Politie treedt preventief op met negen wagens MaasposT MaasposT Kunstveiling gaat niet door Qp 'n mooie 2e Pinksterdag van 10 -17 uur! Chiqi Cheri Mode steeds betaal- baarder en dichterbij I FOT# mm Nacht van de Blauwe Brug at Totale oplage 617.300 NOVA 21 CORRECT BANENDAG mm BOUMAN 41 ft Overlast rondhangjongeren in Groenoord Man dood- geschoten in woning Geen Gondeivaart meer Kleding van Cora de Kok in bieb Extra personeel voor hulpdiensten KNIPPEN normaal 23,95 warkJ MAZDA PENNINGS Nieuw nummer Bezorging Bas&sS&wi i Deze week in Kunst Ziekenhuis Weerklank Echt bruynzeelparket alleen op dit adres m 6 weken voor EfJa, noteer mij voor zo'n voordellg proefabonnement Of bel gratis 0800 - 06 42 Schiedam Oplage 38.000 ■HHi warn Onveilig Opgeteld de beste[ UNIE KAAS" OUDE KflflS 19 98 VARKENHAAS Q98 ZELF GEBRADEN ROSBIEF 249 GRATIS EN VOOR DE DEUR PARKEREN PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHQEK PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND Wie anders! Tel. 010-2464222 SCHIEDAM - Misschien dat automobilisten hun tanden zuilen stuk bijten op het stuur, maar het is niet anders: deopritnaar de A4 is tot en met maandag 31 mei voor al het verkeer afgesloten. Het gaat om het gedeelte van de Vlaardmgerdijk tussen de Karel Doormanweg en de Schiedamsedijk. Fietsers en bromfietsers kunnen overigens wel gewoon doorrijden (met de a4 op natuurlijk) naar Vlaardingen en vice versa. De afsluiting is nodig in verband met de aanleg van de Beneluxlijn. Kunstenaars exposeren in Schiedam Bijdorp organiseert demonstratieve optocht Ontmoetingshuis zoekt keukenprinsen en prinsessen nieuwe showroom ruime keuze topkwaliteit scherpst in prijs vakkundig advies 3 jaar garantie makkelijk bereikbaar FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurt! Foto Video Audio KTV Telotom bruynzeel vberen Rotterdam, Burg, van Walsumweg 188-190. tel. (010) 414 73 68 Neem nu een proefabonnement op het Rotterdams Dagblad en ontvang de krant 6 weken lang in de bus voor slechts 29,-. Dat is een korting van maar liefst 14,50. Vul snel de bon in Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) WOENSDAG 19mei 1999 6e jaargang nr.20 SCHIEDAM - Ongeveer twintig man aan politiepersoneel heeft afgelopen vrijdagavond preventief in Groenoord gepa- trouilleerd, na aanhoudende klachten van omwonenden. De klachten richtten zich op rondhangjongeren die op pleinen als het Louis Zimmermanpein overlast zouden veroorzaken. Aan- leiding van de preventieve actie was een vechtpartij tussen twee mannen. Een van de vechters is door de politie opgepakt. SCHIEDAM - In een wo ning in de Van Marum- straat is zondagavond het stoffelijk overschot aange- troffen van een man, waar- van de identiteit nog niet be- kend is. Buren hadden even na middernacht de politie gebeld nadat zij in een be- iendende woning schoten hadden gehoord. Toen poli- tiemensen van het district Schiedam ter piaatse kwa- men, werd in de woning het inmiddels door schotwon- den om het leven gebrachte slachtoffer gevonden. Korte tijd later meldde zich aan het politiebureau een 20-ja- rige Rotterdammer als ver- dachte van de schietpartij, terwijl zich rond half drie zondagnacht twee Rotter- dammers (21 en 26 jaar) bij een politiebureau in Rotter- dam-Zuid meldden als me- dedader. De drie verdachten zijn voor nader verhoor en onderzoek ingesloten. SCHIEDAM - Na lang be- raad heeft het bestuur van de Stichting Brandersfees- ten Schiedam besloten het watersportweekend te schrappen uit het program- ma. Dit betekent dat ook de Verlichte Gondeivaart door de Lange Haven voorlopig verleden tijd is. De oorzaak ligt in het feit dat de ONS (belangrijke sponsor) wilde dat de watersportverenigin- gen zich meer met het orga- niseren zou gaan bemoeien. Maar geen van de betrok- ken verenigingen heeft de mankracht en tijd om de or- ganisatie op zich te nemen. Het is dit jaar niet mcgelijk een vervangend evenement te organiseren