©mm w Meer ruimte met dakkapel Woning van de Maand Deallernieuwste trends voor in de tuin m 5 jaar 4.90% 10 jaar 5.30% 15 jaar 5.60% Antieke bouwmaterialen keren terug in interieur PROFITEER NU NOG VAN DE LAGE RENTE LEVENHYPOTHEEK Hypotheekwijzer BV Vereniging Eigen Huis komt met Gegarandeerd Woningonderhoud Aletta Jacobsstraat 57 - Schiedam Steeds meer comfort Bon voor gratis taxatie van uw woning ISi '■■byR Lage rente voor regio Rijnmond! BESTAANDE NIEUWBOUW Rotterdamsedijk 437, Postbus 888, 3100 AW Schiedam Telefoon: 010-4736665 Deskundig en onafhankelijk DOP DOP Vastgoed b.v. Ruime, aan Singel gelegen eengezinswoning met fraaie tuin in Schiedam- Woudhoek. Begane grond: ■pr fiiHi en aankoop huurwoning Rijnmond Adviseurs en bemiddelaars in o.g. Dop Dop Onderhoudskosten van de woning spreiden metspeciaal abonnement SCHIEDAM - Een eigen woning brengt onderhoud met zich mee. Onderhoud waarbij vaak flink in de buidel moet worden getast. Het reinigen van een dakgoot staat re- gelmatig op het programma en een verfbeurt is eens in de zoveel jaar toch ook echt nodig. Een op- lossing om hier op een handige manier mee om te gaan is wellicht de nieuwe onderhoudsformule Planbuilding. De meest simpele oplossing om het noodzakelijke woningonderhoudte kunnen betalen is het automatisch sparen van een bepaald bedrag. Op deze manier wordt een spaarpotje opgebouwd waaruit het onderhoud betaald kan worden. Wie bijvoor- beeld honderd gulden per maand spaart heeft na vijf jaar een bedrag van vijfduizend gulden gespaard. En daar komt de rente dan nog bo- venop. Dat klinkt simpel, maar toch kiezen maar weinig mensen voor deze formule. Er zit namelijk een zekere vrijblijvendheid in; het is niet altijd even duidelijk waarvoor gespaard wordt en je kunt het geld zo opnemen als je het nodig denkt te hebben. Als onderhoud nodig is moet contact worden gezocht met bedrijyen om een offerte uit te bren- SCHIEDAM - Een schuin dak geeft veel sfeer aan een huis. Ne- gen van de tien mensen vinden het gezelliger staan dan een recht dak. Maar schuine daken kosten ook veel ruimte. Het vloeropper- vlak is dan wel gelijk aan dat van andere etages, maar de ruimte die echt benut kan worden, wordt door de schuin weglopende daken flink beperkt. Door het aanbren- gen van een of meerdere dakka- pellen krijgt men echter weer enorm veel ruimte terug. En een mooie dakkapel staat nog leuk ook. Het plaatsen van een dakkapel is niet iets voor doe-het-zelvers. Het plaatsen ziet er weliswaar vaak niet zo ingewikkeld uit, maar schijn be- driegt. Met een dakkapel wordt de constructie van het dak namelijk aangepast. Er moeten dus speciale voorzieningen worden getroffen om die voorziening weer optimaal te maken. Soms moeten er zware dakbalken weg worden gehaald, die een dragende functie hebben. Als dit niet op de juiste wijze wordt ge- daan, bestaat de kans dat er bij bij- voorbeeld storm grote schade op- treedt. Het is ook niet verstandig om een dakkapel even zonder toestemming van de gemeente te laten plaatsen. In veel gevallen valt het plaatsen van een dakkapel onder de bouw- vergunningen, in enkele gevallen is er sprake van een meldingsplicht. Wie een dakkapel wil laten plaatsen doet er dus verstandig aan om langs te gaan bij de afdeling bouw- en wo- ningtoezicht van de gemeente. Daar weet men precies welke dakkapel u kan gaan plaatsen en hoe groot deze maximaal mag zijn om geen bouw- vergunning nodig te hebben. Er bestaan nog wel eens misver- standen over een bouwvergunning en een meldingsplichtig bou wwerk. Het grootste verschil is dat een ver- gunningsplichtig bouwwerk vooraf op bouwkundige aspecten wordt getoetst, terwijl dat bij een mel dingsplichtig bouwwerk achteraf plaatsvindt. En dan de materialen. Wordt het een houten dakkapel of een van kunst- stof. Het voordeel van hout is dat het vaak wat minder kostbaar is, maar het nadeel is dat het om de zoveel jaar wel een opknapbeurt nodig heeft. En echt makkelijk is er vaak niet bij een dakkapel te komen. Kunststof is wat duurder maar rela- tief onderhoudsarm. Wie al een be- staande dakkapel heeft en genoeg heeft van al het onderhoud daaraan, kan misschien eens overwegen om deze met kunststof te laten bekle- den. Voorwaarde is wel dat de