'Het talrijk publiek heeft het nieuwe theater stevig omarmd' r- o Historie van Maasland af te lezen op eeuwenoude kaarten CORRECT SERVICE CENTER fl PRINS FREDERIK HENDRIKSTRAAT 63 TEL: 010-4.618.525 Stadsgehoorzaal Theater Schuurkerk m- Nieuw programma Theater a.d Schie Theater de Teerstoof Zomertentoonstelling 1999 in Tavenu: Maasland op kaart ANTENNE VERSTERKER BESTE K00P SCH00NMAAK SPUITBUS UNI 5-IN-1 AFST. BED. VEIUGE SPANNING .IZ, 3 Het Correct Service Center heeft een groot assortiment aan originele elektronische onderdelen van o.a. Philips, Sony, JVC, Technics, Grundig, Compaq, IBM, Nordmende, Telefunken, Toshiba en Akai.Ook de hobbyist vindt bij het Correct Service Center een ruime keuze op gebied van handige accessoires. K0NIGMAXI MASTER 9802 UNIVERSELE 5-IN-1 AFSTANDSBEDIENING Universele afstandsbediening geschikt voor diverse merken en diverse apparaten zoals: televisie, video, audio set en satelliet ontvanger. CORRECTPRUS S0UNDEX STV-722 ANTENNEVERSTERKER 2-weg regelbare antenne versterker voor het aansluiten van een tweede toestel zonder signaal verlies. In de Consumentengids als Beste Koop beoordeeld. AIRJET AIRJET MULTIF0AM SCH00NMAAK MIDDEL Verwijdert snel en gemakkelijk vuilaanslag, nicotine en vingerafdrukken van uw apparatuur. Tevens geschikt voor het reinigen van glas, chroom, e.d. 9^5 Art CORRECTPRUS -z. CORRECTPRUS CORRECTPRUS spanningsverschillen. Ook tegen overspanning die kan ontstaan door een tout in het elektriciteitsnet of door een indirecte blikseminslag geeft deze stekkerdoos een bescherming. J49T- Art.nr. 19581 C0NNECTRA SP-C6 OVERSPANNINGS BEVEILIGING Deze 6-voudige stekkerdoos met aan/uit schakelaar beschermt uw apparatuur permanent tegen OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 09.00-18.00 uur, vrijdag 09.00-21.00 uur en zaterdag 09.00-18.00 uur. Zetfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud. Woensdag 5 mei 1999 MaasposT (PCus Acda De Munnik 'Life is what happens to you while you're busy making other plans' - John Lennon. Het vorige succesvolle programma ging over twee jongens die zich door het leven bluffen, omdat ze geen idee hebben. Nu hebben ze een idee. Ze moeten iets gaan doen. Vol goede moed storten ze zich op het op- richten van de eerste fonotheek van Nederland. Het leven zal hun niet zo maar gebeuren. Het programma Deel II kent meeslepende verhalen, cross talks en uiteraard hun grootste geheime wapen, de liedjes. De kristalhelde- re zang in sprankelende akoestische omlijsting hebben in no-time een ge- heel nieuw publiek enthousiast gemaakt. Ze scheppen een melancholieke sfeer, waaraan op onverwachte momenten een oorspronkelijke wending wordt gegeven. Donderdag 6 mei, aanvang 20.00 uur, toegangfl. 30,-/fl. 27,50. De Vliegende Panters De Vliegende Panters.Foto Gijs Haak De bedenkers van het Zap-cabaret leggen de lat nu nog een stukje hoger met hun tweede programma Hype. De Vliegende Panters-achtbaan zal u door de donkere krochten van de ziel en langs de grenzen van het incasse- ringsvermogen naar talloze hoogtepunten voeren. Daarna kunt u suizebol- lend dan wel hyperventilerend verder met het dagelijks bestaan. De heren laten geen middel onbenut om van Hype een regelrechte rage te maken. In dat geval krijgt de titel extra betekenis. Of datresulteert in een beursgang voor de Vliegende Panters zal de toekomst leren. Een van de heren zei over het nieuwste programma: „Van grote importantie is om in deze we- reld Uzelf te durven opengooien en mee te surfen op onze inner website." En laten we eerlijk zijn: U wilt toch niet achterlopen bij de laatste trend? Vrijdag 7 mei, aanvang 20.00 uur, toegangfl. 