maasstad 'Landsdekker is een wat paranoi'de persoon die door de stad zwerft' r 79 39 179 19. 29 CNNIEUR0SP0RT SATELLIET SET 25-STUKS 100 KANAALS SCANNER DISCO R00KMACHINE MET VL0EIST0F PLAYSTATION MET TAS KEUZE UIT 2 SPELLEN STEREO KEYBOARD DVM-TAPE VOEDING CORRECT HOBBY ELEKTR0NICA, BERGWEG 110 ROTTERDAM. TEL.: 010-4.618.600 FAX: 010-4.186.270 Rossini vier- stemmig Broedende vogels maaspost Strip over Schiedam 2010 in kader van Kunstestafette Schiedams Lagerhuis Kinderdienst GO! 'Een bladzijde terug in de tijd' m- Art.nr. 44713 milium ii 4H95 KOM LANGS EN NEEM GRATIS MEE v over devesten 3 3116 ad schiedam -Jl. TE huur mmm? vm 1800 m' SBlf* Batejiburg kBKINR ,s- *5 I I 010- 452 17 44 ^kcerdrale 1S OOM5 Mil i 19 iiiiii i 6i De bibliotheekcentrale: in de strip is hier het Stedelijk Museum gehuisvest. De Correct Balans is ieder jaar in april. Om de inventarisatie te bespoedigen wil Correct de magazijnen zo leeg mogelijk hebben. Daarom kunt u profiteren van de Correct Magazijn- verkoop aanbiedingen. Fantastische aanbiedingen uit de drie Correct panden tegen groothandelsprijzen. De Correct Magazijn- verkoop krant boordevol aanbiedingen. IP?- ®PPi"T4S$ ss ECHOSTAR SR-55LT ANAL00G SATELLIET SCH0TELSET Analoge satelliet ontvanger voorzien van 500 kanalen voor de ontvangst van meer dan 30 televisiezenders en 50 radiozenders via de Astra/Eutelsat satellieten, met o.a. EUR0SP0RT en CNN. Uitgerust met 20 voorkeuze kanalen, 2 Inb-aansluitingen, 2 scartaansluitingen en afstandsbediening. Compleetmet57cm schotel en universele LNB-ontvangstkop. CORRECT MAGAZIJNPRIJS jar-a« SONY CD-Q74 CN 25-STUKS CD-R'S Opneembare CD met opslag- capaciteit van 650 MB data. -9935-Ar. .nr. 88438 MAGAZIJNPRIJS 25-STUKS PHILIPS SBC-HC100" DRAADL0ZE H00FDTELEF00N Biedt via de infraroodzender draadloze stereo geluids- weergave. In zwart uitgevoerd. CORRECT MAGAZIJNPRIJS uniden UNIDEN BEARCAT UBC120XLT PORTABLE SCANNER 100 kanaals scanner met Twin turbo scan en Priority en Search om een deelvan hetfrequentiespectrumafte zoeken. Naast brandweer, ambulance en politie, kuntu ookde AM-luchtvaart ontvangen. Incl. rubberen antenneenoortelefoon. MNCL. 1 LITER IR00KVL0EIST0F STI-F 80 R00KMACHINE METVL0EIST0F Met deze Disco rook- machine maakt u mist in iedere ruimte. Incl. 1 liter rookvloeistof. J29T- CORRECT MAGAZIJNPRIJS •ABE'S 0DDYSEE •T0MBRAIDER2 •T0MBRAIDER3 •OFCRASH BANDICOOT2 SONY PLAYSTATION MET DUAL SHOCK CONTROLLER EN 2 SPELLEN NAAR KEUZE Spelcomputer met razend snelle full-screen 3D graphische beelden en een fantastische geluidskwaliteit. Geleverd met een Dual Shock Contoller voor een optimale spelbeleving die je voelt. Incl. 2 spellen naar keuze: Abe's Oddysee, Tombraider 2, Tombraider 3 of Crash Bandicoot 2. Compleet met PSX-tas. CORRECT MAGAZIJNPRIJS .599:- Het laatste uurtje van de week is bij Correct een super-uurtje. Op de Bergweg 110 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur zaterdag profiteren van een super-aanbie- ding. Voor deze aanbieding geldt: zolang de voorraad strekt en geen telefonische reserveringen of bestellingen mogelijk. I *INCL. GRATIS muziekboek CASIO CTK-120 STEREO KEYBOARD MET 49TOETSEN Een pracht van een stereo keyboard voor de beginnende muzikant. Voorzien van 49 grote toetsen en 4 octaven. Met 100 vooringestelde instrumenten en 100 automatische begeleidingsritmes. Tevens is een ingebouwde demo melodieaanwezig. ALLEEN ZATERDAG II MAART VAN 17.00-18.00 UUR CASIO I I CORRECT MAGAZIJNPRIJS jm.- Art.nr. 79043 SONY DVM-60 PR DIGITALE VIDEO TAPE Hetneusjevan dezalm op tapegebied. 60 min. kunnen digitaal worden opgenomen. jJ9t95~ Art .nr. 45016 CORRECT MAGAZIJNPRIJS SAMLEX RPS1203 GESTABILISEERDE 13.8 VOLT 3/5 A VOEDING Gestabiliseerde netvoeding, geschikt voor vele hobby toepassingen. 