VVV ontpopt zich als de 'Soap van Schiedam' COM ECT LUCKY SALE *®rS8 i Commerdele talenten Swingende Heineken Music Night Binnenhuisarchitect DECOKAY VAN LOENEN 617.300 MAASPOfT Mi Totale oplage Veel Gemeente gaat op Teletekst Winkelen doe je in Maasstad weekbladen Let op de krant Bel voor een afspraak Jan Wooning; Beer is lie Klent pes Honing! tel. 010-5242320 geeft gratis kleuradvies! Aanstaande zaterdag van 12.00 tot 17.00 Dam 41 Schiedam 010-4266192 fl Commissie nietakkoord meteerste versie overeenkomst Muzikale koopzondag in Passage inbraken te voorkomen Rustige Branders- feesten Opgeteld de beste! Deze week in Varende Klas m Stadsheilige Voetbal MAZDA PENNINGS Off bel gratis 0800 06 42 Schiedam Oplage 38.000 SCHIEDAM - Uiterlijk onbewogen slaagde R. Pillard erin om weer naar zijn plaats te lopen, na gedane uitleg aan de commissie Algemene en Economische Zaken. Geen druppel zweet op zijn voorhoofd, zelfs geen witte knokkels van frustratie. Het was jammer dat je niet even in het hoofd van de VVV-directeur kon kijken -wat voor vreselijks wenste hij zijn plaaggeest M. Siljee (PvdA) toe? En zou hij ooit nog een VVV-geschenkbon aan M. de Mol (WD) willen verkopen? GROF VOLKOREN j- 3stuksOb™ COCA COLA REGULAR LIGHT OF CAFEINE VRIJ -f QQ 1% literI PANKLARE B0ERENK00L AQQ 250 gramU PLUSMARKT VAN DIJK Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUPHOEK PLUSMARKT VAN DER MEER Mgr. Nolenslaan 460 tnem**- Leerlingen van groep acht onderzoeken kwaliteit van water Liduina was veel gevoeliger dan anderen uit haar tijd Robin Voets is als spits enorm gegroeid bij VVK Vf 1 Wie anders! Tel. 010-2464222 Een mooi, welvarend, veilig en leefbaar Schiedam voor iedereen. Dat is de inzet van de PvdA-fractie in de gemeente raad. Steun ons. Neem voor meer informatie of uw aanmelding als lid contact op met Jos van Setten, 010 - 470 83 82. Kijk ook op internet www.pvda.nl/~schiedam. Voorde afdelingen keukens, badkamers en tegels. Opleiding via eigen opleidingsschool. Tevenszoeken wijnog af deling- en verkoopleiders. Wtrt Rotterdam# DafcMad bertebt d# Rom#- d* mumitm «ftf#brefd mm de Rotterdam*# h#vrm, VdWRdten Hunt u n(i sunk mlt gmtt* fflft de bmrett, WJj tnOo Urm a natntfgk Jrij een kwarteatebonne- imnt mm 8Utoffi*ti»ch# tedafitig op twee metdefjMo. Ja, ik wil kennismaken met het Rotterdams Dagblad en de Rotterdamse haven 31,98 per maand) Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p.min.) WOENSDAG 29 September 1999 6e jaargang nr.39 SCHIEDAM - De inmiddels traditionele koopzondag, de eerste zondag van de maand, is niet meer weg te denken in Schiedam. Na- tuurlijk zijn ook de winkels in de Nieuwe Passage weer geopend. Om de koopzon dag extra sfeer te geven brengt Orgelman Donald Buys een bezoek aan het overdekte winkelcentrum. Als jongetje was hij niet weg te slaan bij het grote draai- orgel in de Haagse wijk Be- noordenhout. Toen begon het zwerven door andere stadswijken, kijken naar mensen in andere werelden. De koopzondag duurt van 12.00 tot 17.00 uur en het parkeren is deze dag gratis. SCHIEDAM - De politie heeft in 1998 een speciaal team opgericht in de strijd tegen de woninginbraken. Het Woning Inbraken Team houdt zich bezig met het op- sporen en het vervolgen van woninginbrekers. In de maanden juni, juli en augus- tus van dit jaar werden in Schiedam 71 woninginbra ken gepleegd. Daarbij zit een aantal inbraken en in- sluipingen die eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. Zo is in augustus in maar liefst de helft van de gevallen ingebroken zonder dat daarbij sporen van braak werden achtergela- ten. Dat wil zeggen dat de inbreker zich toegang tot de woning heeft