27,50/fl. 25,-. De Hoofdstad Operette Das Land des Lachelns De Hoofdstad Operette.Foto Johan Vigeveno De schitterende -naar opera neigende- partituur van deze operette bevat 'Tauber'-liederen, duetten en natuurlijk de wals. het verhaal speelt zich af in Wenen en Peking van het jaar 1912. Lisa is de dochter van de Weense graaf Ferdinand Lichtenfels. Ze is gefascineerd door de Chinese diplo- maat, prins Sou-Chong. Als deze naar zijn vaderland moet terugkeren, verklaren ze elkaar de liefde en gaat Lisa mee naar China. Dan ontdekt Li sa echter welke enorme cultuurverschillen er tussen haar en haar echtge- noot bestaan. Ze komt tot de conclusie dat die cultuurverschillen zo groot zijn dat ze niet door de liefde overbrugd kunnen worden. Tegen zijn per- soonlijke wens in laat prins Sou-Chong haar gaan. omdat hij kiest trouw aan zijn volk te blijven. Zaterdag 8 mei, aanvang 20.00 uur, toegangfl. 49,50/fl. 47,-. Peace through Art uit Tibet TIPA is het enige professionele en authentieke Tibetaanse theaterinstituut en opera- en dansgezelschap in ballingschap. De artiesten presenteren en selectie van de Tibetaanse volks- en sacrale dansen. Een speciaal onder- deel is de Tibetaanse opera, de Lhamo. Een unieke totaaltheatertraditie het juweeltje van de Tibetaanse cultuur. Zowel mannelijke als vrouwelijke dansers en zangers tonen hun sierlijke dansen en bijzondere klanken. Bin- nen de traditionele Aziatische podiumkunsten is de Lhamo uniek te noe- men door de gelijkwaardige behandeling van acteurs en actrices op het podium. Het geheel is een indrukwekkend samenspel van beweging, kleurrijke kostuums, de typische tonen van de bergzang en de traditionele Tibetaanse instrumenten. Een vervlechting van kunst en boeddhisme. Zondag 9 mei, aanvang 15.00 uur, toegangfl. 35, -/fl. 32,50. I Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de kassa van de Stadsgehoorzaal, Schiedamseweg 51, van dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 20.00 uur en een uur voor aanvang van de vorostelling. Het Volk Het Volk in Dothan In Het Volk in Dothan komen drtie leraren ten tonele die voor hun leerlin- gen Joseph in Dothan willen opvoeren. Omdat de heren bang zijn dat de 350 jaar oude verzen niet geheel aansluiten bij de belevingswereld van hun scholieren, doet het trio zijn uiterste best het oude stuk in een modern jasje te steken. met om het hoofd geknoopte theedoeken en plooirokken tot op de knokige knieen wordt met grote toewijding gerepeteerd. In een reeks komische scenes, waarin onderlinge irritaties en animositeit het re- peteren steeds lastiger maken, parodieert het Volk feilloos een avondje onvervalst schooltoneel. Niet vaak is zo'n vreugdeloze vertoning tegelijk zo'n feest van herkenning. Zaterdag 8 mei, aanvang 20.30 uur, toegangfl. 25,-. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de informatiebalie van het stad- huis, op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur), tel. 5931931 en aan de kassa van het theater, op werkdagen van 12.00 tot 14.00 uur, tel. 5913700. Rotterdams Dagblad TV, kortweg RDTV, is een kabelkrant die te zien is op alle kabelnetten in Rotterdam en wijde omgeving. Elke dag, zeven dagen in de week, en 24 uur per dag, worden actuele gebeurtenissen vaak uit uw eigen omgeving snel via de kabel in uw huiskamer gebracht. In een programma dat steeds wordt geactualiseerd en herhaald. Elke maandag en dinsdag wordt bijzonder aandacht besteed aan Wonen en Onroerend Goed. En op zondag aan lokale sportgebeurtenissen.Stem uw TV dus af op RDTV, uw eigen nieuwskanaal! Voor meer informatie of voor adverteren op RDTV kunt u bellen met 010-4004.285. Door Frank Willemse SCHIEDAM - Na een jaar zijn minstens 80.000 bezoekers bin- nen geweest in het VSB Theater aan de Schie. Zo stelt de directie van het nieuwe theater aan het einde van