maasstad Binnenhuis 2000: totaalconcept voor eigentijds wonen Groeten uit Rotterdam DE STAM LAATSTE WEKEN! shoppin Stam Totaal Wonen 'eigenzinninge lifestyle-specialist' SELECT WONEN FINALE PRIJZEN DE STAM PLAVUIZEHI Heerlijk en hoogwaardig zitcomfort! LAGERWAARD ComfortHuys Nieuwste trends, jongste vormgeving DECO-VLOER a. fa Van laatste trends tot echte klassiekers ^ersproblemen? ALLES WAT U OP 'BINNENHUIS' HEEFT GEMIST... SIS De stand van De Stam Totaalwonen Verhuist naar Alexandrium III Daarom TOTALE LEEGVERKOOP van de gehele collectie met A.S. ZONDAG GEOPEND VAN 1 2.00 - 1 7.00 SELECT WONEN VLOER- VERWARMING GRATIS GELEGD v.a. 25 m2 1295,- Heerlijk zitten de ComfortHuys fauteuils. Verwen uzelf eens door goed en gezond te gaan zitten. De fauteuils kun- nen aangepast worden aan uw wensen. Wij letten goed op de juiste zithou- ding. Dat is belang rijk, want daardoor wordt zitten echt genieten. LJesian Rotterdam (Alexanderpolder) Henk Speksnijderstraat 8 (naast Burchthuys Interieur) Telefoon: (010) 456 72 80 Eel (010) 4567280 en u word' ^giatisgehaaldenweei thuisgebracnt. Redactie: Dennis Captein Telefoon 010-4004485 adverteren? telefoon: 010-4004463 ROTTERDAM - Wonen is thuis zijn. En thuis zijn is je lekker voe- len in je eigen omgeving. Dat was de belangrijkste boodschap die de lifestylebeurs Binnenhuis 2000 haar bezoekers wilde meegeven. Honderden specialisten waren op deze beurs aanwezig om de bezoe kers te laten zien hoe leuk, makke- lijk en spannend het is om een thuis te maken van je huis. Waarin je eigen stijl en je eigen sfeer de toon zetten. Belangrijk hoogtepunt van de beurs was het paviljoen The Quali ty of Life. Door dit paviljoen kwa- men de bezoekers binnen en maak- ten ze kennis met de vier aan- dachtsgebieden van Binnenhuis 2000: Culinair, Kunst Decoratie, Baden Lichaamsverzorging en Wonen Interieur. Elke beursdag werd er in The Quality of Life een ander thema belicht, waarover de bezoekers uitgebreide informatie konden krijgen. 'Uit eten in een aparte ambiance' blijkt een trend te zijn die succes- vol is. Een aantal restaurants in Nederland heeft zich gespeciali- seerd in het verzorgen van avon- den waarop cultuur en culinair ge- combineerd wordt. De Italiaanse sfeer van Pasta e Basta werd voor- namelijk gecreeerd doordat de be zoekers 'zomaar konden aanschui- ven'. De bediening van het restau rant bracht tussen de gangen door plotseling een aria ten gehore of voerde een buikdansact op. De kok van Paste e Basta maakte voor de bezoekers van Binnenhuis 2000 koude hapjes klaar die ook in het restaurant werden geserveerd. Ge- interesseerden konden uiteraard hun vragen stellen en de recepten waren in het Lifestylepaviljoen verkrijgbaar. Dit alles werd gepre- senteerd in een weelderige barok- stijl. In een ander deel van The Quality of Life lag het accent op baden en lichaamsverzorging. In een weel- derig ingerichte badkamer kon de bezoeker kennismaken met een nieuwe, door Babette van Veen ontwikkelde, serie badproducten. Hierin waren uitsluitend natuurlij- ke grondstoffen verwerkt, zoals kruiden, etherische olien en een natuurlijk conserveermiddel. Ba bette van Veen was aanwezig om haar producten te demonstreren en antwoord te geven op vragen van bezoekers. In een presentatie van Mishmash kwam alles aan bod wat met het kunstzinnig decoreren van wanden te maken heeft. Bezoekers konden hier aanschuiven aan de grote ta- fel, boeken over stijlen en technie- ken