vYicicicctarl 11 I Clef vv LdU Van glitter tot tweed T ransparantie geeft interieur f ikse opf risbeurt Andrea Grote interieur bij Burchthuys Burchthuys shopping Oude markiezen keren terug bij Van de Pas Zonwering Tegenstelling tussen mat en glans ^euVcendesign Wit (\OkJ3<JVCfr~ a a Kleurrijke bloemmotief terug van weggeweest Ik geef om uw koor i k Bell SCHIEDAM - Bijna veertig jaar is W. van de Pas al ge- specialiseerd in zonwerin- gen. Het Schiedamse bedrijf verhuisde twee jaar geleden van de Nieuwe Haven naar het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein aan de Vijf- sluizenhaven. Van daaruit worden niet alleen klanten in de regio, maar ook ver daar- buiten bediend. Door 'on- derhoud, service en een goe- de garantie', zoals Van de Pas zeif de belangrijkste kwaliteiten van het bedrijf opsornt, weten de klanten de weg naar de nieuwe locatie inmiddels al weer goed te vinden. Een gouden slavenarmband is een tijdloos sieraad. Strak en stijlvol. In diverse breedtes verkrijgbaar, zowel met dop- als scharniersluiting. Neem uw oude armband mee: over inruil is altijd te praten. uw kapster I Bij IJJ j Bij aankoop van een nieu we zitcombinatie uit de prachtige coiiectie van Burchthuys, krijgt u van ons het prachtige inruiibe- dragvanf 150,- peraan- gekochte zitplaats. i Heeft u niets in te ruilen, dan maken w(juw aankoop toch e interessant Berlagettraat 235 Rotterdam-Alexanderpolder teL 010 - 450 48 22 westblaak 1 30 postbus 1 685 3000 t>r rotterdam Rcdactie: Dennis Captein Telethon 010-4004485 'We hebben lol in ons product' „De Nieuwe Haven wordt steeds raeer een woongebied, een jaar of drie, vier geleden dachten we dat we bet nu maar moesten doen", verklaart Van de Pas de verhui- zing van twee jaar geleden. „We zitten hier dichtbij het metrosta- tion en de ringweg. En bovendien komen de klanten hier toch wel, omdat we een gespecialiseerd be drijf zijn. De meeste klanten ko men al van buiten Schiedam. Vanmiddag moet ik bijvoorbeeld nog naar De Meern en naar Vlaar- dingen." Het pand van Van de Pas oogt fraai op het nog onvol- tooide bedrijventerrein. De be- wegwijzering op het terrein moet nog worden verbeterd, maar door haar heldere kleur, helemaal in de stijl van zonnewering, is de weg naar het pand niet moeilijk te vin den. „Het pand is zo functioneel mo- gelijk en voldoet aan alle eisen", verklaart Van de Pas de voorde- len van de huidige locatie. „We hebben nu mime kantoren, een aparte vergaderruimte, een grote showroom en een werkplaats met souunw MSStlMi een aparte ruimte voor het stik- ken. Onze specialiteit is het ma- ken van de oude markiezen. Er zijn niet veel markiezenmakers meer in deze buurt. Er is weer steeds meer vraag naar. Bij ons worden ze echt handgemaakt." De al genoemde showroom laat bij binnenkomst in het bedrijf on- middellijk al een aantal mogelijk- heden voor zonnewering zien. Van de Pas is van alle markten thuis: van de traditionele houten markiezen tot luxaflex en zelfs rolluiken. Zonodig kunnen groe- pen klanten bij hem langskomen om informatie over de mogelijk- heden te krijgen. „Onlangs was hier nog een vereniging van huis- eigenaren, die ons als leverancier voor hun woningen hadden uitge- kozen", legt Rita van de Pas uit, „Ze zijn in groepjes langsge- weest, met een kopje koffte erbij. Daar hebben we nu de ruimte voor." Van de Pas wil zich met zijn be drijf onderscheiden door goede service en het bieden van onder- houd. In prijsstelling is het niet mogelijk om tegen de grote bouwmarkten op te bieden, maar door een goede 'after sales' kan hij toch klanten overtuigen. En bij die klanten zitten enkele zeer il- lustere