maasstad RENE FR0GER 'Kijkdoos'-museum aan de Botersloot in het zonnetje 4G1' Scenes die door merg en been gaan in 'reli-thriller' Stigmata Holland-Belgie in het Nederlands Foto Instituut preview uitgaans agenda 0 0 0 Museum 'Van Nagsael' heeft a I vijf jaar oog voor details Jeugdtheater speelt weer Assepoester ROTTERDAM - Een kruis- bestuiving tussen voetbalfa- naten en fotoliefhebbers. Dat hoopt initiatiefnemer Bart Sorgedrager met de Fototen- toonstelling 'Belgie-Holland Holland-Belgie, Voetbal in de Lage Landen', te bewerk- stelligen. De tentoonstelling is tot en met 3 September te zien in het Nederlands Foto Instituut (NFI). De Doelen 12 augustus irdams Dagblad 1CJ-I413 S3 35 ROTTERDAM - Museum Van Nagsael aan de Boter sloot 40 is vermoedelijk het kleinste museum ter wereld, de jury van het Guinness Book of Records onderzoekt op dit moment of dat inder- daad zo is. Met twee zalen ter grote van flinke schoenendo- zen, heeft het museum veel weg van een artistieke kijk- doos. Doordat Van Nagsael in een verlichte vitrine ge- plaatst is, is het museum dag en nacht geopend. 'Bezoe- kers' kunnen de tentoonge- stelde kunstwerken bekijken met het blote oog of via een vergrotende lens. ROTTERDAM - Echte hor- rorfjlms worden in Holly wood nauwelijks gemaakt. Op video tref je nog wel eens een no-budget sequel aan van eerdere horrorsuccessen, maar meer ook niet. Liever wekken producenten de in- druk dat ze een horrorfilm maken, om de wijn vervol- gens met behoorlijk wat com- mercieel water te overgieten. Stigmata ontkomt hier ook niet aan, maar heeft iets wat veel van die andere films missen: scenes die door merg en been gaan. DANS MUZIEK DIVERSEN THEATER Woensdag 1 met 2000 De Heideroosjes ROTTERDAM - Een Punkrockex- plosion kun je komende vrijdag meemaken in Baroeg. Drie bands laten zich van hun beste kant zien. Ten eerste de riot grrrls van de Ri- plets, die zingen over (ex)vriend- jes, onopgeruimde kamers, alco hol, flirten en andere zaken die de vier jonge dames bezighouden. Raging Hormones speelt vervol- gens ultra-snelle Ramones-punk met niet al te veel akkoorden. Rai se Kane sluit de avond af. Dit hef- tige avondjes begint om 20.30 uur en kaarten kosten drie knaken. Na een 80's More avond (entree 7,50) kun je op zondag 21 mei in Baroeg terecht voor de filmatinee. Deze keer de brutale kids van Sou- thpark. Naast de series, ook de Southpark Movie. Het begint om 15.00 uur en de toegang is hele- maal gratis. In Nighttown vanavond een van de vele groepen van de ex-dEUS- gitarist Rudy Trouve; Dead Man Ray. Voor fans van Belgen-rock een absolute aanrader. Het optre- den in de basement begint om 21.00 uur en kaarten kosten 12,50. Twee dagen later in Night- town een Unexpected Special. Dj MonnE combineert zijn platenkeus met livemuziek. Wisselende vorm- gevers verzorgen de inrichting van de dansvloer en de lounge. De avond begint om klokslag twaalf uur 's nachts en de toegang be- draagt een tienje. Eerder die avond foto: Jack Tillmanns kun je in de basement terecht voor een optreden van de Foolmoon- band. Aanvang 22.00 uur en kaar ten kosten 15 gulden. In Rotown donderdag The Prayer Boatvolgens de Nederlandse mu- ziekpers het best bewaarde geheim van de popmuziek. Vast staat dat de zang van frontman Emmet Tin- ley op zijn minst adembenemend is. Zelf noemt hij Joni Mitchell, Nina Simone, Tim Buckley en zelfs Frank Sinatra als zijn vocale invloeden. Muziekliefhebbers, ga dat zien! Vanaf 