E(lO&tA essr ■a STAYINj» ALIVE.W Bij ANGO tel je voor drie! I TO 59.45 24.95 Oaar is da Klant pas Honing! KfUWS/B, rdams Dagblad HlKiii w i NU IN DE VOORVERKOOPr Senior Accountmanager, Aararische Redrjpesn AANDACHT IS EEN MENSENRECHT BERGSCHENHOEK ROTTERDAM Forrmdo TOTAAL - TX09 RNffi 8,WE6K- is, is i mui r SES,™,Pl£W missing link im$m»EBEnwwEr 3 mei gibson payback 18 12 mei 23.00 uur Prinses Theater f 22,50 Kaarten verlcrijgbaar bij: Het grootste ontwikkelingsgebied voor de giastuinbouw in West-Nederiand. Met ruim 140 hectare nieuwe bednjventerreinen in aanleg. Bleiswijk ontwikkelt zich in rap tempo tot een logist.ek centrum van betekenis voor internationaal actieve bedrijven. Voor steeds meer van deze ondernemers is Rabobank Bleisw.jk de eerste kens als financieel adviseur. En de partner op wie ze kunnen rekenen. Ons brede, attractive productenpakket en ons team van gedreven, vakbekwame medewerkers zijn daar 'debet' aan. De twee commerciele hoogvliegers die we zoeken - van wie er een zich richt op de agra- nsche sector en een op de sectoren Handel en Industrie - gaan onze dienstverlening verder uitbouwen. Als senior accountmanager heb je een eigen kiantengroep onder je hoede. Bedrijven die behoefte hebben aan financieel maatwerk. Jij onderhoudt de contacten, knoopt nieuwe relaties aan en geeft SeillOr ACCOII ntmanagPF Rftdrjjvf>n NIP integraal advies. Dat doe je met het commerciele jaarplan, waar je zelf ook een belangrijke bijdrage aan levert, als leidraad. Basis voor je succes zijn de externe contacten die je onderhoudt in het bedrijfs- en in het maatschappelijke leven in de regio. Geef je ambitie toekomst Rabobank Bleiswijk Porcelanosa :aramic Visions Iris Sphinx VALB Aparici Portazul mmmmmummmm 1 i Herberia Porcellnato, 44 x 44 cm. Geglazuurd Urbino njjm.fl Wl 1 beige vloertegel. mSmJ p/m-i Van 72,50 voor Gepolijste vloerteeels, 30 x 60 cm, in diverse kleuren. Van 199,- voor Mariner Oeroe banen, Vloertegels. Van 108,- voor Gratis gelegd inclusief voeg- en standaardlijm! El Halcon Panama, 41 x 41 cm gris/rose gemarmeid glans. j Gratis gelegd*. Eco Montana, 45 x 45 cm, beige. Gratis gelegd*. Bij aankoop van minjmaal 25 m2 vloertege 2 Groeps vloerverwarming voor /1.695,- compleet ge'mstalleerd, bij aanschaf van een complete vloer. Alcora Aire, 20 x 25 cm, beige wandtegel. Van 34,50 voor 7,5 x.15 cm, ivoor en vanille waifltegei Uit voorraad leverbaar. TEGELMEESTCR Rotterdam, donderdag en vrijdag koopavond tot 22.00 uur! Week 18 Do. 6 mei t/ni Di. 11 mei ARCAPLEX Grown Kruiaweg 19 Spijtoniaaa: 0181-602444 nni-Wigy Dagalljka 18.45 21.45 uur Vr. 2a 66k 16.15 uur. prfmiFbf HIJ HE EFT 24 UUfi OM E^N LEVfN TE REDDEN! PREMIERE TRUE CRIME DUNTEASTWOOO AL DIANE VENORA ISAIAH WASHINGTON - JAME8 WOODS £*h' Z*2 1®*°° ,9-°° ai-30 uun Z«. 15.00 18.40 20.40uur. PREMIERE Onborekanboar, onbetrotiwbaar, onvcorspeibanr en volkomun onweetsfaonbaar MSJjm TICKET Regta: RICHARD WENK 1 6 ANDY GARCIA - ANDIE MacDOWELL H?