inkijken en vragen stellen aan de mensen van Mishmash. Natuur lijk waren er prachtige voorbeel- den van wanddecoraties te zien en werden er diverse schildertechnie- ken gedemonstreerd. In dit gedeel- te van The Quality of Life vond te- vens een expositie plaats. Het interieurgedeelte van The Quality of Life toonde een spraak- makende presentatie van het nieu we wonen, zoals dat de ontwerpers voor ogen staat. Vloerbedekking, verlichting, meubels en stoffen vormden hier spannende en vooral gewaagde combinaties. Deze niet- alledaagse opstelling werd ver- zorgd door interieurontwerpers van de bedrijvencombinatie 'Groe ten uit Rotterdam'Deze combina- tie bestond uit Heydae (Peter van der Graaf), Tink Interieur (Mark Tinkhof), Verlaat2 (Yvonne en Yolande Verlaat), Artdepot (Hes- tie Mijer), Frills (Els van der Eij- ken), Art of Living (Ron Schreur) en Mishmash Frank van Oosten en Henk Bezemer). Ook hier kwam elke dag een ander thema aan de orde en konden de bezoekers ver- schillende boeken raadplegen. De stand van Badshop Van de Shop liet het laatste zien op het gebied van badkamers en sanitair. ROTTERDAM - Binnenhuis 2000 gaf ruimte aan eigsnsrinni- ge iifestyle-speeialisten die hun bezoekers graag iets bijzonders aanbicden. De Stam Totaal Wo nen ging hierin wel heel ver. Op een plein van de 1000 vierkante meter grote stand liet deze inte- rieurspecialist een Seht huis boiiwen, Dit huis werd inge- rieht met hot items uit de nieu we inttsrieureolleeties. Centraal in het huis stond de nieuwe eol- lectie Arx rneubelen, die geken- merkt wordt door het gebruik van lieht kersenhout. De ont- werpen zijn van Jan de Bouvrie, Maroeskaw Metz, het ontwerp- team Ravage, dat bestaat uit Clemens Ransackers en Ar nold van Gcuns, en Brand Van Egmond. Het huis werd verlieht met de lumpen van An na van Egmond. die een heel apart karakter hebben door de vele krullen, draaien en glaseie- menten. Qm het huis bevonden zich vier units met primeurs van verschillende meubelfabrikan- ten, Zo was er een unit met de zitmeubeleolleetie van Teun van Zanten voor het merk Ma- chaleke Machaleke. Deze rneubelen zijn het best te om- sehrijven als modems klassie- kers in saddle-leer. Dit leer is gepatineerd en gesehuurd. wat een bijzonder effect oplevert. In combinatie met bijvoorbeeld een onderstei van ehroom, zottls bij de Wingchair, ontstaat een sfeervol meubel dat uitstekend in een modern interieur past. In een andere unit waren de Van Walraven rneubelen te zien. Deze schitterende replica's in kersen. edelmetaal en zwart leer laten de sobere chic van vroe- gere tijden herleven. Zoals al- ttjd bood De Stam Totaal Wo nen ook ruimte aan de nieuwste modellen uit de Topform eol- leetie en kreeg Gelderland een unit voor een primeur: de 6470 serie van Jan de Bouvrie. Dit kubistiseh vonngegeven model wordt als fautcuil en tweezitter gepresenteerd in de kleuren- cambinaties rood/donkergrijs en zwart/wit. Naast bovenge- noemde highlights bracht De Stam Totaal Wonen het nieuw ste uit de coltecties van Jori, Le olux en Young International. Qpvallend waren de afneemba re hoezen. waardoor lichte kleuren zoals grijstinten, came ls en ivoor, weer tot de moge lijkheden behoren, Met een ei gen adviesconcept voor het mo dems interieur- kwam De Stam tegemoet aan alie wensen en vragen op het gebied van mo dern wonen en de combinatie van wonen en werken, Daarom was er dit jaar ook veel aandacht voor