22.00 uur en kaar ten kosten slechts een tientje. Op 20 mei aan de Nieuwe Binnenweg een optreden van BIS. Ultra-coole techno-pop voor 12,50. Aan vang 22.00 uur. Zondag in Rotown om 15.00 uur Take 4 met Enio en om 22.00 uur Gangster Boogie Sessie. Op beide avonden is de toe gang gratis. Op woensdag 24 mei komen de Heideroosjes naar Plan C voor een optreden in het kader van de Marl boro Flashbacks. De Limburgers spelen harde muziek van The Ra- mones. „Het lullige is dat die num- mers van The Ramones zo op el- kaar lijken. Als we ze maar niet door elkaar halen"waarschuwt de band in de persmap. „The Ramo nes was een echte live-band, dat zijn wij volgens mij ook", aldus zanger Marco Roelofs. Het optre den begint om 22.00 uur en kaar ten kosten/ 17,50. door Bart Vlietstra Een unieke collectie foto's met de beroemdste balsport van de wereld als thema. Zo kan de tentoonstel ling het beste omschreven worden. De foto's zijn gemaakt door twee elftallen (een Belgisch en een Ne derlands) fotografen. Sorgedrager, die als een ware bondscoach de teams samenstelde: „Ik heb daarbij niet alleen voor fotografen geko- zen die affiniteit hebben met voet bal, maar ook iemand als Hans van der Meer 'opgesteld'. Van der Meer heeft nog nooit een stadion van binnen gezien. Het resultaat is buitengewoon geslaagd en divers. Er hangen dreigende beelden als die van een zwaar getatoeeerde supporter, maar ook foto's van een trapveldje in een buitenwijk van Amsterdam." Amsterdam, het woord is gevallen. Kaarten 73,- 60,50 Verkrijgbaar bij: ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur zaterdag 09.00-14.00 uur Westblaak 180 Tel 010-4004206 17 nPRlU% 29 JULI 2QQ1 NXEUWE LUXOR THEATER ROTTERDRM XQ57 door Saskia Hak Volgens Rolf Engelen (36), samen met Sylvia B. museumdirecteur van Van Nagsael, staan kunste- naars te trappelen om hun werk in zijn museum te tonen. Hoewel de directeuren de uitvoering van het museum serieus aangepakt heb ben, is Van Nagsael hun knipoog naar de werkelijkheid. Het idee ontstond in een cafe, toen de twee kunstenaars het roerend eens ble- ken te zijn over het overdreven for- maat van kunst in de openbare ruimte. De naam 'Van Nagsael' stond toevallig op een bierviltje. „Sylvia B. en ik vonden dat er veel te weinig oog is voor details in de kunst en daar hebben we wat aan gedaan. Wij hoeven geen subsidie, we geloven niet in de zin van enor- me scheppen geld", zegt Engelen. Overleg voeren de twee bewust niet, dat zou de programmering saai maken. Daarom is besloten, dat Engelen directeur is in de on- even maanden, zoals mei, en Syl via B. tijdens de even. K- Het Guinness Book of Records onderzoekt op dit moment of het museum Van Nagsael aan de Botersloot het kleinste museum ter wereld is. Inmiddels bestaat museum Van temerken Nagsael al vijf jaar en kent het een Leeg is het museum al een juweel- tje op zich. Twee en een halve maand hebben de twee museumdi- recteuren gewerkt om het 'ge- bouw' in perfecte staat te krijgen. vaste schare fans, die maandelijks de moeite neemt om even door het raam te gluren naar het werk van een nieuwe kunstenaar. De hele maand mei is het museum leeg. Jeanne van Heeswijk, de kunstenares die deze maand Van Nagsael tot haar beschik- king heeft, wil de aandacht vesti- gen op het museum zelf. Ze doet dat onder andere met een 'rondlei- ding' op de stoep voor Van Nags ael, elke vrijdagavond om 18.00 uur. Een goed idee, want een arge- loze voetganger zou wel vijftig