0 A Gemeentearchief koopt zeldzaam pamflet 9.95 BRISTOL SH0WR00MVERK00P BU KEUKENHAl ROnERDAM! Beachparty Rene Frager Iticoncert Cricketderby moet weer over 617.300 Prijstreffer r<?aM meditatie LAATSTEWEEK MAASPOST BOUMAN GRATIS Totale oplage Schiedam Oplage 38.000 Schiedammersteundecontraremonstranten Rode Kruis boottocht Spreekuur voor en door patienten Activiteiten 55-plussers MAZDA PENNINGS Wie anders! Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zoinerf estiva Is MaasposT wwcvmm t'* Deze week in Hof ■MWMWi Bom Verhuizing 0pget£!l de bestei Rotterdam a.s. zondag open! yERKERKfKEUKENS Zaterdag 14 augustus 1999 Op het strand van Rockanje 2e slag LAATSTE WEEK mfrn .vrftMBi V* Jr .3...... mmm ■Mi SCHIEDAM - Het Gemeentearchief Schiedam heeft onlangs een zeldzame Schiedamse druk weten te bemachtigen. Het gaat om een uitgave van Adriaen Comelisz van Delf uit 1619. Het pamflet, waarvan niet bekend is wie de auteur is, werd ge- schreven naar aanleiding van de geloofsstrijd tussen de Re- monstranten en Contraremonstranten. Het Gemeentearchief beschikt nu over negen drukken van deze Schiedamse druk- ker. Lijstenmakerij van Loenen Dam 37 Schiedam Tel: 010-4266192 TEL. 010-2464222 wftmucu SCHIEDAM - De eerste voorzichtige contoureri van Sveaparken worden al watzichtbaar. Een nieuwe wijk, waarschijnlijk de laatste stadsuitbreiding van Schiedam, en geent op de Zweedse woonvisie. De eerste woningen zullen naar verwachting volgend jaar worden opgeteverd. Laatste editie van Hof van Spektakel Verwarring over naam gekapseisd schip 't Fesch Huys heeft nu meer kamers en mooier uitzicht APPELSIENTJE 099 MARS OF SNICKER ICECREAM h 99 ZOETE WITTE DRUIVEN 099 PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND Vanaf vandaag wordt er bij Keukenhal Rotterdam een alles-moet-weg verkoop van showroomkeukens georganiseerd. Omdat een groot aantal keukens plaats moet maken voor de nieuwe modellen gaan de keukens tegen waanzinnig lage prijzen weg. De kortingen kunnen oplopen tot wel 70%. Wees er snel bij want weg weg! Deze verkoop is uitsluitend bedoeld voor partikulieren en niet voor handeiaren. Kom deze week naar Keukenhal Rotterdam. Woonboulevard, Stadion 37a (afslag Feyenoord op 300m. van het stadion), Rotterdam. Geopend maandag t/m zaterdag. Vrijdagavond koopavond. Voorprogram.mo: Honny Timeless Honny Timeless Vanaf 11.00 uur GRATIS dagprogramma Kaarten a fl 59,- via Ticket Sen/ice Tel. 0900 300 1250^en alle V.V.V. kantoren, de 150 grote postkantoren, en 33 G.W.K. kantoren INFO TELEFOON 0909-6666666 pj[ura ®asKisr itm Bouman ruimt op! Naast de vele showroommodellen met kortingen tot wel 50%, hebben we voor deze opruiming door onze gehele collectie scherpe aanbiedingen. De mooiste meubelen voor de laagste prijs! Wacht niet te lang, want op op! 20% extra korting op alle afgeprijsde meubelen IJsselmondselaan 17 5, 3 0 6 4 AS Rotterdam emorroRMAAr taxis cm nl omwixKiuM eit AfomtmN GRATIS Jift- Ik te' www.kinorama.nl Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) WOENSDAG 11 augustus 1999 6e jaargang nr.32 SCHIEDAM - De afdelingen Schiedam, Overschie en Vlaardingen van het Neder- landse Rode Kruis organise- ren zaterdag 11 September een boottocht over de Zuid- Hollandse wateren. Deze boottocht wordt niet alleen georganiseerd voor minder valide en hulpbehoevende ouderen, maar ook voor jongere minder validen. 