het eerste seizoen vol trots vast. Zodat elke Schiedam- mer nu zo onderhand in het nieuwe theater moet zijn ge weest. Maar nee, helaas. Er zijn nog Schiedammers die nog niet op een voorstelling zijn afgeko- men. Dit is de reden voor de di rectie van het theater om het nieuwe theaterseizoen met een nog gevarieerder programma- aanbod te komen. Zo'n 140 voorstellingen staan gepland met cabaret, toneel, muziek, klein- kunst, musical, show, opera en operette. Alle genres staan ge- programmeerd zodat geen enke- le Schiedammmer volgend jaar kan zeggen: „Ik ben nog nooit in het nieuwe theater geweest." Paul van Oort, directeur Theater a.d Schie en Theater de Teerstoof, stelt tevreden vast dat 'al na een seizoen draaien Schiedam't thea ter heeft dat het verdient.' „Er wa- ren sceptici die voorspelden dat in Schiedam een zaal van 700 man niet vol te krijgen is." En hoewel een theater toch zeker drie jaar moet draaien om een vaste plaats te veroveren, heeft het publiek, vol- gens Van Oort, het theater 'stevig omarmd'. Zo zijn er meer dan 50.000 bezoekers geweest bij 'on ze' theatervoorstellingen en min stens 30.000 bij verhuur aan be- drijfsleven en anderen culturele verenigingen. „Zo'n eerste pro- grammering zonder vergelijk met andere jaren, is toch een gok die goed uitgepakt is. Dat bewijzen de cijfers en de reaches. Het nieuwe programma heeft zo'n tien procent meer voorstellingen, vertelt programmeur en marketeer Peter Mulder van de theaters. Wa- ren er vorig jaar 10 toneelstukken te zien nu zijn er 15 toneel voorstel lingen geprogrammeerd. Van zo wel gesubsidieerd toneel als het RO-theater of het Nationaal To neel als vrije toneelproducties met komedies en blijspelen. Cabaret en kleinkunst vult de meerderheid van de voorstellingen. „We blijven een cabaretlandje", zegt Van Oort. Cabaret met oude, bekende gezich- ten als Purper en Lebbis en Finkers of aanstormend talent als Hans Teeuwen, Sanne Wallis de Vries of NUHR. Vertrouwd en hetzelfde blijven de (vaak kleinere) voorstellingen in het zoldertheater De Teerstoof. ,,Er gaan geruchten dat wij de Teerstoof zouden sluiten door de komst van het grote theater. Maar Ineke Blom, Paul van Oort en Peter Mulder: tevreden over het eerste seizoen. Foto Roger van der Kraan niets is minder waar", benadrukt Van Oort. „De Teertoof is een vol- waardige dochter. Een prima thea ter waar andere acts en een ander publiek komen. En dat willen we zo houden." De Teerstoof met kleinkunst als van Jan Rot, cabaret van bijvoorbeeld de Weird Sisters, theaterconcert met Harrie Sacksio- ni of klein toneel van Het Volk zijn op hun plaats in dit al jaren gezelli- ge zoldertheater aan de Nieuw- straat. Het publiek dat het nieuwe Theater a.d Schie heeft bezocht bestaat, volgens Mulder, uit vijfenzeventig procent Schiedammers. De overige toeschouwers komen uit de gehele regio met opvallend veel mensen uit Den Haag. ,,Toch hebben we onze programmagids alleen in Schiedam verspreid maar ze weten ons toch te vinden." Op dit mo ment is de directie van de Schie- damse theaters druk in de weer om samen met andere theaters uit de regio om prijsafspraken te maken. Met eenzelfde prijs voor de artiest als gage als dezelfde teogangsprijs voor de klant„Bovendien hebben we met de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen een afspraak -gentle- man's agreement- dat we niet in el- kaars vaarwater komen" vertelt Van Oort. Dat een kaartje sterk in prijs kan verschillen tussen de ver schillende theaters is dano ok een schoonheidsfoutje, geeft Mulder toe. Door gezamelijk 'in te kopen' hopen de directeuren het prijsni- veau gelijk en laag te houden. Zo zal in de Rotterdamse 'Uitgids' de Schiedamse voorstellingen worden opgenomen met de prijzen