be- staande dakkapel in redelijke staat is. Het houtwerk wordt van alle weersinvloeden afgesloten waar- door het niet meer kan rotten. Wie met het aanbrengen van een dakkapel slechts een betere ventila- tie van de zolderruimte voor ogen heeft, kan misschien het plaatsen van een dakraam (kantelbaar) over wegen. De kosten hiervan liggen beduidend lager en een beetje doe- het-zelver kan zo'n raam al plaat sen. Ook belangrijk is omje vooraf de verandering in het gevelbeeld te realiseren. Soms wordt er een dak kapel aangebracht die absoluut niet bij de woning past en dat is natuur- lijk doodzonde. Het is daarom ver standig een specialist in de arm te nemen met verstand van zaken. Entree, hal, toilet met fonteintje, provisiekast, inpandige berging met aansluiting voor wasmachine en droger, bereikbaar via hal en eigen buitendeur. Ruime woonkamer (36 ml) met open hoekopgestelde keu- ken v.v. dubbele spoelbak, gascomfort, oven en afzuigkap. Via schuifpui in de woonkamer toegang tot ruime, aan het water gelegen tuin op het Zuiden. le verdieping: Zeer ruime slaapkamer 8.50 x 3.00 m (voorheen 2 kamers), slaapkamer 3.50 x 2.00 m, 2e toilet, luxe bete- gelde badkamer 3.00 x 2.00 voorzien van alle comfort. 2e verdieping: Ruime zolder 5.50 x 4.50 m waar op eenvoudige wijze eventueel een extra slaapkamer is te realiseren. Algemeen: Erfpacht afgekocht tot 2034, gehele woning is voorzien van witte plavuizen vloe- ren, achterzijde voorzien van elektrische zonnewering, carport voor de woning, oplevering laatste kwar- taal 2000. Vraagprijs fl 439.000,00 k.k. gen. Dan moet deze nog bestudeerd en eventueel goedgekeurd worden en dan is het maar afwachten of de werkzaamheden wel goed uitge- voerd worden. De Vereniging Eigen Huis biedt sinds kort een dienst aan die het de huizenbezitter een stuk eenvoudi- ger maakt: de dienst Gegarandeerd Woningonderhoud. Hoe gaat dat in zijn werk? De consument sluit een abonnement af op een onderhouds- bedrijf dat is aangesloten bij Plan- building, een landelijke organisatie van gerenommeerde onderhouds- bedrijven. Het Planbuildingbedrijf zorgt ervoor dat het huis gedurende de abonnementsperiode in perfecte staat blijft. Na die tien jaar volgt een voorstel voor een nieuw abonne ment. Een abonnement op Gegarandeerd Woningonderhoud bevat minimaal het buitenschilderwerk en het on derhoud van de kitvoegen. De con sument betaalt maandelijks een vast bedrag, dat afhankelijk is van ieders persoonlijke situatie. Een reken- voorbeeld: voor een matig onder- houden rijtjeswoning van tien jaar oud wordt fl. 55,- per maand in re- kening gebracht. Voor een in de ja- ren dertig gebouwde twee-onder- een-kapwoning betaalt men onge- veer fl. 120,- per maand. Voordat een abonnement wordt aangegaan wordt het huis natuurlijk uitvoerig geinspecteerd. Het Plan buildingbedrijf geeft aan welk on derhoud er op korte termijn moet worden gepleegd. De kosten voor deze 'nulbeurt' kunnen apart wor den betaald of in het abonnement worden opgenomen. Als een abon nement voor tien jaar geldt wordt in het eerste jaar meestal een uitgebreide on- derhoudsbeurt ge- daan inclusief een herschilderbeurt. Het vierde jaar is er een uitgebreide controle, het zesde jaar volgt weer een herschilderbeurt. In het negende jaar volgt dezelfde in- spectie als in het vierde jaar. De voordelen: voor een vast bedrag per maand verzekerd zijn van goed onderhoud aan de woning, geen contacten leggen met losse bedrij- ven en zelf niet meer in de gaten hoeven houden wanneer onder houd nodig is. Planbuilding heeft een brochure uitgegeven waarin de voordelen van het systeem en de onderhouds- stappen staan beschreven. De bro chure Gegarandeerd Woningon derhoud is gratis verkrijgbaar bij Planbuilding, Postbus 858, 7301 BC Apeldoorn. SCHIEDAM - Antieke meubelen waren al langer geliefd, maar an tieke bouwmaterialen lijken eveneens in te raken. Houten vloerdelen, authentiek sanitair, oudhollandse klinkers en speciale tuinornamenten; de consument is er dol op. En niet alleen diegenen die in een monumentaai pand wo- nen en dit in oude eer willen her- stellen. Ook in een modern huis kunnen authentieke materialen prima worden toegepast. Oude spullen als antieke wasbak- ken, houten vloeren en klassieke