*"1!"! 'b®h.2a- M*> V5. ^21-30 uur: Za15 48 2MS 22 45 uuri 3e Wf IK Ma. 14-00 15.45 uur; Do, DI. 66k 14.00 uur. Hat varladan blHft achtervotaen I STILL KNOW ma YOU DID LAST SUMMER 16 DagaHJka 16.45 21.15 uu>. A 8TORY OF LOVE LOST AND FOUND. MESSAGE IN A BOTTLE KEVIN C08TNER - ROBIN WRIGHT PjNN Rl 2 RUSH HOUR j j i y'ivo rwvor mar apyone |lf«J rtifft.. I0ANCU8ACK .40 uur, EH. nlat om 21.40 uur. liWiy onthuisaride thrllter van vmkLQCHUMACHER lERIN&KSgNEFr - Regia: LUIS MANDOKI RAUL NEWMAN D agel Ilk a 19.00 21.30 uur. 'VyJeK NEVER TRUST YOUR NEIGHBOUR. HK "DE SPANNENDSTE THRILLER VAN HET JAAR' (Algamaan Dagblad) DagaHJka (bah. 2».) 16.t5 19,00 21.40 uur; Za. 16.15 18.45 20.45 uur. 2e WEEK 8ha d nevar mat anyone hka him. Ha'd nevar mat anyone in hia whole dial BLAST FROM THE PAST Dagarilkf (bah. Za.) 79.00 uur. 7a. A.46 uur." HOe VER MOET JE GAAN VOOR GERECNTIGHEID? A CIVIL ACTION Rage: STEVEN ZAILLIAN JOHN TRAVOLTA- ROBERT DUVALL a.VJi. *"'LU*N _AL !e WEEK 16 10.10 21.50 uur. 2aWBE nevar met an^lh W$ vviiol® life! >T rWhUGH WILSON Aii J Ghilatopher Walton - Sissy Spacecf< NT EASTWOOD TRUE CRIME 16 IE VENORA,BAIAHWASHINdTON - James Woods Ragle- CUNT EASTWQoi 16.50 18.30 21 -tOuur.11a WEE SI.W.O. Beato Film, Baata Acfrtca, Baafo Script an Beats Kostuumootwwf? IN LOVE FI6NNE8 Gaottray Rush Judl Dench Ban A 2a. 22.45 uur. THE BRID1 OF CHUCKY NICK STABILE -j g DagaHJka 14.20 16.10 uur Za. 66k IB.45 uur, 3aWfeEK BABE IN DE GROTE STAD R^a:GEORQEGMpLLERKEN AL VERRASS1NGSPREMIERE 1R Maandag 21.30 uur. SNEAK PREVIEW Regie?LUl8 MANDOKI ^^KE^«eC^TNEf^f^BIN"WhrG^gftftLpAi D.weH|kYl?S0I S40 18.50 21 TO uur k P/AUt-NEW Infonurtimar; 4. RICHARD WENK F,ltrrh RT^gENlftNl, 19.40 21,30 uur. pheliwn nu In apeci.icula,ra live-action Htm,' (Otlglrwtabndert. verale) D BENt 21.20u^ t-' Ragtef STEPHEN HEREFl AL UM.-KEg.Y PRESTON R MOeVjVg A4N%0R aeRECHTIOHBO, NACH fVOORSTELLINGEN NACHTVOORSTELLINGEN: ZIE LUMIERE KINDERMATINEES /At. UlJOERLUKE 3ECEL£I01NG AANStVOLEN EN GEVVENSTNED Fll MKEURING AL KINOERVRIENDELUKE FILM BaWEE JEttY wear vorfiaal ARCAPLEX DagaHJka 14.20 16.10 uur; Za. 66k 18.45 uur. DE KLEINE BIG C -,i GAAT OP'rEIS... 3a WEEK B A B E IN DE OROTE STAD Regto^^^XllLLER AL 3a WEEK AL Vr. t/m 2o. 13.50 uur. Da niauwa Nadartandae familiefllm mat THOMAS ACDA MISSING LINK Ragia: GER ^olpELAARS DagaHJka 14.00 uur; Do. Za. Ma. DI. 66k 18.10 uur. Nadariandsa varsia. 7a WEEK ASTERIX EN OBELIXTEGEN CAESAR A Danallllia 14 U IK DagaHJka 14.15 16,15 uur. DISNEY'S EEN LUIZENLEVEN gasproken I IWI A HfT 6CHEHP5TE HELD EH IMPOSAMTSTIIECUIP Of NEDENIANDS 6N00TSTE S^HERmTT B M* 14.00 16.00 20.00 uur; Ma. allaan 14.00 16.00 uur. 2a WEEK ^LE"^,Ai!.lH-E_A_T^n *trame spo^^^^Ilffirf^^Lboard^ wov, surfing, lea dimblnfl FXTRFMF BMXT FIJI WITH 8<AirT MUMC OH A BIAIfT SC6K5 mi fcAlllClfIC www.ax1rama70mmlilm.com fnogenik ,Rom C2a'k* Jon«s. K»n Brodahaw, Robby Naiah, 0»O-9363 Bjorn Dunkarback, Victona Jaalouaa, Brandon Ruff, Graig Kally, Tepa Haakonaan n rasarvaran: 010-4048344 Raaarvaran ook via Belbios: loeta na walkom; 07187 www.lmax.nl Airconditioned DagaHJka (bah. Ma.) 15.00 19.00 uur; Ma. allMn 15.00 uur. 2a WEEK AFRICA'S ELEPHANT KINGDOM AL Ean aangnjpahd varhaal over aan ol.fantanfam.lia die t.