instellingen. „Onder ande- re banken, een aantal ziekenhui- zen zoals het Holy Ziekenhuis, en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. We hebben negentig schermen aangebracht op de Ne- derlandse Ambassade in Parijs en straks gaan we hetzelfde bij de Ambassade in Athene doen. Ook aan het Binnenhof hangen onze markiezen." Trots laat Van de Pas een aantal voorbeelden zien van panden in de regio die met zijn markiezen zijn getooid. Veel oudere huizen, waarbij moderne zonnewering uit de toon zou vallen. Zo zijn onder meer enkele statige panden in de Calandstraat bij de Rotterdamse Veerhaven van markiezen van Van de Pas voorzien. Echt handwerk", benadrukt Van de Pas nog eens terwijl we door de fotoalbums met voorbeelden bladeren. „We hebben echt lol in ons product en denken erover als fabriek aan anderen te gaan leve- ren, in het hele land." Ook oude markiezen kunnen door Van de Pas weer worden hersteld. „Dan knappen we het frame en het gar- nituur op en maken we er nieuw doek op. Dat doen we nu bijvoor beeld bij een bedrijf in Capelle aan de IJssel." Uit alles blijkt dat het echtpaar Van de Pas betrokken is bij hun handel. Het is niet zo maar een zonnewerinkje, het moet perfect zijn, recht hangen, precies passen. „We proberen een goed product te leveren'stelt Van de Pas. Laat dat 'proberen' echter maar gerust weg. Van de Pas levert gewoon een goed product. Zonweringen W. van de Pas is te vinden in de Adriaen Banckert- straat 16, op het bedrijventerrein aan de Vijfsluizerhaven. Telefoon (010) 246 93 33. Website ww- w.vdpas.nl en e-mail w.pas@wxs.nlOpeningsdjden: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30. Op zaterdag van 12.00 tot 16.00. Als vervolg op het enorme succes van de transparanten de voiles, ausbrenners en inbetweens hebben de ontwerpers een nieuw thema ontdekt: de tegenstelling tussen mat en glans. Gordijnstoffen van pluizige, compacte materialen ken- nen we al een tijdje: chenilles, tweed- en flanellook. Net als de dessins in geflockt en geschoren fluweel. Inmiddels wordt er al vol- op geexperimenteerd met vilt, fleece en (nep)bont. Vooral bij de ze zwaardere stoffen vinden we nieuwe accentkleuren als steen- rood en aubergine. Een minitrend is de opmars van de nonwovens, bijvoorbeeld vlieseline dat onder meer verwerkt wordt in Japanse vouwgordijnen. Haaks hierop staat de zucht naar glans en glim. De vakbeurzen toonden recentelijk een ware stort- vloed aan met recht 'schitterende' stoffen. Stoffen met glitters, stof fen in metaaldruk en vers van de pers ragdunne uni's met een zilver- achtige vissenhuid van opgedamp- te aluminium coating. Nog een stapje verder komen we terecht bij de applicaties. Chique kraaltjes, kitscherige pailletten, spiegeltjes en parels; zelfs 's werelds topont- werpers blijken in de ban van deze nostalgische decoraties. Maar glim en glitter kan ook worden uitge- voerd in moderne materialen. Wat te denken van opgestikt cellofaan en fosforescerende folie beestjes op het gordijn? Of van meegewe- ven glasvezeldraad (met snoer) dat in de toekomst oplichtende gordij- nen geeft? De ultieme mix tussen romantiek en cyberspace is nog slechts een kwestie van tijd Nu de stoffen langzaam maar ze- ker de hoofdrol gaan spelen, wor den de ophangsystemen steeds be- scheidener. Spandraadsystemen hebben het helemaal gemaakt dankzij slimme bevestigingsklam- pen, hoekoplossingen en midden- steunen tegen doorhangen. Er zijn zelfs twee-in-een versies van spandraad en roede voor het com- bineren van voiles en zware over- gordijnen. Metalen roedes zijn eveneens superslank geworden en ogen uitgesproken technologisch. Roede-elementen