40 vrijwilligers, een arts en twee verpleegkundigen doen er alles aan om het de 225 gasten naar de zin te maken aan boord van de 'IJssel- stroom', aangepast voor rol- stoelgebruikers. Met dieet en medicijngebruik wordt rekening gehouden. Het in- schepen gebeurt van 07.30 - 09.00 uur. Na een volledig verzorgde boottocht meert het schip weer af om onge- veer 17.00 uur bij de plaats van vertrek: de Voorhaven in Schiedam. De kosten voor deelname bedragen f 37,50, inclusief lunch. Indien ge- wenst kan men gebruik ma ken van georganiseerd taxi- of rolstoelvervoer voor f 12,50 per persoon. Belang- stellenden uit Schiedam kunnen voor informatie/ aanmelding contact opne- men met het Rode Kruis Schiedam, tel. 4268013 op maandag, dinsdag en woensdag van 09.00 - 12.00 uur. SCHIEDAM - De Asbest- slachtoffers Vereniging Ne- derland is maandag 16 au gustus aanwezig in het Pati- entenvoorlichtingscentrum van het Schieland Zieken- huis van 10.00 tot 12.00 uur; medewerkers van het Lan- delijk Contactorgaan Bege- leiding Borstkankerpatien- ten van 14.00 tot 16.00 uur. Dinsdag 17 augustus de DVN van 10.00 tot 12.00 uur; de Alzheimer Vereni ging Rotterdam van 14.00 tot 16.00 uur. Woendag 18 augustus houdt de Algeme- ne Nederlandse Gehandi- capten Organisatie ANGO spreekuur, van 10.00 tot 12.00 uur. SCHIEDAM - Bingoliefheb- bers kunnen donderdag 12 augustus van 13.30 tot 16.00 uur terecht in dienstencen- trum de Woudhoek. Deelne- mers betalen zeven gulden voor zes ronden. Een dag la ter (van 10.00 tot 11.30 uur) wordt er in de Woudhoek gevolksdanst. Deelname kost twee gulden. Dinsdag 17 augustus is er in de Woudhoek een spelletjes- middag. Er wordt gespeeld vanl3.30 tot 16.30 uur. De toegang is gratis. In dien- stencentrum de Vier Molens wordt woensdag 18 augus tus van 10.00 tot 12.00 uur gevolksdanst. Deelnemers betalen twee gulden. Ook wie liever bingo speelt kan woensdag 18 augustus te recht in de Vier Molens. Er wordt gespeeld van 13.30 tot 16.00 uur. Deelnemers beta len zeven gulden voor zes ronden. De Maaltijd van de Maand is vrijdag 27 augus tus in dienstencentrum Oost. Er wordt gegeten van 12.00 tot 13.00 uur. deelne mers betalen fl. 8,25. Be- langstellenden kunnen zich tot 24 augustus inschrijven bij het dienstencentrum. Het was Adriaen Cornelisz die Schiedam even na 1600 weer een eigen drukkerij bezorgde. Schie dam had in de jaren daarvoor wel boekdrukkers gekend, maar tegen het einde van de zestiende eeuw moest zij haar drukwerk uitbeste- den aan een Rotterdammer. In 1605 reageerde het stadsbestuur van Schiedam positief op Adriaens verzoek om subsidie voor de op- richting van een drukkerij. En al jaar later gaf hij een commmentaar uit op de Heidelbergse catechis- mus van de Schiedamse predikant Ruardus Acronius. De drukkerij van Adriaen was ge- vestigd in een pand aan de Lange Haven bij de Overmaassesteeg. In zijn drukmerk hanteerde hij de zin- spreuk Sicut flos agri sic floret, een citaat uit psalm 103: 'Als een bloem des veld, zo bloeit hij'. Door het Contraremonstrantste pamflet uit te geven, koost Adriaen duidelijk partij voor een meer strikte kerk, in een tijd waarin - dankzij de adempauze van het Twaalfjarig Bestand (1609-1625)- de nodige onderlinge twisten op- borrelden. De Remonstranten, aan- hangers van Jacobus Arminius, een criticus van de gereformeerde