qKpy MaasposT Amivedi Filmhuis Schiedam 'Mijn boekenmoeten pageturners zijn' Fred Lits E-MARKT bestaat 4 jaar de beurs voor baan, beroep en studie PLAYSTATION MET SPEL EN 1MB CARD CASIO'S JUWEELTJE BESTE KOOP MM0RE MUZIEK PORTABLE SCANPLEZIER DJ-MIXER HEAVY METAL "THE BOLD&BEAUTIFUL" DIGITAAL OP DECAMPING KLEURENSP0T MET B0L CORRECT HOBBY ELEKTRONICA, BERGWEG HQ ROTTERDAM. TEL: 010-4.618.600 FAX: 010-4.186.270 jmr- Am.- BERICHT VOOR ADVERTEERDERS In verband met Hemelvaartsdag zijn de sluittijden als volgtgewijzigd: Zetwerk Advertenties (compleet) Arbeids0Bureau Toegang gratis vrij. 7 mei 40-22 nor zat. 8 mei -i8uur Bij Correct aan de Bergweg 110 te Rotterdam vindt u op de Hobby Elektronica afdeling een grote collectie scanners, satellietontvangers, mengpaneten, disco lichtorgels, kabels, pluggen, alarmsystemen overzichtelijk opgesteld. Een goed advies staat ook hier voorop en alles is uit voorraad leverbaar. Correct stelde weer een aantal prima aanbiedingen voor u samen waarvan in deze advertentie enkele voorbeelden. SONY CORRECTPRUS CASIO MOM INCL. GRATIS STANDAARDT.W.V./79 CORRECTPRUS PHILIPS MMORE 6.95 Art.nr. 70569 uniden BEARCAT 220 XLT SCANNER C0RRECTPRIJS schotelLen1nbkop smsm CORRECTPRUS CORRECTPRUS MOEDER MET MUZIEK IN DETUIN T447T- Art.nr. 62327 I I IJW9T- Art.nr. 26721 I CORRECTPRUS l l I J i I Woensdag 5 mei 1999 xq53 SCHIEDAM - Amivedi regi- streert gevonden en vermis- te huisdieren en brengt vin- der en eigenaar met elkaar in contact. Voor meer infor- matie kan worden gebeld met de afdeling Schiedam, tel. 4711857. Vermist Kater, cypers-grijs, gecas- treerd, achttien jaar, Tom, Hoogaars, sinds 23 april. Poes, cypers-bruingrijs, wei- nig wit, ongesteriliseerd, acht maanden, Annie Salo- monshof, sinds 28 april. Kater, cypers-wit, gecas- treerd, zwart bandje, groot, vier jaar, Boris, Den Bom- melsestraat, sinds 23 april. Poes, schildpad, klein, vyf- tien jaar, nekwond, Dille- veld, sinds 23 april. Gevonden Hond, bastaard, zwart, mid- denslag, oud, heeft staar, Beatrixpark, 21 april. kater, zwart, ongecastreerd, Jac. Urlusplein, overleden, 26 april. Poes, cypers-grijs, witte bek, kin, bef en sokken, Burge- meester van Harenlaan, overleden, 27 april. SCHIEDAM - Filmhuis Schiedam vertoont donder- dag 6 nen vrijdag 7 mei de film Lola Rennt van regis- seur Tom Tykwer. Lola en Manni zijn twee verliefde twintigers. Manni werkt als koerier voor een louche au- tohandelaar. Op een dag komt hij in problemen als hij in de metro zijn tas met 100.000 DM verliest. En over twintig minuten zal zijn baas het geld ophalen. Als hij het geld niet heeft gaat hij eraan. Zaterdag 8 mei draait Claire Dolan, een film over een immigrante uit Ierland. Ze werkt als call-girl in New York. Met het grootste deel van de inkomsten betaalt ze indirect de verpleging van haar moeder waarvan de kosten worden voorgescho- ten door een oude bekende van de familie, de gangster Roland Caine. Wanneer haar moeder overlijdt, ver- zwijgt Claire dat tegenover Caine en besluit uit de pros- titutie te stappen. Filmhuis Schiedam is geves- tigd in Theater de Teerstoof Nieuwstraat 12. de voorstel- lingen beginnen om 21.00 uur. De toegangsprijs be- draagt tien gulden (donateurs betalen acht gulden Joost Zwagerman sluit schrijversavonden af Door Anita Beijer SCHIEDAM -Traditiegetrouw wordt het seizoen schrijvers avonden in de bibliotheek aan het Bachplein afgesloten door een bekend auteur. Dit jaar valt Joost