trapleuningen kunnen tegenwoor- dig prima worden gerestaureerd. Het gebruik ervan in huis is dan ook al lang geen uitzondering meer. Vaak vergt het zoeken ernaar nog wel eens de nodige tijd, maar wie die moeite er voor over heeft, krijgt daar zelden spijt van. Nederland kent een handjevol gespecialiseer- de leveranciers van oude bouwma terialen. Het aanbod bestaat vaak uit plavuizen, antieke wandtegels en marmeren schouwen, maar ook aan dingen voor in het interieur ont- breekt het hier niet. De meeste keus lijkt er echter te zijn in antieke vloertegels. Laten we de ze eens onder de loep nemen. Boe- ren- en abdijplavuizen zijn bijna overal verkrijgbaar en datzelfde geldt voor marmer. Wat zeldzamer zijn de terracotta motieftegels uit bijvoorbeeld Portugal en sierlijke Jugendstiltegels. Aan de muur zijn de zogenaamde 'witjes' zeer ge liefd. Zij ontlenen hun naam aan de subtiele kleurnuances; ze zijn niet spierwit maar hebben een zweem roze, groen of blauw. Wat jonger zijn de Parijse metrotegeltjes met het karakteristieke facetrandje. Voor hout moet men tegenwoordig steeds vaker over de grens zijn. De 'kaasplanken' uit de oude kaaspak- huizen zijn schaars geworden. Dat zelfde geldt eigenlijk voor de vloer delen uit kerken, fabrieken en mo- lens. Heel af en toe wordt er zeven- tiende- en achttiende-eeuws eiken aangeboden uit oude kastelen. Wat sterk in opkomst is als het om antieke materialen gaat is het sani tair. Baden op pootjes, marmeren muurfonteintjes; het zijn al lang geen uitzonderingen meer. Vaak worden de producten aangekleed met bijbehorende kranensets, com- pleet met kruisgrepen of porcelei- nen knoppen. SCHIEDAM - Een tuin is tegen woordig de plaats om tot rust te komen en te ontspannen. Wie moe thuis komt uit het werk, heeft vaak geen zin meer om de stad of het strand op te zoeken, maar wil relaxen aan huis. Dat de vraag naar steeds luxere tuinmeubelen steeds groter wordt hoeft dan ook geen verbazing te wekken. We zetten de laatste trends even op een rijtje. Allereerst is daar de zogenaamde 'materialen-mix'. Dit zijn meube len waarbij verschillende materia len zijn toegepast. Te denken valt aan een teakhouten tafel met melk- glazen blad of een fauteuil met vlechtwerk in de rug op metalen pootjes. Ook teakhout met alumini um is erg geliefd. Het geeft de meu belen net even een wat frisser en zonniger uiterlijk. Om in te haken op het nieuwe re laxen worden er ook steeds meer re- lax-stoelen gemaakt. Comfortabele ligbedden van hout, al dan niet ver- stelbaar en te vormen naar het li- chaam. Evenals de stoelen worden ook de tafels langer en groter. Steeds meer modellen zijn uittrek- baar of uitschuifbaar, zodat ook on- verwachte gasten aan kunnen schuiven. De meeste tuinmeubelen van kunst stof, teakhout of roestvrijstoel kun nen best het hele seizoen door bui- ten blijven staan, dat geldt ook voor de nieuwe tuinmeubelen met zach- te, textiele rug en zitting van speci- aal all-weather materiaal. Ook nieuw zijn de tuinmeubelen met kunststof vlechtwerk. Ook deze meubelen zijn beslist weersbesten- dig. Wie teakhout buiten wil laten staan moet overigens wel even den ken aan het onderhoud. Om het ver- grijzen tegen te gaan of te herstellen zijn er verschillende onderhouds- producten verkrijgbaar. In plaats van stoelen wordt de laat ste tijd ook steeds meer gekozen voor een tuinbank. Dat staat gezel- lig en biedt plaats aan veel perso- nen. Ze zijn er in hout, riet en smeedijzer en stralen verschillende stijlen uit. Omdat het zitcomfort van de tuin meubelen de laatste jaren sterk ver- beterd is, is het al lang niet meer vreemd om ze ook binnen te gebrui- ken. Met een dikkere hoes of een an dere kleur zijn de stoelen in een handomdraai aan te passen aan het interieur binnenshuis. O Ja, ik heb plannen om mijn huis te verkopen O Neem contact met mij op voor een orienterend gesprek dat mij tot niets verplicht O Bel mij overdag tel.: O Bel mij's avonds tel.: Naam: Straat: Postcode: Plaats: Stuur deze bon zonder postzegel naar: Dop Dop Vastgoed b.v. Antwoordnummer 188,3100 AW Schiedam Rotterdamsedijk437 3112AS Schiedam Postbus888 3100AW Schiedam Teletoon 010 - 473 88 88 Telefax 010 - 427 02 05

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 21