Telefonische hulplijnen nietaltijd bereikbaar M M I k I fot# Liduinabasiliekweergerestaureerd <JPS, 617.300 M/UtSPOST VERKERMEUKm umm rr)uh mw^W GRATIS We hebben gewoon meer mensen nodig' Finale Schiedams kampioen- schap Getuigen gezocl igei cnt tasjesroof Verlenging Beelden woorden Staelduinsebos '20% GROTE TUINMEUBELOPRUIMING '20% 10% Drie jongeren aangehouden na inbraak in bestelbus MAZDA PENNINGS Deze week in Estafette Hof Skeeleren Geramd Opgeteld de beste! Lees elders in deze krant over Rotterdamse Zolnerfestivals JEw mmmm LiltS* Hi mm*m Schiedam Oplage 38.000 WATERWEG - Aan telefonische hulpdiensten hebben de in- woners van de regio Rotterdam-Rijnmond geen gebrek. Wei aan de bereikbaarheid van die hulpdiensten. Suicidaal, in gees- telijke nood, of behoefte aan een acupuncturist? Dan heb je in de Rijnmond in het ergste geval domweg pech. In het gunstig- ste geval geldt dat de aanhouder wint, want na een paar keer wil bijvoorbeeld de SOS Telefonische Elulpdienst nog wel op- nemen. SCHIEDAM - Het duurde allemaal wat langer dan gepland, maar afgelopen maandag stond het torentje van Yvon Koopman dan toch eindelijk op zijn plaats in Nieuwland. Daarvoor volgde een lange operatie, diestartte om een uur of een. Twee grote kraanvoertuigen werden ervoor ingeschakeld. Wie anders! Tel. 010-2464222 Kunstenaars laten inspiratiebronnen zien Schiedamse inbreng Vlaardingse Hof van Spektakel 'Nieuwe' sport blijkt aan te slaan in Water weg RUNDERGEHAKT 098 BOERENWIT OF BRUIN. flQ MIJNMERK SCHARRELEIEREN PLUSMARKTVAN DIJK Geuzenplein 7 PLUSMARKT K00RNNEEF Mgr. Nolenslaan 460 SCHIEDAM - NIEUWLAND ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT FotoKlein met 16 vakzaken altijd bij u in de buurtl Foto Video Audio KTV Telecom tit-1 KltBRMMFOTOS Eftoor rORMAAT mis CM 11 omwttmuM enA/omumn GRATIS i»i mmi\ www.kinorama.nl ide maanden in eert^onnigeMemrWhg. Neem daarom nu een supervoordelig zomerabonnement met automa- tische betaling (3 maanden voor /95,-) en ontvang een schitterend Erasmusbrug badlaken cadeau! Vul snel de bon in! I I I I L S I K Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) WOENSDAG 18augustus 1999 6ejaargang nr.33 SCHIEDAM - Het Schie dams voetbalkampioenshap bevindt zich in de beslissen- de fase. Donderdag 19 au- gustus ora 19.00 uur staan de halve finales op het pro- gramma en zaterdag 21 au- gustus om 16.30 uur vindt de finale plaats op het sport- complex van Hermes DVS. Deze voetbalwedstrijd wordt van enige feesteiijke franje voorzien door 'Peter Gayle and his Linedancers'. Na de voorronden hebben Excelsior'20, PPSC, HBSS en GTB zich geplaatst voor de halve finales. GTB bleek de best geklasseerde 'twee- de' uit de drie oorspronke- lijke poules. Zij dankten dit resuttaat mede aan Demos dat, tot ergernis van het or- ganisatie-eomite, geen kans zag om de afgelaste wed- strijd tegen VVK alsnog te spelen. Naast de wedstrijden Excelsior'20-PPSC, ge- speeld op het hoofdveld van PPSC, en HBSS-GTB wordt donderdag 19 augustus eveneens een zogenaamde 'troostronde' afgewerkt. Hierin speelt Hermes DVS, op het tweede veld van SVDPW, tegen een speciaal samengesteld Schiedams team, SVDPW tegen Demos en Schiedamse Boys tegen VVK. WATERWEG - De politie wil graag in contact komen met getuigen van een tasjes roof op de Uiverlaan van woensdag rond 17.00 uur. Op die dag bracht een 67-ja- rige Vlaardinger de dagop- brengst van een winkel naar de bank. Bij het verlaten van de auto op de Uiverlaan stapte de man uit de auto waarna onmiddellijk de plastic tas met het geld uit zijn handen werd gegrist. Twee mannen holden met de tas weg richting het winkel- centrum Koningshoek. In de tas zat een paar