met dezelfde uitstraling als het water sportweekend, beseft het be stuur van de Brandersfees- ten. SCHIEDAM - In de openba- re bibliotheek aan het Stad- serf 1 is vanaf 20 mei tot en met 22 juni een expositie te bezichtigen met kleding van de Dordrechtse ontwerpster Cora de Kok. Zij ontwerpt (feest)kleding voor kinderen en volwassenen. Hiervoor gebruikt ze soepele zijden stoffen die ze verft, bedrukt of appliceert. Zij laat zich inspireren door plant- en dierfiguren die in de loop der jaren steeds abstracter zijn geworden. Naast het ontwerpen van kleding maakt zij textiele kunst zo als gordijnen, tapijten en wandbekledingen voor be- drijven. Sinds 1992 is haar woning aan de Dubbeldam seweg 6 in Dordrecht inge- richt als galerie. Deze expo sitieruimte was voor haar een mogelijkheid om haar werk te laten zien, maar geeft ook andere kunste- naars de gelegenheid hun werk te exposeren. Naast de expositie is haar werk ook nog te bezichtigen tijdens een modepresentatie op donderdag 3 juni vanaf 20.00 uur in de bibliotheek aan het Stadserf 1. De toe- gang is gratis. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van de bl bliotheek. Een politiewoordvoerster ontkent dat er sprake zou zijn van rivalise- rende jeugdbendes. Het zou gaan om jeugd die op pleinen samen- schoolt. Ze doen gewoon wat ie- dereen doet als je achttien of ne- gentien jaar bent, aldus de politie woordvoerster: tegen elkaar opbie- den, bluffen, lachen, schreeuwen. Maar na aanhoudende klachten van bewoners, die zich door de rondhangenden jongeren bedreigd voelen, besloot de politie afgelo pen vrijdag in te grijpen. Na zich te hebben verzameld op het Bachplein, waarbij assistentie werd geleverd door de politie van het district Rotterdam, reden acht a negen wagens en een hondenwa- gen door Groenoord om zowel een signaal af te geven aan de bewo ners ('we nemen uw klachten zeer serieus') als aan de rondhangende jeugd ('we houden jullie in de ga- ten'). Uit de gegevens van de zelfanalyse die de gemeente Schiedam heeft laten maken, blijkt dat 42 procent van de bewoners van de wijk Groenoord verwacht dat de buurt de komende tijd achteruit gaat. Drie procent verwacht dat het de komende jaren in Groenoord beter gaat worden. De onveiligheidsge- voelens die leven onder de bewo ners van Groenoord, blijken ge- middeld. In Schiedam voelt 30 procent zich onveilig, in Groenoord zelf gaat het om een percentage van 28 procent. Opvallend is dat maar 9 procent van de bewoners van Groenoord tevreden is over de voorzieningen voor jongeren, en scoort hiermee - samen met het centrum- het laagste van Schiedam. In de zelfanalyse zegt de gemeente Schiedam 'dat de noodzaak blijft om te zoeken naar nieuwe metho- dieken (om overlast van jeugdig- den aan te pakken), zoals die ont- wikkeld zijn in de vorm van zak- geldbaantjes voor jeugdigden en het realiseren van toezicht op straat door de jongeren zelf'. REGIO -Staatssecretaris G.M. de Vries (Binnenlandse Zaken) geeft de regionale hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond geld om drie extra mensen aan te stellen die zich bezighouden met het voorkomen en beperken van rampen bij bedrij- ven met gevaarlijke stoffen. Het extra werk vloeit voort uit een aangescherpte Europese richtlijn (Seveso-II) over de veiligheidsrisi- co's bij dit soort bedrijven. Met de drie arbeidsplaatsen is een bedrag gemoeid van ongeveer 150.000 gulden voor de tweede helft van dit jaar. In de regio Rotterdam-Rijn mond zijn zo'n vijftig bedrijven die onder de Europese Seveso- richtlijn vallen. KAPSALON SCHOONHEIDSSALON AANBIEDING VAN DE MAANP] Tegen inlevering van deze advertentie nu 18,50 Nieuwlandplein 20 - Tel. 010-2731099 1 kiloI tmm 500 gramO Pak deze kans en kom vrijdag avond 21 mei a.s van 17.00 uur tot 20.00 uur langs bij Correct op de Ceintuurbaan 125 te Rotterdam. Over DeVesten 3 3116 AD Schiedam ROTTERDAM - De bezorgdienst van Maasstad weekbladen, Net- werk