eindknoppen, ringen en haakjes worden daaren- Roedeserie 'Edelstaal' uit het Wepro gordijnroeden a la carte assortment van Wijnants. De roede heeft een doorsnee van 12 mm en oogt superslank en technologisch. De eindknoppen van edelstaal zijn sierlijk en ingetogen, de knoppen van kurk en natuursteen hebben een stoer en natuurlijk uiterlijk. Voor het roedegarnituur zijn gemakkelijk schuifbare ringen met clips en enkele of dubbele steunen verkrijgbaar. Er is keuze uit zes verschillende eindknoppen. Voor meer informatie: tel. 0527-615111. tegen steeds expressiever. Het pa- let loopt uiteen van macho tuigleer tot frivole varianten in geglazuurde keramiek. Ook leuk zijn de gor- dijnclips waarmee sierlijk een en kele plooi kan worden opgeno- men. Te koop als opaalglanzend designsieraad, maar ook als geini- ge kantoorclip voor het 'opprik- ken' van foto's of briefjes. Gemakt dient de mens. Techni- scher van aard, maar daarom niet minder belangrijk, is de toegeno- men aandacht voor gebruiksge- mak. Want roedes en spandraad schuiven niet gemakkelijk. Een al- ternatief voor het krassen van me- taal op metaal is de roede met inge- bouwde runners of, een noviteit, met opliggende rollers. Voor zeilo- gen zijn inmiddels soepel glijden- de kunststof binnenringen ver krijgbaar; stoffen lussen kunnen worden gevoerd met folie-achtig snelschuifband. Ook aan de juiste vailing van de stof is gedacht. Met fixeerstrips blijft het gordijn, ook bij gebruik van zeilogen of knij- pertjes, prachtig in de plooi. De stof 'Eden'van International Kendix Textiles behoort tot de sfeer 'Sensation of being'. Binnen deze sfeer wordt uitgegaan van geraffineerde, eenvoudige weelde en natuurlijke rijkheid van materiaal en kleur. De stoffen omringen de mens die zoekt naar achterliggende waarden als warmte, geraffineerde luxe, hoogwaardige kwaliteiten natuurlijke weelde. Dessin 'Eden'is een jacquard weefstof, gemaakt van 100% glanzende, bijna zijdeachtige katoen en leverbaar in 9 kleurstellingen. Voor meer informatie: tel. 040-2231333 of info@kendix.nl. De nieuwe transparantie heeft het interieur een fikse opfrisbeurt ge- geven. Sobere zitmeubels, ijle kastwanden en lichtere kleuren zorgen voor een luchtige sfeer. De raambekleding gaat daarin mee. Ophangsystemen zijn strak en mi- nimalistisch met op stip het paneel- gordijn. Maar de belangrijkste no- viteiten zitten'm vooral in de stof fen: ravissante transparanten, 3D- structuren, nostalgische applicaties en trendy metallic coatings. Met als kleurrijke eyecatcher de revival van de bloem. Het zal letterlijk een bloeiend woonseizoen worden, want de na- tuur is terug als inspiratiebron. De designcollecties verrassen met be- drukte voiles die lijken op een bloemige alpenwei. Ook de weel- derig rankende Victoriaanse guir- landes maken een comeback. Toch zijn die kwistig rondwarrelende (bloem)blaadjes de uitzonderingen die de regel bevestigen. De meeste florale dessins zijn namelijk rustig en gestileerd. Eenvoudige bloem- en bladvormen als de trompetvor- mige calla of het lindeblad zijn veruit favoriet. Ze worden gedo- seerd toegepast, aansluitend bij de trend om edn bloem in een simpele vaas te zetten. De prints ogen vaak een tikje nai'ef door vage contouren en poederige kleuren. Naast wit zijn dat naturellen, grijzen en pas tels als waterig blauw en zacht lila. Ook organische motieven als ve- ren, kiezelstenen en natuurlijk het lieflijk hartmotief blijven actueel. Die verschuiving naar een meer ro- mantische dessinering heeft alles te maken met de versobering van de raamdecoratie zelf. Was de dra- perie al een tijdje uit beeld, ook het laag-over-laag effect is