|den8 aan barra focht over da uilgestrekte vtakles van Afnko op zoek ia naar voadaal an water om te ovarlaven. 21e WEEK AL BIOSCOOPFILMS Nu met pfaatsreaervertng Q"—nr tijdigl Dagefljka 13.00 WHALES Zwem mee met de watvissen en dolfijnen en ervaar de ware grootte van Watviaaen op het grootate acherm van Nederland. Dagelljks (beh. Ma.) 21.00 uur. Tom Hanka en Mali Demon In; 7a WEEK SAVIN8 PRIVATE RYAN r^ste^sp,^ 16 5 OSCARS, waaronder Beste Geluid, Baste Camera en Beate Regw PREMERE" Dagelljka 13.45 uur. Beleef samen met je vrlenden de avonturan van deze kJeine deugniet MAHFI INF Naar hat boek van Ludwig Bemelmans IlinUCUIlL Mat Franca McDormand an Ntgal Hawthorn ia 12.40 uur. CINERAMA 3 Westbtaak 18 Reaervaerliin: 0900-2025350 (Nat. Path4(i)n: 60 ct. par min.) DagaHJka 16.00 Autom. raaarv: 2330822 DE KLEINE BIG DagaHJka 14.00 Uur. Woenedag koatan tickets 5,00 in Annie M.G. Schmidt A DE| T |E BEN SOMBOGAART MDCLI JC Nanr het beroemda boek v AL LAATSTE WEEK bagelIJki ADE| T |E Regie: BEN SOMBOGAART fTUkkl Naar het beroemde boek van Annie M.G. Schmidt Infonummer 4115300 ilNE BIG GAAT OP REIS... 3a WEEK NEDERLANDS GESPROKEN I" P66R0IE STAD Ragle: GEORGE MILLER AL Slamman van o.a. Jody Pljpar - Frans von Dauraan - Bobette von Veen Carlo Boszhard |%J| J\ 0a9elljka 11.00 17.00 uur. wateTst^e^ BABE ,N DE GR0TE STAD R^:'gEORGe'mILLER ML 77 5'9rnmen von: Jody Pl'P*rT Schippera - Simone Weinama - Peter Tu.nman Into en reaerveren: 010-4048844 3a WEEK NEDERLANDS GESPROKEN Do. Vr. Zo. 15.00 uur. (86 i 3 BLACK BEAUTY Do. Vr. Zo. 13.00 uur. vanaf 6 jaar, Nadarlands gasprokan, mat pauze) AL 1* Ffll I nUlflNR ReV's; CHRISTOPHER NOLAN (70 min.) n *rULLU WIIWU Vooraf: HONG KONQ (GERARD h6lTHUIS. 15 min.) 6 Vr. speciafe voorstellmg met na aflcop (21.15) Simon Field rn gesprek mat de regtsaeur. Dan (hah Ua I 00 nn u>». u. xxi. r ns,-.,7.V. I* f 18 T I N I KSlS* ""'Li"' <M> 1S.M uur; Zo. Mk 1J.30 uur. 3. WEEK Gouvemestraal 133 Bekroond mat da Goudan Patm voor beate acteur in Cannes 1998 *MY NAME IS JOE ERggtilSir"* 16 - wal voorprogramma Ma. 22.00 uur SNEAX FREVItW een verraasende voorpramikre "m Za. 19.30 1 VENSTER CINEMATHEEK Regie: ALEJANDRO AGRESTI (92 min.) 4e WEEK Vooral: Slow Bullet (Een langzame kogel) Regie: Bob Viaaer (1998, 7 min.) 2 *D00R DE WIND 0EJAA60 (El vlento se llevo lo que) 16 met Angela Moling, Jean Rochelorl aan het einde van de wereld in PatagonlO. Do. t/m Zo. 22.00 uur; Do. 66k 15.00 uur. 14e Pera pubiiek unaniem lovend over dit indrukwakkende farruliedrame. rPFSTFN ^W^^wnet lnternatto^a1 Filmlasfival Rotterdam 1999 4 e EO I CI1 Regie: TOMAS VINTERBERG (106 nan.) JQ Vr. T5.30 uur. MoVIEJdMP L'APPARTEMENT Regie: QILLIS MIMOUNI (116 In.) ■AIIOT UUr' R<,9e F W MURNAU (1926, 91 min.) 1S* DEUTseHI Y0LKS3A0I (Zwijgand mat Duitea tuasentitala) mat begaletding door da Silent Movie Music Company (Duitsland). Speciaol gereataureerde kopre begeleid door dne muaici i.ajn. Goethe-inaftuut. 