maasstad weekbladen Wethouder Reijnhout wil niet blijven zitten Uitverkoop Gratis Kom kuieren! <°3 Gemeentebelangen wil Reijnhout, niet Meijer 5.' .1." 9.98 35 showroomkeukens bij Wooning in Vl m B If Nieuwe aanpak van traditionele Muziek-en Molenfestival Eerste avondeditie in mei 2000 Innovatieve klassieker Motl§ van Gamaantabalangan 'sympathlak maar onbaspraakbaar' Audities Schat Opgeteld de beste[ MAnitr SISI ORANGE MAITRE PAUL ORANJE TOMPOUCEN HAMLAPPEN MAZDA PENNINGS Groenoord in bekerfinale X mi Lopers brengen bevrijdingsvlam van Wageningen naar Schiedam Dader krijgt vijf jaar eel en tbs Passage open op 29 april Brandweer Waterweg van start Beeldend werk van Schravenlant m/v [J Sallandse 5^— jHeuvelrug Reggetana Schiedam Oplage 38.000 Totale oplage 617.300 - 26 april 2000 7e Jaargang nr 17 SCHIEDAM - Wethouder Adri Reijnhout (D66) is niet van plan om nog twee jaar als wethouder op het pluche te blijven zitten. Reijnhout heeft dit verklaard na de aankondiging van Gemeentebelangen om tijdens de bijzondere raadsvergadering van 15 mei een motie in te dienen om Reijnhout als wethouder voor de gemeente Schiedam te behouden. Zijn opvolger, An- neke Meijer (GroenLinks) zou dan als een parttimewethouder Reijnhout moeten ondersteunen. Deze motie gaat lijnrecht in tegen de afspraken die twee jaar geleden tijdens de collegeon- derhandelingen zijn gemaakt. 4 soorten fles a 1,51. 4 voor doos 4 stuks 1 kilo 00 PLUSMARKT VAN DIJK PLUSMARKT VAN DERMEER Mgr. Nolenslaan 460 Wie anders! Tel. 010-2464222 Wij ruimen 35 keukens op vanwege de komst van de nieuwe collectie. Gigantische kortingen die op kunnen lopen tot wel 70%. En modellen die tegen ELK AANNEMELIJK BOD gekocht kunnen worden. De opruiming duurt de komende weken. Deze verkoop is alleen bestemd voor PARTICULIEREN, niet voor handelaren. De opruiming wordt gehouden bij Wooning, Gerard Burgerlaan 4, afslag 8, op woonboulevard Hoogstad, telefoon 010-4600670. VLAARDINGEN, 6 DAGEN PER WEEK OPEN, ZATERDAG TOT 17.00 UUR EN VRIJDAG K00PAV0ND 1. i t-m< -,v 8 TIZAIMIM6S CENTRUM PAPGNPAL. 29 APRIL MOtTIK PI£K£N naarhet QROOT RUSSISCH '0T STAATSCIRCUS Of bel gratis 0800 - 06 42 Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Bezorging 0900-2020299 (22 ct p. min.) Schiedam L SCHIEDAM - Schat Producties houdt woensdag 10, zaterdag 13 en zondag 14 mei audities voor de nieuwe productie. Geintereseerden kunnen zich tot 29 april opgeven tijdens werktijden bij Corine Stan- daart (246 54 68) en 's avonds bij Nancy Mac Gillavry (470 43 04). In totaal worden er vijftig personen gezocht om de spelers- en figuran- tenrollen op zich te nemen. Vooral mensen met goede zangkwaliteiten worden opgeroepen te reageren. Geuzenplein 7 SCHIEDAM - WOUDHOEK SCHIEDAM - NIEUWLAND ,,Ik vind het een sympathiek idee van Gemeentebelangen, ik ben ge- vleid, maar het is voor mij onbe- spreekbaar, dan zet je alles op de tocht", zegt Reijnhout. „Ik ben po- litiek genoeg ervaren om de motie van Gemeentebelangen naar waar- de te schatten. Natuurlijk had ik de klus helemaal willen afmaken, ik vind het niet leuk om weg te gaan maar afspraak is afspraak. Wil je geloofwaardig blijven, dan staat dat principe bovenaan", aldus Reijnhout die na de wethouders- wisseling als raadslid in de ge- meenteraad zal plaatsnemen. Reijnhout is inmiddels al aan het solliciteren en hoopt na de vakan- tieperiode een leuke baan te vinden die niet al zijn weekenden en avon- den opslokt: „Dan heb ik eindelijk tijd voor vrouw en kinderen." Ook D66-fractievoorzitter Trudy van den Akker wijst de motie van Gemeentebelangen van de hand: „Afspraak is afspraak, wij zijn de laatsten om daaraan te tornen." Oppositieleider Paul van Mansum (CDA) bestempelt de motie van Gemeentebelangen 'om meerdere SCHIEDAM - Zaalvoetbalvereni- ging Groenoord staat maandag 1 mei in de finale van de KNVB-be- kercompetitie. Groenoord bereikte de finale door een 12-5 overwin- ning op het Rotterdamse De Mus- schen. De finale wordt gespeeld in Sporthal Asterlo (aanvang 