erbij. Buitengewoon tevreden is het nieuwe theater met het succes van de eigen producties: de zogenaam- de Nachten. Zo is er wederom De Nacht van het Cabaret op 6 no- vember, waar non-stop cabaretta- lenten het podium beklimmen. En op 25 maart 2000 is De Nacht van de Blues geprolongeerd, met bui- tenlandse bluesartiesten en Neder- landse 'gouwe ouwe' als Flavium en Barrelhouse. Dan is er ook dit jaar weer de Heineken Music Night en als klap op de vuurpijl; De Nacht van de Drums (18 janua- ri) een internationale slagwerkma- nifestatie onder de naam Big Bang 2000. Dit slagwerkfestival is in Brussel, Hamburg en Amsterdam en in Schiedam te zien en te ho- ren. En waar Tom Waits als com- ponist voor is gevraagd. Tegenwoordig zijn popconcerten in een theater gemeengoed. Muzi- kanten als Stef Bos, Harry Sack- sioni en groepen als Blof en Gol den Earring staan graag in de schouwburg. Meer traditionele en internationale muziek als tango, klezmer en blues staan ook op het programma van volgens seizoen. De klassieke muziek vindt tegen woordig een breed en groeiend pu bliek. „Hoewel opera en operette vaak erg kostbaar zijn, hebben we Oost-Europeese gezelschappen ge- contracteerd met onder andere De Parelvissers, Carmen (Bizet) en Die Fledermaus (Strauss jr.)'zegt Mulder. Nederlands is de Hoofd stad Operette met Eine Nacht in Venedig van Johan Strauss. Naast pop en klassiek is er de afde- ling Show Musical. Drie 'grote' dames Karin Bloemen, Jenny Are- an en Adele Bloemendaal, komen elk met hun one-woman show. Terwijl Swing en Humor verzorgd wordt door Het Groot Niet Te Ver- mijden (Dansorkest). Musicals die op het grote podium passen zijn: 'Fame' van Joop van de Ende en ('schitterend' volgens Mulder) 'Piaf met Liesbeth List als Edith Piaf. Trots zijn de programmama- kers op de contacten met een jon- gere gezelschap onder leiding van Helmert Woudenberg. Zij brengen een Hip Hop Musical die met repe- tities en al in ons theater zijn try- out heeft. De premiere van RAPI- DO zal het theaterseizoen in Sep tember openen. Tot slot zijn er ook nog de kindervoorstellingen onder de noemer Jeugd en Familie. Klei nere jeugdproducties in de Teer stoof en grotere zoals Het Winter- circus en een voorstelling (premie re) van jeugdtheater Hofplein met Heksen, Kikkers en Spoken. Alle informatie is te lezen in de nieuwe theatergids. Deze is te be- stellen via de informatielijn van het Theater a.d Schie: 4260513. De programmagids wordt dan gratis toegestuurd. Door Vincent de Voogd MAASLAND - Maasland is een oud dorp met een lange historie. Veel van die geschiedenis valt af te lezen van kaarten, waarvan sommige al eeuwenoud zijn. Deze kaarten kunnen deze zomer be- keken worden in gebouw Tavenu in Maasland. Stichting 'De Schil- pen' heeft 'voor de liefhebber' een groot aantal kaarten verza- meld, waarbij men veel aandacht heeft besteed aan een overzichte- lijke indeling en een duidelijke toelichting. 'Maasland op kaart' trok op Koninginnedag al liefst achthonderd mensen. Op vrijdag 23 april ging de tentoon- stelling officieel van start, toen wet- houder Bouvy-Koene de jaarlijkse zomerexpositie van stichting 'De Schilpen' opende. Tot en met 25 September zijn er ongeveer vijftig kaarten opgehangen, die vooral de geschiedenis en ontwikkeling van Maasland en het gebied Delfland tonen. Kaarten werden altijd met een be- paald doel gemaakt, bijvoorbeeld om de bezittingen van personen of instellingen vast te leggen. Zo is er in Maasland onder andere het prachtige kaartboek van de Ridder- lijke Duitsche Orde, getekend door Jan Potter in 1570. Er zijn ook ver- schillende kaarten van het Hoog- heemraadschap van Delfland te zien. Deze kaarten hebben uiteraard betrekking op de waterbeheersing, de polders