VSP, is bereikbaar via een nieuw telefoonnummer.: 0900- 2020299. Bij Netwerk VSP kun- nen lezers van Maasstad weekbla den terecht als de krant onverhoopt niet is ontvangen of met andere klachten betreffende de bezorging SB HmM Foto Roger van derKraan SCHIEDAM - In een roerige ver- gadering in dranksalon 't Paard hebben slechts twee kunstenaars van de Kunstmanifestatie ervoor gestemd de jaarlijkse kunstveiling in't Paard te laten doorgaan. Be- stuurslid en oud-gemeenteraadslid Jos Poolman bracht de veiling in stemming toen de vergadering on- omwonden duidelijk maakte dit jaar niks te zien in een veiling. Na dat zaaleigenaar Pirn Zaal voor- zichtig opperde om de veiling te vervroegen naar de zondagmid- dag, werd de vergadering plotse- ling levendig. De veertig aanwezi- ge kunstenaars vroegen zich af waar die veiling eigenlijk goed voor is. Immers, zo betoogden en- kele deelnemers, de veiling van vorige jaren was een grote sof en bracht nauwelijks wat op. Boven- dien is iedereen, bezoeker en kun- stenaar, aan't einde van de mani- festatie moe en zodiende is de vei ling mosterd na de maaltijd. Vol- gens woordvoerder/kunstenaar Frits Kloppers: is het 'toch bela- chelijk dat je met veel moeite een ton subsidie binnenhaalt en dat je dan tegen weggeefprijzen de boel gaat verkopen!' Voorzitter Pool- man en de andere organisatoren moesten de vergadering wel gelijk geven en daarmee is de Kunstvei ling van de baan. De vergadering vervolgde met de talloze pro- bleemjes die bij zo'n groot specta- kel horen. Cock van der Sloot van het secretariaat verzuchtte: „Het is wel een hele lastige klus om vijftig kunstenaars tevreden te stellen." Haar man (uitgever van Musis) Hans Van der Sloot verklaarde dat het organiseren van zo'n evene ment eigenlijk niet in drie maan- den kan. De vorige organisator had laat de opdracht teruggegeven. Het bleef nog lang onrustig in't Paard. (Zie verder pagina 3) MEUBELEN IJSSELMONDSELAAN 175 3064 AS ROTTERDAM TELEFOON: 010-28421 I I VRIJDAG KOOPAVOND 300 gratis parkeerplaatsen! 1 juwelier Passage 3 3111 EG Schiedam 010-4269593 SEKONDA De modeformule Shoeby Shops doorgaat de laatste jaren een sterke groei. Inmiddels bestaat de keten uit meer dan 60 winkels en in het najaar worden weer 8 nieuwe winkels geopend. Shoeby Shops biedt actuele mode tegen scherpe prijzen. Trends worden nauwlettend gevolgd zodat er elke keer iets nieuws te vinden is in de winkels. Zowel voor dames- als herenmode. Klantvriende- lijkheid en service zijn de uit- gangspunten van de succes- volle formule. Klanten kun nen sparen voor modewaar- debonnen met de gratis Savers Card. Regelmatig worden ze gei'nformeerd over nieuwe acties. Indien nodig wordt kleding op maat gemaakt. De belofte 'niet goed, geld terug' geeft klan ten extra zekerheid. Boven- dien is er meestal voldoende parkeergelegenheid aanwe- zig. Bent u nieuwsgierig, ga dan naar Winkelcentrum Hof van Spaland, Schiedam. Infolijn (073) 511 80 19 www.shoeby-shops.nl ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT klein SCHIEDAM - De Toekomst, onder deze titel hebben di verse kinderen afgelopen vrijdag en zaterdag meege- daan aan een speciaal pro- gramma, georganiseerd door de Blauwe Brug. Het begon allemaal vrijdagmiddag toen de kinderen met elkaar ken- nismaakten. 's Avonds ont- wierpen de kinderen in de crea-ruimtes 'Future-mode', waarmee ze de Future-disco ingingen. Om 24.00 uur: tijd om naar bed te gaan. Een kort nachtje volgde, want om 07.45 uur werden de kinde ren gewekt voor ochtend- gymnastiek. Het programma werd afgesloten met toneel- stukjes op het Toekomstpodi- um. Foto Roger van der Kraan (6 weken voor slechts f 29,-) Naam: Voorl: m/v Adres: Nr: Postcode: Plaats: Telefoon: (i.v.m; controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service r j Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam £3 Rotterdams DagMad J - u

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1