Zwagerman deze eer ten beurt op vrijdagavond 7 mei. Zijn bekendste boeken zijn 'Gimmick!', 'Vals Licht' en 'De buitenvrouw'. Het zijn vooral jongere lezers die zich aange- trokken voelen tot zijn werk. Zwagerman is tevens medewer- ker van de opiniebladen Vrij Ne- derland en HP/De Tijd en de jon- gerenkrant Primeur. Van Sep tember 1998 tot en met januari 1999 was hij samen met Ronald Giphart te zien in Hamerliefde, een theaterprogramma dat in meer dan dertig theaters in Ne- derland op de planken stond. Joost Zwagerman werd in 1963 in Alkmaar geboren. Hij groeide op in een 'progressief katholiek' mi lieu. Zijn ouders waren beiden werkzaam in het onderwijs. Zwa german bezocht de Rijksscholen- gemeenschap Noord-Kennemer- land in Alkmaar en volgde na de middelbare school Pedagogische Academie. In 1984 schreef hij zich in voor een studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Univer- siteit van Amsterdam. Deze studie brak hij in 1988 voortijdig af om zich aan het schrijven te gaan wij- den. Zijn literaire debuut liet niet lang op zich wachten: op 25-jarige leeftijd debuteerde hij met de 'De houdgreep'Dit debuut is een lief- desroman waarin schijn en werke- lijkheid een verwarrende verbin- ding aangaan. Een jaar later publi- ceerde hij zijn eerste poeziebundel 'Langs de doofpot' en zijn eerste verhalenbundel 'Kroondomein'. Naar aanleiding van deze verha lenbundel, omschreef Koos Hage- raats Zwagerman in De Tijd als 'de kroonprins van de Nederlandse li- teratuur. In 1988 verscheen 'De ziekte van jij', een bundel liefdes- poezie die sterk uiteenlopende re adies opleverde. Zwagerman affi- cheerde zich in die jaren als dichter van de 'Maximalen', een dichters- groep die zich beijverde voor straatrumoer' in de poezie en die zich afzette tegen de heersende poezie-opvatting van de Vijftigers. Waar Jaap Goedegebuure de poe zie te lawaaiig noemde, sprak Re- nate Dorrestein van de 'Literaire gebeurtenis van het jaar!' Van de ze dichtbundel verscheen onlangs een goedkope editie. In 1989 pu- bliceerde Zwagerman zijn succes- volle boek 'Gimmick!', een schel- menroman dat een fascinerend tijdsbeeld geeft. Discotheek Gim mick vormt het trefpunt van een groep kunstenaars wier leven be- heerst wordt door drugs, drank, seks, geld en de moderne media. In deze verloederde wereld probeert de jonge, succesvolle schilder Walter van Raamsdonk, kortweg 'Raam' genoemd, zich staande te houden. Maar zowel in de liefde als in het werk gaat het mis, en Raam glijdt in hoog tempo zijn ei- gen ondergang tegemoet. Gim mick werd in 1991 opgevolgd door 'Vals licht', een aangrijpend ver- haal over de onmogelijke liefde van de student Nederlands Simon Prins en het hoertje Lizzie Rosen- feld. Deze roman werd in 1992 ge- nomineerd voor de AKO-litera- tuurprijs, is inmiddels verfilmd en vertaald naar het Duits, Frans en Japans. In 1993 verscheen een bundel essays 'Collega's van God', met beschouwingen over zeer uiteenlopende figuren en stro- mingen in wat hij bestempeld als 'hoge' en 'lage' cultuur. vrijdag 7/5 16.00 uur Im vrijdag 7/5 16.00 uur dinsdag 10/5 10.30 uur Joost Zwagerman. Foto Tom Hoffman In het najaar van 1994 verscheen 'De buitenvrouw', een roman over overspel en onderwijs in Neder- land, goeddeels gesitueerd in een typisch nette Hollandse nieuw- bouwwijk. Deze roman behandelt niet alleen moedwil en misver- stand in de multiculturele samenle- ving, maar geeft ook een navrant beeld van het