computermeu- bels. o.a. Topform, Hiilsta, Selva, Gelderland, Leolux, Wagner en Heldense (direct leverbaar) Mariniersweg 39-55, Rotterdam-Centrum Tel.: 010 412 04 08 exclusief lijm en voeg. Dealer van o.a.Serenissima, Lea, Alfa, Iris en Rex. gelegd v.a. Een beg rip in vloerteaels Mangaanstraat1-5 (industrieterrein Pr Alexander, achter de brandweerkazerne) 3067 GT Rotterdam Tel. 010-4211717 Ander fiiiaal Kattestaart 16 3355 PP Papendrecht Tel. 078-6429477 ROTTERDAM - De keuken is in veel huishoudens het centrale punt waar een groot deel van het dage- lijkse leven zich afspeelt. Er wordt niet alleen gekookt, maar ook ge- geten, bijgepraat, huiswerk ge- maakt, kortom, geleefd. Op Bin nenhuis 2000 presenteerden ver schillende keukenfabrikanten hun nieuwste modellen. Daarnaast kon de bezoeker een gezellig kopje koffie drinken, een broodje eten of even uitrusten met een drankje op het grote stijlvolle terras. Keukencentrum Schoonhoven is gespecialiseerd in nostalgische stijlkeukens, gemaakt op ambach- telijke wijze met keuze uit ver schillende houtsoorten. Het gaat hierbij om maatwerk, waarin de modernste keukenapparatuur van verschillende topmerken smaakvol wordt geinteqreerd. Voor de af- werking kan gekozen worden voor blanke lak of een authentieke verf- kleur. Het Keukencentrum gaf acte de presence op Binnenhuis 2000 en trok daarmee veel aandacht. Hans Verkerk Keukens presenteer- de op Binnenhuis 2000 een nieuw, luxe keukenprogramma dat de naam Palazzo draagt. Qua uiterlijk lopen de Palazzo-modellen uiteen van de pittoreske 'grootmoeders tijd' stijl tot modern Italiaans keu- kendesign. Wat alle modellen ge- meen hebben is de Palazzo-kwali- teit. Dit zit in kleine details, zoals de Palazzo fluisterprofielen voor een soepele, zachte deuraanslag en een stofdichte afsluiting. De volle- dig uittrekbare korven en laden. En de extra opbergruimte in elk mo del. Verkerk's laatste speeltje trok eveneens veel belangstelling. Wie van een dergelijke luxe houdt, Als u denkt alles op het gebied van 'interieur' al gezien te hebben, moet u toch eens een kijkje nemen bij Lagerwaard Design. Er is altijd een verrassend aanbod op interieur- gebied te vinden. U wordt - in alle rust en onder het genot van een kopje koffie - vrijblijvend bijgestaan met deskundig advies. Tel: 010-4507466 y Kanaalweg 39-53 Capelle a.d. IJssel Lagerwaard Design maakt onder andere gebruik van de woonvormen van Arco, Artifort, Auping, Banz Bord, Van Besouw, Castelijn, Fiam, Christian Fischbacher, Gelderland, Harvink, Hulsta, Interstar, Jab, Jori, Hennie de Jong, Kendix, Walter Knoll, Leolux, Linteloo, Metaform, Montis, New Sity, Parade, Ploegstoffen, Prielform, SDB Design, de Sede, Team by Wellis, Touche, Young International en Wittman. ROTTERDAM - Advies op het gebied van wonen en wooninrichting, een nieuw concept voor lichaamsver zorging van voormalig soa- pactrice Babette van Veen, voorlichting over verschil lende schilderstijlen en -tech- nieken, meesterstukken uit de collectie van de familie Borowski van Galerie Bob van den Doel, de presentatie van het nieuwe wonen in een echt huis... Het is een kleine greep uit hetgeen bezoekers van de beurs Binnenhuis 2000 kregen voorgeschoteld. De beurs, die gekenmerkt werd door een hoogwaardig aanbod van specialisten op het gebied van 'li ving' in de ruimste zin van het woord, vond plaats van 27 februari tot en met 5 maart in Ahoy' en ging verder dan alleen het presen- teren van de nieuwste collecties op