Gehandicapt? Chronisch ziek? Arbeidsongeschikt? Bij ANGO tel je voor drie! I 249 249 059 1199 279 249 449 649 299 499 699 699 999 1599 449 699 499 w 449 499 299 479 149 199 ROTTERDAM j* I TVS VIDEOS COMPUTERS HIFI-AUDI0 WASSEN/DR00EN - 3!1 HUISH0UD EH 199 2000M2 ELEKTRO! 2299 - i i I voordelig beter DE GR00TSTE VAN ROTTERDAM EN 0MSTREKEN! Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard d financieel medewerker (v/m) em Whirlpool VIERAMBACHTSSTRAAT 37 die - enerzijds een bijdrage levert aan taken op het gebied van de jaarrekening, meerjarenraming en begroting - anderzijds werkzaamheden verricht voor de debiteuren- administratie en invordering van de waterschapslasten. Groot nieuws: ANIB, AVO en GON hebben hun krachten gebundeld. Zij vormen nu ANGO: de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie. U kunt rekenen op deskundig advies van consulenten en adviseurs in de ruim 80 landelijke afdelingen. Kent u al uw rechten op o.a. sociaal zekerheids- recht, thuiszorg, woningaanpassingen, hulpmid- delen, vervoer, toegankelijkheid, belasting- teruggave? Die almaar ingewikkelder wet- en regelgeving kunt u het beste SAMEN aanpakken. Bel of schrijf ANGO. We starten met een nieuw stedelijk team. Doet u met ons mee? Enthousiaste Verpleegkundigen Verzorgenden m/v -jUlAlSZOP* Thuiszorg. Alles wat we doen, doen we met zorg. EH 499 EH EH 1799 EH EdU 87 CM STEREO KLEUREN-TV MET TELETEKST mmnMM S99 EH EH SONY) Packard Bell. EH EH EH EH EH EH EH EH EH AEG EH EH Whirlpool 3 vriesladen, automatische ontdooiing, metalen NU f. 100,- co- )UR iaE mim 649 EH mm ■£W86f 999 EH EH EH EH 329 EH TEL..010-4774811 VRIJDAGAVOND K00PAV0ND TRAM LUN 1 EN 7 STOPPER VOOR DE DEUR Week 4 T0TAAL-TX14 -a Het hoogheemraadschap heeft de zorg voor de waterkering (het verhogen en reconstrueren van dijkvakken) en voor de waterbeheersing (het uitmalen van water uit de polder en het uitbaggeren van hoofdwatergangen). Daarnaast neemt het hoogheemraadschap het onderhoud van wegen voor zijn rekening. Dit alles binnen een gebied, de Krimpenerwaard, van zo'n 13.500 hectare. Het hoogheemraadschap, waar zo'n 40 medewerkers werkzaam zijn, heeft als standplaats het Waardhuis te Krimpen aan den IJssel. MHHU_ Bij het hoogheemraadschap is op Financier! en Control (3 fte's) plaats voor een fulltir Profiel De voorkeur gaat uit naar een kan- didaat die - tenminste een relevante mbo-op- leiding heeft - al enkelejaren een financiele func- tie vervult en (uiteraard) ervaring heeft met financiele softwarepak- ketten - zich blijkens een vervolgstudie ver- der wil ontwikkelen - een uitdaging ziet in de cotnbina- tie van uitvoerend werk (debiteu- renadministratie) en beleidsmatige ondersteunende werkzaamheden (begrotingscyclus). Arbeidsvoorwaarden Het salaris bedraagt maximaal 5.373,- bruto per maand. Een door- groei naar bruto 6.077,- is op ter- mijn niet uitgesloten (afhankelijk van de mogelijkheden van de kandidaat). Daarnaast kent het hoogheemraad schap gunstige regelingen op het gebied van flexibele werktijden, stu- diefaciliteiten, kinderopvang en be- drijfssparen. Verder neemt het hoog heemraadschap deel aan een collec- tieve particuliere ziektekostenver- zekering (IZR) en de ABP-pensioen- regeling. m 1 j H| 1 i i Informatie/sollicitatie Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de