keer langs de vitrine kunnen lopen, zonder het mooie museum ooit op foto: Dick Sluijter kunstwerken waren eens zo dege- lijk aan de muren gelijmd, dat het stuukwerk bij het opruimen aan de schilderijtjes bleef hangen. De parketvloer heeft sterk te lijden gehad onder een kunstwerk van smarties, dat smolt tijdens een hete aprilmaand. De zon is sowieso een gevaar Behalve het leggen van een noten- houten parketvloertje met visgraat motief, hebben ze ook de muren van het museum spiegelglad ge- stuukt; bij piepkleine muren valt immers elk bobbeltje op. Exposi- ties hebben wel eens schade aan het fragiele museumpje toege- bracht, net als in het edit. Een paar voor het muse um, omdat het hele gebouwtje krimpt bij hoge temperaturen. Tot nog toe hebben vandalen Van Nagsael met rust kunnen laten. De directeuren zijn daar blij mee en doen hun best het museum in goede staat te houden. ,,Het is de bedoeling dat het muse um tot in lengte van dagen blijft bestaan. In ieder geval de komende vijf jaar", aldus Engelen. Het is de woonplaats van Sorge drager (zelf ook fotograaf en ge- passioneerd door voetbal) en te- vens de stad van zijn favoriete club Ajax. Sorgedrager heeft zelfs een fotoboek gemaakt over de club met als titel 'Temidden der Ajacieden'. Toch koos de fotograaf voor Rot terdam als standplaats van de col lectie. ..Rotterdam is toch de fina- lestad. Bovendien heeft het Neder lands Foto Instituut een 'Arena'- achtige uitstraling. Daardoor ko men de foto's extra mooi uit." Door de grote aandacht die de pers al aan het project besteedde, ver- wacht Sorgedrager dat de toeloop van het grote publiek enorm zal zijn. ,,Er zullen liefhebbers van het werk van de fotografen komen, maar ook voetballiefhebbers. Daardoor kan men geinteresseerd raken in elkaars passie. Met als ge- volg dat beide 'kunsten' meer aan- hangers krijgen. Een soort kruis- bestuiving." Het project met deze voetbalfoto's omvat nog meer dan alleen deze tentoonstelling in het NFI. In Brugge zal er een soortgelijke ten toonstelling komen te hangen. Ook is er bij de tentoonstelling een spe- ciaal boek te verkrijgen met daarin de foto's, maar ook verhalen van schrijvers als Herman Brussel- mans, David Endt en Jan Mulder. ROTTERDAM - Jeugdtheater Hofplein speelt vanaf zater dag 27 mei aanstaande voor de tweede maal de productie Assepoester. Precies een jaar geleden werd deze productie met veel succes voor de eerste keer gespeeld. De voor het na- jaar geplande voorstellingen konden toen door de brand niet doorgaan. In de bewer- king van Carla van Driel en Louis Lemaire (tevens regie) lopen de zaken anders dan in het originele verhaal van As sepoester. De hoofdpersonen proberen zich te herinneren hoe het sprookje ook alweer ging, en wordt verleden en he- den tot een geheel gemengd. Joep Dorren, Marlou Stolk, Marnix Keeven en 36 leerlin- gen van de Jeugdtheater- school zingen, dansen en spe len deze familievoorstelling, die geschikt is voor iedereen vanaf 4 jaar. Te zien tot en met 2 juli in het tijdelijke thea ter van Jeugtheater Hofplein aan de Westzeedijk 469. Tele- fonisch reserveren van dins- dag tot en met zondag tussen 10.00 en 16.00 uur via tele- foonnummer: 010-243.50.50 of 244.50.20. Patricia Arquette wordt geteisterd door mysterieuze verwondingen in de reli-thriller Stigmata. door Vincent Wernke Stigmata is een reli-thriller, zoals je dat zo mooi kunt noemen. De film bevat thriller- en horrorele- menten overgoten met een