interieurgebied; het bood een to taalconcept voor eigentijds leven en wonen. Zo was er volop aan dacht voor culinaire fijnproeverij en de nieuwste keukens en keu kenapparatuur. Ook (weelderige) badkamers en (weldadige) badpro ducten traden voor het voetlicht in een presentatie, die verzorgd werd Art of Living is de naam van het decor, die bezoekers in de entree van Ahoy' aantroffen. door Cucine Bagni. Aandacht voor het nieuwe wonen kon eveneens niet uitblijven. Het accent lag daarbij op de primeurs van de onlangs gehouden meubel- beurzen in Keulen en Milaan. Er was een gevarieerd aanbod van de- coratieartikelen, zoals kroonluch- ters, kandelaars en spiegels. De nieuwste trends, jonge vormge ving en spannende combinaties, inspireerden de bezoeker om thuis zelf aan de slag te gaan. Op het gebied van stoffering en verlichting was Binnenhuis 2000 bijzonder compleet. Een breed aanbod van allerlei vloeren - hard, zacht, massief, gelaagd, kunststof of natuurlijke materialen - speel- den in op de persoonlijke wensen en mogelijkheden van de individu- ele bezoeker. Daarnaast toonde een aantal exposanten verschillen de manieren om plafonds mooi af te werken. Er waren ook talloze mogelijkheden voor raamdecora- ties te zien. Vouwgordijnen, mo- delgordijnen en de nieuwste over- gordijnen c.q. in-between stoffen (dikker dan vitrage en dunner dan overgordijnen) vormden slechts een greep uit het totale aanbod. Aparte aandacht verdiende het kunstaanbod op Binnenhuis 2000. Verschillende galeries presenteer den topwerken van toonaangeven- de kunstenaars. Nu steeds meer mensen belangstelling tonen voor kunst in het interieur en een aan- schaf overwegen, had het veelzij- dige aanbod ook een orienterende functie. Wat vind ik mooi, wat past in mijn interieur, hoe sta ik tegen- over abstract werk? Rondkijkend op Binnenhuis 2000 vond de be zoeker de antwoorden op deze vra gen. De galeriehouders gaven uit- voerig informatie over het werk en de kunstenaars. Lifestyle houdt niet op bij de voordeur. Ook de tuin ademt een sfeer van rust en harmonie en weerspiegelt de per- soonlijkheid van de bewoners. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Tenslotte hebben we niet allemaal groene vingers en verstand van al les wat groeit en bloeit. De Staelduinsebos Groenspecialisten presenteerden op Binnenhuis 2000 een aantal modeltuinen met elk een eigen karakter en sfeer. De stand van de Gedekte Tafel. Alles bleef heel. is zeker ook geinteresseerd in de Quooker, de kokend-water kraan die veel energie en tijd bespaart. Het water komt hier op een tempe- ratuur van 100 C en volledig ge- zuiverd uit. Dat is handig voor al lerlei toepassingen: koffie en thee zijn in een handomdraai gezet, ko- ken gaat sneller en een heet sopje is ook echt een heet sopje. De Quooker werd gedemonstreerd door de firma Peteri. Kom ook eens zo'n heerlijke ComfortHuys fauteuil proberen. Hartelijk welkom! comfortabel en op maat wonen Geopend van maandagmiddag t/m zaterdag. Vrijdag koopavond. ROTTERDAM Van de laat ste trends tot echte klassie kcrs Binnenhuis 20(H) wist verschillende stijlen en stereo moeiieltxts met elkaar te com bineten. Op ecu uppers laktc van 155-000 vierkante metci stonden tn Ahoy' Rotterdam een kleine tweehonderd tntet i cur- en woonadvixeuis klaar met litems e collecties. advtc zen en mspirerende opstellhv gen Lifestyle is heet persoonlijk Daarom ontsvikkelden drie in terteurspecialisten een metho de orn een