16 16 4 PIPPILANGKOUS ,llm' Do. Vr.Zo. 15.00 uur. (100 min., vanaf 4 jaar, Nederlanda geaprokan, met pauze) Zweedae film, a apeciaal voor de alterjongsten. AL i., vanaf 6 jaar. Nederlanda geaprokan, met pauze) 4 RASMUS EN DE LANDLOPER Aatnd Lindgren. AL LUMIERE 4; Lijnbaan 45 I Reaerveerfijn. 0900-2026350 (Nat. Path4ujn: 50 at per mm.) Autom. raaerv: 4117755 Intonummer: 4117758 Dagelljks 14.20 uur Een sponnende mogiache famiMefilm over een jongan op zoek n PATHE mraoinu Linn Raaerveertijn: 0900-2025163 JOHAN LEYSEN - THOMAS ACDA - TAMAR VAN DEN POP - NICK VAN BUITEN Infonummer: 4111511 DagaHJka 11.1013.25 uur. 7777ZZ AL 3 DISNEY'S EEN LUIZENLEVEN gasproken uj ClllCC TDnDm a ij a Warald Cinema Tour KLEINES TROPIC AN AjDaniel DiazTorrea, Cuba, 110min.) 16 Minuiir9 30 UUr Re9'a Luchlno v,scor,tl Klaaalakanraaka CINEMA 2000 3"™ 24i™in p°u» Me': Helmut Berger, Rorrw Schneider an 16 Trevor Howard. (Maandag met moon- special over Helmut Bergar) DagaHJka 11.C DE KLEINE Bl 6 BABE IN DE GROTE STAD DagaHJka 11.00 13.30 uur. Da bakenda i 3a WEEK NEDERLANDS GESPROKEN - "r """J* Regie: GEORGE MILLER AL Stammen van p.a. Jody Pi|par - Frans van Dauraan - Babatta van Veen - Carlo Boszhard 7e WEEK VENSTER VENSTER DagaHJka 19.45 22.00 uur; Zo. 66k 13.00 uur. 3 'JOURNEY TO THE SUN 16 DagaHJka 20.00 uur. WEEj^ 4 -HET VIJFDE SEIZOEN «rffls6 Leuka Iraanae komadie mat ean aterke vrouw in hat middalpunt (Volkskrant) Dagefllka 22.00 uur. ^^^^^^^^^6aWEEld Beste turopeae film, Goudan Palm Cannes 1998 voor de twee actricea. dne CAsars j *LA VIE REVEE DES ANGES ^^CK20NC" 16 LUMIERE 1 ggg A k P»gell|to 13.3016.0019.30 uur. •06 KLEINE BIG GAAT OP. REIS,.. .SeWEEK ORCHNELE VER9IE E: PIG IN THE CITY Regie GEORGE MILLER AL •tSiiGELAND 16 7*. WEEK U»gefi|R# 21.00 uur; DageHJke 18.30 19.00 21736 uur. i.n>i.riiiM-|'ni;A <.*vyccr\ THSRCULTY ^,S?rrwkmalw1n SCREAM A FROM DUSK TEL DAWK "f 6 WOOD - PAMKE JjANSEN Ragle: ROBERTO RODRIQUEZ Z on dag 13.15 uur. speciAL" !6 "•VKKM* IV. IV UWI, 2 DANCE WITftME teatt' OanolllWn nnon vin 10 nn t/w, m nn R FV A ME Dagelljka open van 12.00 t/m 01.00 uur. o"Sr 5 EROTISCHE FILMS httpV/www.winkelharlntorotiek •tnpheiden nu in apectaculalra live-action film. Nad. geaprokan versia 7 ASTERIX OBELIX TEGEN CAESAR A met Wipneus en Pirn, D. Ross. A, B, B A and J.T. Dresscode: Gary Glitter, Hank, Frans Bauer, Penny de jager, Ted L„ Travolta, Bart Smit, Donna Summer, Toppop Yeah, Q Q, Viola Wills, Bee Gees ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur zaterdag 09.00-14.00 