personeeis- functionaris, de heer L.D. Helleman (0180-540418). Uw sollicitatiebrief, die uiteriijk zaterdag 5 februari 2000 bij het hoogheem raadschap binnen moet zijn, kunt u richten aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van de KrimpenerwaardPostbus 150,2920 AD Krim pen aan den IJssel. fKcquisitie wordt niet op prijs gesteld. Postbus 850, 3800 AW Amersfoort Teiefoon (033) 465 43 43 Thuiszorg Rotterdam is een sterke, slagvaardige en klantgerichte organisatie met een kleine 4000 medewerkers en een jaaromzet van circa 180 miljoen gulden. Onze activiteiten omvatten alle niveous van thuiszorg zoals verpleging verzorging huishoudelijke hulp, acute hulp, terminate zorg kraamzorg ouder- en kindzorg voedingsvooriichting bewegen voor ouderen, alarmering en uitleen van hulpartikelen. De hulpverlening wordt onder andere georgani- seerd vanuit tien thuiszorgcentra in Rotterdam. Achterwacht Thuiszorg Rotterdam start met ingang van I april 2000 een centrale achterwacht. De medewerkers van de achterwacht worden ingezet wanneer collega's tijdens of vlak voor hun dienst in de avond of het weekend onverwacht uitvallen. Door inzet van dit team kan de geplande hulpverlening aan de klanten thuis worden voortgezet. Om de start van deze achterwacht te realiseren zijn wij op zoek naar: voor de avonden en de weekenden (aantal uren in overleg, minimaal 14 uur per week) Uw werk Als achterwacht staat u tijdens uw dienst paraat op een locatie in Rotterdam. Als er een melding bij onze Meldkamer binnenkomt van een collega die uitvalt, wordt u ingezet. U neemt dan de thuiszorg over van de geplande klanten van die collega. Het gaat om klanten die verzorgende en/of verpleegkundige hulp nodig hebben. U kunt in heel Rotterdam worden ingezet. zorgende. U heeft werkervaring op het gebied van verzorging of verpleging. Verder heeft u een flexibele, enthousiaste en positieve instelling en beschikt u over goede communicatieve vaardigheden. U kunt zowel zelfstandig als in teamverband functioneren en samen- werken met collega's en andere disciplines. Daarnaast bent u in het bezit van rijbewijs B en heeft u de beschikking over een auto. Ons aanbod Salariering vindt plaats volgens de CAO Thuiszorg. Voor de functies geldt de volgende inschaling bij een volledig dienstverband (36 uur per week), exclusief onregelmatigheidstoeslag en 8% vakantiegeld: Wijkverpleegkundige: schaal 8 (minimaal fl. 3.663,- en maximaal fl. 5.095,-) Verpleegkundige in de wijk: schaal 7 (minimaal fl. 3.255.- en maximaal fl. 4.579,-) (Wijk)ziekenverzorgende: schaal 6 (minimaal fl. 2.958,- en maximaal fl. 4.159,-) Verzorgende: schaal 5 minimaal fl. 2.876,- en maximaal fl. 3.960,-) U krijgt volledig uitbetaald voor uw ingeroosterde uren tijdens de achterwacht. Thuiszorg Rotterdam kent verder een regeling voor kinderopvang en buitenschoolse opvang, diverse collectieve ver- zekeringen, een spaarloonregeling en opname in het Pensioenfonds PGGM. Ook bieden we diverse scholingsmogelijkheden. Informatie en sollicitatie Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de heer H. Robberts, zorgteammanager, telefoonnummer 0I0 - 282 69 85. U kunt uw sollicitatiebrief met curriculum vitae binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie sturen naar: Thuiszorg Rotterdam, t.a.v. afdeling Personeelszaken, mevrouw S.M.J. Merkuur, personeelsadviseur, Postbus 21994,3001 AZ Rotterdam. Uw profiel U heeft een diploma voor 66n van de volgende functies: (wijk)verpleegkundige, (wijk)ziekenverzorgende of ver- Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. P-VISION PORTABLE KLEUREN-TV MET AFSTANDS- BEDIENING 37 cm beeldbuis, auto- matisch afstemsysteem, On Screen Display en SCART- aansluiting. 