duizend gul den. Getuigen kunnen con tact opnemen met de recher che via telefoonnummer 010-2740172. SCHIEDAM - Het idee om juist tijdens de zomerperio- de een groepsexpositie te houden blijkt aan te slaan. Velen vonden de weg naar Pand Paulus. Beelden Woorden is tot op heden de drukst bezochte expositie in de ruimte van Stichting Kunstwerkt. Om degenen die net terug zijn van vakan- tie de kans te geven dit groepsproject te bezoeken, heeft de organisatie (Kunst werkt) besloten de expositie met twee weken te verlen- gen. Volgend op Beelden Woor den zal in het kader van de Open Ateliers in Pand Pau lus een expositie met als the- ma groen, in de breedste zin van het woord, te zien zijn. Beelden Woorden toont beeldende kunst in relatie tot teksten en gedichten. De expositie is nog te zien tot en met zondag 29 augustus. Pand Paulus is gevestigd aan de Korte Haven. Wie hulp nodig heeft op welk vlak maar ook, kan tegenwoordig te- recht bij menig telefonische hulp- dienst. Het probleem is niet zo prangend, of er is wel een speciale lijn. Dat voornamelijk de regionale hulpdiensten niet bijzonder posi- tief uitblinken in bereikbaarheid, blijkt uit een rondje bellen langs de meest belangrijke hulpdiensten. DePraat-uit-lijn(tel:0174-416441 maakt het wel erg bont. Deze hulp- dienst, die in menig stadsgids te boek staat als de lijn voor geestelij- ke hulp, blijkt zelfs helemaal niet bereikbaar te zijn. Op verschillende dagen en tijdstip- pen hebben wij geprobeerd geeste- lijke hulp in te roepen, maar he- laas: de telefoon wordt niet opge- nomen. Ook is er geen sprake van een voice-mail of antwoordappa- raat die de in geestelijke nood ver- kerende medemens vertelt, waar of wanneer hij dan wel terecht kan met zijn problemen. Ook hoog gescoord in de categorie 'bellen-tot-je-een-ons-weegtlsie Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen (tel: 010-4743707). Hier kan men te recht voor informatie over alterna tieve geneeswijzen en de adressen van verschillende artsen en gene- zers. De lijn is vrijdags geopend van9.00 tot 13.00uur. Ofbeterge- zegd: hoort geopend te zijn, want gebeld op een vrijdag op een wille- keurig tijdstip tussen 9.00 en 13.00 uur, blijkt ook hier niet opgeno- men te worden. Ook hier geldt: geen antwoordapparaat, geen voice-mail. De Stichting SOS Telefonische Hulpdienst (tel: 010-4362244) neemt gelukkig wel op, zij het na een paar keer proberen. De dienst is dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek. Volgens woordvoerder Ben de la Mar is de dienst toch 24 uur per dag bereikbaar. „U heeft het over de toegankelijkheid, dat is iets an- ders. Wij zijn voor 50 tot 60 pro- cent toegankelijk. Gemiddeld hoe- ven mensen het dus maar twee keer te proberen. Natuurlijk zagen we dat liever anders, maar de hulp diensten worden bemand door vrij- willigers en het is best moeilijk om aan vrijwilligers te komen. Boven- dien zitten we in de zomerperiode, waardoor we toch al krap in onze mensen zitten. Daar komt bij dat de samenwerking met andere hulp diensten niet altijd verloopt zoals wij het graag zouden zien. Er zijn bijvoorbeeld instanties die op be- paalde tijden en dagen hun bellers doorverwijzen naar ons, zonder dat zij ons daar van op de hoogte stel- len. Op die manier wordt de werk- druk dus nog groter. We hebben gewoon meer mensen nodig", ver- ontschuldigt De la Mar zich. Prettige uitzonderingen wat betreft de bereikbaarheid van regionale en lokale hulpdiensten vormen het Krisiscentrum Rotterdam-Rijn mond (tel: 010-4763944) en de dierenambulance Vlaardingen (tel: 06-51166899). Het Krisiscentrum laat de telefoon niet meer dan een paar keer rinke- len en benadrukt nog even dat als