uur Westblaak 180 Tel 010-4004206 Fax 010-4004494 Arbeidsongeschikt? Chronisch ziek? Gehandicapt? Groot nieuws: drie gehandicaptenorganisaties ANIB, AVO en GON hebben hun krachten gebundeld. Zij vormen nu ANGO: de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie. ANGO is daarmee de grootste belangenbehartiger voor mensen met een handicap. Neem eens contact op. U kunt rekenen op deskundig advies van consulen- ten en adviseurs in de ruim 80 landelijke afdelingen. De raadslie- den van Handicap en Recht staan voor u klaar. ANGO geeft het tijdschrift AanZet uit en organiseert veel lokale activiteiten, ook voor jongeren. ANGO biedt financiele hulpverlening als wettelijke regelingen daar niet in voorzien. Ruim 25.000 vrijwilligers zetten zich in voor de jaarlijkse nationale ANGO-collecte. Kent u al uw rechten op o.a. sociaal zekerheidsrecht, thuiszorg, woningaanpassingen, hulpmiddelen, vervoer, toegankelijkheid, belastingteruggave? Die almaar ingewikkelder wet- en regelgeving kunt u het beste SAMEN aanpakken. Bel of schrijf ANGO. (drie organisaties vormen nu een front) Stuur mij nadere informatie. Naam: Adres: Postcode/plaats: Postbus 850, 3800 AW Amersfoort Tel. (033) 465 43 43 Fax (033) 465 43 53 Ibf; ;t KEURMERK VOOR VERANTWOORDE FONDSENWERVING EN -BESTEDING Natuurlijk werk je nauw samen, onder meer met vakspecialisten op het gebied van treasury, creditgelden en assurantien. Naast een achtergrond op HBO-niveau, aangevuld met vakopleidingen, heb je een sterk ontwikkeld commercieel en bedrijfseconomisch inzicht. Je gaat recht op je doel af, bent overtuigend en neemt graag het voortouw. Interesse? Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer R.J. Overkleeft, commercieel manager Relatiebeheer/Bedrijvenadvies, telefoon (010) 529 58 54. Je brief met c.v. kun je binnen 14 dagen richten aan Rabobank Nederland, P&O Lokale Banken, ter attentie van mevrouw J.A.M.M. Meesters, EN 522, Postbus 221, 5600 MA Eindhoven. m/v NATIONALE VERENICINC Al vijftig jaar zet de Zonnebloem zich in voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevende oude- 'OOK IK HFI P MFF' r6n' 06 nJ'm 32,-50° vrijwilligers verzorgen jaarlijks meer dan &n - J miljoen hu'Sbezoeken, talloze activiteiten en vakanties. Ook u kunt He ZOimeblOPlTl® I-im 1 Ak helpen. Als vrijwilliger of als n »-vihivmiuuiii VJ11 U 1 H D ondersteunend lid (f. 18.- per jaar). Postbus 2100 4800 CC Breda Tel. (076) 564 63 62 www.zonnebloem.nl fe! KELIRMERK VOOR VERANTWOORDE FONDSENWERVING EN -BESTEDING Tegels worvlberen zvondj de mooiste ndectie) van heelIdederbndl W00NINC BER6SCHENH0EKHEEFT DE BESTE BOUWMARKT INDEBUURT: Erkend CBW-lid Gratis parkeren Leeuwenhcekweg2 Olympiaweg 44a (industrieterrein 'Wegen Land'l (pal naast De Kuip), telefoon 010-5216971 telefoon 010-4791944. 6 Dagen per week open, zaterda^tot 17.00 uur, vrijdag koopavond

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 26