20.30 uur). redenen onzinnig'. „Dat het bin- nen Gemeentebelangen mogelijk is je niet aan gemaakte afspraken te houden, wil niet zeggen dat zulks ook bij andere partijen gewoonte moet worden", schrijft Van Mansum. Twee jaar geleden kwamen de PvdA, WD, D66 en GroenLinks tijdens de onderhandelingen voor het nieuwe college na de verkie- zingen van 1998 overeen een wet- houderszetel te laten delen door twee wethouders van D66 en GroenLinks. Afgesproken werd dat Reijnhout na twee jaar plaats zou maken voor Anneke Meijer. Hierdoor zou het Reijnhout moge lijk worden gemaakt om zijn werk (Sveaparken) af te ronden, on- danks de zware nederlaag van D66 tijdens de raadsverkiezingen in Schiedam. SCHIEDAM - Overal in Schiedam bloeien de bomen, het is een schitterend gezicht. Door het goede weer van de afgelopen week zijn de bloesems in ras tempo ontloken waardoor de straten, pleinen en parken een rozig, paars en wit uiterlijk hebben gekregen Foto Roger van der Kraan SCHIEDAM - Na twaalf jaar Muziek- en Molenfestival met min of meer dezelfde formule is nu gekozen voor een opfrissing. Het festival wordt geconcen- treerd in de avonduren en is op- gedeeld in drie onderdelen; de Grote Schiedamse Proeverij, het Festival a/d Schie en een voor- stelling op DOEK. In de nieuwe festivalopzet valt er veel te genieten van Schiedamse specialiteiten op historisch, cultu red en dit jaar ook culinair gebied. Tijdens de grote Schiedamse Proe verij zijn ondermeer speciale festi- valgerechtjes te proeven van zes gerenommeerde Schiedamse res taurants, geserveerd in bistrotenten tegen vriendelijke festivalprijzen. Verder kan de bezoeker in het Ge- distilleerd Museum keuren en proeven van bijzondere sigaren en de ambachtelijke bond en tevens smaak- en geurkennis opdoen bij specale workshops. Een molen-tea met molenbanket, molenbollen en de versgebakken molenpannenkoeken laten de be zoeker kennismaken met de origi- nele Schiedamse molenproducten. Het Festival a/d Schie staat voor muziek, zang en dans op vele loca- ties op, bij en langs de Schie (lees: Lange Haven). Een grote variatie van ensembles, dans-, zang- en muziekgroepen en orkesten met een groot verschil in achtergrond maakt het aanbod heel afwisse- lend. Op de buitenlocaties van het Festival a/d Schie zijn om het the- ma beweging te iUustreren erg rit- megevoelige muziek-, zang- en dansgroepen geprogrammeerd. Er zitten enkele flinke toppers tussen, zoals bijvoorbeeld 'bastaardmu- ziek' van de Nazaten; een tropi- sche venassing van een tintelende vrolijkheid zonder weerga en ook nog dansbaar. Wereldmuziek, een mengeling van Europese marsmu- ziek, Portugese fado, traditionele Surinaamse kaseko, jazz, begrafe- nismuziek uit New Orleans en An- tilliaanse walsen. Het onderdeel DOEK haakt in op de vorig jaar zeer goed bevallen preview van Schiedam uit de Doe- ken. Na het invallen van de sche- mering worden op de grootzeilen van historische binnenvaartsche- pen films en dia's geprojecteerd. De lichtbeelden laten de kleine en grote geschiedenis zien van de Rijnmond, de Schie, de stad Schie dam en haar bewoners. De films bestrijken een periode van tachtig jaar. Het publiek kan gratis vanaf de kade kijken naar de 'Bruine Vloof badend in het licht van oude zwart-wit films en ander bijzonder beeldmateriaal. SCHIEDAM - Zeventien Schie damse lopers halen vrijdag 5 mei om 00.00 uur de bevrijdingsvlam uit Wageningen en hopen deze om 11.00 uur in Schiedam aan te kun nen reiken aan burgemeester Scheeres. Op 5 mei wordt 55 jaar bevrijding herdacht. De nationale start van deze dag vindt plaats in Wagenin gen, de 'Stad der Bevrijding'. In Hotel De Wereld in Wageningen werd 55 jaar geleden immers de vrede getekend. Een keer in de vijf jaar wordt dit historische moment nationaal herdacht. Alle burge- meesters in het land zijn dit jaar door de burgemeester van Wage ningen uitgenodigd om het bevrij- dingsvuur op 5 mei op te laten ha len door estafettelopers. De ploeg uit Schiedam bestaat uit zeventien lopers en vijf