maasstad r§ k m Meespelen met Wereldkans I k wi] I #raag 1 kan§nuihiher§ 1 liegtellen CX49 6T MP Speciale actie voorkrantenlezers: I 'Wereldkans, de loterij zonder verliezers' is een initiatief van de hulpor- ganisaties Memisa en Miva. Wie een lot koopt speelt niet alleen mee voor de prijzen, maar draagt tegelijkertijd bij aan het werk van de organisaties in ontwikkelingslanden. Henk Plantagie kocht een lot en won de hoofd- prijs, een reis naar Tanzania. Samen met zijn partner vertrok hij naar Afri- ka, ging op safari en bracht een bezoek aan het Ndala ziekenhuis, waar zuster Birgit de scepter zwaait. Wegens de grote belangstelling kreeg 'Wereldkans' een vervolg. De volgende trekking is in maart 2000. Onmisbaar Op safari Graag wil ik kansnummers van 12,50 per stuk bestellen en machtig Wereldkans om eenmalig het volgende totaalbedrag van mijn rekening af te schrijven: Bank Giro Naam Adres Postcode Telefoon Datum Voorletters Plaats Handtekening m v Stuur dit machtigingsformulier in een open envelop aan: Wereldkans, antwoordnummer 10326,2280 WB Rijswijk. Een postzegel plakken hoeft niet, mag wel. t ITE Henk Plantagie: „De vriendelijkheid van de bevolking was overrompelend. Plantagie en zijn partner, de heer Brosens, samen met zuster Birgit en haar collega's en de nieuwe auto. Kinderen worden gewogen in een buitenpost van het Ndala ziekenhuis. „Onze reis naar Tanzania is een belevenis geworden die we niet zo snel zullen ver- geten," vertelt Henk Plantagie. „Je komt toch in een hele andere wereld terecht." De reis naar Afrika is slechts een van vele prijzen die te winnen zijn in de loterij Wereldkans. De opbrengst van de loterij komt ten goede aan projecten van de hulporganisaties Memisa en Miva. Me misa zet zich in voor het verbeteren van gezondheidszorg in ontwikkelingslan den, Miva biedt ondersteuning op het ge- bied van communicatie-en transportmid- delen. Van de opbrengst van de laatste lo terij werd onder andere een terreinwagen gekocht voor het Ndala ziekenhuis in Tanzania. Hoofdprijswinnaar Henk Plan tagie overhandigde eigenhandig de ter reinwagen aan zuster Birgit, die de scep ter zwaait in het ziekenhuis. ,,Ik heb ge- zien dat goed transport van levensbelang is", vertelt Plantagie. „Zonder terreinwa gen zou het Ndala ziekenhuis, dat erg af- gelegen ligt, volledig onthand zijn. Veel mensen zouden verstoken blijven van medische zorg." De vier dagen die zij als gast in het Ndala ziekenhuis mochten doorbrengen, waren het hoogtepunt van hun bezoek aan Tan zania, vertellen Plantagie en zijn partner, de heer Brosens. „Zuster Birgit en haar medezusters en collega's hebben ons op alle mogelijke manieren het lokale leven in Ndala getoond en laten meebeleven. De schokkende armoede in combinatie met de hartelijkheid en innemende glim- lach van de bevolking, de eindeloze ver- gezichten en de pracht van de natuur, het nauwelijks te beschrijven belarig van wa ter, de permanente hitte en het zand, de inzet en gedrevenheid van iedereen in het ziekenhuis: dat alles samen maakte Ndala voor ons een overrompelende ervaring. Talloos zijn de beelden die wij tot de dag van vandaag nog scherp op ons netvlies hebben. De laatste dag toonde zuster Bir git ons met terechte trots de diverse afde- lingen van het ziekenhuis." Die laatste dag overhandigde Henk Plantagie haar tevens namens Memisa en Miva de We- reldkans-auto. Plantagie:,.Gedurende de voorgaande dagen hadden we kunnen zien en aan den lijve ervaren hoe onmis baar een dergelijk transportmiddel voor zuster Birgit en de haren is." Met de auto kan zuster Birgit de buiten- posten van het ziekenhuis bereiken. De auto is ook noodzakelijk om reizen van meer dan 2000 kilometer te maken om het ziekenhuis te bevoorraden. Plantagie is al jaren donateur van Memi sa. „Ik heb groot respect voor het werk van de organisatie en vind het geweldig dat ik dat nu met eigen ogen kon zien", aldus de prijswinnaar. Naast het Ndala ziekenhuis worden nog vele andere pro jecten gesteund met de opbrengsten van de loterij Wereldkans. Memisa-arts Guus Bruins en zuster Margareth, werkzaam in het Rubya-ziekenhuis in Tanzania, kre- gen in het kader van de samenwerking tussen Memisa en Miva een terreinwa gen, die onder meer zal worden gebruikt om malaria te bestrijden. Malaria eist jaarlijks vele slachtoffers: iedere twintig seconden sterft er iemand aan de ziekte. Memisa besteedt veel aandacht aan het geven van voorlichting over preventie, goed gebruik van medicijnen en het ver- strekken van bednetten om de malaria- mug te weren. Op safari in het Serengeti-park. Na het bezoek aan het Ndala ziekenhuis wachtte Plantagie en zijn partner nog een safaritocht door het Serengeti-park en een tocht door de Ngorongoro krater. Beide mannen raakten onder de indruk van het natuurschoon. Plantagie: „Het is een zeldzame ervaring om al die wilde dieren vrij in de natuur te kunnen aan- schouwen. Vooral de rondrit door het dal van de krater zal ons nog lang heugen: het paradijs op aarde." Met de tocht door de Ngorongoro-krater eindigde het We- reldkans-programma. De mannen hadden echter besloten hun verblijf nog te ver- lengen met een bezoek aan het Arusha- park en een weekje in Zanzibar. Planta gie: „Afrika werkt verslavend", zei men in Nederland al tegen ons. Daar kunnen we ons nu wel iets bij voorstellen." Hoofdprijswinnaar Plantagie op bezoek in het Ndala ziekenhuis. Speel mee met Wereldkans, maak kans op vele prijzen en steun tegelijkertijd het werk van Memisa en Miva. De hoofdprijs is een tiendaagse reis voor twee personen naar Tanzania. Overige prijzen: Een weekend voor twee personen in Florence of Wenen, cd-bonnen, boekenbonnen, nationale theaterbonnen, nationale bio- scoopbonnen, museumjaarkaarten, Pen- tax fotocamera, wereldatlassen, hotel- bonnen. U kunt uw kansnummer(s) a f 12,50 bestellen door de bon in deze krant in te vullen. Bestelt u vijf of meer loten? Dan krijgt u met uw kansnummers een gratis Afrika-cd thuisgestuurd. De uitgif- te van de nummers start op 4 januari 2000. Deelname aan Wereldkans is mo- gelijk tot 10 maart 2000. Betalingen die na 10 maart 2000 binnenkomen kunnen niet meer worden verwerkt en zullen als gift worden beschouwd. De trekking van Wereldkans vindt plaats op 24 maart 2000. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht, waarna de prijs wordt toegezonden. Aan Wereldkans is toestemming ver- leend door de staatssecretaris van Justitie onder nummer: LO 670/0078/109.99 d.d. 15 oktober 1999.Kijk voor meer informa- tie op onze website: www.wereldkans.nl in 0

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 31