maasstad Zwaan: 'We kunnen nog beter' 465 k ®oi] maasstad politie CORRECT COMPUTERS EN NETWERKEN, CEINTUURBAAN 125 ROTTERDAM. TEL.: 010*4.618.500 FAX: 010*4.186.270 MULTIMEDIA SOFTWARE MULTIMEDIA COMPUTER SNELLE MINITOWER MET INGEBOUWDE CD-REWRITER 500 MHZ PENTIUM III MULTIMEDIA COMPUTER keuzes Canon Albeda College loopt stage Play-In voor mandoline- orkesten SVVSMCpakt vastberaden tweede periodetitel Kleur in de koffie op de vrijdag Lezing Geleide Honden Bewust maken HAAL GRATIS OP r 2m: PHILIPS mr- Aitnr. 77019 COMPAQ KLEURENPRINTER MET HOGE SNELHEID maaspost Loslopende paarden gevangen Twee inbraken Aanrijding op Laan van Bol'Es Rijbewijs tijdelijk ingenomen Twee keer keukenbrandje Man botst tegen stilstaande auto Aanrijding onder invloed ZONDAG30JANUARI geopendvan 12.00*17.00 UUR EXCLUSIEF BTW 2459. CANON BJC-5100 A3 KLEURENPRINTER Ontworpen voor de office omgeving waarin snelheid met een hoge resolutie (1440 x 720 dpi) een vereiste is. Uitgerust met de Canons Drop Modulation Technologie. Hoge snelheid: tot 10 ppm. zwart/wit en 4 ppm. kleur. Volledig Windows 95/98/ NT4.0compatibel. 49T- INCLUSIEF BTW EXCLUSIEF BTW395.- i i i i i i i i Het Iaatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Ceintuurbaan 125 kunt uvan 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. SHARP gJMP" I I I I I L SHARP PV-5000A WINDOWS CE A5 F0RMAAT PERSONAL COMPUTER Voorzien van een 8.2 inch DSTN touchscreen kleuren- scherm (640x480) met backlight. Uitgevoerd met Windows CE 2.11 Professional Editie. Afm. 23,3x19,2x3,5 cm. ALLEENZATERDAG 29 JANUARI VAN 17.00-18.00 UUR J 4 399T- PHILIPS 107SX17 INCH USB MULTIMEDIA MONITOR 17 inch kleurenmonitor met multimedia luidsprekers die op de monitor kunnen worden bevestigd. Ondersteuntresolutiestot 1280x1024. Een USB hub wordt meegeleverd. Afm. 42x42.5x45.2 cm MICROSOFT AGE OF EMIRES2.0 Jij bent koning. De wereld ligt aanjevoeten in een veroverend spel. MICROSOFT FLIGHTSIM 2000 STANDARD Vlieg nu supersonisch met de Concorde of oefen metde Boeing 777-300. De Correct Wintersaie krant. 16 paginal boordevoiopruimirigs* geluid, telecom en computers uit de 3pandenvan Correct. PACKARD BELL MULTIMEDIA 6501 Intel® Pentium® III processor 500 MHz met MMX™ technologie, 64 MB SDRAM geheugen, 100MHzsysteembus, 10.2 Gigabyte harddisk, derde generatie DVD speler om complete speelfilms af te spelen, 3D geluidskaart met 192 stemmen met ondersteuning van alle bekende 3D audio API's, 8 MB SGRAM Voodoo3-2000 grafische kaart. Voorzien van interne 56k modem. Inclusief 15 inch kleurenmonitor en veel softwaretitels om direct aan de slag te gaan. COMPAQ PRESARIO 5471 MINITOWER Zeer snelle Minitower met InteP Celeron™ processor 500 MHz, 128 Kb cache, 64 MB SyncDRAM werkgeheugen en 10 Gigabyte vaste schijf Voorzien van 8MB VRAM AGP Graphics 3D videokaart en een ingebouwde CD-rewriter. Daamaast een PCI 56K V90 modem voor o.a. een prima Internet communicatie. Incl. Windows 98, Word 97, MS Works 4.5, Internet software, 15 inch kleurenmonitor en multimedia software titels. S9T- Art.nr. 82617 Packard Bell SPECIAAL ONTWORPEN VOOR DE ERVAREN GEBRUIKERS EN HEAVY GAMERS DIE PRECIES WETEN WAT ZE WILLEN. AJ1. SCHIEDAM - De medewer- kers van het Albeda College in de regio Waterweg Noord gingen op donderdag 20 en vrijdag 21 januari op stage om de relatie met het bedrijfsle- ven te versterken. Het is de eerste maal dat docenten 6n ondersteund personeel uit e£n regio zo massaal gaan stagelo- pen. Beide dagen werd een keur aan bedrijven bezocht. Er was grote kans dat de me- dewerkers van de divisie Eco nomic daar hun stagelopende cursisten tegenkwamen. De medewerkers hebben zo erva- ren wat hun pupillen zoal aan indrukken opdoen. Daamaast wilde het team