religi- eus sausje. Stigmata houdt in dat mensen op onverklaarbare wijze wonden krijgen in hun handen, voeten, rug, hoofd en zij, precies de plaatsen waar Jezus tijdens zijn kruisiging verwond werd. Deze spontane bloedingen komen vooral voor bij diep religieuze mensen. In eerste instantie lijkt stigmata niet aan de orde bij Frankie Paige (Pa tricia Arquette). Zij is absoluut niet gelovig, werkt in kapsalon annex tatoeage/pier- cingshop, heeft een tatoeage op haar buik en een navelpiercing, draagt uitdagende kleding en laat zich tijdens wilde stapavonden vollopen met drank. Toch begin- nen haar polsen plotseling te bloe- den. In het ziekenhuis gaat men er vanuit dat zij de wonden zelf heeft veroorzaakt, maar wanneer ze daags erna in de metro opnieuw op onverklaarbare wijze zwaar wordt verwond, is duidelijk dat hier iets anders aan de hand is. De bron van het kwaad zit in een ketting die de moeder van Frankie haar heeft opgestuurd uit Brazilie. Deze is afkomstig van een overle- den priester. De verwondingen van Frankie trekken al snel de aandacht van het Vaticaan. Priester en we- tenschapper Andrew Kierman (Gabriel Byrne) wordt naar Ameri- ka gestuurd om de zaak te onder- zoeken. Hij onderzoekt dit soort zaken altijd voor het vaticaan en komt dan meestal tot de conclusie dat het onzin is. Deze keer is zelfs hij er echter van overtuigd dat Frankie de verwondingen niet bij zichzelf heeft toegebracht. Qua plot is Stigmata bepaald niet origineel. Naarmate de film vor- dert ontrolt zich zelfs een heus complot, waarbij het Vaticaan een geheim geschrift van Jezus achter zou houden om haar eigen reputa- tie in stand te houden. Op die ma- nier ontstaat een gebruikelijk da- der-slachtoffer plot, waarin de ar- me Frankie steeds verder wordt toegetakeld. Dit ongeloofwaardige verhaal van Stigmata, wordt echter ruimschoots goedgemaakt door de bijzondere vorm waarin regisseur Rupert Wainwright zijn film gego- ten heeft. Hoewel we de MTV-achtige ma- nier van filmmaken zo onderhand wel gezien hebben, blijkt dit in Rotterdamse Schouwburg Schouwburgplein 25; 010-4118110 grote zaal Met handen en voeten Hetlntemationaal Danstheater. 21 mei; 14.30; f 25,-; cjp/ p65/r'dam pas f 20,-; t/m 15 jr f 15,- Theater Zuidplein Zuidplein 60-64; 010-4816500 Werelddansfestival Het festival heeft dit jaar als thema: Passie. Dansgroepen uit India, Rusland, Portugal, Bolivia, Tur- kije,SpanjeenMarokko.20mei; 11.30; f 6,-; kinderen tot 12 jaar f 4,- Lantaren/Venster Gouvernestraat 133; 010-2772277 Where's the money? Dansgroep De Meekers. Een snelle komedie voor ieder een vanaf 7 jaar. 22 en 23 mei; 13.30; di. ook 10.30 Andamami van Danswerkplaats Am sterdam. Een ontmoeting tussen vier in- dividuen. 25 mei; 20.30; f 15,-; met kor- ting f 10,- Stigmata verrassend goed te wer- ken. Zowel qua camerawerk als montage trekt Wainwright alle re gisters open. Dat werkt vooral goed in actiescenes, zoals die waarin Frankie door de spontane bloedingen wordt getroffen. Mede door de manier waarop dit in beeld is gebracht, gaan deze momenten door merg en been, en zal menig kijker zijn of haar hoofd afwenden. Daarbij maakt hij veel gebruik van bijzondere en extreme close ge- maakte shots. Bovendien hebben de makers bepaald niet bezuinigd op nepbloed. Naast de vorm, heeft Wainwright ook wat betreft zijn hoofdrolspe- lers de juiste personen uitgezocht. Gabriel Byrne - eerder dit jaar nog te zien als de duivel in End of Days - toont zich van