langzaam op z'n retour. En en wordt of of. Aanhangers van de nieuwe een- voud kiezen steeds vaker voor een type raambekleding. Het liefst een soort met een subtiele open-dicht werking vitrage, jaloezie en over- gordijn ineen. Een mooi voorbeeld is de 'dag en nacht' plisse met twee stoftransparanties in een systeem. Hetzelfde geldt voor de stoffen la- mel die verpakt is tussen twee laagjes voile. En dan is er nog het strakke paneelgordijn, inmiddels een echte hype. Door verschillende stofdiktes in zo'n meersporig rail- systeem te combineren kan de ma te van transparantie zelf worden ingeregeld. Tip: ook mooi in toon- op-toon. Bij de meer traditionele soorten raambekleding zien we eveneens de neiging tot 'fusion', het modewoord voor versmelting Luxaflex Ondulette Wave jaloezieen laten door het sa mens pel van vorm en licht, een subtiel golf patroon zien. Een veel levendigeraanblik van de jaloezie is het gevolg. Tot de Ondulette serie behoren ook de patronen Cube, Fishbone, Arcs, Ocean, Desert en Valley, ledere Ondulette is verkrijgbaar in 8 kleuren en finishes. Voor meer informatie: Luxaflex Promotions Nederland, tel. 010-4859466. van ideeen. Zo is er sinds kort een geavanceerd rolgordijn dat oogt als een vouwgordijn. De plooien zijn echter vastgezet, wat wel zo praktisch is. En andersom is er nu ook een optrekgordijn met een los- se bovenflap die de opgetrokken bundel plooien fraai aan het zicht onttrekt. Naast de opkomst van printmotie- ven wordt ook met structuur nog volop gespeeld. Vooral het driedi- mensionale effect is en blijft be langrijk. Denk aan de weefsels met afgesneden of losliggende draden, de zogenaamde sheerly's en de stoffen met flotteringen. Vorig jaar zagen we de opkomst van het fo- amdruk precede waarbij motiefjes worden gemaakt van opgeschuim- de en 'afgebakken' inkt. Het eind- resultaat lijkt van een afstandje net op fijne broderie. Ook een andere recente innovatie, de met laser uit- gesneden patronen, zijn in steeds meer reguliere collecties te vinden. Nieuw dit jaar zijn de crushstoffen die eruit zien als verfrommeld pa pier. Voorzien van een stijve coa ting kunnen deze crushes zelfs worden verwerkt in rolgordijnen en plisse. Ook de horizontale aluminium la- mel gaat driedimensionaal. Duide- lijk voelbare reliefs zijn de laatste aanvulling. Maar helemaal revolu- tionair zijn de raamvullende patro nen. De lamellen worden daarvoor per stuk vormgegeven en vervol- gens samengesteld tot een totaal- beeld. BE MM SHOWROOM i ONZE OPENINGSTIJDEN: Dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur. Zaterdag 9.00-17.00 uur. Vrijdag koopavond. Maandag gesloten Artego Design is een ondendeel van KeukenVision B.V. Weena Zuid SB Rotterdam 010-4149SG6 adverteren? telefoon: 010 - 4004463 vanj245r VW&Oi mwas V00R G0UD Bftett Dejuwelier en horloger met stijl. Oude Binnenweg, hoek Karel Doormanstraat. Rotterdam. Tel. 010-4116615 g een onder weet een stulgel is. Het be- uitertyfc en geeft u zetfi/ertrou.- I wen. Mijn coUega's by Wout "Rotnbout denfeendnar net zo- over. Dnorotn feunt u. etvan overtuigd zijn, dot uw konr by Uiout "Rotnbowt in goede kanden is. U\ZINDTONZ£$OIONS IN lelkkBtMb- Nifeuwetfeetfe aM U Krimpen o/<£$sseMCri uw aINn k$psa!on r% if 41b oli UssV-Xtf BfWlBfe n-E-uiokii L-Noord Rottwdom-Ommootd Rotterdam-Oostefkof flcndxk Ida flmfi Rotteidom-fllexdndBrpoIdef Ratteidafti-Zi inruuactie mam wonen slapen mam Bij Rotterdam kiest u op de A16 ring-oost afsiag Kralingen (afrit nr. 26). Onder aan de afslag richcing Kraiingen, Oan Alexanderpolder aanhouden. Let op de reclame op de iantaampalen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 27