kennismaken met de Iaatste ontwikkelingen in het bedrijfsleven en contac- ten leggen. Het Albeda Colle ge verzorgt in deze regio di verse economische MBO-op- leidingen in Schiedam, Naald- wijk en Vlaardingen. Op vrij dag 28 januari en zaterdag 29 januari wordt in de diverse ge- bouwen open huis gehouden. Schoolverlaters van MAVO en VBO kunnen daar alle in- formatie krijgen over MBO- opleidingen binnen de Admi- nistratie en de Handel. SCHIEDAM - Het Algemeen Mu- ziek Overleg Schiedam organiseert zaterdag 29 januari een Play-In voor de leden van mandoline-or- kesten. Deze Play-In wordt gehou den in de grote zaal van wijkcen- trum De Blauwe Brug. De organi- satie heeft als dirigent Danielle de Rover uitgenodigd. Zo'n tachtig muzikanten van diverse mandoline verenigingen uit Schiedam en om- streken hebben zich aangemeld. De dag wordt om 16.15 uur afge- sloten met een gratis toegankelijk slotconcert waarbij de muziekwer- ken ten gehore gebracht zullen worden. over devesten 3 3116 ad schiedam SWSMC: vertrouwen in de titel. Archiieffoto Roger van derKraan Door Norbert Kleinherenbrink SCHIEDAM - Waar een dikke nederlaag in een oefenwedstrijd al niet goed voor kan zijn. Het ambitieuze SVVSMC verloor vorige week zondag op eigen veld met liefst 1-6 van het al even gretige VVM. Niettemin kon trainer Gijs Zwaan na afloop van die ietwat pijnlijke verlies- partij een glimlach niet onder- drukken. Een betere waarschu- wing voor de tweede nelft van de competitie kon zijn ploeg im- mers niet krijgen. Zonder inzet krijgt ook het huidige SVVSMC, dat werkelijk bulkt van de kwa- liteit, het tegen elke tegenstander nog moeilijk, zo luidde de alge- mene conclusie op Sportpark- Harga. De spelers van de Schiedamse eer- steklasser bleken afgelopen zon dag hun lesje goed te hebben ge- leerd. In een bij vlagen uitstekende wedstrijd, vooral na de rust, speel- de SVVSMC het bedreigde West- landia naar een grote nederlaag: 5- 2. De dik verdiende zege bezorgde de ploeg van Zwaan tevens de tweede periodetitel. „Het is een mooie prijs, maar ik hoop dat we hem niet nodig hebben", consta- teerde de ex-prof nuchter. Met an- dere woorden: de opvolger van hoofdcoach Guus Haak, tegen- woordig als fondsenwerver op Harga actief, droomt 'stilletjes' van een kampioenschap in de eer ste klasse B, hetgeen rechtstreekse promotie betekent naar de begeer- de hoofdklasse. Het spel van SVVSMC zondag te gen Westlandia was een kampioen waardig. Vooral aanvallend maakte de thuisploeg veel indruk. Jan Bro- kling was de absolute gangmaker van de Schiedammers. De fijn be- snaarde middenvelder was bij vrij- wel elke offensieve actie betrok- ken. Succesvolste man van het veld was Peter van de Veen. De hoekige centrumspits, die ooit be- taald voetbal speelde bij Dor- drecht'90, scoorde vier keer. He- laas voor hem en voor SVVSMC keurde arbiter Sinke uit Bodegra- ven twee vrijwel identieke treffers af. Zowel in de eerste als in de tweede helft trof Van de Veen doel met een meesterlijke omhaal. Vooral zijn tweede 'bicyclekick' sprak tot de verbeelding. In beide gevallen was er volgens Sinke sprake van gevaarlijk spel. ,,Daar had ik zo mijn twijfels over", bromde Zwaan na afloop. „Vooral die tweede had hij wel mogen goedkeuren. Als zo'n goal in de Serie A wordt gemaakt, gaat hij heel de wereld over. Zo mooi was ie." SVVSMC-grensrechter Ronald Lamberts had een eigen verklaring voor de twee afgekeurde treffers. „Die scheidsrechter wil zeker niet dat je topscorer wordt", grapte hij tegen Van de Veen. Sinke had het na zijn twee omstre- den beslissingen heel even gedaan bij de fanatieke achterban van SVVSMC. Ook bestuurslid Dick Post was niet zo blij met de fluitist. Maar in de slotfase kon de scheids