verschaft door een openstaand raam of door een deur open te 'flip- peren' die niet op het nachtslot zat. SCHIEDAM - De Branders- feesten, die van woensdag 22 September tot en met zon dag 26 September werden gehouden, zijn ordelijk ver- lopen. Ruim 250.000 men- sen bezochten het feest. Vrijdag was het rustig in het centrum. Zaterdagavond deden zich enkele incidenten voor. Zo werd een 43-jarige man uit Dordrecht aange- houden die ballonnen ver- kocht zonder vergunning en een 25-jarige Schiedammer bekeurd wegens parkeren op het trottoir. Een 26-jari- ge Schiedammer werd aan- gehouden omdat hij op de Koemarkt stond te urineren en de politie een grote mond gaf toen hij hiervoor werd bekeurd. Zondag werd een 10-jarige jongen aangehou- den die in het bezit was van een speelgoedpistool, dat niet van echt te onderschei- den was. In de avonduren deed zich op de Broersvest een vechtpartij voor tussen de uitbater van een restau rant en twee dronken klan- ten. Het wordt zo langzamerhand een soap, een 'running gag'. De Schie- damse VVV die keer op keer in de raadscommissie en gemeenteraad aan de orde komt. Het betreft het on- derwerp 'contractfinancieringeen voorwaarde zonder welke de raad de VVV geen structurele verhoging van fl. 50.000,- subsidie wenst te geven. De raad is wel bereid deze voor een keer te verlenen, en dat ge- beurt ook. Maar structured?, dat blijft nog even de vraag. Vooral de PvdA en WD zijn er niet zo zeker van dat dit bedrag ook wer- kelijk ten goede komt aan Schiedam Promotie, zoals de VVV beweert. Een helder contract met daarin vast- gelegd de prestaties waaraan de VVV moet voldoen om recht te kunnen blij ven houden op de struc turele verhoging, dat is grotendeels de voorwaarde die de raadscomm- sie heeft gesteld. Die vijftig mille, zo luidt de teneur, mag niet door de VVV worden besteed aan bijvoor- beeld personeelskosten. Een voor- stel hierover werd afgelopen maan- dag in de commissievergadering Algemene en Economische Zaken gepresenteerd. Pillard -of een vervanger- geeft keer op keer uitleg. En elke keer komt hij vol verwachting naar de Aleidazaal ten einde de commissie of raad te overtuigen. En hij slaagt er niet in. Ook niet afgelopen maandag. J. Boertjens (GroenLinks) vond de voorgestelde uitvoeringsovereen- komst 'wat vaag', en vroeg zich af wat de meerwaarde hiervan is. Ze verbaasde zich erover dat de VVV niet over voldoende cijfers beschikt om resultaten wat inzichtelijker te maken. In het stuk staat: 'De pro- ducten waarmee de VVV Schiedam zich op de markt begeeft zijn nog re- latief jong. Dit betekent dat het aan- geven van ontwikkelingen en het vergelijken van de aantallen met de regionale en landelijke cijfers nog te prematuur is.' „Als je dit stuk leest zou je nog kunnen denken dat de VVV pas een paar jaar in de stad zit", merkte Boertjens op. Ook C. Lepidis-Daskalakis (CDA) had vraagtekens na lezing van het stuk. Pas na 2002, zo wordt in het stuk voorgesteld, kan de VVV op haar resultaten worden afgerekend. Waarom kan dat niet na twee jaar?, vroeg ze. Zo moeilijk moet dat toch niet zijn? Pillard gaf aan dat hij drie jaar zelfs wat te kort vond, en dat vindt het ministerie trouwens ook. Maar natuurlijk kan je na elk jaar weer kijken hoe je erbij staat, zei hij De rol van de VVV is de afgelopen jaren sterk veranderd, memoreerde Siljee. Het verkopen van VVV-ge- schenkbonnen bijvoorbeeld lijkt zo langzamerhand wel een kernactivi- NEEM GRATIS MEE De "LUCKY SALE", kranl 16pagina'sboordevol aanbiedingen. V00R DE DEUR EN GRATIS PARKEREN. SCHIEDAM - NIEUWLAND teit, en dat is volgens Siljee nooit de bedoeling geweest. Ze moeten het product Schiedam verkopen, daar