en de zeewering. Topografische kaarten ontstonden toen Nederland na de Napolponti- sche tijd een eenheid werd. Oor- spronkelijk waren ze bedoeld als militaire kaarten. Deze kaarten, waarvan een leuke collectie te be- zichtigen is, zijn op verschillende TOKYO AMSTERDAM PEKING MOSKOU &r' BWJJN m Maasland op kaart in gebouw TavenUFoto Roger van der Kraan schalen verkrijgbaar en worden door de Topografische Dienst re- gelmatig bijgewerkt en zonodig vernieuwd. Uit de vorige eeuw dateren de eerste kadasterkaarten, waarop de ver schillende percelen met kadaster- nummer zijn aangegeven. Ze wer den per gemeente uitgegeven en on der andere gebruikt bij de vaststel- ling van bepaalde belastingen. Op een kaart van 2,5 meter is een groot deel van de gemeente Maasland te bewonderen. Tenslotte is er een ru- briek speciale kaarten. Hiertoe wor den de bodem- en geologische kaar ten met bodemdoorsneden en de polder- en waterstaatskaarten gere- kend. Ook oude wandel- en fiets- kaarten van de omgeving zijn te be wonderen. De bezoeker van de zomertentoon stelling 'Maasland op kaart' wordt ingelicht over het kaartmaken in vroeger dagen en de daarbij toege- paste technieken. Hoe wist men van de wereldbol bijvoorbeeld een vlakke kaart te maken? De ontwik keling van de kaarten hangt nauw samen met de ontdekkingsreizen en met het wereldbeeld dat de mensen hadden. De luchtfotografie van on ze eeuw betekende een grote stap voorwaarts, vooral wat de nauw- keurigheid van de kaarten betreft. Dankzij de medewerking van ver schillende instellingen, musea en verzamelaars kan het museum, naast een grote collectie kaarten, beschikken over materialen die ge bruikt werden of nog worden bij het landmeten, hoogtemeten en kaart maken. Zo zijn er naast eenvoudige meetbanden en -kettingen ook mo- derne en antieke toestellen voor hoogte- en vlaktemetingen. Als u nog nooit door een waterpastoestel naar een baak gekeken heeft om zo- doende een hoogtemeting te ver- richten, dan kan dat nu bij de ten- toonstelling 'Maasland op kaart.' Tevens staat er midden in de zaal een hoge paal met richting- en af- standsborden naar tien verschillen de hoofdsteden in de wereld met Maasland als middelpunt. Het onderwerp van de zomerten toonstelling staat op een verlang- lijstje, samen met nog andere moge- lijke onderwerpen. „Wij hadden al lange tijd het idee om eens iets met de prachtige oude kaarten van Maasland en Delfland te gaan doen'aldus PR-man Boschma van stichting 'De Schilpen.' „Dit is vooral een interessante tentoonstel- ling voor de liefhebber, die al een klein beetje kennis hebben op het gebied van kaartmaken.Boschma weet dat de topdag al geweest is. „Dat is altijd Koninginnedag. Dit jaar hadden we achthonderd bezoe kers, Vorig jaar hadden we er wat meer, maar dat heeft alles te maken met het mooie weer. De mensen ble- ven dit jaar vaak buiten op terrasjes zitten, waar ze misschien normaal gesproken wel even naar binnen zouden zijn gekomen." Boschma ziet echter 'geen reden' te denken dat er onverhoopt minder mensen op de zomertentoonstelling 1999 af zouden komen dan vorig jaar (on geveer vierduizend). De toegang is gratis, zoals altijd in Tavenu. Wel staat er een giftenpot. De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel; dit jaar giro 555 voor Kosovo. Museum 'De Schilpen' en de ten- toonstelling 'Maasland op kaartin Tavenu zijn tot en met 25 September iedere zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op woensdagmid- dagvan 14.00tot 17.00uur. OpHe- melvaartsdag en Tweede Pinkster- dag is de expositie te bezichtigen van 12.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. wx54 Art.nr. 63542 79 SQUNDEX :.nr. 43478 7: 69

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 27