voortgezet onderwijs waar eens bevlogen leraren zich geplaatst zien tegenover de toene- mende desinteresse van de 'patat en house generatie'. Na het verschijnen van 'De buiten vrouw' begon Zwagerman er seri- eus over te denken om te stoppen met schrijven. Hij zag zichzelf let- terlijk zitten en kreeg schoon ge- noeg van het schrijversritueel. Toevalligerwijs werd hij uitgeno- digd om een proefuitzending te maken voor het radioprogramma 'Ophef en Vertier'. In September 1994 begon hij met frisse moed met de presentatie van dit pro- gramma. Zwagerman kreeg toch sneller dan verwacht heimwee naar het schrijverschap en verbrak na zeven maanden zijn contract om zich weer fulltime op het schrijven te storten. Dit resulteerde in de pu- blicatie van 'In het wild', Zwager- mans tweede bundel essays, en in 'Chaos en Rumoer', een roman waarin hij zijn eigen writer's block en ervaringen in de radiowereld verwerkte. Deze roman over de grote angsten van een kleine man werd zeer matig ontvangen door de kritiek. Een van de readies op de stortvloed van kritiek die Zwa german over zich heen kreeg: ,,Na 'De houdgreep' werd ik onthaald als een veelbelovend schrijver. Er- gens zinde me dat niet: ik wilde niet als een ideale schoonzoon de Nederlandse literatuur inrollen. Nu ben ik tevreden met de extreme oordelen." Een andere reactie: „Mijn eerste en laatste criterium blijft dat een boek een pageturner moet zijn, dat de lezer er doorheen moet gaan als gesmolten boter." Ondanks alle kritiek, vond ook dit boek zijn weg naar een groot aan- tal lezers. Zwagerman vervolgde zijn weg op het schrijverspad met 'Het jongesmeisje', een verhalen bundel waarin alles draait om lief de en metamorfose. Ernst en hu mor, klucht en tragiek wisselen el kaar af in de verhalenbundel waar in Zwagerman verder bouwt aan het thema dat zijn werk al sinds zijn romandebuut beheerst: de al- lesoverheersende obsessie met de Ander. De schrijversavond in de biblio theek aan het Bachplein in Schie- dam-Noord op vrijdagavond 7 mei vangt om 20.15 uur aan en de en tree is fl. 12,50. SCHIEDAM - De E-Markt op de hoek Snelliussingel en Van Swin- denstraat bestaat vier jaar en dat werd gevierd. Eigenaar Fred Lit en zijn personeel hebben afgelopen donderdag de hele dag pannenkoe- ken staan bakken. De kinderen, maar ook volwassenen, mochten gratis pannenkoeken versieren met stroop, suiker en spekkies. Zeker 300 pannenkoeken werden opges- mikkeld door klanten van de su- permarkt, maar ook door verbaas- de voorbijgangers. Vier jaar geleden zo rond Konin- ginnedag kreeg Fred Lit de kans dm de minder goed lopende super- markt over te nemen en met suc- ces. „De E-Markt formule de E staat voor extra's, met snel lopende goedkopere levensmiddelen doet het goed in deze gezellige volks- wijk", vertelt Fred. Hij had ervoor al zo'n 20 jaar gewerkt als filiaal- chef in andere supermarkten. De E-Markt is een inkooporganisatie, Codis, waarbij Fred Lit aangeslo- ten is. Vooral rond Den Haag en in het Noorden van Nederland zijn hele groten E-Markten. Er zijn ook kleine winkeltjes maar Freds zaak is ook een middelgrote, maar hij is wel 'eigen baas'. Onder de slogan 'de supermarkt bestaat 4 jaar, dus 4 mee' zijn talloze aanbiedingen voor 4 gulden te koop. Sommige artikelen gaan echt voor de halve prijs weg, zegt de eigenaar trots. Het bedrijf heeft inmiddels 500 vierkante meter winkeloppervlak en heeft van alles in huis. Neem nou het sigarettenwinkeltje