moet de nadruk op liggen, bena- drukte hij. Pillard wees Siljee er triomfantelijk op dat de VVV vorig jaar 1,2 mil- joen aan geschenkbonnen had ver- kocht, en dat komt ook de Schie- damse middenstand ongetwijfeld ten goede. De VVV is niet meer het postzegel- en ansichtkaartenwin- keltje van weleer, hoor. Maar, zo riposteerde Siljee: wie zegt dat die bonnen daadwerkelijk in Schiedam worden uitgegeven? Siljee eiste lef van de VVV. Ge- bruik nu het laatste jaarverslag als uitgangspunt, en stel concrete doe- len voor het komende jaar: 'als VVV willen we dat komend jaar be- reiken, een toename van tien pro- cent van de toeristen die Schiedam bezoeken. M. de Mol (WD) was ook niet echt enthousiast over het voorgestelde contract. Veel te vaag. „Ik weet niet wat ik hiervoor koop, en wat niet. Ik word hier niet vrolijk van.De me- dewerkers van de VVV moeten hun werkzaamheden maar eens gaan uitsplitsen naar product en tijd- schrijven. Hoeveel tijd wordt waar aan besteed? De commissie besloot een herzie- ning van de uitvoeringsovereen- komst te laten maken, waarin de op- merkingen van de raadscommissie worden opgenomen. SCHIEDAM - De bouwhekken van de Beneluxlijn in Schiedam West gingen zaterdag 25 September voor iedereen open. De Open Dag, die RET en het projectbureau Beneluxlijn organiseerden, bleek een groot succes. Zeker 10.000 bezoekers namen tussen 10.00 en 17.00 uur een kijkje op het bouwterrein van een van de grootste infrastructurele projecten in uitvoering. Onder het motto 'Beneluxlijn in Beeld' werd een irnpressie ge- geven van het project. Hoofdattractie was ongetwijfeld een wandeling door de metrotunnel in de Vlaardingerdijk. De Beneluxlijn is een nieuwe metroverbinding van 11,8 kilometer lang. De lijn wordt onderdeel van de Calandlijn en loopt van het Marconiplein in Rotterdam West, via Schiedam, de 2e Beneluxlijn en Pernis naar Hoogvliet. Hier sluit de lijn aan op de Erasmuslijn. De metrolijn die in 2002 gereed is, krijgt zes nieu we Stations. Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - De gemeente Schiedam gaat voor een proefpe- riode van zes maanden op Tele tekst. Achter het ONS-Caikanaal kunnen Schiedammers vanaf van- daag gemeentelijke informatie op- vragen. Het programma is ontwikkeld door Spirit Interactieve diensten, de grootste regionale teletekstaanbie- der van Nederland. Op de pagina's staat informatie over evenementen, openingstijden van gemeentelijke diensten, belangrijke gemeentelij ke adressen en telefoonnummers, de gemeenteraad, data en tijdstip- pen van commissie- en raadsverga- deringen en gemeentenieuws. De gemeente is momenteel ook be zig om de gemeentelijke website te verfijnen en actualiseren. TROPHY A0VENT1M HATCHES Chiai Cheri Schiedam .,osRo°A09e%2OVJ pe^ VAN HOOGDALEM C.S. MAKELAARDIJ B.V. Schiedam lid NBVA Tel.: 010-473117 igezocht: Ffi mtmr #*w m #~w mw M-ar-w Jf. ^-.v JC SCHIEDAM - Kippenvel bij de Heineken Music Night van af gelopen vrijdag. Twee zeer goe de bands die twee spetterende optredens verzorgden in de foyer van het Theater a.d. Schie in het kader van de Schie- damse Brandersfeesten. „Toen die ene vrouw van de tweede band begon te zingen, kreeg ik meteen kippenvel, zo over m'n rug", aldus een toeschouwster. „Die had een stem... Iedereen ging uit z'n dak, het was mu- ziek waar je niet stil van kon blij ven zitten." Foto Roger van der Kraan Naam: Voorl: m/v Adres: Postcode: Telefoon: Nr: Plaats: (i.v.m. controle bezorging) Bank/gironr.: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Geldt alleen als u de afgelopen 3 mndgeen abonnee geweest bent.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1999 | | pagina 1