349 AudioSonic 51 CM KLEUREN-TV MET TELETEKST 51 cm beeldbuis, On Screen Display, automatische afstem- ming, sleeptimer, SCART-aansluiting, afstandsbediening. Daewoo 70 cm black MATRIX KLEUREN-TV MET TELE- TEKST 70 cm Black Matrix, teletekst, a.b., autom. zenderinstallatie, audkWideo-aansluiting 2 SCART-aansluitingen, hoofd- telefoonaansluiting OP=OP SHARP 70 CM STEREO KLEUREN-TV Met Black Matrix beeld buis, teletekst, On Screen Display, 2 SCART-aansluitingen en afstands bediening. 1 72 CM STEREO BREED- BEELD KLEUREN-TV 72 cm Flatsquare Black Matrix beeldbuis, multinorm, On Screen Display, 2 SCART- aansluitingen, audio/video-aansluiting, teletekst, a.b. OP=OP GliATIS 87 cm Flatsquare beeldbuis, stereo, PAL/Secam NTSC, teletekst, menusturing, front A/V-ingang, 2 SCART-aansluitingen, a b ra 249L JQQQ ciruevincABEMBnED PDC en ShowView, Longplay-mogelijkheid, S- /HS VIDEORECORDER HRS-7500 timer: 8 programma's in 1 jaar, AN frontaansluiting, 2 SCART-aansluitingen, Jog Shuttle, digitate tracking, jjqq S3 o o ,IUHi- .'"t- Ftl :ftl I VIDEORECORDER MET AFSTANDSBEDIENING 2 videokoppen, automatische afstemming, Quick Servo Drive, On Screen Display, LongPlay, 80 voorkeurzenders, afstandsbediening. I Mill CM STEREO KLEUREN-TV MET 100 Hz VLAKKE BEELDBUIS KV-32 FX 60 82 cm trillingsvrije FD Trinitron beeldbuis, 100 Hz zoom-functie, teletekst, 3 SCART-aansluitingen hoofdtelefoon- en audioaansluiting, afstandsb. OP=OP SHARP VIDEORECORDER MET PDC EN SHOWVIEW 2 video koppen, PDC en ShowView voor gemak- kelijk en steeds op tiid opnemen, timer voor 8 programma's/jaar, 2 SCART- aansluitingen, digitale tracking, supersnel loopwerk, Time Limit Call, afstands bediening. HIFI STEREO VIDEO- RECORDER Met 4 videokoppen, Intelli gent HQ, PDC en ShowView, Hifi stereo geluids-weergave, NTSC-playback op PAL/TV, 2 SCART-aansluitingen, camcorderaansluiting, afstandsbediening. DOLBY PROLOGIC AUDIOSET MET 5-DISK CD-WISSELAAR EN BOXEN SEN-R4720-6SS Uitgangsvermogen: voor 2 x SOW, center 70W, achter 2 x 35W, Super Woofer, tuner met FM/AM synthe-sizer, 30 voorkeur zenders, dubbet cassettedeck met Auto Reverse, cd-speler met muziekkatender en repeatfunctie, afstandsbed., gele-verd met oompleet audiomeubel. celeron Club 2400" multimedia-pc met 400 MHz Intel® Celeron™ processor 4,3 GB harddisk, 64 MB intern geheugen waarvan 4 MB videogeheugen, 15" kleurenmonitor, 56 Kbit/s interne modem, 32-speed cd-romspeler Inclusief softwarepakket met o.a.: Windows® 98 Word 2000 Works 4.5 Money 99 Printartist 4 Caesar III WinAmp 2.203 Freddie Fish 2 Inclusief levenslang Internet!