zijn beste kant, ter- wijl ook Patricia Arquette over- tuigt als de arme Frankie. Stigmata is weliswaar geen echte horror, maar is wel zo'n film waarbij je af en toe de neiging hebt je hoofd af te wenden. Dan mag het verhaal wel niet zo heel origineel zijn, als een filmer ervoor zorgt dat je je echt ongemakkelijk voelt, heeft hij toch iets bereikt. Dat is veel van die andere net-niet-horrorfilms in ieder geval niet gelukt. de Doelen Schouwburgplein 50; 010-2171717 grote zaal Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Antonio Pappano m.m.v. Ralph Kirshbaum, cello. 18en 19mei;20.15;f 60,-/43,50/28,-; cjp/p65/r'dam pas f 57,50/41,-/23,- Helmut Lotti Out of Africa. 23 mei; 20.15; f 67,50/57,50/47,50 'Rotterdam zingt van HemDeo Cante- mus o.l.v. Cor de Haan m.m.v. Urker Mannenkoor 'Hallelujah'. 20 mei; 19.30; f 27,50/25,-; voorverkoop 0186- 614527 Luxor Theater Kruiskade 10; 010-4138326 Het Groot Niet Te Vermijden "Tour Un limited'. t/m 20 mei; 20.00; t 47,50/ 42,50; cjp/p65/r'dam pas f 42,50/37,50 Rotterdamse Schouwburg Schouwburgplein 25; 010-4118110 grote zaal Carmen van Georges Bizet. Opera Zuid m.m.v. Limburgs Symfonie Orkest. Franstalig. Nederlands boventiteld. 18 mei; 20.15; f 75,-/60,-/50,-; cjp/p65/ r'dam pas f 60,-/50,-/50,- The Rake's Progress van Igor Stravins ky. Opera O.T. Muzikale leiding: Thier ry Fischer m.m.v. Nederlands Balletor- kest. Engelstalig. Nederlands boventi teld. 25 en 27 mei; 20.15; f75,-/60,-/50,-; cjp/p65/r'dam pas f 60,-/50,-/50,- hal Transit, een geluidswandeling Cilia Erens. Een wandeling naar het Centraal Station met een koptelefoon op luisle- rend naar geluiden over de tijd. 18 t/m 21 25 mei; 18.14 en 20.27; zondag 13.14 en 15.17; f 12,50; cjp/p65/r'dam pas f 10,- kleine zaal DerRaum alsfluchtige Form Blindman Quartet en Neuer Tanz. 18 en 19 mei; 20.30; f 20,-; cjp/p65/r'dam pas f 16,- Le chant des tenebres Marianne Pous- seau, Enrico Bagnoli. Gedichten van Brecht op muziek van Hans Eissler. 20 en 21 mei; 20.30; zondag 15.00; f 22,-; cjp/ p65/r'dam pas f 18,- De hoer en de moordenaar Els Inc. Volksopera in veertien liederen geba- seerd op 'Misdaad en straf van Dosto- jewski. 22 mei; 20.30; f 18,-; cjp/p65/ r'dam pas f 14,- Lantaren/Venster Gouvernestraat 133; 010-2772277 Mary Oliver Hardangerviool en Lenneke van Staalen, Noord-Indiase viool met ta- bla- en tampoerabegeleiding. 24 mei; 20.30; f 15,-; 1/v pas f 10,- R'dams Centrum voor Theater Mathenesserdijk 293; 010-4773891 Virus Muziektheater i.s.m. SKVR Mu- ziekschool. deelname aan de maaltijd (18.00 uur) is reserveren noodzakelijk; 010-4773891. 18 t/m 21 mei; 20.30; za. 20.45; maaltijd za. 17.00; f 16,-; maaltijd f 12,50 Gereformeerde Kerk Bergselaan 150-152 Orgelconcert Dirk Jansz.Zwart, orgel. 20 mei; 16.00; eigen bijdrage Hillegondakerk Kerkdreef43; 010-4225407 Daniel Kwartet Muziek van: Mendels sohn, Van Beethoven en Moniuszko. 20 mei; 20.15; f 20,-; p65 f 17,50; donateurs f 7,50 Grote- of St. Laurenskerk Grotekerkplein 15; 010-4131494 Cantatediensten J.S Bach - cantate BWV 6 "Bleib'bei uns, Herr, denn es will Abend werden'Max Reger - Nacht- lied. 21 mei; 19.00 Middagpauze-concert Glenda Ossekop- pele, sopraan en Boukje Thomasse de Haas, piano. 25 mei; 12.45-13.15; gratis Bach als bewerker Werken voor orgel solo, barokviool en continuo. Johann Th. Lemckert, orgel. 20 mei; 15.00; f 12,50; cjp/p65/r'dam pas f 10,-; tot 12 jr gratis Orgelpauze-concert Johann Th. Lemc kert. 18 mei; 12.45-13.15; eigen bijdrage Orgelpauze-concert JolandaZwoferink. 