bin- nen: „Daar hebben wij fotoservice, stomerij, kopieermachines en vi deo, Toto en tijdschriften als servi ce zodat mensen in de wijk kunnen blijven voor dit soort zaken." De wijk oost is een hechte buurt waar mensen niet snel uit verhui- zen, vertelt Fred, die zelf in Spijke- nisse woont. Met zijn personeel, doordeweeks zeven dames, is hij van s morgens vroeg tots avonds laat in de weer om zijn klanten van dienst te zijn. Zo blijft de wijk le ven en is de E-Markt een middel- punt van de wijk Oost geworden. En dat 4en we mee. In samenwerking met Ahoy' en rotterdam V CORRECT HOBBY EN ELEKTRONICA BERGWEG110 ROTTERDAM SONY PLAYSTATION SPELC0MPUTER MET 1 MB GEHEUGEN CARD EN SPEL FORMULA 1 '97 Spelcomputer met Dual Shock controller. Incl. 1 MB geheugen card voor nog meersnelheid en aktie. Compleet met het racespel Formula 1 '97 en tas. 369 Art.nr. 938 CASIO WK-1300 KEYBOARD MET STANDAARD Met zijn klavieromvang van 73 toetsen is het bereik bijna zo groot als bij een piano. De WK-1300 biedt 200 klanken en 100 ritmes. Het instrument is volledig General MIDI en heeft tevens een digitale effectprocessor. Daarnaast is de aanslaggevoeligheid instelbaaren heeft hij een pitch-bend wiel voor een natuurlijke geluidsvervorming en een groot LCD display. 899' Art.nr. 71420 PHILIPS SBC-RU-440 UNIVERSELE AFSTANDS- BEDIENING Voorgeprog- rammeerd voor diverse tv- en videorecorder- merken plus audio functies (4-in-1). JJ9t#5Art.nr. 28287 »USIC MMORE CD-XG74 AUDIO RECORDABLECD Hiermee kuntu zelf een CD opnemen met een speelduur van 74 minuten. PER STUK KL0VE SCANNER frequentieboek ftonhrnl- Deze compacte 200 kanaals scanner heeft alles in huis om uw scanplezier te vergroten. Uitgerust meto.a. een Twin turbo scan mode, luchtvaart band en de 900 Mhz band. Deze ultra moderne scanner wordt compleet geleverd met: rubber antenne, oortelefoon, riemclip, oplaadbaar battery-pack en adapter/lader Art.nr. 28658 399' JB MINI MIXER MENGPANEEL 2-Kanaals mengpaneel met cross-fader en DJ-micro met talkover. Afm. 16.5x22x7cm. .249T- Art.nr. 63635 FUJI Z-100 MINUTEN METAL AUDIOTAPE De top op gebied van audiocassettes met een speelduur van 100 minuten. PER STUK I 1299 SKYTRONIC SP-20 SPIEGELBOL MET MOTOR Maak van ieder feest een succes met deze spiegelbol voorzien van motor voor een flonkerend resultaat. Compleet met kleurenwielspot. 99 Art.rn. 56520 Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Opde Bergweg 110 kuntu I van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een I super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of I bestellingen mogelijk. PHILIPS PHILIPS DST-5816 SECA SATELLIET ONTVANGER Satellietontvanger waarmee u RTL-4/5, Veronica, SBS-6, Nederland 1/2/3, Kindernet, TMF en vele andere digitale zenders die uitgezonden worden via de Astra en andere satellieten kan ontvangen. Ook ontvangst van een groot aantal gratis 'Free to Air" kanalen zonder codering is mogelijk. Compleet met 57 cm schotel en universele LNBkop. IZI IEIMNHEIIER SENNHEISER RS-6 DRAADLOZE FM-H00FDTELEF00N Voortaan kuntu in de tuin, op zolderofin de keuken naaruw favoriete CD van uw Hifi installatie luisteren met deze FM-hoofdtelefoon ALLEEN ZATERDAG 8 MEI VAN 17.00-18.00 UUR 229 tGhfe, jJ GRATIS PARKEREN OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag van 9.00-18.00 uur, vrijdag van 9.00-21.00 uur, zaterdag van 9.00-18.00 uur. ledere eerste zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 5