59:- Art.nr. 2 CORRECT MAGAZIJNPRIJS Woensdag 8 maart 2000 SCHIEDAM - De VSB Con certserie 1999-2000 wordt vrijdag 10 maart vervolgt met een uitvo- ring onder de titel 'Rossini voor vier stemmen'. Sopraan Irene Maessen, mezzo-sopraan Wilke te Brummelstroete, tenor Frank Frit- schy en bariton Tom Sol zullen be- geleid door pianist Frans van Ruth juweeltjes van Rossini vertolken. Deze opera-componist schreef op latere leeftijd vele charmante klei- ne stukken onder de titel 'Peches de vieillesse'gekheden van de ou- derdom. Deze muziekstukken zijn vol humor en doen een beroep op het theatergevoel van de uitvoe- renden. Het optreden wordt verzorgd in het kerkgebouw van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPD aan de Westvest 90 in Schiedam. De toe- gangsprijs bedraagt fl. 22,50. CJP- houders en 65-plussers krijgen korting. De kaartverkoop wordt geregeld door het VVV Schiedam, (010) 473 30 00 en het VVV Vlaardingen (010) 434 66 66. SCHIEDAM - De afdeling Na- tuurontwikkeling van sector Stede- lijk Beheer van de gemeente Schiedam organiseert op zondag 12 maart een themamiddag over het broedseizoen van vogels. De bijeenkomst in voorlichtingscen- trum De Groene Raat start om 13.30 uur. De lezing wordt ver zorgd door Merel Niekus. Zij ver- telt onder andere over broedvoor- zieningen voor vogels. Naast de le zing kunnen bezoekers onder be- geleiding zelf nestkasten maken of kant en klare nestkasten kopen van dagcentrum 'De Boei'. Dit gedeel- te van de middag wordt in goede banen geleid door Fred van de Drift, groepsbegeleider van Dag centrum de Boei in Vlaardingen. De toegang is gratis. Alleen voor de kast moet wel betaald worden. Een 'zelfgemaakte' kast kost fl. 10,- en een kant en klare fl. 12,50. Voorlichtingscentrum De Groene Raat ligt aan de Harreweg 19 in Schiedam. Voor informatie kan men bellen met de afdeling Na- tuurontwikkeling, (010) 246 55 22. V W' rnmm* dl* h»ntoor«»tjouw 0* - 1 i-W Ta jSSsj^r: Door Jalmar Teunissen SCHIEDAM - Hij is een 'loon- er\ lemand die zich het liefst op zolder verbergt in de spiegelkast en zo min mogelijk met de bui- tenwereld in contact wenst te ko- men. 's Nachts droomt hij gru- welijke nachtmerries over con- centratiekampen, prikkeldraad en SS-ers, om's ochtends badend in het zweet weer wakker te wor den. Minutenlang blijft de nachtmerrie in zijn brein door- schemeren voordat hij beseft dat het 'maar' een droom was dan loopt Landsdekker zijn huis uit, de stad in. Landsdekker, een stripfiguur in 1983 bedacht door kunstenaar Joop Swaans die er nooit in slaagde om er een vol- waardig stripverhaal van te ma ken. „Ik ben er toen mee gestopt. Het was enorm veel werk. Maar Landsdekker ben ik nooit verge- ten." Landsdekker is echter weer nieuw leven ingeblazen, op verzoek van Peter Hellemons en Marcel War- menhoven die in Schiedam de Kunstestafette organiseren. Joop Swaans heeft Landsdekker laten fi- gureren in een strip over Schiedam in het jaar 2010. Van alles komt Landsdekker op zijn zwerftochten door Schiedam tegen: het design- centrum van Jan des Bouvrie, het Japan Centre in het Gat van Bol- mers, het Stedelijk Museum dat al- lang de Hoogstraat heeft verlaten voor een locatie in De Gorzen. En de lezer krijgt de kans om te kijken in het leven van een echte zonder- ling, waarvan er in Schiedam meer dan genoeg rondlopen. Tegelijker- tijd kom je in het verhaal ontwik- kelingen in de toekomst van Schie dam tegen die soms helemaal niet zo gek bedacht lijken te zijn. Het Stedelijk Museum dat gehuisvest is in de bibliotheekcentrale aan de Westfrankelandsedijk. Waarom niet?, denkt ook Peter Hellemons. Het is een perfecte locatie: niet te ver van het centrum, een mooi ruim gebouw,. Maar ook weer niet te dichtbij, zodat er parkeergele- genheden zat zijn. In dat opzicht past de strip volgens Hellemons en Warmenhoven naadloos