rechter weer een potje breken bij het Schiedamse publiek. Eerst gaf hij Edwin van Bueren het voordeel van de twijfel bij een voorzet van achter de doellijn. Van de Veen scoorde fraai, 3-2. Daarna zag Sin ke een 'handigheidje' van Isandro Galina de Sousa over het hoofd, 4- 2. „Geef die scheidsrechter na af loop wat te drinken van mij!", riep Dick Post uitgelaten. Invaller Koos Boot bracht met een koelbloedige actie de terechte eindstand op het bord:5-2. „We hebben zonder meer een goe- de wedstrijd gespeeld", oordeelde Zwaan tevreden. ,,Maar we kun nen nog beter. De hele week had ik mijn spelers gewaarschuwd voor het countervoetbal van Westlan dia. 'Watje ookdoet, blijfinjepo- sitie spelen', benadrukte ik. Toch liepen sommige spelers zich op be- paalde momenten even voorbij. Ze willen ook zo graag, mischien wel eens te graag. Maar liever zo dan anders. Tegen VVM werd er vori ge week niet gevoetbald als we niet in balbezit waren. Nu was er vechtlust, teamgeest en mentaliteit van de eerste tot de Iaatste minuut. Zo zie ik mijn ploeg graag spelen. Als we dat elke week kunnen op- brengen, hebben we de nacompeti- tie wellicht niet nodig voor promo tie." Met een bosje bloemen vierde SVVSMC zondag na afloop op het veld een bescheiden feestje, dat la ter in het clubhuis luidruchtig werd voortgezet met een aantal versna- peringen. Gijs Zwaan, die zijn con tract al in een vroegtijdig stadium heeft verlengd, greep door de vele spelershanden net naast een frisse ruiker. Hij moest het doen met de welgemeende felicitatie van vice- voorzitter Henk Offenberg, die de zieke preses Frans Eijkenbroek verving. De ietwat bijgelovige Of fenberg sprak de hoop uit dat hij elke zondag tot aan het einde van het seizoen in zijn keurige, donker- blauwe kostuum kan blijven rond- lopen. „Want zolang het goed blijft gaan, trek ik elke week dit pak aan", grinnikte hij. Woensdag 26 januari 2000 XQ54 SCHIEDAM - Iedere eerste vrijdag van de maand orga niseert het Emancipate Centrum 'Kleur in de Kof fie, een koffie-inloop waar gediscussieerd kan worden over een thema. Vrijdag 4 februari is dat thema: rech- ten en plichten in de gezond- heidszorg. De raadsleden J. Boertjens (GroenLinks) en F. Fluiter-Kouwenhoven (Gemeente Belangen) en J.B. Ouwens-Muller van het Klachtenopvangbureau Ge- zondheidszorg zijn aanwe- zig om te discussieren. De koffie-ochtend is in Het Ge- bouw, Broersveld 142 van 10.30 tot 12.00 uur. SCHIEDAM - De Stichting Koninklijke Nederlandse Blinde Geleide Hond ver zorgt dinsdag 1 februari een lezing met demonstrate voor de Schiedamse afdeling van de Nederlandse Vereni- ging Van Huisvrouwen. Verteld wordt hoe de hon den worden getraind en hoe zij blinden helpen bij hun dagelijkse bezigheden. De lezing wordt gehouden in de Magnalia Dei Kerk en be- gint om 14.00 uur. Toegang: n. 5,-. SCHIEDAM - Het Emanci pate Centrum organiseert een cursus Bewust keuzes maken. De cursus wordt een soort ontdekkingsreis. De cursisten kijken naar de ei gen situate en vragen zich af of dat de manier is waar- op zijhun leven willen invul- len. Zo kunnen zij erachter komen welke veranderingen nodig zijn. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Er is een ochtendcursus (dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur) en een avondcursus (woensdag van 19.30 tot 21.30 uur). Het cursusgeld is fl. 150,-. De cursus wordt gegeven in Het Gebouw, Broersveld 142. Aanmelden via 473 45 45. SCHIEDAM - Drie paarden, die normaal gesproken in een wei achter het politiebureau staan, zijn maandagochtend door nog onbekende oorzaak losgebroken. De paarden gingen vervolgens via de Nieuwe Damlaan, de Korte Haven en de Dam naar de Breedstraat, waarna gealarmeerde brand- weerlieden de