begelei- ders van de trimploeg Dienst Sport en Recreatie. Hierin zitten ook een groot aantal ambtenaren. De lopers worden met busjes naar Wagenin gen gebracht. De lopers worden tijdens hun 115 kilometer durende tocht begeleid door een fietser. De route loopt via de Grebbeberg, Amerongen, Nieuwegein, Pols- broek langs de Lekdijk, Krimpen a.d. Ijssel onder de Brienenoord- brug door over de Maasboulevard, de Westzeedijk, Marconiplein, Rotterdamsedijk, Koemarktbrug, Oanjestraat naar het monument aan de Plantage. Hier zal de bevrij dingsvlam om ongeveer 11.00 uur worden overgedragen aan burge meester Scheeres die vervolgens het bevrijdingsvuur zal ontsteken. SCHIEDAM - Koninginne- dag wordt dit jaar gevierd op zaterdag 29 april. De winkeliers van winkelcen- trum de Nieuwe Passage zullen hun deuren deze dag normaal openstellen voor het winkelend publiek. En dat betekent dat er zoals el- ke zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur gewinkeld kan worden in dit overdekte winkelcentrum. SCHIEDAM - De gemeen- schappelijke regeling Brandweer Waterweg gaat maandag 1 mei op feestelij- ke wijze van start met een bijeenkomst voor personeel en genodigden in het Shell Sportpark Vijfsluizen. De Brandweer Waterweg wordt verantwoordelijk voor de brandweerzorg in de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Na een intensief fusietraject komt er op 1 mei dus een einde aan de zelfstandige brandweren Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. SCHIEDAM - In de bieb aan het Stadserf is tot en met zaterdag 13 mei beel dend werk te zien van leer- lingen van scholengemeen- schap Schravenlant. Het ge- exposeerde werk is een se- lectie uit examenwerk. De tentoonstelling is te bezichti- gen gedurende de openings- tijden van de bibliotheek. VLAARDINIGEN - De 24-jarige Mike H. is door de Rotterdamse rechbank schuldig bevonden aan de dodelijke mishandeling van Daniel van Cotthem. Mike H. heeft vijf jaar eel opgelegd ge- kregen plus tbs met verpleging. Het vonnis van de president van de rechtbank is conform de eis van de officier van justitie. De Maassluise tweeling Arnaud en Remy B. wer- den schuldig bevonden aan het openlijk plegen van geweld jegens Daniel van Cotthem en zijn vrien- din Loes Ippel. Arnaud B. kreeeg drie jaar en zes maanden opgelegd, zijn broer Remy moet voor twee jaar de gevangenis in. Rita D. die bij de dodelijke mishandeling van Daniel van Cotthem aanwezig was, kreeg een jaar jeugddetentie opgelegd. Neem nu een kwartaalabonnement met automatische betaling op het Rotterdams Oagblad en ontvang twee toegangskaartjes voor het Groot Russisch Staatscircus op zaterdagmiddag 13 mei cadeau. Ja, noteer voor mij zo'n kwartaalabonnement. 33,95 per maand) Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Bank/gironr.: Voorl: Nr: Plaats: (l.v.m. controle bezorging) Handtekening: SCHIEDAM - Het AOV vindt dat er in Schiedam te weinig wordt gevlagd, reden voor raadslid Catelijne Reaphorst om op Koninginnedag een vlaggenactie te houden. „Schiedam is wat dat betreft ingedut, in Vlaardingen wordt veel trouwer gevlagd. Het Koningshuis is toch een stukje vaderlandse geschiedenis", meent Raaphorst, „En juist nu moet iedereen in Schiedam de vlag uithangen, zeker nu D66 en GroenLinks zo tegen ons koningshuis is. Eigenlijk zouden alle raadsleden in Schiedam het goede voorbeeld moeten geven voor de jeugd. "Alle AOV-leden in Schiedam en Vlaardingen zullen de vlag uithangen, stelt Raaphorst wier vlaggenmast deze week in allerijl aan de muur zal worden wordt bevestigd. Foto Roger van der Kraan Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam Als men het in Salland heeft over kuieren, dan bedoelt men daarmee een stukje wandelen. En waar n dat beter dan over le Sallandse Heuvelrug of in het Reggeland Als u meer wilt weten over dit prachtige stukje natuur, of het actieboekje met voordeelcoupons wilt ontvangen dan kunt u contact opnemen met de VVV, tel. (0548)3615 33. k.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 1