19 mei; 12.45-13.15; eigen bijdrage City Kerk het Steiger Hang 17; 010-4132771 Alphons Diepenbrock compositieprijs (ADC) Verschillende composities en deelnemende koren. 21 mei; 14.00; info 073-5213349. Jongerencentrum Baroeg Spinozaweg 300; 010-4191232 Planet X (US melodieuze metal super group met leden Dream Theater en Tony Macalphine op gitaar, Derik Sherinian toetsen en Vergil Donati, drums). Cirrha Nive (NL, heavy metal). 24 mei; 21.00; f 20,- Club Regionale 's Punkrock Explosion Raise Kain (Spijkenisse punkrock), Ra ging Hormones (Numansdorp fast Ra mones-punk), Riplets (R'dam female punkrock).19 mei; 21.30; f 7,50 Jazzcafe Dizzy s-Gravendijkwal 129; 010-4773014 Wim Bronnenberg Four More Wim Bronnenberg (gitaar), Anton Drukker (contrabas), Joost Lijbaart (slagwerk), Alessandro di Liberto (piano), Anne Thomas (vocaal). 23 mei; 22.00 Bluessocieteit L' Esprit Wendeldijk 25; 010-4835082 Jinx (Belgie) Blues-rock. (Hoax/SRV). 20 mei; 22.00; f 7,50; leden f 4,- Now Wow Lloydstraat 30; 010-4771074 Quinten de Rozario Michel de Hey, Erick-E. 20 mei; 23.00-06.00; f 20,- Hist. Museum 'Schielandshuis' Korte Hoogstraat 31; 010-2176767 Bach-concert Bart Schneemann, barok- hobo, Geert Bierling, clavecimbel. Bach - Sonate in g BWV 1020; Italiaans Con cert in F BWV 971; Die feinsten Lieder und Stucklein bewerkt voor hobo en cla vecimbel uit 'Notenbuchlein fur Anna Magdalena Bach'Franse Ouverture in b BWV 831; Concerto in d BWV 974. 21 mei; 14.00; f 35,- Rotterdam TheaterWest Westzeedijk 513; 010-4766586 Na het werk voor het eten Studenten van de vakgroep Argentijnse tango van het Rotterdams Conservatorium. 19 mei; 17.45; f 7,50 Stem, zang en expressie (2e niveau) O.l.v. Jonathan Hart. 21 t/m 24 mei; 10.00-17.00 Bibliotheektheater Hoogstraat 110; 010-2816262 Schrijvers op bezoek Vanavond is Frans Pointl (1933) te gast. Pointls debuut, de verhalenbundel de kip die over de soep vloog (1989), was een groot succes. 25 mei; 20.15; f 15,-; cjp/p65/r'dam pas f 12,50 Voetbal en literatuur Wilfried de Jong en Hugo Borst presenteren 'Helden in de Sport'. 23 mei; 20.30; f 15,-; cjp/p65/ r'dam pas f 12,50 R'dams Centrum voor Theater Mathe- nesserdijk293; 010-4773891 Presentatie toneellesproductie Over het liefdesspel. Docente: SylviaWeening. 24 mei; 20.45; f 11,- Kinderboerderij de Kooi Maeterlinckweg 85; 010-4327921 Nationale kinderboerderijendag Met als thema voeding. Voor de kinderen zal er een speurkaart over voeding zijn, in de kaasmakerij zal kaas worden gemaakt en in de kantine hangt informatie over dit thema. 21 mei; 12.00-16.00 Maritiem Buitenmuseum Leuvehaven 50-72; 010-4048072 Stoomslepers ledere zondagmiddag vaart een stoomsleper voor een tocht over de rivier. 21 mei; 12.00; f 10,-/5,- Maritiem Museum Rotterdam Leuvehaven 1; 010-4132680 Spannende verhalen ledere woensdag- middag spannende verhalen op een van de schepen van het Maritiem Buitenmu seum. 24 mei; 14.00; f 5,- inch drankje, snoepje en bouwplaat van een vuurtoren De Molenwei Brammertstraat 10; 010-4280080 Nationaal Kinderboerderijweekend Schaapscheren, wol spinnen en meerdere ambachten. Tevens zondag Zuiderpark- dag. 20 en 21 mei Prinses Theater Schiedamseweg 19; 010-4255050 Literatuur uitwisseling Nederland - Iran Interviews, gesprekken en voor- drachten. Hoofdgasten: Esma'il Kho'i Iran/Engeland), Jana Beranova (Tsje- choslowakije/Nederland). 