dieren op de Achter de Teerstoof staande wisten te houden. Omdat op dat moment nog niet bekend was wie de eigenaar van de drie dieren was, zijn ze op de binnenplaats van de brandweerkazerne neerge- zet. De eigenaresse heeft de dieren daar later opgehaald. SCHIEDAM/ROTTERDAM - In een cafe aan de Singel is van zondag op maandag, tussen 15.30 uur en 07.15 uur ingebroken. Uit het cafe werden flessen drank en cd's weggenomen. Van zondag op maandag, tussen 14.00 uur en 07.30 uur is ingebroken in een restaurant aan de Industrie- weg (Spaanse Polder). In het restaurant werden diverse kasten doorzocht. Ook werd een speelautomaat opengebroken, waaruit een onbekend geld- bedrag werd weggenomen. De politie van het district Schiedam stelt in beide gevallen een onderzoek in. SCHIEDAM - Een 45-jarige Schiedammer is maandagmiddag gewond geraakt na een aanrijding op de Laan van Bol'Es. Hij wilde rechtdoor richting het Bachplein rijden, maar een 32-jarige Schiedamse reed richting de Prinses Beatrixlaan. Een aanrijding kon niet meer vermeden worden. De Schiedammer is met klachten over nek en ribben naar het Schieland- ziekenhuis gebracht. Het zoontje van de Schiedamse schrok enorm van de botsing. Hij kreeg van de politie een beertje als troost. SCHIEDAM - De politie zag dinsdag omstreeks 01.40 uur op de A20 een 23-jarige automobilist uit Rotterdam met 150 km/uur over de snelweg rij den. De toegestane snelheid bedroeg 90 km/uur. Vanwege deze snelheids- overtreding nam de politie zijn rijbewijs in. Het document gaat naar Justi- tie voor verdere afhandeling. SCHIEDAM - Omdat in de keuken iets was aangebrand is zaterdagmid- dag brand ontstaan in een woning aan de Voltastraat. Toen de politie ter plaatse kwam, was de brandweer al aan het blussen. Een dag ervoor was een bakje dat op het vuur stond in een woning aan de Havendijk de oozaak van een brand. Ook deze brand werd geblust door de brandweer. SCHIEDAM - In de Boylestraat is zaterdag iemand tegen een stilstaande auto gereden en vervolgens een woning binnengegaan. Na onderzoek ter plaatse trof de politie een 44-jarige Schiedammer aan die de aanrijding had veroorzaakt. De man bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs en verkeerde onder invloed van alcohol. Hij werd aangehouden en overge- bracht naar het politiebureau, waar de man weigerde mee te werken aan een blaastest. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt wegens weigeren mee te werken aan een blaastest en wegens rijden met een ongel- dig rijbewijs. SCHIEDAM - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdagavond een 37-jarige Rotterdammer aangehouden op de Vlaardingerdijk omdat hij op de kruising van de Vlaardingerdijk met de Nieuwe Damlaan twee bromfietsers die stilstonden op de kruising te laat had opgemerkt. Hij bots- te met zijn auto tegen de bromfietsers, een 20-jarige en een 18-jarige Schiedammer, en vervolgens tegen een verkeersbord. Uit onderzoek bleek dat de man onder invloed van alcohol verkeerde, waarop hem een blaas test werd afgenomen (uitslag 1,5 promille). Het rijbewijs van de man is in- gevorderd. celeron CORRECT WINTERSALE Art.nr. 77346 Art.nr. 83497 Art.nr. 84166 BEREIKBAARHEID VAN CORRECT: Vanuit richting Dordrecht en Utrecht volgt u de Noordelijke 'Ring van Rotterdam'. Afslag Centrum/Schiebroek. Vanuit Den Haag volgt u de oostelijke 'Ring van Rotterdam'. Afslag Crooswijk. .nr. 76705 ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW, TENZIJ ANDERS VERMELD WINKELOPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag van 09.30-18.00 uur, vrijdag 09.30-21.00 uur en zaterdag 09.00-18.00 uur. Zondag 30 januari van 12.00-17.00 uur. Art.nr. 81506

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 6