in het the- ma van de Kunstestafette: commu- nicatie. De strip moet discussie in de stad losmaken over de toekomst van Schiedam. Helemaal zonder controverses zal dat waarschijnlijk wel niet verlopen. Deze week ver- schijnt de aflevering een, en met behoorlijk heftige tekeningen. U begint de strip met een verbeel- ding van een nachtmerrie van Landsdekker: prikkeldraad, lij ken, een SS-officier. Waarom? Landsdekker voelt zich bedreigd, en voor mij is het beeld van een concentratiekamp het meest be- dreigende wat ik me kan voorstel- len. Maar u weet dat het felle reaches kan oproepen, zeker in Schiedam waar nog altijd Geuzen wonen die Dachau en Natzweiler hebben overleefd. En in hoeverre is het functioneel? Het is niet zo dat ik het heb gete- kend om alleen maar te schokken, het is zijn angst. De angst voor de onbegrensde macht, de macht over leven en dood, en dan denk ik in de eerste plaats aan Nazi-Duitsland. En je kunt je ogen voor de ellende in de wereld niet sluiten. Je ziet het dagelijks op tv, Mozambique, noem maar op. Hoe heeft u zich voorbereid? U woont niet in Schiedam. Foto Roger van der Kraan Het is niet zo dat ik Schiedam niet ken, ben er vroeger wel geweest, de sfeer ken ik goed. Maar ik ben hier natuurlijk op werkbezoek ge weest en door Hellemons op pad genomen. Wat vie I u op? In eerste instantie de ring van de vijf molens en de oude gracht die zo in een oudhollands schilderij had gekund. Maar dan wordt dat beeld als je bij de Broersvest aan- komt drastisch verspeeld. De plas tic, de shit. Je voelt dat er in het verleden iets raars moet zijn ge- beurd. Rampzalig dat stadskan- toor, de overgang van het oude naar het nieuwe Schiedam is vol- komen fout. lemand zou moeten ingrijpen. Die koppelingen moeten tof zijn uitgevoerd. Nu is het vlees noch vis, Schiedam blijft zo een wat knullig provinciestadje. Mensen die willen reageren op de strip Landsdekker die ver- schijnt in het kader van de Kunstestafette. kunnen contact opnemen met Peter Hellemons en Marcel Warmenhoven (Werkvorm): tel.: 427 04 07 of 273 44 37. Fax.: 273 30 74. SCHIEDAM - Het Schie dams Lagerhuis discussieert maandag 13 maart over de stelling 'Dankzij vrouwen bestaat de kerk nog!' In de meeste kerken zitten op zon dag meer vrouwen dan mannen en zijn vrouwen ac- tiever dan mannen. Toch be- palen mannen het gezicht van de kerk. Klopt dat? Het debat wordt geleid door Pie- ter van Hoof. Aan het eind de avond zal jurylid ds A v.d. Klaauw, emeritus Her- vormd predikant, zijn oor- deel zal geven over de uit- komst van het debat Dege- nen die vooraf nader kennis willen nemen van het onder- werp kunnen donderdag- avond 9 maart, een informa- tieavond van ds J.F. Klijns- ma bijwonen. De avond van de Vrijzinnige Geloofsge meenschap NPB aan de Westvest 90-92, begint om 20.00 uur. SCHIEDAM - De Liduina Basiliek organiseert gedu- rende de veertigdagentijd weer kindernevendiensten tijdens de reguliere zondag- se eucharistievieringen. Het thema waarmee de kinderen op weg gaan naar Pasen is: 'help de poorten van de he me! te openen'. De kinder nevendiensten zijn op 12,19, 26 maart en 2,9,16 april. De vieringen zijn van 10.15 tot 11.30 uur. Voor peuters en baby's is er bovendien een crfeche. SCHIEDAM - De vijfmans formatie GO! speelt zater- dag 11 maart in podiumcafe De Graauwe Hengst. De crossover-popmuziek schalt vanaf 22.00 uur door de zaal. GO! brengt stevige songs met virtuoos instru- mentgebruik, improvisatie en strakke arrangementen. De crossover-mix vertoont invloeden van funk, folk, soul, rock, psychedelica, ska, reggae, dance en hip hop. Twee dagen eerder is in De Graauwe Hengst nog een optreden. Rick Bouts, Rob op 't Ende, Cor Roosloot en Marco Diamantatos verzor- gen donderdagavond 9 maart vanaf 21.30 uur een sessie. Door Frank Willemse SCHIEDAM - Adam en Eva in het paradijs, de bouw van de to- ren van Babel of het verhaal de zondvloed en de ark van Noach. Wie kent niet deze bijbelse ver- halen. En wie op een christelijke lagere school voor 1970 zat, kent de ingekleurde platen die de godsdienstleraar gebruikte bij zijn bijbelse verhalen. Grote kartonnen platen met indringen- de, fel realistische afbeeldingen waarop de spannende verhalen waren afgebeeld. Mozes als von- deling in een biezen mandje op de Nijl, het gevecht tussen aarts- engelen Michael en Beelzebul, of David die de reus Goliath ver- slaat. Spannende, opvoedkundi- ge maar ook historische verhalen waarop de schoolklas zo weg kon dromen; zo een andere tijd in. Nu, dat wegdromen en herinnerin- gen ophalen is de bedoeling van de tentoonstelling van oude zondag- schoolplaten die deze maand in het Liduinapaviljoen bij Huize Fran- keland te zien is. De tentoonstel ling is bedoeld voor iedere Schie- dammer en voor de bewoners van het paviljoen. Het paviljoen, ge huisvest in de St. Liduinastraat 20 is een dependance van verpleeg- huis het Zonnehuis in Vlaardingen. Hier wonen zo'n dertigtal bewo ners die in meer of mindere mate vergeetachtig zijn. Volgens locatiemanager Bob Janse hebben de bewoners, die niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen, minder last van hun lange termijn geheugen. Gebeurtenissen van nu vergeten zij snel maar juist beleve- nissen van vroeger staat ze nog goed bij. Zo is de schooltijd een periode die vaak een grote indruk heeft achtergelaten. En omdat de meeste bewoners rooms-katholiek of protestants-christelijk zijn, ken- nen zij juist die bijbelse schoolpla- ten goed. Reminiscentie of praten over die goede herinneringen is een manier om met deze mensen in contact te komen. En zij willen en kunnen danook levendig vertellen over die 'goede oude tijd'. Bij toeval kwam Bob Janse in contact bestuursleden van de katholieke Heilig Hart kerk uit de Gorzen. En die wisten hem te vertellen dat de kerk uit Schie dam Zuid nog een mooie collectie van deze oude schoolplaten op zol der had staan. De kartonnen drukplaten komen dikwijls uit Zuid-Europa zoals die van de tekenaars Ciano en Morrell. Deze platen uit de jaren dertig zijn erg realistisch met soms gruwelij- ke details of juist zeer romantische taferelen. Een ander serie platen die op de gangen van het verzor- gingshuis is opgehangen, is van Nederlands fabrikaat. Deze komen van de katholieke uitgeverij Malm- berg te 's Hertogenbosch en zijn uit de jaren vijtig van de vorige eeuw. De tevens bij de opening aanwezi- ge bestuursleden van de Heilig Hart parochie vertellen dat de pla ten komen van de zolders van ver- schillende scholen als Thomas-, Bernardus- en Aloi'siusschool. De tentoonstelling is vorige vrijdag geopend door de deken van Rijn- mond, de eerwaarde heer H. Bos- man. In zijn toespraakje vertelde hij van zijn jeugd in de school- banken. Vroeger waren er drie soorten schoolplaten: platen over Vaderlandse Geschiedenis, die met Kennis van de Natuur en deze met bijbelse vertellingen. Daarom vond hij het motto van deze expo- sitie 'een bladzijde terug in de tijd' juist zo goed gekozen. Omdat deze tijd voor iedereen het langst en in- dringend bijblijft. De tentoonstelling Schhoolplaten is alle dagen te zien in het Liduina paviljoen, St.Liduinasrtaat 20 op het terrein van verzorgingscen- trum Frankeland. Toegang vrij. (HMAGAZIJNVERK00P VAN CORRECT sua- •ssSfsK' 299 nr. 77050 Art.nr. 29157 Romirnt- 149' Art.nr. 63548 Art.nr. S 349 AMP k \Yx <H S CCl** 11 WINKELOPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag van 09.30-18.00 uur, vrijdag van 09.30-21 zaterdag van 09.00-18.00 uur. Iedere eerste zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur. Kg?-..: 00 uur,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 6