21 mei; 13.45; f 10,- Vrfj Entrepot VijfWerelddelen; 010-4261260 Blaasbotenshow in de Entrepothaven Een groot aantal opblaas- en motorboten van verschillende formaten liggen terbe- zichtiging in en rond de Entrepothaven. Onder begeleiding kunnen de bezoekers ook een stukje meevaren in de Entrepot haven. Opstapplaats: City Marina. 20 en 21 mei; 11.00-17.00 Luxor Theater Kruiskade 10; 010-4138326 Deelder, Brood Chabot "Apocrief Backstage'24 en 25 mei; 20.00; f 40,-/ 35,-; cjp/p65/r'dam pas f 35,-/30,- O.T. Theater a/d Mullerpier Sint-Jobsweg 3; 010-4769029 Het ongeluk (Camus deja vu) van Erik- Ward Geerlings. Onafhankelijk Toneel. Met; Paul R. Kooij, Jose Kuijpers, Dim- me Treumiet en Romana Vrede. t/m 10 juni (beh. ma.); 20.00; zo. 16.00; f 25.-; cjp/p65/r'dam pas f 22,50; stud./schol. f 15,- Rotterdamse Schouwburg Schouwburgplein 25; 010-4118110 grote zaal De petomaan, de necrofiel, de trompet- tist Een morbide drieluik van Jan Veld- man. Orkater. Met Porgy Franssen, Sas kia Temmink e.a. m.m.v. Amsterdams Gitaartrio, Hein Franssen, Eduard van Regteren Altena. 19 en 20 mei; 20.15; f 35,-/28,-/22,-; cjp/p65/r'dam pas f 28,-/ 22,-/18,- Misery van Stephen King. Het Nationale Toneel. Met Geert de Jong en Eric Schneider. 22 en 23 mei; 20.15; f 32,-/ 26,-/21,-; cjp/p65/r'dam pas f 26,-/21,-/ 17,- kleine zaal Theatergroep Discordia Repertoire- week met o.a. Botho Strauss, Samuel Beckett. 24 t/m 27 mei; 20.30; f 18,-; cjp/ p65/r'dam pas f 14,- Theater Zuidplein Zuidplein 60-64; 010-4816500 kleine zaal Het Plein Laatste editie van het seizoen van het maandelijks open podium. 24 mei; 20.30; f 10,- Cees Brandt Zachtjes Hard. Verhaal over een fantasievol mannetje dat onder de grond in een hoi leeft. 21 mei; 15.00; f 10,- Bibliotheektheater Hoogstraat 110; 010-2816262 Annie M.G. Schmidt-dag met Linde Masdorp Liedjesprogramma rondom Annie M.G. Schmidt. 20 mei; 15.30; f 5,- cjp/p65/r'dam pas f 2,50 R'dams Centrum voor Theater Mathenesserdijk 293; 010-4773891 Met gesloten deuren Kwadrant. Van Sartre. Regie-stage van Dominique Mol. Maaltijd f 12,50. 20 mei; 19.00; f 11,- De Poederruimte Toneel in de wijk. Do cente Jolina Wessels. Voor de maaltijd is reserveren noodzakelijk. 22 mei; 20.30; maaltijd 18.00; f 11,- Het is alle maal maar komedie Presenta- tietoneelles.Docent: BramLegerstee. 23 mei; 20.30; maaltijd 18.00; f 11 ,- Met gesloten deuren Kwadrant. Van Sartre. Regie-stage van Dominique Mol. Maaltijd f 12,50.24 en 25 mei; 19.00; donderdag 20.30; f 11,- Lantaren/Venster Gouvernestraat 133; 010-2772277 Alles wat het geval is door De Onderne- ming St. Douk Douk. Drie vrouwelijke wetenschappers overtreden de wetten van de logica in een liechtvoetige drama over de biochemie van de liefde. 18 mei; 21.00; f 15,-; met korting f 10,- Wijkgebouw De Larenkamp Slinge 303; 010-4804044 Papieren Dieren Poppentheater Jacobus Wieman. 24 mei; 14.00; f 3,50 Theater Musica De Lugt 17; 010-4371361 Dokterde Vuijst doorTheatervereniging Straatvlinders. 19 en 20 mei; 20.30; f 22,50 Wijkgebouw Het Peil Marinus Bolkplein 7; 010-4208643 Sparren Patrick Stoof. In 1998 was Pa trick Stoof met 'Sparren' de winnaar van Cameretten. 20 mei; 20.00; f 10,- Degrote Kleppershow van Hans Somers. Vanaf 5 jaar. 24 mei; 14.00; f 5,- De Tamboer Pijperstraat 37; 010-4141705 Bigi Famiri Rotterdams Wijktheater. In Bigi Famiri is het feest: een Surinaamse oma wordt 65 jaar. 19 mei; 20.15; f 3,50

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2000 | | pagina 35