* GRATIS INTERNET-abonnement gedurende de levensduur van deze pc, exclusief gesprekskosten. INCLUSIEF GRATIS FLATBED-SCANNER ZOLANG DE VOORRAAD STREKT SONY HIFI miniset met CD-SPELER EN BOXEN 2 compo- nentensysteem met 2 x 100 watt verrnogen, tuner met RDS, 3-disk cd- wlsselaar, Auto Reverse cassettedeck ena.b. SONY DESIGN AUDIOSET MET MINIDISCRECORDER Audioset in design-ultvoering, met minidiscrecorder, tuner met RDS en 30 voorkeurzenders, Topload cd-speler, aluminium a«a front, a.b. oaa cu-speier, I HIFI-AUDIOSET MET 3- DISK CD-WISSELAAR EN BOXEN Digitale tuner, dubbel cassettedeck, versterker, luidsprekerboxen, afstandsb. JVC DOLBY PROLOGIC TUNER-VERSTERKER Met RDS/EON, 2 x 60 watt, 40 voor keurzenders, dsp-mode. equalizer, afstandsbediening, TOPKLASSE GELUID gQQ IPKLASSE HIFI MINISET MET 25-DISK CD-WISSELAAR EN BOXEN 2 x 100 watt, Slot-in cd- speler, dubbel Auto Reverse cassette- deck, digitale tuner en afstandsb. JBL 200 WATT LUIDSPREKER Rechtopstaarrde speaker, belastbaar tot 200 watt, open 3-weg systeem, Single Wired. AM- TUr PHILIPS AUDIO CD- RECORDER Digitale en analoge opname en weergave van beschrijf- bare cd's en beschrijfbare/ wisbare cd's, optische digitale ingang afstandsb. (Bauknertit 1000 TOEREN WASAUTOMAAT Frontlader, 5 kg inhoud, 1000toeren, extragrote vul- opening, variabel centrifuge-toerenlal, Ouraprop kuip. im IZANUSSl] REVERSERENDE CONDENSDROGER Unks-techtsdraaiend, exttagrote vulopening, 5 kg inhoud. jjj Miele 1100 TOEREN WASAUTOMAAT mJJKuH Frontlader, 1100 toeren, iTTTTTl 5 kg innoud, volledig |:|qVi]l|! etektronisch, Hydromatic systeem, weergave pro- prjBlin grammaverloop, Water I1i'.1 T Control-systeem lulMJil Whirlpool CONDENSDROGER Vditedlg etektronisch, geen afvoer nodig, starttijdvoorkeur, grote vufopening. 1399 EH Whirlpool REVERSERENDE AFVOERDROGER Met extragrote vulopening, 5 kg inhoud, 2 temperaturen, fimergestuurd. BOSCH LUXE VAATWASSER 12 couvprts, 3 programma's, 2 tempera turen, geluidsarme werking, max. water- veitfiiiw 20 liter, Aqua Stop, stroomverbtuik.' dot) 1.2 kWb. £5— EH 1/2 bet gramma's, VAATWASSER Zeerzuinig, slarttijd-voorkeur, 5 pro- '0°, actref droogsysleem, una 1000 TOEREN WASAUTOMAAT AWM 275 Frontlader, regelbare temperatuur, 4,5 kg inhoud, zeer stabiel. Whirlpool DUBBELDEURS KOELKAST Inhoud: 180 liter, diepvries: 48 liter, met automatische ontdooiing. Soft Line, 4-sterren vriesvak, ruime groentelade. ingeschuimde verdamper. 849 KOEL-VRIESCOMBINATIE ART 826 iegroosters, ingeschuimde verdamper, dooiwater- afvoer, 2 groenteladen. Whirlpool TAFELMODEL KOELKAST 135 liter inhoud, 4-sterren vriesvak, extra geisoleerd, automatische ontdooiing. §Pj§W fsnt 'fn rh mr I'few- cm s w L.I, (Bguknetht DIEPVRIESKAST MET 5 LADEN EN 1 VAK 240 liter inhoud, dooiwaterafvoer, invriesschakelaar, topbediening. 1000 TOEREN ItuJLu. COMBIMAGNETRONS MET GRILL EN HETELUCHTOVEN DIVERSE TYPES VANAF GASFORNUIS MET OVEN k 2-delig kookrooster, geemailleerd sierdeksel, mechanische kookwekker, dubbele ovenruit. DIGITALE MAGNETRON 20 liter inhoud, 800 watt verrnogen, elektronische bediening, draaiplateau, HI Electrolux 1300 WATT STOFZUIGER Mechanische zuigkrachtregeling, ingebouwde hulpstukken, metalen zuigbuizen, snoeropwinder. ^(j diverse automatische functies. OP=OP PHILIPS 1400 WATT STOFZUIGER Slede-model met oprolbaar snoer, ingebouwde hulpstukken en metalen zuigbuizen. CEOPEND: van 9.30 - 17.30 u., vr. van 9.30 - 21.OO za. van 9.30 - 17.OO u. i. (koopavond),

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 9