men het telefonisch niet af kan, dat langskomen (ook in het weekend en's avonds) mogelijk is. ,,Als je een serieus probleem hebt, is het natuurlijk ook geen gek idee om je huisarts te bellen, ook die hoort je goed te kunnen helpen als je emo- tionele problemen hebt", aldus een medewerker van het Krisiscen trum. Tot slot: ook op het gebied van dieren kan men goed terecht. Co ordinator Ineke Lagraauw van de Dierenambulance Vlaardingen legt uit dat de medewerkers van het asiel in wisseldiensten werken op de ambulance en dat de ambulance zodoende 24 uur per dag bereik baar is. „Degene die op de wagen zit, neemt de mobiele telefoon ge woon altijd mee, zo zit de beller al tijd meteen goed. Ook 's nachts kunnen we op die manier binnen 20 minuten ter plekke zijn." MONIQUE SIEMSEN GROENSPECI A. LISTEN Hoge kortingen op onze tuinmeubelen en koloniale meubelen Vlaardingen Deltaweg 76 010-2486999 's-Gravenzande Staelduinlaan 17 0174-415171 *20% op alle tuinmeubelen uit voorraad tot 31 augustus SCHIEDAM - In de nacht van zondag op maandag 16 augustus omstreeks een uur kwam bij de po litie van het district Schiedam de melding binnen van een inbraak in een bestelbus. Deze bestelbus stond geparkeerd op de Monseigneur Nolenslaan. Politiemensen, die een onderzoek in de omgeving instelden, troffen even later op de Parkweg inder- daad drie verdachten aan, die aan het opgegeven signalement volde- den. De drie, een negentienjarige Schie- dammer, een zeventienjarige Schiedammer en een vijftienjarige meisje uit Schiedam werden aan gehouden en overgebracht naar het politiebureau. De drie zijn voorge- leid en ingesloten. De politie stelt een nader onderzoek in naar de in braak in de bestelbus. Foto Roger van der Kraan NMR SCHIEDAM - Een 59-jarige Schiedammer reed zaterdagavond op het Jacques Urlusplein. Daar werd hij ingehaald door een zwarte bromscooter met twee mannen er- op. Hij werd geramd, waardoor hij ten val kwam. Vervolgens pakte de bijrijder de Schiedammer bij de keel, stapte hierna op de brom scooter en reed ermee weg. Het slachtoffer liep behoorlijke schaaf- wonden op. 1,5 kgOb met sesam of maanzaad 1 Oil heelI middelgroot, II88 doos a 6 stuksU V00R PE DEUR EN GRATIS PflRKEREN. SCHIEDAM - WOUDHOEK klein Alleen deze week tijdens ons Caribbean Party spektakel worden Caribbean Keukens voor de helft van de door de leverancier aanbevolen adviesprijs aangeboden, compleet met apparatuur. Kom nu snel en profiteer van deze feesteiijke aanbieding.'- DONDERDAG A VRIJDAG KOOPAVOND CAPEllE yD USSEL WORMERHOEK 12-010-4506666 ROIURDAM 0MM00RD: SATIJNBLOEM 55 - 010-4550511 ROTTERDAM: STADIONWEG 41a 010-4834441 SOUEOAM: NIEUWPOORTWEG 8 - 010-2450393 De "Back to School 1 Back to Business" krant 16pagina's boordevol aanbiedingen SCHIEDAM - Na jaren van noeste arbeid is het einde nu toch in zicht. De restauratie van de Liduinabasiliek is nage- noeg voltooid, en in September wordt de basiliek dan ook weer feestelijk ingebruik genomen. De kerkgangers hoeven niet meer bang te zijn voor vallend gesteente, en de netten, die het vallend gesteente moesten te- genhouden, kunnen dan ook worden weggehaald. Volgende week in dit weekblad een ver- slag van het resultaat. Foto Roger van der Kraan 1 FUJI FOTOROLLLTJl T.W.V. 7,95 36 0PNAMEN VMteWRfJS AANBIE0ING AtlKN GELOIO itOOR KUIN8tet.0FH.MS INDEX PRINT AN \%- t£f Jd, noteer mij voorzo'n voordeligzomerabonnement j Naam: Adres: Postcode: (3 maanden voor slechts 95,-) Voorl: m/v Nr: Plaats: Telefoon: Bank/gironr.: (i.v.m. controle bezorging) Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mno geen abonnee geweest bent. KLARE TAAL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1