modern interieur ic ontvverpen en in te richien. waarbij de persoonlijke sfeer tnuMiliaal tot uitdrukking komt. De methods bestaat tin vijf fa-.eti. van het maken van een plattegrond tot het kte/en van umekc accent en, die elk al/onderhjk op opeenvolgend worden aangeboden. Het vijf siappenpiart werd door Adn aim ton Houdt Interieur, Van 't Winu Woouktnist en Van Zicht Goed Wonen op Bin nenhuis iOtHt gepjesouteerd. Een absolute aanwiust is de woon CD-fOtJt, die op de beurs Binnenhuis aan de pers i'n aan de consument werd ge- toond. Op de/e CD komt van alles aim bod: van hypotheek iidvtczen en een verhmsplan ner, tot en met ecu slinuite tloorkoppeling nuar fntcniet. Binnenhuis 2(HKi is van ouds hei de beurs waar toonaange vtndc i tile rieurs pec ia 11 sten met gepaste ttxHs hun nieuwe collecties prcsenietm Jong en strak ts tie nieuwe lijn in eiken waarmee Heida lAclustw In- teriewi s op Binnenhuis J Otto hoge ogen gooide. Een com binatie vati gists, loesivnj siaat en lieht etken geelt dit k lassie ke programma een /eet etgen tijdse uitsualmg. Het nteuwsie model van Leolux werd ge presenteerd door Leolux Stu dio WestliUui. Dit is de zit bsntk Panta Rhet, die volledig verstelbaar is en daarmee inaximaal eomforl gencreerl. De bttnk wordt in stof of leer uitgevoerd en is verkrijgbaar in ecu groot aantal kleuren. Zo is de Love-scat een ruimc een zitter. Medium-sofa een twee zitter en daarnaast is er ook nog de Long sofa voor drie persotten. Leolox Studio Westlaml liet daarnaast ook een paar bekende en zeer ge wilde modellen uit de Leolux collectie zien: Dclical, Bora Bora, Bora Beta en Ron champ, Liefbehbers van de klassteke couiUrystylc otitdekten bij menbclmakertj De Bloksehaai vier prognurmta's: kersen, whitewash, eken en geloogd grerum. Naast de/e eigen col Fee lie maakt De Blokschaaf ook rneubelen op bestelling. Bij/onder opvallend zijn de nieubclen van Rio Grande In ternational. Haaks op alle hui dige trends betrekt dit bedrijf rneubelen van Heine meubel makers in de Zuidwestelijke staten van Amertka en Mexi co. Daar worden v an oud Ore gon Pine, Pondeiosa Pine en Barnwood volgens eeuwen oude tradilie de mceM fr.taie kasten, tafelx en stoelen ge maakt. Uit Colorado zijn de Loch bidden afkoinxtig. ge maakt van afgcslorven Aspen hout en praehtig gepolijst. De xerschillcndc stijlen liggen verankerd in tie cultuur van de betreff'ende streek en elk meu- belstuk is uniek. Groot, stoer en sober zijn tie tre.fwoorden. waardoor niet teder interieur zieh leertt voor de protnitlente aanwezigheid van de/e tneu- belen. Wie echter de ruimte heeft en graag iets bijzonders aaiiM halt, /aI in de eigenzut- uige collecte van Rio Grande Intemational zeker slagen. Ook van vet. ntaar dan totaal anders, is de collectie van Faith Trader. Deze fmna trn- poiteert kleinmeubelett en kunstnijverheid uit Pakistan, HoutsniiWerk. koperwerk, ka- nieelhuitllatnpen en handgc knoopfe tapijten ademen een oosterse sfeer en zi jn verras send goed te combiners® met strakke. moderne interieurele - menlen. Dit geldt ook voor de uniieke rneubelen van Dubbc- le Dettr Antiofc. Naast de En- gel se scltapeniederen leuteuils en mahonie kasten, tafels en stoelen, biedt tleze firtmt iets heel bijzonders aan: een set van acht antieke, notenhouten stoelen. Wis ooit op zoek is geweest naar een aantal de /.elide, antieke stoelen, weet hoe z.eldzaam een dergelijk aanbod is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 19