kerk, hadden kritiek op Calvijns leer van de verkiezing en de ver- werping van de mens door God. Calvijn meende dat God van tevo- ren bepaalde wie wel en wie niet in het Paradijs terecht zou komen. De mens zelf kon daar niets aan doen. Arminius verkondigde dat de mens daar wel wat aan kon doen, door een deugdzaam leven te leiden. Niettemin wist God wel van tevo- ren wie daarin zou slagen. Het was een kanttekening die in de jaren van de Nederlandse Opstand (1568-1648) grote gevolgen zou hebben. Een kerkscheuring dreig- Joggingbroek zwart, grijs en donkerblauw M - XXL 47301 Geldig t/m 14 augustus 1999 ROTTERDAM: Binnenwegplein 20 (boven Zeeman); op hot Zuiderterras van W.C. Zuidplein; Alexandrium n (t/o W.C. Oosterhof). H00GVLIET: Binnenban 192 Inu ook kledingl SPIJKENISSE: Stadhuispossage 2 VLAARDINGEN: Hoogstrool 219 SCHIEDAM: Nieuwe Passage 8 OUD-BEIJERLAND: Oostdijk 45-49 f 4 i jk de -contraremonstranten boycotten de gewone kerkdiensten- en in 1619 werd in Dordrecht een kerk- vergadering, een synode georgani seerd waarin beide leren bespro- ken werden. Raadspensionaris Jo- han van Oldenbamevelt keek met zorg naar de ontwikkelingen, om- dat hij voorstander was van een ruime, open kerk. De remonstrant- se leer werd veroordeeld, maar de aanhangers van Arminius kreeg na een jaar of vijftien toch publieke erkenning. De synode zorgde voor een stort- vloed aan theologische werken, waaronder dus het Schiedamse pamflet Christelicke meditatie eri de vyurighe aensprake eenes be- kommerden ghemoedts tot Godt. Ge'interesseerden kunnen het pam flet raadplegen in het Gemeentear chief (geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur). Over DeVesten 3 3116 AD Schiedam Foto Roger van der Kraan literpak, 2 pakken voormm* pak a 6 stuks tweede pak naar keuze gratis! per kgmm m V00R DE DEUR EN GRATIS PARKEREN. SCHIEDAM - WOUDHOEK Alleen deze week tijdens ons Caribbean Party spektakel worden Caribbean Keukens voor de helft van de door de leverancier aanbevolen adviesprijs aangeboden, compleet met apparatuur. Kom nu snel en profiteer van deze feestelijke aanbieding. DONDERDAG VRIJDAG KOOPAVOND CAPEliE VD USSEL- WORMERHOEK 12 - 010-4506666 - ROTTERDAM: STADIONWEG 41a - 010-4834441 ROTTERDAM 0MM00RD: SATIJNBIOEM 55 - 010-4550511 - SCHIEDAM: NIEUWPOORTWEG 8 - 010-2450393 Aanvang concert 20:00 uur SCHIEDAM - De regen was afgelopen zondag weer spelbreker bij de cricket- derby tussen Excelsior'20 en Hermes DVS. Net als bij de heenwedstrijd in mei, toen de wedstrijd verregende en la ter opnieuw gespeeld moest worden, zorgde het regenachtige weer ditmaal voor een partij die volgens de regels van de cricketbond niet rechtsgeldig kon worden verklaard. De scheidsrechter besloot halverwege de traditioneel goed bezochte derby om de ontmoeting in te korten tot 35 overs. Gezien het aantal behaalde runs van Excelsior moest Her mes DVSdaardoor aan bat tot een score van 130 komen. De aanhoudende nat- tigheid zorgde er echter voor dat Her mes zelfs niet tot dit minimaal vereiste aantal van 35overs kon komen en daar- door moet de wedstrijd alsnog binnen- kort overgespeeld worden. Foto Roger van der Kraan zomer voordeel! 300 gratis parkeerpiaatsen KltORZHfOTOS I FUJI FOTOROLLETJE T.W.V. 7,95 38 OPNAMEN 5.-MMRPWJS AANBIEEHNG AILRN GtlDIG KLEINMeiOfKMS INDEX PRINT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1